เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาคฤดูร้อน/63
 

 
มฉก.30
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหา โดยใส่หมวดวิชาที่ต้องการ เช่น GE , AC , CH , NG ได้เลย!!!
*** ห้องเรียน A... คือห้องเรียนที่ มฉก.2

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  กลุ่ม  วันเรียน  เวลาเรียน  ห้อง  จำนวนรับ  วันสอบMidterm  เวลาสอบ  วันสอบFinal  เวลาสอบ  Remark 
 AC3103  ACCOUNTING INTERNSHIP  03  01  M-F  0830-1530  0000  030  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  041 
 AC3203  COST ACCOUNTING  03  99  U  0900-1600  0000  010  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 AC3303  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  99  U  0900-1600  0000  010  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 AC4123  ADVANCED ACCOUNTING II  03  01  H  0830-1230  0000  003  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 AC4123  ADVANCED ACCOUNTING II  03  01  T  0830-1230  0000  003  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 BA0840  RESEARCH METHODOLOGY  00  01  W  0900-1130  0000  010  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 BA0840  RESEARCH METHODOLOGY  00  01  W  1230-1500  0000  010  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 BA0893  BUSINESS ORG & MANAGEMENT  00  01  U  0900-1600  0000  030  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  805,816 
 BA3303  ENTERPRISE INFORMATION  03  99  U  0900-1600  0000  010  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 BC3303  MGT.INFOR. SYSTEM DEVEL.  03  99  U  0900-1600  0000  010  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CA4003  COMM.ARTS RESEARCH METHOD  03  01  W-F  1300-1600  0000  006  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CB3093  FIELD WORK PRACTICES  03  01  M-F  0830-1530  0000  010  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส61 143,นศ.ตกแผน 
 CM1043  MERIDIANS & ACUPOINT  03  01  H  0800-1000  2102  035  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CM1043  MERIDIANS & ACUPOINT  03  01  H  1330-1530  2317  035  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CM1043  MERIDIANS & ACUPOINT  03  01  T  1000-1200  2102  035  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส62 110 
 CM1043  MERIDIANS & ACUPOINT  03  01  T  1300-1500  2317  035  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CM1043  MERIDIANS & ACUPOINT  03  02  F  1230-1430  2317  035  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CM1043  MERIDIANS & ACUPOINT  03  02  H  0800-1000  2102  035  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CM1043  MERIDIANS & ACUPOINT  03  02  H  1030-1200  2317  035  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CM1043  MERIDIANS & ACUPOINT  03  02  T  1000-1200  2102  035  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส62 110 

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
จำนวนรายวิชา/กลุ่ม :: 186

 
  • หน้าแรก [ ย้อนกลับ ]
  •