เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Print
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 

ประกาศ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษาจะต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น
และห้ามดำเนินการแทนนักศึกษาผู้อื่น มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิด

การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มี
วันเวลาเรียน หรือวันเวลาสอบซ้ำซ้อน หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ไม่ตรง Remark
ที่กำหนดใน มฉก.30 คู่มือการลงทะเบียนเรียน จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ เป็นโมฆะ

กรุณาตรวจสอบ Remark ก่อนลงทะเบียนเรียน !!!

หากลงทะเบียนในบางรายวิชาไม่ได้เนื่องจากต้องรอผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561
นักศึกษาจะต้องรอประกาศผลการศึกษา และจึงกลับมาลงทะเบียนอีกครั้ง


เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
ระบบจะตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
1. ตรวจสอบหน่วยกิตเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ตรวจสอบจำนวนรับในแต่ละกลุ่ม
3. ตรวจสอบการลงทะเบียนให้ตรงตามเงื่อนไข REMARK
4. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่ตรงตามเงื่อนไข Prerequisite
5. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่ตรงตามเงื่อนไข Corequisite
6. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน วันเวลาสอบซ้ำซ้อนกัน
7. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน วันเวลาเรียนซ้ำซ้อนกัน

**คำเตือน**
หากนักศึกษาที่ระบุรายวิชา/กลุ่ม การลงทะเบียนแล้วถือว่านักศึกษามีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชา/กลุ่มนั้น ๆ

ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/62

คลิกที่นี่!!!
 

  

 
มฉก.30 รายละเอียด


- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม)
- รายวิชาที่ปิด
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา
ตรวจสอบ ห้องเรียน/เวลาเรียน ( 3/61 )
 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (75531 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
7 - 17 พ.ค. 62
สอบปลายภาค ภาค 2/61
7 - 17 พ.ค. 62
นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา
-
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต)
17 - 18 พ.ค. 62
รหัส < 58xxxx ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/61 ผ่านอินเทอร์เน็ต
19 - 20 พ.ค. 62
รหัส 59xxxx ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/61 ผ่านอินเทอร์เน็ต
21 - 22 พ.ค. 62
รหัส 60xxxx ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/61 ผ่านอินเทอร์เน็ต
23 - 24 พ.ค. 62
รหัส 61xxxx ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/61 ผ่านอินเทอร์เน็ต
25 - 27 พ.ค. 62
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/61 ผ่านอินเทอร์เน็ต
25 พ.ค. 62
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาค 2/61
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
ประกาศผลการลงทะเบียน/ชำระเงินผ่านธนาคาร
4 มิ.ย. 62
วันเปิดเรียน ภาคฤดูร้อน/61 ป.ตรี
-
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนล่าช้า)
5 มิ.ย. 62
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาคฤดูร้อน/61 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
5 มิ.ย. 62
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
7 มิ.ย. 62
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ป.ตรี)
1 - 5 ก.ค. 62
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/61
10 - 14 มิ.ย. 62
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
17 - 21 มิ.ย. 62
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบันทึก "W"
-
สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน/61
24 - 26 ก.ค. 62
สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/61

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

งานทะเบียนที่ควรทราบ
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2562คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2561

คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile