เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Print
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาคฤดูร้อน/61
 

 
มฉก.30
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหา โดยใส่หมวดวิชาที่ต้องการ เช่น GE , AC , CH , NG ได้เลย!!!
*** ห้องเรียน A... คือห้องเรียนที่ มฉก.2

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  กลุ่ม  วันเรียน  เวลาเรียน  ห้อง  จำนวนรับ  วันสอบMidterm  เวลาสอบ  วันสอบFinal  เวลาสอบ  Remark 
 BA0893  BUSINESS ORG AND MANAGE  00  01  S-U  0900-1600  0000  010  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  816 
 BA1313  INTRODUCTION TO BUSINESS  03  01  H  1230-1530  2412  100  00/00/00  0000-0000  24/07/62  1300-1600   
 BA1313  INTRODUCTION TO BUSINESS  03  01  T  1230-1530  2412  100  00/00/00  0000-0000  24/07/62  1300-1600  วิชาเลือกเสรี 
 BA4113  TAXATION  03  01  H  0830-1130  2213  040  00/00/00  0000-0000  25/07/62  1300-1600  รหัส61 145 (นักศึกษาจีนเท่านั้น) 
 BA4113  TAXATION  03  01  T  0830-1130  2213  040  00/00/00  0000-0000  25/07/62  1300-1600   
 BC3303  MGT.INFOR. SYSTEM DEVEL.  03  01  H  1230-1430  2208  045  00/00/00  0000-0000  24/07/62  1300-1600   
 BC3303  MGT.INFOR. SYSTEM DEVEL.  03  01  H  1430-1630  2208  045  00/00/00  0000-0000  24/07/62  1300-1600   
 BC3303  MGT.INFOR. SYSTEM DEVEL.  03  01  T  1230-1430  2208  045  00/00/00  0000-0000  24/07/62  1300-1600  เฉพาะ045นศ.จีน 
 BC3303  MGT.INFOR. SYSTEM DEVEL.  03  01  T  1430-1630  2208  045  00/00/00  0000-0000  24/07/62  1300-1600   
 BC4333  INTERNSHIP IN BUSINESS  03  01  M-F  0830-1530  0000  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส59 046,รหัส60 406 
 CA1933  THE ARTS OF HUMAN PUPPET  03  01  M  1230-1530  2208  025  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  วิชาเลือกเสรี 
 CA1933  THE ARTS OF HUMAN PUPPET  03  01  W  1230-1530  2208  025  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CA1973  PERFORMING ARTS&PROFESSIO  03  01  H  1230-1530  2207  040  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CA1973  PERFORMING ARTS&PROFESSIO  03  01  T  1230-1530  2207  040  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  วิชาเลือกเสรี 
 CB3093  FIELD WORK PRACTICES  03  01  M-F  0830-1530  0000  010  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส59 143 
 CH1442  PRINCIPLES OF ORGANIC CH  02  01  M  1230-1430  2421  030  00/00/00  0000-0000  24/07/62  1300-1500  นศ.ตกแผน 
 CH1442  PRINCIPLES OF ORGANIC CH  02  01  T  1230-1430  2421  030  00/00/00  0000-0000  24/07/62  1300-1500   
 CH1442  PRINCIPLES OF ORGANIC CH  02  01  W  1230-1430  2421  030  00/00/00  0000-0000  24/07/62  1300-1500   
 CH2233  BASIC ORGANIC CHEMISTRY  03  01  H  0830-1030  2412  050  00/00/00  0000-0000  26/07/62  0830-1130   
 CH2233  BASIC ORGANIC CHEMISTRY  03  01  M  0830-1030  2412  050  00/00/00  0000-0000  26/07/62  0830-1130  นศ.ตกแผน 

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 19
จำนวนรายวิชา/กลุ่ม :: 380

 
  • หน้าแรก [ ย้อนกลับ ]
  •