เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Print
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาคฤดูร้อน/60
 

 
มฉก.30
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหา โดยใส่หมวดวิชาที่ต้องการ เช่น GE , AC , CH , NG ได้เลย!!!
*** ห้องเรียน A... คือห้องเรียนที่ มฉก.2

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  กลุ่ม  วันเรียน  เวลาเรียน  ห้อง  จำนวนรับ  วันสอบMidterm  เวลาสอบ  วันสอบFinal  เวลาสอบ  Remark 
 AC3103  ACCOUNTING INTERNSHIP  03  01  M-F  0830-1630  0000  050  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 BA0893  BUSINESS ORG AND MANAGE  00  01  S-U  0900-1600  0000  015  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 BA1313  INTRODUCTION TO BUSINESS  03  01  H  1230-1530  2106  100  00/00/00  0000-0000  26/07/61  1300-1600   
 BA1313  INTRODUCTION TO BUSINESS  03  01  T  1230-1530  2106  100  00/00/00  0000-0000  26/07/61  1300-1600  วิชาเลือกเสรี 
 BC4333  INTERNSHIP IN BUSINESS  03  01  M-F  0830-1630  0000  030  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส58 046,รหัส59 406 
 CA1933  THE ARTS OF HUMAN PUPPET  03  01  H  0830-1130  2112  025  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CA1933  THE ARTS OF HUMAN PUPPET  03  01  T  0830-1130  2112  025  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  วิชาเลือกเสรี 
 CA1943  DANCING CONTEMPORARY  03  01  M  1230-1530  2112  030  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  วิชาเลือกเสรี 
 CA1943  DANCING CONTEMPORARY  03  01  W  1230-1530  2112  030  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CA1973  PERFORMING ARTS&PROFESSIO  03  01  H  0830-1130  2417  040  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CA1973  PERFORMING ARTS&PROFESSIO  03  01  T  0830-1130  2109  040  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  วิชาเลือกเสรี 
 CA4033  SPECIAL PROJECT  03  01  M  0830-1230  2306  003  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CB3093  FIELD WORK PRACTICES  03  01  M-F  0830-1630  0000  020  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส58 143 
 CH1223  GENERAL CHEMISTRY II  03  01  H  1300-1500  2417  100  00/00/00  0000-0000  26/07/61  0830-1130   
 CH1223  GENERAL CHEMISTRY II  03  01  M  1300-1500  2417  100  00/00/00  0000-0000  26/07/61  0830-1130  นศ.ตกแผน 
 CH1223  GENERAL CHEMISTRY II  03  01  T  1300-1500  2417  100  00/00/00  0000-0000  26/07/61  0830-1130   
 CH1223  GENERAL CHEMISTRY II  03  01  W  1300-1500  2417  100  00/00/00  0000-0000  26/07/61  0830-1130   
 CH1272  ORGANIC CHEMISTRY  02  01  M  0830-1030  2417  030  00/00/00  0000-0000  26/07/61  1300-1500  นศ.ตกแผน 
 CH1272  ORGANIC CHEMISTRY  02  01  T  0830-1030  2417  030  00/00/00  0000-0000  26/07/61  1300-1500   
 CH1272  ORGANIC CHEMISTRY  02  01  W  0830-1030  2417  030  00/00/00  0000-0000  26/07/61  1300-1500   

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14
จำนวนรายวิชา/กลุ่ม :: 271

 
  • หน้าแรก [ ย้อนกลับ ]
  •