เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
วิธีการแจ้งขอสำเร็จการศึกษาโดยละเอียด
 
 
ส่วนที่ 1 : การเข้าสู่ระบบ

วิธีการใช้งาน
1. ใส่รหัสนักศึกษา (ตัวเลข 6 หลัก)
2. ใส่รหัสผ่าน ซึ่งสามารถขอรับได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นรหัสเดียวกับที่ใช้ลงทะเบียน
3. เข้าสู่ระบบ


รูปแสดงขั้นตอนที่ 1-3 การเข้าสู่ระบบ


*****************************************************************************************************************************************

ส่วนที่ 2 : การขอสำเร็จการศึกษา

วิธีการใช้งาน
4. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสามารถแจ้งขอสำเร็จการศึกษาได้ โดยคลิกที่เมนูแจ้งขอสำเร็จการศึกษา

รูปแสดงขั้นตอนที่ 4 เมื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอดังรูป คลิกที่เมนูแจ้งขอสำเร็จการศึกษา


รูปแสดงขั้นตอนที่ 5-7 ระบบจะแสดงรหัสนักศึกษา ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ คณะ

5. ให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้ครบ และคลิกปุ่มบันทึก
6. ให้ น.ศ. พิมพ์ มฉก.35 ใบขอสำเร็จการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร เพื่อขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยคลิกปุ่ม ''มฉก.35'' และ ''โครงสร้างหลักสูตร''
7. เมื่อพิมพ์เอกสารครบถ้วนแล้ว ควรออกจากระบบทุกครั้ง โดยคลิกปุ่ม ''เลิกใช้งาน''
8. นำ มฉก.35 และโครงสร้างหลักสูตร ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และอนุมัติการขอสำเร็จการศึกษา
9. นำเอกสารที่อนุมัติแล้ว ไปชำระค่าธรรมเนียมที่กองคลัง
10. ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมรูปถ่ายชุดครุยขนาด 1 นิ้ว ตามจำนวนเอกสารที่ขอ ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ที่กำหนดตามปฎิทินการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา
[ ย้อนกลับ ] 

ขอความกรุณาใช้คำสุภาพ ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2566
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว