เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 

Download มฉก.24 และ มฉก.29
มฉก.24 และ มฉก.29ตรวจสอบรายการลงทะเบียน ภาค ฤดูร้อน/63 

 
มฉก.30 รายละเอียด


**หมายเหตุ รายวิชา/กลุ่ม /ห้องเรียน ที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน/63 อาจมีการเปลี่ยนแปลง

- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม)
- รายวิชาที่ปิด
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark


**สำหรับนักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน-สอบ EG0001/EG0002/COM001 เริ่มเรียน 14 มิ.ย. 64
ติดต่อซื้อหนังสือได้ที่ ศูนย์หนังสือ มฉก.

1. EG0001 ENG PROFICIENCY COURSE I สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนน TOEIC ต่ำกว่า 300 คะแนน
2. EG0002 ENG PROFICENCY COURSE II สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 300 คะแนน
3. COM001 สอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์

นักศึกษาจำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต แต่ต้องชำระเงินในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 (วันลงทะเบียนล่าช้า)
โดยชำระที่สำนักทะเบียนและประมวลผล หรือ โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย**วิชาเลือกเสรี ที่อำนวยการสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ ให้นักศึกษาเข้าห้องเรียน ที่ https://e-learning.hcu.ac.th

 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (79099 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
12 - 26 พ.ค. 64
นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
27 พ.ค. 64
รหัส < 60xxxx ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/63 ผ่านอินเทอร์เน็ต
28 พ.ค. 64
รหัส 61xxxx ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/63 ผ่านอินเทอร์เน็ต
29 พ.ค. 64
รหัส 62xxxx ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/633 ผ่านอินเทอร์เน็ต
30 พ.ค. 64
รหัส 63xxxx ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/63 ผ่านอินเทอร์เน็ต
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 64
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/63 ผ่านอินเทอร์เน็ต
3 มิ.ย. 64
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาค 2/63
4 มิ.ย. 64( เวลา 13.30 น.)
ประกาศผล/พิมพ์ใบชำระเงิน ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน//63
4 - 6 มิ.ย. 64
ชำระเงินผ่านธนาคาร
7 มิ.ย. 64
วันเปิดเรียน ภาคฤดูร้อน/63 ป.ตรี
-
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนล่าช้า)
8-9 มิ.ย. 64
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาคฤดูร้อน/63 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
8-9 มิ.ย. 64
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
11 มิ.ย. 64
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ป.ตรี)
14 - 19 มิ.ย. 64
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
-
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
21-25 มิ.ย. 64
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/63
21-25 มิ.ย. 64
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบันทึก "W"
-
สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน/63
29 - 30 ก.ค. 64
สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/63

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา