เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 


คลิกที่นี่!!!


 

 
มฉก.30 รายละเอียด


**หมายเหตุ รายวิชา/กลุ่ม /ห้องเรียน ที่เปิดสอนภาค 2/65 อาจมีการเปลี่ยนแปลง

- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง ภาค 2/65
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม ภาค 2/65)
- รายวิชาที่ปิด ภาค 2/65
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน ภาค 2/65
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ ภาค 2/65
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark ภาค 2/65

 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกาาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (79122 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
21 พ.ย. - 8 ธ.ค. 65
นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
28 พ.ย. - 13 ธ.ค. 65
สอบปลายภาค ภาค 1/65
13 ธ.ค. 65
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(TOEIC)
14 - 15 ธ.ค. 65
สอบวัดระดับความรู้ทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
8 - 9 ธ.ค. 65
รหัส < 63xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/65 ผ่านอินเทอร์เน็ต
10 - 11 ธ.ค. 65
รหัส 63xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/65 ผ่านอินเทอร์เน็ต
12 - 13 ธ.ค. 65
รหัส 64xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/65 ผ่านอินเทอร์เน็ต
14 - 15 ธ.ค. 65
รหัส 65xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/65 ผ่านอินเทอร์เน็ต
16 - 22 ธ.ค. 65
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาค 2/65 ผ่านอินเทอร์เน็ต
21 ธ.ค. 65
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาค 1/65
24 - 28 ธ.ค. 65
ประกาศผล/พิมพ์ใบชำระเงิน ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ภาค 2/65
24 - 28 ธ.ค. 65
ชำระเงินผ่านธนาคาร/ผ่านApplication ธนาคาร
3 ม.ค. 66
วันเปิดเรียน ภาค 2/65 ป.ตรี
3 - 13 ม.ค. 66
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนล่าช้า)
5-6 ม.ค. 66
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาค 2/65 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
5-6 ม.ค. 66
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
12-13 ม.ค. 66
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า **ผ่านอินเตอร์เน็ต /ชำระเงินผ่านธนาคาร เท่านั้น!!
16-27 ม.ค. 66
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
27 ม.ค. 66
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
30 ม.ค. - 14 มี.ค. 66
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบันทึก "W"
20- 24 ก.พ. 66
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาค 2/65
20 ก.พ. - 5 มี.ค. 66
สอบกลางภาค ภาค 2/65
1 - 3,5 และ8-12 พ.ค. 66
สอบปลายภาค ภาค 2/65
15 พ.ค. 66
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(TOEIC)
16-17 พ.ค. 66
สอบวัดระดับความรู้ทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว