เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดสอนใน ภาค 1/63
 

 
มฉก.30
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)
**หมายเหตุ นักศึกษาสามารถค้นหา โดยใส่หมวดวิชาที่ต้องการ เช่น GE , AC , CH , NG ได้เลย!!!
*** ห้องเรียน A... คือห้องเรียนที่ มฉก.2

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  หน่วยกิต  กลุ่ม  วันเรียน  เวลาเรียน  ห้อง  จำนวนรับ  วันสอบMidterm  เวลาสอบ  วันสอบFinal  เวลาสอบ  Remark 
 AC1223  FINANCIAL ACCOUNTING  03  01  H  0830-1230  2311  050  28/09/63  1300-1600  02/12/63  1300-1600  รหัส63 401 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  01  T  1230-1630  2313  090  28/09/63  0830-1130  02/12/63  0830-1130  รหัส62 043,145,นศ.ตกแผน 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  02  M  1230-1630  2313  090  28/09/63  0830-1130  02/12/63  0830-1130  รหัส62 143,144,นศ.ตกแผน 
 AC1303  PRINC OF ACCOUNTING I  03  01  T  0830-1230  2311  070  26/09/63  1300-1600  30/11/63  1300-1600  รหัส63 041,นศ.ตกแผน 
 AC2103  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  03  01  W  1330-1630  2311  050  30/09/63  1300-1600  04/12/63  1300-1600  รหัส61 054 
 AC2203  INTERMEDIATE ACCOUNTING 1  03  01  T  0830-1230  2312  070  26/09/63  1300-1600  30/11/63  1300-1600  รหัส62 041,รหัส63 401,นศ.ตกแผน 
 AC3103  ACCOUNTING INTERNSHIP  03  01  M-F  0830-1530  0000  030  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส60 041 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  01  H  0830-1130  2313  080  27/09/63  1300-1600  01/12/63  1300-1600  รหัส61 043,นศ.ตกแผน 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  03  02  T  0830-1130  2313  080  27/09/63  1300-1600  01/12/63  1300-1600  รหัส62 145 (เฉพาะนศ.จีน) 
 AC3203  COST ACCOUNTING  03  01  W  0830-1230  2312  070  29/09/63  1300-1600  03/12/63  1300-1600  รหัส61 041,รหัส62 401,นศ.ตกแผน 
 AC3243  ADVANCED ACCOUNTING I  03  01  H  0830-1230  2312  070  26/09/63  1300-1600  30/11/63  1300-1600  รหัส61 041,รหัส62 401,นศ.ตกแผน 
 AC4106  CO-OPERATIVE EDUCATION  06  01  M-F  0830-1530  0000  050  00/00/00  0000-0000  00/00/00  0000-0000  รหัส60 041 
 AC4113  TAXATION I  03  01  T  1330-1630  2312  070  30/09/63  1300-1600  04/12/63  1300-1600  รหัส61 041,รหัส63 401 
 AC4253  ACCOUNTING INFORMATION  03  01  M  0830-1230  2312  070  03/10/63  1300-1600  11/12/63  1300-1600  รหัส61 041,รหัส62 401,นศ.ตกแผน 
 AC4313  LEGISLATION RELAT. TO ACC  03  01  H  1330-1630  2313  070  29/09/63  1300-1600  03/12/63  1300-1600   
 AC4313  LEGISLATION RELAT. TO ACC  03  01  W  0830-1130  2313  070  29/09/63  1300-1600  03/12/63  1300-1600  รหัส63 401,รหัส60 041,นศ.ตกแผน 
 AC4403  BUDG. PLANNING&CONTROL  03  01  M  1330-1630  2312  070  02/10/63  1300-1600  09/12/63  1300-1600  รหัส60 041,รหัส63 401,นศ.ตกแผน 
 AC4403  BUDG. PLANNING&CONTROL  03  01  W  1230-1530  2312  070  02/10/63  1300-1600  09/12/63  1300-1600   
 AC4473  AC.FOR ENVIRON.& SOCIAL  03  01  H  1330-1630  2312  070  02/10/63  0830-1130  09/12/63  0830-1130  รหัส61 041,รหัส62 401,นศ.ตกแผน 
 AI1103  PRINCIPLES & ETHICS FOR  03  01  M  1230-1430  2420  020  04/10/63  0830-1130  11/12/63  1300-1600  รหัส63 057 

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 58
จำนวนรายวิชา/กลุ่ม :: 1157

 
  • หน้าแรก [ ย้อนกลับ ]
  •