เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Gallery Website: Image With!

 
รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาค 1/60
 

 
มฉก.30
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหา โดยใส่หมวดวิชาที่ต้องการ เช่น GE , AC , CH , NG ได้เลย!!!
*** ห้องเรียน A... คือห้องเรียนที่ มฉก.2

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  กลุ่ม  วันเรียน  เวลาเรียน  ห้อง  จำนวนรับ  วันสอบMidterm  เวลาสอบ  วันสอบFinal  เวลาสอบ  Remark 
 AC1223  FINANCIAL ACCOUNTING  03  01  H  0830-1230  A301  030  04/10/60  0830-1130  12/12/60  0830-1130  รหัส60 401 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  01  H  1230-1630  2311  070  01/10/60  1300-1600  06/12/60  1300-1600  รหัส59 042,046,รหัส60 406 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  02  T  1230-1630  2312  070  01/10/60  1300-1600  06/12/60  1300-1600  รหัส59 042 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  03  H  0830-1230  2312  070  01/10/60  1300-1600  06/12/60  1300-1600  รหัส59 043 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  04  T  0830-1230  2313  070  01/10/60  1300-1600  06/12/60  1300-1600  รหัส59 045,143 
 AC1303  PRINC OF ACCOUNTING I  03  01  W  0830-1230  2311  070  30/09/60  1300-1600  04/12/60  1300-1600  รหัส60 041,นศ.ตกแผน 
 AC2103  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  01  W  1330-1630  2311  060  30/09/60  0830-1130  04/12/60  0830-1130  รหัส58 054 
 AC2203  INTERMEDIATE ACCOUNTING 1  03  01  T  1230-1630  2311  070  01/10/60  1300-1600  06/12/60  1300-1600  รหัส59 041,รหัส60 401,นศ.ตกแผน 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  01  H  0830-1130  2311  070  02/10/60  1300-1600  07/12/60  1300-1600  รหัส58 043,044,นศ.ตกแผน 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  02  W  1230-1530  1311  060  02/10/60  1300-1600  07/12/60  1300-1600  (เฉพาะนศ.จีน045) 
 AC3203  COST ACCOUNTING  03  01  T  0830-1230  2311  070  07/10/60  0830-1130  15/12/60  0830-1130  รหัส58 041,รหัส59 401 
 AC3203  COST ACCOUNTING  03  02  M  0830-1230  2312  070  07/10/60  0830-1130  15/12/60  0830-1130  รหัส58 041,นศ.ตกแผน 
 AC3243  ADVANCED ACCOUNTING I  03  01  M  0830-1230  2311  070  30/09/60  1300-1600  04/12/60  1300-1600  รหัส58 041,รหัส59 401 
 AC3243  ADVANCED ACCOUNTING I  03  02  T  0830-1230  2312  070  30/09/60  1300-1600  04/12/60  1300-1600  รหัส58 041,นศ.ตกแผน 
 AC4106  CO-OPERATIVE EDUCATION  06  01  M-F  0830-1630  0000  050  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส57 041 
 AC4113  TAXATION I  03  01  S  0830-1130  2106  110  03/10/60  1300-1600  08/12/60  1300-1600  รหัส58 041,รหัส60 401 
 AC4233  SEMINAR IN ACCOUNTING  03  01  F  0830-1130  2311  060  00/00/00  0000-0000  07/12/60  0830-1130  รหัส57 041 
 AC4253  ACCOUNTING INFORMATION  03  01  M  1330-1530  LABA  040  04/10/60  0830-1130  12/12/60  1300-1600  รหัส58 041,รหัส59 401 
 AC4253  ACCOUNTING INFORMATION  03  01  M  1530-1730  2103  040  04/10/60  0830-1130  12/12/60  1300-1600   
 AC4253  ACCOUNTING INFORMATION  03  02  T  1330-1530  LABA  040  04/10/60  0830-1130  12/12/60  1300-1600  รหัส58 041,รหัส59 401 

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 67
จำนวนรายวิชา/กลุ่ม :: 1327

 
  • หน้าแรก [ ย้อนกลับ ]
  •