เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาค 2/64
 

 
มฉก.30
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหา โดยใส่หมวดวิชาที่ต้องการ เช่น GE , AC , CH , NG ได้เลย!!!
*** ห้องเรียน A... คือห้องเรียนที่ มฉก.2

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  กลุ่ม  วันเรียน  เวลาเรียน  ห้อง  จำนวนรับ  วันสอบMidterm  เวลาสอบ  วันสอบFinal  เวลาสอบ  Remark 
 AC1313  PRINC OF ACCOUNTING II  03  01  H  0830-1230  2311  050  21/02/65  0830-1130  05/05/65  0830-1130  รหัส64 041 
 AC2113  PRINC OF BUSINESS FINANCE  03  01  W  1230-1530  2311  050  23/02/65  1300-1600  09/05/65  1300-1600  รหัส63 041,รหัส64 401,นศ.ตกแผน 
 AC2223  INTERMEDIATE ACCOUNTING 2  03  01  M  1230-1630  2311  050  27/02/65  1300-1600  13/05/65  1300-1600  รหัส63 041,รหัส64 401,นศ.ตกแผน 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  01  W  0830-1130  2310  090  19/02/65  0830-1130  02/05/65  0830-1130  รหัส62 142,รหัส61 046,นศ.ตกแผน 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  02  H  1230-1530  2310  090  19/02/65  0830-1130  02/05/65  0830-1130  รหัส62 144,145 รหัส63 143,นศ.ตกแผน 
 AC3243  ADVANCED ACCOUNTING I  03  01  M  1230-1630  2310  050  19/02/65  0830-1130  02/05/65  0830-1130  รหัส62 041,รหัส63 401,นศ.ตกแผน 
 AC3303  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  01  T  1230-1630  2311  050  23/02/65  1300-1600  09/05/65  1300-1600  รหัส62 041,รหัส63 401,นศ.ตกแผน 
 AC3323  AUDITING & ASSURANCE SERV  03  01  W  1330-1630  2310  050  24/02/65  1300-1600  10/05/65  1300-1600  รหัส62 041,รหัส63 401,นศ.ตกแผน 
 AC3333  INTERNAL CONTROL&RISK  03  01  T  0830-1130  2310  050  25/02/65  1300-1600  11/05/65  1300-1600  รหัส62 041,รหัส63 401,นศ.ตกแผน 
 AC4106  CO-OPERATIVE EDUCATION  06  01  M-F  0830-1630  0000  030  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส61 041 
 AC4133  TAXATION II  03  01  M  0830-1130  2311  050  26/02/65  1300-1600  12/05/65  1300-1600  รหัส62 041,รหัส64 401,นศ.ตกแผน 
 AC4143  ACCOUNTING SOFTWARE  03  01  W  0830-1230  2311  040  21/02/65  0830-1130  05/05/65  0830-1130  รหัส62 041,นศ.ตกแผน 
 AI1413  PROGRAMMING II  03  01  T  1030-1230  2402  020  21/02/65  0830-1130  03/05/65  1300-1600  รหัส64 057 
 AI1413  PROGRAMMING II  03  01  T  1330-1630  2427  020  21/02/65  0830-1130  03/05/65  1300-1600   
 AI1433  MATH & STAT FOR AI I  03  01  W  1230-1430  2402  020  24/02/65  1300-1600  02/05/65  0830-1130  รหัส64 057 
 AI1433  MATH & STAT FOR AI I  03  01  W  1430-1630  2425  020  24/02/65  1300-1600  02/05/65  0830-1130   
 AI1443  OPERATING SYSTEM&PLATFORM  03  01  M  1230-1430  2404  020  25/02/65  0830-1130  11/05/65  0830-1130  รหัส64 057 
 AI1443  OPERATING SYSTEM&PLATFORM  03  01  M  1430-1630  2427  020  25/02/65  0830-1130  11/05/65  0830-1130   
 AI2213  DATABASE SYSTEMS  03  01  F  1030-1230  2404  020  19/02/65  1300-1600  12/05/65  0830-1130  รหัส63 057 
 AI2213  DATABASE SYSTEMS  03  01  F  1330-1630  2427  020  19/02/65  1300-1600  12/05/65  0830-1130   

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 53
จำนวนรายวิชา/กลุ่ม :: 1054

 
  • หน้าแรก [ ย้อนกลับ ]
  •