เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาค 1/65
 

 
มฉก.30
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหา โดยใส่หมวดวิชาที่ต้องการ เช่น GE , AC , CH , NG ได้เลย!!!
*** ห้องเรียน A... คือห้องเรียนที่ มฉก.2

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  กลุ่ม  วันเรียน  เวลาเรียน  ห้อง  จำนวนรับ  วันสอบMidterm  เวลาสอบ  วันสอบFinal  เวลาสอบ  Remark 
 AC1223  FINANCIAL ACCOUNTING  03  01  W  0830-1230  2311  060  24/09/65  0830-1130  28/11/65  0830-1130  รหัส65 401,นศ.ตกแผน 
 AC1303  PRINC OF ACCOUNTING I  03  01  W  0830-1230  2312  060  25/09/65  1300-1600  29/11/65  1300-1600  รหัส65 041,นศ.ตกแผน 
 AC2103  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  01  W  1330-1630  2310  055  28/09/65  0830-1130  02/12/65  0830-1130  รหัส63 054 
 AC2203  INTERMEDIATE ACCOUNTING I  03  01  T  1230-1630  2311  060  24/09/65  0830-1130  28/11/65  0830-1130  รหัส64 041,นศ.ตกแผน 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  01  T  1230-1530  2310  090  24/09/65  1300-1600  28/11/65  1300-1600  รหัส63 043,นศ.ตกแผน 
 AC3203  COST ACCOUNTING  03  01  T  1230-1630  2312  060  24/09/65  0830-1130  28/11/65  0830-1130  รหัส63 041,นศ.ตกแผน 
 AC3243  ADVANCED ACCOUNTING I  03  99  U  0900-1600  0000  004  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 AC4113  TAXATION I  03  01  H  0830-1130  2313  060  25/09/65  0830-1130  29/11/65  0830-1130  รหัส63 041,นศ.ตกแผน 
 AC4123  ADVANCED ACCOUNTING II  03  01  W  0830-1230  2313  060  26/09/65  1300-1600  30/11/65  1300-1600  รหัส62 041,นศ.ตกแผน 
 AC4233  SEMINAR IN ACCOUNTING  03  01  T  0830-1130  2313  060  27/09/65  1300-1600  01/12/65  1300-1600  รหัส62 041,นศ.ตกแผน 
 AC4253  ACCOUNTING INFORMATION  03  01  W  0830-1230  2310  040  27/09/65  1300-1600  01/12/65  1300-1600  รหัส63 041,นศ.ตกแผน 
 AC4253  ACCOUNTING INFORMATION  03  99  U  0900-1600  0000  007  27/09/65  1300-1600  01/12/65  1300-1600   
 AC4263  SPECIALIZED ACCOUNTING  03  01  F  0830-1130  2312  060  28/09/65  0830-1130  02/12/65  0830-1130  รหัส62 041,นศ.ตกแผน 
 AC4323  FIN. REPORT& STATE.ANAL.  03  01  M  0830-1130  2312  060  24/09/65  0830-1130  28/11/65  0830-1130  รหัส62 041,นศ.ตกแผน 
 AC4323  FIN. REPORT& STATE.ANAL.  03  99  U  0900-1600  0000  007  24/09/65  0830-1130  28/11/65  0830-1130   
 AC4403  BUDG. PLANNING&CONTROL  03  01  H  1230-1530  2313  060  29/09/65  1300-1600  06/12/65  1300-1600  รหัส62 041,นศ.ตกแผน 
 AC4473  AC.FOR ENVIRON.& SOCIAL  03  01  H  1230-1530  2312  060  28/09/65  1300-1600  02/12/65  1300-1600  รหัส63 041,นศ.ตกแผน 
 AI1103  PRINCIPLES & ETHICS  03  01  F  1230-1430  2202  010  27/09/65  1300-1600  01/12/65  1300-1600  รหัส65 057 
 AI1103  PRINCIPLES & ETHICS  03  01  F  1430-1630  2427  010  27/09/65  1300-1600  01/12/65  1300-1600   
 AI1403  PROGRAMMING I  03  01  T  1030-1230  2424  020  26/09/65  0830-1130  30/11/65  0830-1130  รหัส65 057 

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 59
จำนวนรายวิชา/กลุ่ม :: 1162

 
  • หน้าแรก [ ย้อนกลับ ]
  •