เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาค 2/63
 

 
มฉก.30
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหา โดยใส่หมวดวิชาที่ต้องการ เช่น GE , AC , CH , NG ได้เลย!!!
*** ห้องเรียน A... คือห้องเรียนที่ มฉก.2

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  กลุ่ม  วันเรียน  เวลาเรียน  ห้อง  จำนวนรับ  วันสอบMidterm  เวลาสอบ  วันสอบFinal  เวลาสอบ  Remark 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  01  F  0830-1230  4208  100  03/03/64  0830-1130  07/05/64  0830-1130  รหัส63 142,นศ.ตกแผน 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  02  T  1230-1630  2310  090  03/03/64  0830-1130  07/05/64  0830-1130  รหัส63 145 (นศ.จีน) 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  03  W  1230-1630  2313  030  03/03/64  0830-1130  07/05/64  0830-1130   
 AC1313  PRINC OF ACCOUNTING II  03  01  T  1230-1630  2311  070  04/03/64  0830-1130  10/05/64  0830-1130  รหัส63 041 
 AC2113  PRINC OF BUSINESS FINANCE  03  01  W  1230-1530  2311  070  28/02/64  1300-1600  04/05/64  1300-1600  รหัส62 041,รหัส63 401,นศ.ตกแผน 
 AC2223  INTERMEDIATE ACCOUNTING 2  03  01  T  0830-1230  2311  070  03/03/64  0830-1130  07/05/64  0830-1130  รหัส62 041,รหัส63 401 
 AC2223  INTERMEDIATE ACCOUNTING 2  03  99  U  0900-1800  0000  010  03/03/64  0830-1130  07/05/64  0830-1130   
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  01  M  0830-1130  2310  080  28/02/64  1300-1600  04/05/64  1300-1600  รหัส61,62 143 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  02  H  0830-1130  2102  080  28/02/64  1300-1600  04/05/64  1300-1600  รหัส61 142 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  03  M  0830-1130  2101  080  28/02/64  1300-1600  04/05/64  1300-1600  รหัส61 144,145,นศ.ตกแผน 
 AC3303  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  01  T  0830-1230  2312  070  01/03/64  1300-1600  05/05/64  1300-1600  รหัส61 041,รหัส62 401,นศ.ตกแผน 
 AC3323  AUDITING & ASSURANCE SERV  03  01  W  1330-1630  2312  070  03/03/64  0830-1130  07/05/64  0830-1130  รหัส61 041,รหัส62 401,นศ.ตกแผน 
 AC3333  INTERNAL CONTROL&RISK  03  01  T  1330-1630  2312  070  02/03/64  0830-1130  06/05/64  0830-1130  รหัส61 041,รหัส63 401,นศ.ตกแผน 
 AC4123  ADVANCED ACCOUNTING II  03  01  H  0830-1230  2312  070  27/02/64  0830-1130  03/05/64  0830-1130  รหัส60 041,รหัส62 401,นศ.ตกแผน 
 AC4133  TAXATION II  03  01  H  1330-1630  2311  070  04/03/64  0830-1130  10/05/64  0830-1130  รหัส61 041,รหัส63 401,นศ.ตกแผน 
 AC4143  ACCOUNTING SOFTWARE  03  01  W  0830-1230  2430  070  06/03/64  0830-1130  12/05/64  0830-1130  รหัส61 041,นศ.ตกแผน 
 AC4233  SEMINAR IN ACCOUNTING  03  01  H  1330-1630  2312  070  06/03/64  1300-1600  12/05/64  1300-1600  รหัส60 041,รหัส62 401,นศ.ตกแผน 
 AC4263  SPECIALIZED ACCOUNTING  03  01  M  0830-1130  2311  070  01/03/64  1300-1600  05/05/64  1300-1600  รหัส60 041,รหัส63 401,นศ.ตกแผน 
 AC4323  FIN. REPORT& STATE.ANAL.  03  01  F  1230-1530  2311  070  02/03/64  1300-1600  06/05/64  1300-1600  รหัส60 041,รหัส62 401,นศ.ตกแผน 
 AI1413  PROGRAMMING II  03  01  T  1030-1230  2427  020  06/03/64  1300-1600  13/05/64  0830-1130  รหัส63 057 

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 62
จำนวนรายวิชา/กลุ่ม :: 1222

 
  • หน้าแรก [ ย้อนกลับ ]
  •