เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาค 1/66
 

 
มฉก.30
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหา โดยใส่หมวดวิชาที่ต้องการ เช่น GE , AC , CH , NG ได้เลย!!!
*** ห้องเรียน A... คือห้องเรียนที่ มฉก.2

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  กลุ่ม  วันเรียน  เวลาเรียน  ห้อง  จำนวนรับ  วันสอบMidterm  เวลาสอบ  วันสอบFinal  เวลาสอบ  Remark 
 AC1303  PRINC OF ACCOUNTING I  03  01  W  1230-1630  2312  060  23/09/66  0830-1130  27/11/66  0830-1130  รหัส66 041 
 AC2203  INTERMEDIATE ACCOUNTING 1  03  01  M  1230-1630  2313  060  23/09/66  0830-1130  27/11/66  1300-1600  รหัส65 041,นศ.ตกแผน 
 AC3203  COST ACCOUNTING  03  01  W  0830-1230  2311  060  23/09/66  0830-1130  27/11/66  0830-1130  รหัส64 041,รหัส65 401,นศ.ตกแผน 
 AC3333  INTERNAL CONTROL&RISK  03  99  S-U  0830-1530  0000  009  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  สำหรับนศ.คณะบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ 
 AC4113  TAXATION I  03  01  M  0830-1130  2312  060  26/09/66  0830-1130  30/11/66  0830-1130  รหัส64 041,รหัส65 401,นศ.ตกแผน 
 AC4123  ADVANCED ACCOUNTING II  03  01  M  0830-1230  2313  060  23/09/66  0830-0900  27/11/66  0830-0900  รหัส63 041,รหัส65 401,นศ.ตกแผน 
 AC4143  ACCOUNTING SOFTWARE  03  99  S-U  0830-1530  0000  009  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  สำหรับนศ.คณะบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ 
 AC4233  SEMINAR IN ACCOUNTING  03  01  W  1530-1830  2311  060  30/09/66  0830-1130  07/12/66  0830-1130  รหัส63 041,รหัส65 401,นศ.ตกแผน 
 AC4253  ACCOUNTING INFORMATION  03  01  H  1230-1530  2311  060  29/09/66  1300-1600  06/12/66  1300-1600  รหัส64 041,รหัส65 401,นศ.ตกแผน 
 AC4263  SPECIALIZED ACCOUNTING  03  01  H  1230-1530  2312  060  27/09/66  1300-1600  01/12/66  1300-1600  รหัส63 041,นศ.ตกแผน 
 AC4313  LEGISLATION RELAT. TO ACC  03  01  F  1230-1530  2312  060  28/09/66  1300-1600  04/12/66  1300-1600  รหัส63 041,นศ.ตกแผน 
 AC4323  FIN. REPORT& STATE.ANAL.  03  01  M  1230-1530  2312  060  26/09/66  0830-1130  30/11/66  0830-1130  รหัส63 041,นศ.ตกแผน 
 AC4473  AC.FOR ENVIRON.& SOCIAL  03  01  T  1230-1530  2311  060  25/09/66  0830-1130  29/11/66  0830-1130  รหัส64 041,นศ.ตกแผน 
 AI1103  PRINCIPLES & ETHICS  03  01  F  1230-1430  2421  020  30/09/66  0830-1130  07/12/66  0830-1130  รหัส66 057 
 AI1103  PRINCIPLES & ETHICS  03  01  F  1430-1630  2427  020  30/09/66  0830-1130  07/12/66  0830-1130   
 AI1403  PROGRAMMING I  03  01  T  1030-1230  2421  020  26/09/66  1300-1600  30/11/66  1300-1600  รหัส66 057 
 AI1403  PROGRAMMING I  03  01  T  1330-1630  2427  020  26/09/66  1300-1600  30/11/66  1300-1600   
 AI1423  DISCRETE STRUCTURE  03  01  M  1230-1530  2419  020  25/09/66  1300-1600  29/11/66  1300-1600  รหัส66 057 
 AI2203  DIGITAL BUSINESS & INTELL  03  01  F  1230-1430  2422  012  29/09/66  1300-1600  06/12/66  1300-1600  รหัส65 057 
 AI2203  DIGITAL BUSINESS & INTELL  03  01  F  1430-1630  2425  012  29/09/66  1300-1600  06/12/66  1300-1600   

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 57
จำนวนรายวิชา/กลุ่ม :: 1129

 
  • หน้าแรก [ ย้อนกลับ ]
  •