เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาค 1/64
 

 
มฉก.30
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหา โดยใส่หมวดวิชาที่ต้องการ เช่น GE , AC , CH , NG ได้เลย!!!
*** ห้องเรียน A... คือห้องเรียนที่ มฉก.2

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  กลุ่ม  วันเรียน  เวลาเรียน  ห้อง  จำนวนรับ  วันสอบMidterm  เวลาสอบ  วันสอบFinal  เวลาสอบ  Remark 
 AC1223  FINANCIAL ACCOUNTING  03  01  H  1230-1630  2312  050  29/09/64  0830-1130  03/12/64  0830-1130  รหัส64 401 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  01  W  0830-1230  2312  060  28/09/64  1300-1600  02/12/64  1300-1600  รหัส63 043,145,นศ.ตกแผน 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  02  F  1230-1630  2312  070  28/09/64  1300-1600  02/12/64  1300-1600  รหัส63 143,144,นศ.ตกแผน 
 AC1303  PRINC OF ACCOUNTING I  03  01  W  0830-1230  2311  050  01/10/64  0830-1130  08/12/64  0830-1130  รหัส64 041,นศ.ตกแผน 
 AC2103  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  01  W  1330-1630  2312  050  27/09/64  0830-1130  01/12/64  0830-1130  รหัส62 054,นศ.ตกแผน 
 AC2203  INTERMEDIATE ACCOUNTING 1  03  01  T  0830-1230  2313  050  25/09/64  0830-1130  29/11/64  0830-1130  รหัส63 041,รหัส64 401,นศ.ตกแผน 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  01  M  0830-1130  2313  050  26/09/64  0830-1130  30/11/64  0830-1130  รหัส61 046,รหัส62 043,นศ.ตกแผน 
 AC3203  COST ACCOUNTING  03  01  M  1230-1630  2313  050  25/09/64  0830-1130  29/11/64  0830-1130  รหัส62 041,รหัส63 401,นศ.ตกแผน 
 AC4113  TAXATION I  03  01  T  1330-1630  2313  050  30/09/64  0830-1130  07/12/64  0830-1130  รหัส62 041,รหัส64 401,นศ.ตกแผน 
 AC4123  ADVANCED ACCOUNTING II  03  01  H  0830-1230  2312  060  25/09/64  0830-1130  29/11/64  0830-1130  รหัส61 041,นศ.ตกแผน 
 AC4233  SEMINAR IN ACCOUNTING  03  01  H  1330-1630  2313  060  30/09/64  1300-1600  07/12/64  1300-1600  รหัส61 041,รหัส63 401,นศ.ตกแผน 
 AC4253  ACCOUNTING INFORMATION  03  01  W  1230-1430  2313  060  01/10/64  1300-1600  08/12/64  1300-1600  รหัส62 041,รหัส63 401,นศ.ตกแผน 
 AC4253  ACCOUNTING INFORMATION  03  01  W  1430-1630  LAB  060  01/10/64  1300-1600  08/12/64  1300-1600   
 AC4263  SPECIALIZED ACCOUNTING  03  01  M  0830-1130  2312  060  28/09/64  1300-1600  02/12/64  1300-1600  รหัส62 041,รหัส63 401,นศ.ตกแผน 
 AC4323  FIN. REPORT& STATE.ANAL.  03  01  T  1230-1530  2312  060  02/10/64  0830-1130  09/12/64  0830-1130  รหัส61 041,นศ.ตกแผน 
 AC4403  BUDG. PLANNING&CONTROL  03  01  T  0830-1130  2312  060  27/09/64  1300-1600  01/12/64  1300-1600  รหัส61 041,นศ.ตกแผน 
 AC4473  AC.FOR ENVIRON.& SOCIAL  03  01  H  0830-1130  2313  050  27/09/64  1300-1600  01/12/64  1300-1600  รหัส62 041,รหัส64 401,นศ.ตกแผน 
 AI1103  PRINCIPLES & ETHICS FOR  03  01  M  1230-1430  2421  020  25/09/64  1300-1600  29/11/64  1300-1600  รหัส64 057 
 AI1103  PRINCIPLES & ETHICS FOR  03  01  M  1430-1630  2427  020  25/09/64  1300-1600  29/11/64  1300-1600   
 AI1403  PROGRAMMING I  03  01  T  1030-1230  2402  020  01/10/64  0830-1130  08/12/64  0830-1130  รหัส64 057 

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 56
จำนวนรายวิชา/กลุ่ม :: 1106

 
  • หน้าแรก [ ย้อนกลับ ]
  •