REGISTRA-HCU-FANPAGE
เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
 

ประกาศ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษาจะต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น
และห้ามดำเนินการแทนนักศึกษาผู้อื่น มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิด

การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวันเวลาเรียน หรือวันเวลาสอบซ้ำซ้อน หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ไม่ตรง Remarkที่กำหนดใน มฉก.30 คู่มือการลงทะเบียนเรียน จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ เป็นโมฆะ

กรุณาตรวจสอบ Remark ก่อนลงทะเบียนเรียน !!!

หากลงทะเบียนในบางรายวิชาไม่ได้เนื่องจากต้องรอผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 นักศึกษาจะต้องรอประกาศผลการศึกษา และจึงกลับมาลงทะเบียนอีกครั้ง


เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เป็นต้นไป ระบบจะตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
1. ตรวจสอบหน่วยกิตเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ตรวจสอบจำนวนรับในแต่ละกลุ่ม
3. ตรวจสอบการลงทะเบียนให้ตรงตามเงื่อนไข REMARK
4. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่ตรงตามเงื่อนไข Prerequisite
5. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่ตรงตามเงื่อนไข Corequisite
6. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน วันเวลาสอบซ้ำซ้อนกัน
7. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน วันเวลาเรียนซ้ำซ้อนกันหากนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไข REMARK วัน-เวลาสอบซ้ำซ้อน ให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาที่ต้องการอีกครั้งในวันที่ 27 ธ.ค. 57 - 4 ม.ค. 58หากยังไม่สามารถลงได้ สามารถเขียน มฉก.19 คำร้องทั่วไป เพื่อขอลงทะเบียนเพิ่มกรณีพิเศษ (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเพิ่ม) ในวันที่ 22 - 23 ม.ค. 58 ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
**คำเตือน**
หากนักศึกษาที่ระบุรายวิชา/กลุ่ม การลงทะเบียนแล้วถือว่านักศึกษามีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชา/กลุ่มนั้น ๆ

ลงทะเบียนเรียน ภาค2/57

คลิกที่นี่!!!


แจ้งปัญหาการลงทะเบียนที่ reg.hcu.ac.th@gmail.com
 

 ขั้นตอนขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

******************************************************

ประเมินการสอนออนไลน์ 1/57


******************************************************แบบสอบถาม ความต้องการจำเป็นของนักศึกษา ชั้นปี 1


******************************************************


 

 

มฉก.30 รายละเอียด- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม)
- รายวิชาที่ปิด
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark
 

 
สมัครและรับข่าวสารจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ฟรี !

สมัคร!!!!

- นักศึกษาที่ใช้ SIM GSM สามารถสมัครใช้บริการได้เลยค่ะ
++ขั้นตอนการสมัคร++
- นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับ SIM CARD เพื่อรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยและคณะ
(ติดต่อขอรับได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลค่ะ)
 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2557
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (34720 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
1 - 19 ธ.ค. 57
นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา
8 - 22 ธ.ค. 57
สอบปลายภาค 1/57
27 ธ.ค. 57
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาค 1/57
19 - 20 ธ.ค. 57
รหัส < 54xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/57 ผ่านอินเตอร์เน็ต
21 - 22 ธ.ค. 57
รหัส 55xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/57 ผ่านอินเตอร์เน็ต
23 - 24 ธ.ค. 57
รหัส 56xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/57 ผ่านอินเตอร์เน็ต
25 - 26 ธ.ค. 57
รหัส 57xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/57 ผ่านอินเตอร์เน็ต
27 ธ.ค. 57 - 4 ม.ค. 58
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาค 2/57 ผ่านอินเตอร์เน็ต
7 - 11 ม.ค. 58
ประกาศผลการลงทะเบียน/ชำระเงินผ่านธนาคาร
14 -16 ม.ค. 58
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาค2/2557 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
14 -16 ม.ค. 58
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี ภาค 2/2557 (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
12 ม.ค. 58
วันเปิดเรียนภาค 2/57 ป.ตรี
22 - 23 ม.ค. 58
วันลงทะเบียนล่าช้า โดยเสียค่าธรรมเนียม (ป.ตรี) และลงทะเบียนเพิ่มรายวิชากรณีพิเศษ
26 ม.ค. - 6 ก.พ. 58
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
9 ก.พ. - 9 มี.ค. 58
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบันทึก "W"
28 ก.พ. - 9 มี.ค. 58
สอบกลางภาค 2/57
4 - 15 พ.ค. 58
สอบปลายภาค 2/57

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557
คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2557
คู่มือการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2557
คู่มือสำคัญสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557