เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Print
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาค 1/61
 

 
มฉก.30
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหา โดยใส่หมวดวิชาที่ต้องการ เช่น GE , AC , CH , NG ได้เลย!!!
*** ห้องเรียน A... คือห้องเรียนที่ มฉก.2

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  กลุ่ม  วันเรียน  เวลาเรียน  ห้อง  จำนวนรับ  วันสอบMidterm  เวลาสอบ  วันสอบFinal  เวลาสอบ  Remark 
 AC1223  FINANCIAL ACCOUNTING  03  01  T  0830-1230  2311  030  30/09/61  1300-1600  04/12/61  1300-1600  รหัส61 401 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  01  H  1230-1630  2312  070  29/09/61  0830-1130  03/12/61  0830-1130  รหัส60 042 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  02  M  1230-1630  2312  070  29/09/61  0830-1130  03/12/61  0830-1130  รหัส60 043,046,รหัส61 406,นศ.ตกแผน 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  03  M  1230-1630  2313  070  29/09/61  0830-1130  03/12/61  0830-1130  รหัส60 045,นศ.ตกแผน 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  04  T  1230-1630  2312  070  29/09/61  0830-1130  03/12/61  0830-1130  รหัส60 143,นศ.ตกแผน 
 AC1303  PRINC OF ACCOUNTING I  03  01  M  1230-1630  2310  070  29/09/61  0830-1130  03/12/61  0830-1130  รหัส61 041,นศ.ตกแผน 
 AC2103  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  01  W  1330-1630  2311  060  04/10/61  0830-1130  12/12/61  0830-1130  รหัส59 054,นศ.ตกแผน 
 AC2203  INTERMEDIATE ACCOUNTING I  03  01  M  0830-1230  2311  050  29/09/61  0830-1130  03/12/61  0830-1130  รหัส60 041,รหัส61 401 
 AC2203  INTERMEDIATE ACCOUNTING I  03  02  M  1330-1730  2311  050  29/09/61  0830-1130  03/12/61  0830-1130  รหัส60 041,นศ.ตกแผน 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  01  H  0830-1130  2312  070  30/09/61  0830-1130  04/12/61  0830-1130  รหัส59 043,นศ.ตกแผน 
 AC3203  COST ACCOUNTING  03  01  M  1330-1730  2104  070  01/10/61  0830-1130  06/12/61  1300-1600  รหัส59 041,รหัส60 401,นศ.ตกแผน 
 AC3243  ADVANCED ACCOUNTING I  03  01  T  0830-1230  2312  070  29/09/61  1300-1600  03/12/61  1300-1600  รหัส59 041,รหัส60 401,นศ.ตกแผน 
 AC4106  CO-OPERATIVE EDUCATION  06  01  M-F  0830-1530  0000  050  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส59 041,รหัส60 401,นศ.ตกแผน 
 AC4113  TAXATION I  03  01  T  1330-1630  2313  070  06/10/61  1300-1600  14/12/61  1300-1600  รหัส59 041,รหัส61 401,นศ.ตกแผน 
 AC4233  SEMINAR IN ACCOUNTING  03  01  F  1230-1530  2311  050  01/10/61  0830-1130  06/12/61  0830-1130  รหัส58 041 
 AC4253  ACCOUNTING INFORMATION  03  01  M  0830-1030  LABA  035  05/10/61  0830-1130  13/12/61  0830-1130  รหัส59 041 
 AC4253  ACCOUNTING INFORMATION  03  01  M  1030-1230  2103  035  05/10/61  0830-1130  13/12/61  0830-1130   
 AC4253  ACCOUNTING INFORMATION  03  02  H  1230-1430  LABA  035  05/10/61  0830-1130  13/12/61  0830-1130  รหัส59 041,รหัส60 401 
 AC4253  ACCOUNTING INFORMATION  03  02  H  1430-1630  2103  035  05/10/61  0830-1130  13/12/61  0830-1130   
 AC4313  LEGISLATION RELAT. TO ACC  03  01  M  1330-1630  2412  050  04/10/61  1300-1600  12/12/61  1300-1600  รหัส58 041 

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 65
จำนวนรายวิชา/กลุ่ม :: 1300

 
  • หน้าแรก [ ย้อนกลับ ]
  •