เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา LA4002 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620088
น.ส.บุญฑริกา ศรีแพทย์กุล
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
2  
620226
น.ส.พรนภา เอี่ยมวิจิตร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
3  
620299
น.ส.พลอยณภัทร ใช้อู๋
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
4  
620571
นายณัฐดนัย สารวัตร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
5  
620680
น.ส.พรรษกร ภู่น้อย
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
6  
621186
นายณัฐภูมิ ศรีบัวโรย
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์