เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาค 2/65
 

 
มฉก.30
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหา โดยใส่หมวดวิชาที่ต้องการ เช่น GE , AC , CH , NG ได้เลย!!!
*** ห้องเรียน A... คือห้องเรียนที่ มฉก.2

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  กลุ่ม  วันเรียน  เวลาเรียน  ห้อง  จำนวนรับ  วันสอบMidterm  เวลาสอบ  วันสอบFinal  เวลาสอบ  Remark 
 AC1313  PRINC OF ACCOUNTING II  03  01  W  0830-1230  2311  050  27/02/66  0830-1130  03/05/66  0830-1130  รหัส65 041 
 AC2113  PRINC OF BUSINESS FINANCE  03  01  M  1230-1530  2311  050  26/02/66  1300-1600  02/05/66  1300-1600  รหัส64 041 
 AC2113  PRINC OF BUSINESS FINANCE  03  99  U  0900-1600  0000  004  26/02/66  1300-1600  02/05/66  1300-1600   
 AC2223  INTERMEDIATE ACCOUNTING II  03  01  H  1230-1630  2311  050  25/02/66  0830-1130  01/05/66  1300-1600  รหัส64 041 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  01  T  1230-1530  2313  090  25/02/66  1300-1600  01/05/66  1300-1600  รหัส63 144,145 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  02  H  0830-1130  2313  090  25/02/66  1300-1600  01/05/66  1300-1600  รหัส63 142 
 AC3243  ADVANCED ACCOUNTING I  03  01  H  1230-1630  2313  050  03/03/66  1300-1600  10/05/66  1300-1600  รหัส63 041 
 AC3303  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  01  M  1230-1630  2313  050  26/02/66  0830-1130  02/05/66  0830-1130  รหัส63 041 
 AC3323  AUDITING & ASSURANCE SERV  03  01  T  0830-1130  2313  050  28/02/66  0830-1130  05/05/66  0830-1130  รหัส63 041 
 AC3333  INTERNAL CONTROL&RISK  03  01  H  0830-1130  2311  050  02/03/66  1300-1600  09/05/66  1300-1600  รหัส63 041 
 AC4133  TAXATION II  03  01  M  0830-1130  2311  050  25/02/66  0830-1130  01/05/66  0830-1130  รหัส63 041 
 AC4143  ACCOUNTING SOFTWARE  03  01  T  1230-1630  2311  040  27/02/66  0830-1130  03/05/66  0830-1130  รหัส63 041 
 AC4233  SEMINAR IN ACCOUNTING  03  99  U  0900-1600  0000  006  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 AC4263  SPECIALIZED ACCOUNTING  03  99  U  0900-1600  0000  006  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 AI1413  PROGRAMMING II  03  01  H  1330-1530  2425  020  25/02/66  1300-1600  01/05/66  1300-1600  รหัส65 057 
 AI1413  PROGRAMMING II  03  01  T  1330-1630  2427  020  25/02/66  1300-1600  01/05/66  1300-1600   
 AI1433  MATH & STAT FOR AI I  03  01  W  1230-1430  2405  020  03/03/66  0830-1130  10/05/66  0830-1130  รหัส65 057 
 AI1433  MATH & STAT FOR AI I  03  01  W  1430-1630  2425  020  03/03/66  0830-1130  10/05/66  0830-1130   
 AI1443  OPERATING SYSTEM&PLATFORM  03  01  M  1230-1430  2405  020  04/03/66  0830-1130  11/05/66  0830-1130  รหัส65 057 
 AI1443  OPERATING SYSTEM&PLATFORM  03  01  M  1430-1630  2429  020  04/03/66  0830-1130  11/05/66  0830-1130   

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 57
จำนวนรายวิชา/กลุ่ม :: 1139

 
  • หน้าแรก [ ย้อนกลับ ]
  •