REGISTRA-HCU-FANPAGE
เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
 
กำหนดการลงทะเบียน ภาค 1/58


วัน - เวลา กิจกรรม
29 มิ.ย. - 17 ก.ค. 58
นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา
22 - 24 ก.ค. 58
สอบปลายภาค ฤดูร้อน/57
4 ส.ค. 58
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาค ฤดูร้อน/57
20 - 21 ก.ค. 58
รหัส < 54xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/58 ผ่านอินเตอร์เน็ต
22 - 23 ก.ค. 58
รหัส 55xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/58 ผ่านอินเตอร์เน็ต
24 - 25 ก.ค. 58
รหัส 56xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/58 ผ่านอินเตอร์เน็ต
26 - 27 ก.ค. 58
รหัส 57xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/58 ผ่านอินเตอร์เน็ต
28 ก.ค. - 6 ส.ค. 58
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาค 1/58 ผ่านอินเตอร์เน็ต
12 - 16 ส.ค. 58
ประกาศผลการลงทะเบียน/ชำระเงินผ่านธนาคาร
17 ส.ค. 58
วันเปิดเรียน ภาค 1 /58 ป.ตรี
19 - 21 ส.ค. 58
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาค 1/58 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
19 - 21 ส.ค. 58
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
27 - 28 ส.ค. 58
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ป.ตรี)
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 58
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาค 1/58
31 ส.ค. - 11 ก.ย. 58
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
3 - 11 ต.ค. 58
สอบกลางภาค 1/58
14 ก.ย. - 22 ต.ค. 58
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบันทึก "W"


ขอความกรุณาใช้คำสุภาพ ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-05-02 (103212 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]