เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาค 3/66
 

 
มฉก.30
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหา โดยใส่หมวดวิชาที่ต้องการ เช่น GE , AC , CH , NG ได้เลย!!!
*** ห้องเรียน A... คือห้องเรียนที่ มฉก.2

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  กลุ่ม  วันเรียน  เวลาเรียน  ห้อง  จำนวนรับ  วันสอบMidterm  เวลาสอบ  วันสอบFinal  เวลาสอบ  Remark 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  01  H  0830-1600  0000  001  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  042 
 AC3103  ACCOUNTING INTERNSHIP  03  01  M-F  0830-1530  0000  030  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส64 041,นศ.ตกแผน 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  01  T-W  0830-1130  0000  001  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  042 
 BA0840  RESEARCH METHODOLOGY  00  01  T  0900-1200  2212  010  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  824 
 BA0840  RESEARCH METHODOLOGY  00  01  W  0900-1200  2212  010  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 BA0850  ORG.&BUSINESS MANAGEMENT  00  01  U  0830-1530  0000  050  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  805,816 
 BA1313  INTRODUCTION TO BUSINESS  03  01  M-F  0900-1200  2309  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  เฉพาะนศ.060 
 BA3143  QUANTITATIVE ANALYSIS  03  01  M  0830-1130  0000  001  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  042 
 BA3143  QUANTITATIVE ANALYSIS  03  01  M  1230-1630  0000  001  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CA2203  DIGITAL CONSUMER INSIGHT  03  01  H  1300-1600  2203  025  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CA2203  DIGITAL CONSUMER INSIGHT  03  01  T  1300-1600  2203  025  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส66 130 
 CA2223  DIGITAL CONTENT CREATION  03  01  H  0830-1130  2203  025  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CA2223  DIGITAL CONTENT CREATION  03  01  T  0830-1130  2203  025  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส66 130 
 CA3503  STRATEGIC PLAN FOR DIGI.  03  01  F  1300-1600  2203  025  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CA3503  STRATEGIC PLAN FOR DIGI.  03  01  M  1300-1600  2203  025  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส65 130 
 CA3553  HEALTH COMMUNICATION  03  01  F  0830-1130  2203  025  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CA3553  HEALTH COMMUNICATION  03  01  M  0830-1130  2203  025  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส65 130 
 CB3093  FIELD WORK PRACTICES  03  01  M-F  0830-1530  0000  003  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  143 
 CM1023  HEALTH&TRADIT CM MEDICINE  03  01  H  0830-1130  2113  171  00/00/00  0000-0000  17/07/67  0830-1130   
 CM1023  HEALTH&TRADIT CM MEDICINE  03  01  T  0830-1130  2113  171  00/00/00  0000-0000  17/07/67  0830-1130  071 

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12
จำนวนรายวิชา/กลุ่ม :: 235

 
  • หน้าแรก [ ย้อนกลับ ]
  •