เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE
 

ประกาศ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษาจะต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น
และห้ามดำเนินการแทนนักศึกษาผู้อื่น มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิด

การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีวันเวลาเรียน หรือวันเวลาสอบซ้ำซ้อน หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ไม่ตรง Remarkที่กำหนดใน มฉก.30 คู่มือการลงทะเบียนเรียน จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ เป็นโมฆะ

กรุณาตรวจสอบ Remark ก่อนลงทะเบียนเรียน !!!

หากลงทะเบียนในบางรายวิชาไม่ได้เนื่องจากต้องรอผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2558 นักศึกษาจะต้องรอประกาศผลการศึกษา และจึงกลับมาลงทะเบียนอีกครั้ง


เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
ระบบจะตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
1. ตรวจสอบหน่วยกิตเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ตรวจสอบจำนวนรับในแต่ละกลุ่ม
3. ตรวจสอบการลงทะเบียนให้ตรงตามเงื่อนไข REMARK
4. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่ตรงตามเงื่อนไข Prerequisite
5. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่ตรงตามเงื่อนไข Corequisite
6. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน วันเวลาสอบซ้ำซ้อนกัน
7. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน วันเวลาเรียนซ้ำซ้อนกันหากนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไข REMARK วัน-เวลาสอบซ้ำซ้อน ให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาที่ต้องการอีกครั้งในวันที่ 29 ก.ค. - 8 ส.ค. 59
**คำเตือน**
หากนักศึกษาที่ระบุรายวิชา/กลุ่ม การลงทะเบียนแล้วถือว่านักศึกษามีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชา/กลุ่มนั้น ๆ

ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/59

คลิกที่นี่!!!


แจ้งปัญหาการลงทะเบียนที่ reg.hcu.ac.th@gmail.com
 

 
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************มฉก.30 รายละเอียด

จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา
- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม)
- รายวิชาที่ปิด
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark
 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (53590 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
27 - 29 ก.ค. 59
สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/58
27 มิ.ย. - 15 ก.ค. 59
นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา
21 ก.ค. - 8 ส.ค.59
แจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต)
21 -22 ก.ค. 59
รหัส < 55xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/59 ผ่านอินเทอร์เน็ต
23 -24 ก.ค. 59
รหัส 56xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/59 ผ่านอินเทอร์เน็ต
25 -26 ก.ค. 59
รหัส 57xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/59 ผ่านอินเทอร์เน็ต
27 -28 ก.ค. 59
รหัส 58xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/59 ผ่านอินเทอร์เน็ต
29 ก.ค. - 8 ส.ค. 59
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาค 1/59 ผ่านอินเทอร์เน็ต
6 ส.ค. 59
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/58
10 - 14 ส.ค. 59
ประกาศผลการลงทะเบียน/ชำระเงินผ่านธนาคาร
15 ส.ค. 59
วันเปิดเรียน ภาค 1/59 ป.ตรี
17 - 19 ส.ค. 59
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาค 1/59 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
17 - 19 ส.ค. 59
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
25 - 26 ส.ค. 59
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ป.ตรี)
19 ส.ค. - 2 ก.ย. 59
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาค 1/59
19 ส.ค. - 2 ก.ย. 59
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
12 ก.ย. - 21 ต.ค. 59
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบันทึก "W"
1 - 9 ต.ค. 59
สอบกลางภาค ภาค 1/59
6 - 18 ธ.ค. 59
สอบปลายภาค ภาค 1/59

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของ Pre และ Co
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559
คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2558

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile