เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาค ฤดูร้อน/62
 

 
มฉก.30
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหา โดยใส่หมวดวิชาที่ต้องการ เช่น GE , AC , CH , NG ได้เลย!!!
*** ห้องเรียน A... คือห้องเรียนที่ มฉก.2

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  กลุ่ม  วันเรียน  เวลาเรียน  ห้อง  จำนวนรับ  วันสอบMidterm  เวลาสอบ  วันสอบFinal  เวลาสอบ  Remark 
 AC3103  ACCOUNTING INTERNSHIP  03  01  M-F  0830-1530  0000  020  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส58 041,รหัส59 041 
 BA0893  BUSINESS ORG & MANAGEMENT  00  01  S-U  0900-1600  0000  030  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  805 
 BC4333  INTERNSHIP IN BUSINESS  03  01  M-F  0800-1600  0000  001  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส60 046,รหัส61 406 
 CM2053  CHINESE METERIA MEDICA II  03  01  F  0830-1130  0000  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CM2053  CHINESE METERIA MEDICA II  03  01  H  0830-1130  0000  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CM2053  CHINESE METERIA MEDICA II  03  01  M  0830-1130  0000  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส61 110 
 CM2053  CHINESE METERIA MEDICA II  03  01  T  0830-1130  0000  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CM2084  CHINESE METERIA MEDICA I  04  01  F  0830-1130  0000  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CM2084  CHINESE METERIA MEDICA I  04  01  H  0830-1130  0000  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CM2084  CHINESE METERIA MEDICA I  04  01  M  0830-1130  0000  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส61 110 
 CM2084  CHINESE METERIA MEDICA I  04  01  T  0830-1130  0000  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CM2103  CHINESE METERIA MEDICA I  03  01  F  0830-1130  0000  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CM2103  CHINESE METERIA MEDICA I  03  01  H  0830-1130  0000  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CM2103  CHINESE METERIA MEDICA I  03  01  M  0830-1130  0000  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส61 110 
 CM2103  CHINESE METERIA MEDICA I  03  01  T  0830-1130  0000  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CM2113  CHINESE METERIA MEDICA II  03  01  F  0830-1130  0000  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CM2113  CHINESE METERIA MEDICA II  03  01  H  0830-1130  0000  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CM2113  CHINESE METERIA MEDICA II  03  01  M  0830-1130  0000  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส61 110 
 CM2113  CHINESE METERIA MEDICA II  03  01  T  0830-1130  0000  100  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000   
 CN3413  CHINESE WRITING I  03  01  M  0830-1130  0000  040  00/00/00  0000-0000  24/07/63  0830-1130  รหัส61 035 

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
จำนวนรายวิชา/กลุ่ม :: 117

 
  • หน้าแรก [ ย้อนกลับ ]
  •