เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาคฤดูร้อน/65
 

 
มฉก.30
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหา โดยใส่หมวดวิชาที่ต้องการ เช่น GE , AC , CH , NG ได้เลย!!!
*** ห้องเรียน A... คือห้องเรียนที่ มฉก.2

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  กลุ่ม  วันเรียน  เวลาเรียน  ห้อง  จำนวนรับ  วันสอบMidterm  เวลาสอบ  วันสอบFinal  เวลาสอบ  Remark 
 AC3103  ACCOUNTING INTERNSHIP  03  01  M-F  0830-1530  0000  030  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส62,63 041 
 AC4123  ADVANCED ACCOUNTING II  03  01  H  0830-1230  2202  010  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 AC4123  ADVANCED ACCOUNTING II  03  01  W  0830-1230  2202  010  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  041 
 AC4263  SPECIALIZED ACCOUNTING  03  01  M  0830-1130  2202  010  00/00/00  0000-0000  20/07/66  0830-1130  041 
 AC4263  SPECIALIZED ACCOUNTING  03  01  M  1230-1530  2202  010  00/00/00  0000-0000  20/07/66  0830-1130   
 BA0830  BUSINESS ORG & MANAGEMENT  00  01  U  0900-1600  0000  030  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  805 
 BA0840  RESEARCH METHODOLOGY  00  01  H  0900-1600  2304  010  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  824 
 BA0850  ORG.&BUSINESS MANAGEMENT  00  01  S-U  0900-1600  0000  030  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 BA1313  INTRODUCTION TO BUSINESS  03  01  H  0900-1200  2315  140  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 BA1313  INTRODUCTION TO BUSINESS  03  01  M  0900-1200  2315  140  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  060 
 BA1313  INTRODUCTION TO BUSINESS  03  01  T  0900-1200  2315  140  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 BA1313  INTRODUCTION TO BUSINESS  03  01  W  0900-1200  2315  140  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CA2093  WRITING FOR COMMUNICATION  03  01  M  0900-1200  0000  003  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  130 
 CA2093  WRITING FOR COMMUNICATION  03  01  M  1300-1600  0000  003  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CA2203  DIGITAL CONSUMER INSIGHT  03  01  M  0900-1200  LAB  050  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  130 
 CA2203  DIGITAL CONSUMER INSIGHT  03  01  T  0900-1200  LAB  050  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CA2223  DIGITAL CONTENT CREATION  03  01  M  1300-1600  2207  050  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  130 
 CA2223  DIGITAL CONTENT CREATION  03  01  T  1300-1600  2207  050  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CA3503  STRATEGIC PLAN FOR DIGI.  03  01  H  1300-1600  LAB  060  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CA3503  STRATEGIC PLAN FOR DIGI.  03  01  W  1300-1600  LAB  060  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส64 130 

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13
จำนวนรายวิชา/กลุ่ม :: 242

 
  • หน้าแรก [ ย้อนกลับ ]
  •