REGISTRA-HCU-FANPAGE
เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
  

 

ประกาศ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษาจะต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น
และห้ามดำเนินการแทนนักศึกษาผู้อื่น มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิด

การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวันเวลาเรียน หรือวันเวลาสอบซ้ำซ้อน หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ไม่ตรง Remarkที่กำหนดใน มฉก.30 คู่มือการลงทะเบียนเรียน จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ เป็นโมฆะ

กรุณาตรวจสอบ Remark ก่อนลงทะเบียนเรียน !!!

เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เป็นต้นไป ระบบจะตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
1. ตรวจสอบหน่วยกิตเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ตรวจสอบจำนวนรับในแต่ละกลุ่ม
3. ตรวจสอบการลงทะเบียนให้ตรงตามเงื่อนไข REMARK
4. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่ตรงตามเงื่อนไข Prerequisite
5. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่ตรงตามเงื่อนไข Corequisite
6. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน วันเวลาสอบซ้ำซ้อนกัน
7. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน วันเวลาเรียนซ้ำซ้อนกัน

หากนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไข REMARK วัน-เวลาสอบซ้ำซ้อน ให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาที่ต้องการอีกครั้งในวันที่ 1 - 5 ส.ค. 57 หากยังไม่สามารถลงได้ สามารถเขียน มฉก.19 คำร้องทั่วไป เพื่อขอลงทะเบียนเพิ่มกรณีพิเศษ (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเพิ่ม) ในวันที่ 28 - 29 ส.ค. 57 ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล
**คำเตือน**
หากนักศึกษาที่ระบุรายวิชา/กลุ่ม การลงทะเบียนแล้วถือว่านักศึกษามีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชา/กลุ่มนั้น ๆ

ลงทะเบียนเรียน ภาค1/57

คลิกที่นี่!!!

 

 คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557

คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2557
คู่มือการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2557
คู่มือสำคัญสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
 

 มฉก.30 รายละเอียด


จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา

- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม)
- รายวิชาที่ปิด
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark


 

 
สมัครและรับข่าวสารจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ฟรี !

สมัคร!!!!

- นักศึกษาที่ใช้ SIM GSM สามารถสมัครใช้บริการได้เลยค่ะ
++ขั้นตอนการสมัคร++
- นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับ SIM CARD เพื่อรับข่าวสารจากมหาวิทยาลัยและคณะ
(ติดต่อขอรับได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลค่ะ)
 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2557
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (31101 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
2 - 27 มิ.ย. 57
นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา
25 - 27 มิ.ย. 57
สอบปลายภาคฤดูร้อน/56
4 ก.ค. 57
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/56
21 - 22 ก.ค. 57
รหัส < 54xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/57 ผ่านอินเตอร์เน็ต
23 - 24 ก.ค. 57
รหัส 54xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/57 ผ่านอินเตอร์เน็ต
25 - 26 ก.ค. 57
รหัส 55xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/57 ผ่านอินเตอร์เน็ต
27 - 28 ก.ค. 57
รหัส 56xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/57 ผ่านอินเตอร์เน็ต
29 ก.ค. - 5 ส.ค. 57
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาค 1/57 ผ่านอินเตอร์เน็ต
13 - 17 ส.ค. 57
ประกาศผลการลงทะเบียน/ชำระเงินผ่านธนาคาร
20 - 22 ส.ค. 57
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาค1/2557 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
20 - 22 ส.ค. 57
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี ภาค1/2557 (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
18 ส.ค. 57
วันเปิดเรียนภาค 1/57 ป.ตรี
28 - 29 ส.ค. 57
วันลงทะเบียนล่าช้า โดยเสียค่าธรรมเนียม (ป.ตรี)
1 - 12 ก.ย. 57
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
15 ก.ย. - 24 ต.ค. 57
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบันทึก "W"

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

Hot Links


สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์