เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาค 2/62 (อย่างไม่เป็นทางการ)
 

 
มฉก.30
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหา โดยใส่หมวดวิชาที่ต้องการ เช่น GE , AC , CH , NG ได้เลย!!!
*** ห้องเรียน A... คือห้องเรียนที่ มฉก.2

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  กลุ่ม  วันเรียน  เวลาเรียน  ห้อง  จำนวนรับ  วันสอบMidterm  เวลาสอบ  วันสอบFinal  เวลาสอบ  Remark 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  01  M  1230-1630  2313  090  22/02/63  1300-1600  04/05/63  1300-1600  รหัส62 142,นศ.ตกแผน 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  02  M  1230-1630  2312  090  22/02/63  1300-1600  04/05/63  1300-1600  รหัส62 142,นศ.ตกแผน 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  03  F  0830-1230  1338  060  22/02/63  1300-1600  04/05/63  1300-1600  รหัส62 145(นศ.จีน) 
 AC1313  PRINC OF ACCOUNTING II  03  01  T  1230-1630  2311  065  23/02/63  1300-1600  05/05/63  1300-1600  รหัส62 041,นศ.ตกแผน 
 AC2113  PRINC OF BUSINESS FINANCE  03  01  W  1230-1630  2311  065  26/02/63  1300-1600  09/05/63  1300-1600  รหัส61 041,รหัส62 401,นศ.ตกแผน 
 AC2223  INTERMEDIATE ACCOUNTING 2  03  01  M  0830-1230  2311  065  23/02/63  1300-1600  05/05/63  1300-1600  รหัส61 041,รหัส62 401,นศ.ตกแผน 
 AC2313  FUNDAMENTAL ACCOUNTING  03  01  W  1230-1630  2422  030  28/02/63  1300-1600  09/05/63  1300-1600  รหัส62 051,นศ.ตกแผน 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  01  H  1230-1530  2312  090  22/02/63  1300-1600  04/05/63  1300-1600  รหัส60 042,045 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  02  H  1230-1530  2313  090  22/02/63  1300-1600  04/05/63  1300-1600  รหัส60 142 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  03  M  1230-1530  2310  090  22/02/63  1300-1600  04/05/63  1300-1600  รหัส60 143,รหัส61 046,นศ.ตกแผน 
 AC3303  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  01  T  0830-1230  2311  065  24/02/63  1300-1600  07/05/63  1300-1600  รหัส60 041,รหัส61 401,นศ.ตกแผน 
 AC3323  AUDITING & ASSURANCE SERV  03  01  W  1230-1530  2312  065  25/02/63  1300-1600  08/05/63  1300-1600  รหัส60 041,รหัส61 401,นศ.ตกแผน 
 AC3333  INTERNAL CONTROL&RISK  03  01  T  1330-1630  2102  065  28/02/63  0830-1130  12/05/63  0830-1130  รหัส60 041,รหัส62 401,นศ.ตกแผน 
 AC4123  ADVANCED ACCOUNTING II  03  01  H  0830-1230  2311  065  22/02/63  0830-1130  04/05/63  0830-1130  รหัส59 041,รหัส61 401,นศ.ตกแผน 
 AC4133  TAXATION II  03  01  H  1330-1630  2311  070  27/02/63  0830-1130  11/05/63  0830-1130  รหัส60 041,รหัส62 401,นศ.ตกแผน 
 AC4233  SEMINAR IN ACCOUNTING  03  01  M  1230-1530  2416  040  00/00/00  0000-0000  13/05/63  0830-1130  รหัส59 041,รหัส61 401,นศ.ตกแผน 
 AC4263  SPECIALIZED ACCOUNTING  03  01  T  0830-1130  2312  060  25/02/63  0830-1130  08/05/63  0830-1130  รหัส59 041,รหัส62 401,นศ.ตกแผน 
 AC4323  FIN. REPORT& STATE.ANAL.  03  01  M  0830-1130  2312  065  27/02/63  0830-1130  11/05/63  0830-1130  รหัส59 041,รหัส61 401,นศ.ตกแผน 
 AC4343  COM.APPLICATIONS IN ACC.  03  01  H  0830-1230  LABA  035  29/02/63  0830-1130  13/05/63  0830-1130  รหัส60 041,นศ.ตกแผน 
 AC4393  INTERNAL AUDIT & CONTROL  03  01  T  1330-1630  2102  055  28/02/63  0830-1130  12/05/63  0830-1130  รหัส59 041,นศ.ตกแผน 

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 60
จำนวนรายวิชา/กลุ่ม :: 1184

 
  • หน้าแรก [ ย้อนกลับ ]
  •