เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 


 

 
มฉก.30 รายละเอียด


**หมายเหตุ รายวิชา/กลุ่ม /ห้องเรียน ที่เปิดสอนภาค 1/63 อาจมีการเปลี่ยนแปลง

- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม) - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ
- รายวิชาที่ปิด
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark

 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (79085 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
22 มิ.ย. - 10 ก.ค. 63
นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
31 ก.ค. - 3 ส.ค. 63
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต)
16-17 ก.ค. 63
รหัส < 59xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/63 ผ่านอินเทอร์เน็ต
18-19 ก.ค. 63
รหัส 60xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/63 ผ่านอินเทอร์เน็ต
20-21 ก.ค. 63
รหัส 61xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/63 ผ่านอินเทอร์เน็ต
22-23 ก.ค. 63
รหัส 62xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/63 ผ่านอินเทอร์เน็ต
24 ก.ค. - 3 ส.ค. 63
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาค 1/63 ผ่านอินเทอร์เน็ต
1 ส.ค. 63
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/62
5-9 ส.ค. 63
ประกาศผลการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ภาค 1/63
5-9 ส.ค. 63
ชำระเงินผ่านธนาคาร
10 ส.ค. 63
วันเปิดเรียน ภาค 1/63 ป.ตรี
10-21 ส.ค. 63
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนล่าช้า)
13-14 ส.ค. 63
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาค 1/63 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
13-14 ส.ค. 63
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
20-21 ส.ค. 63
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ป.ตรี)
31ส.ค.- 4 ก.ย. 63
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาค 1/63
31ส.ค.- 4 ก.ย. 63
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
4 ก.ย. 63
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
4 ก.ย. - 16 ต.ค. 63
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบันทึก "W"
26 ก.ย. - 4 ต.ค. 63
สอบกลางภาค ภาค 1/63
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. และ 8,9,11,12,13 ธ.ค. 63
สอบปลายภาค ภาค 1/63

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา