REGISTRA-HCU-FANPAGE
เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
 
กำหนดการลงทะเบียน ภาค 2/57


วัน - เวลา กิจกรรม
1 - 19 ธ.ค. 57
นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา
8 - 22 ธ.ค. 57
สอบปลายภาค 1/57
27 ธ.ค. 57
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาค 1/57
19 - 20 ธ.ค. 57
รหัส < 54xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/57 ผ่านอินเตอร์เน็ต
21 - 22 ธ.ค. 57
รหัส 55xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/57 ผ่านอินเตอร์เน็ต
23 - 24 ธ.ค. 57
รหัส 56xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/57 ผ่านอินเตอร์เน็ต
25 - 26 ธ.ค. 57
รหัส 57xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/57 ผ่านอินเตอร์เน็ต
27 ธ.ค. 57 - 4 ม.ค. 58
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาค 2/57 ผ่านอินเตอร์เน็ต
7 - 11 ม.ค. 58
ประกาศผลการลงทะเบียน/ชำระเงินผ่านธนาคาร
14 -16 ม.ค. 58
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาค2/2557 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
14 -16 ม.ค. 58
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี ภาค 2/2557 (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
12 ม.ค. 58
วันเปิดเรียนภาค 2/57 ป.ตรี
22 - 23 ม.ค. 58
วันลงทะเบียนล่าช้า โดยเสียค่าธรรมเนียม (ป.ตรี) และลงทะเบียนเพิ่มรายวิชากรณีพิเศษ
26 ม.ค. - 6 ก.พ. 58
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
9 ก.พ. - 20 มี.ค. 58
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบันทึก "W"
28 ก.พ. - 9 มี.ค. 58
สอบกลางภาค 2/57
6 - 16 พ.ค. 58
สอบปลายภาค 2/57


ขอความกรุณาใช้คำสุภาพ ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-05-02 (96079 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]