เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาค 2/60
 

 
มฉก.30
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหา โดยใส่หมวดวิชาที่ต้องการ เช่น GE , AC , CH , NG ได้เลย!!!
*** ห้องเรียน A... คือห้องเรียนที่ มฉก.2

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  กลุ่ม  วันเรียน  เวลาเรียน  ห้อง  จำนวนรับ  วันสอบMidterm  เวลาสอบ  วันสอบFinal  เวลาสอบ  Remark 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  01  M  1230-1630  2311  070  24/02/61  1300-1600  07/05/61  1300-1600  รหัส59 142,รหัส60 048 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  02  M  1230-1630  9999  070  24/02/61  1300-1600  07/05/61  1300-1600  รหัส59 142,นศ.ตกแผน 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  03  W  0830-1230  9999  070  24/02/61  1300-1600  07/05/61  1300-1600  รหัส59 142,นศ.ตกแผน 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  04  W  1230-1630  2311  070  24/02/61  1300-1600  07/05/61  1300-1600  045(นศ.จีน) 
 AC1313  PRINC OF ACCOUNTING II  03  01  T  1230-1630  2311  070  27/02/61  0830-1130  10/05/61  0830-1130  รหัส60 041,นศ.ตกแผน 
 AC2113  PRINC OF BUSINESS FINANCE  03  01  H  0830-1130  2311  030  25/02/61  0830-1130  08/05/61  0830-1130  รหัส60 401 
 AC2223  INTERMEDIATE ACCOUNTING 2  03  01  T  1230-1630  2312  070  27/02/61  1300-1600  10/05/61  1300-1600  รหัส59 041,รหัส60 401,นศ.ตกแผน 
 AC2303  ACCOUNT FOR HOSPITAL MGT.  03  01  T  0830-1130  2311  070  26/02/61  0830-1130  09/05/61  0830-1130  รหัส59 091,นศ.ตกแผน 
 AC2313  FUNDAMENTAL ACCOUNTING  03  01  H  1230-1630  2311  060  27/02/61  1300-1600  11/05/61  0830-1130  รหัส60 051 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  01  T  0830-1130  2312  080  24/02/61  1300-1600  07/05/61  1300-1600  รหัส58 042 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  02  M  0830-1130  2312  080  24/02/61  1300-1600  07/05/61  1300-1600  รหัส58 045 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  03  W  1330-1630  2312  080  24/02/61  1300-1600  07/05/61  1300-1600  รหัส58 143,รหัส59 046,รหัส60 406 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  04  M  1330-1630  2313  070  24/02/61  1300-1600  07/05/61  1300-1600  รหัส58 142,นศ.ตกแผน 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  05  T  1330-1630  2313  070  24/02/61  1300-1600  07/05/61  1300-1600  รหัส58 142,นศ.ตกแผน 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  06  T  1330-1630  2310  070  24/02/61  1300-1600  07/05/61  1300-1600  รหัส58 142,นศ.ตกแผน 
 AC3253  COST MANAGEMENT  03  01  W  1300-1700  2313  070  24/02/61  0830-1130  07/05/61  0830-1130  รหัส58 041,นศ.ตกแผน 
 AC3253  COST MANAGEMENT  03  02  H  1230-1630  2312  070  24/02/61  0830-1130  07/05/61  0830-1130  รหัส58 041,นศ.ตกแผน 
 AC4123  ADVANCED ACCOUNTING II  03  01  W  1230-1630  2310  060  24/02/61  0830-1130  07/05/61  0830-1130  รหัส57 041,รหัส59 401,นศ.ตกแผน 
 AC4123  ADVANCED ACCOUNTING II  03  02  H  1230-1630  2313  060  24/02/61  0830-1130  07/05/61  0830-1130  รหัส57 041,รหัส59 401,นศ.ตกแผน 
 AC4133  TAXATION II  03  01  S  0830-1130  2102  070  26/02/61  0830-1130  09/05/61  0830-1130  รหัส58 041,รหัส60 401 

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 70
จำนวนรายวิชา/กลุ่ม :: 1381

 
  • หน้าแรก [ ย้อนกลับ ]
  •