เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
************************************************************
 

 มฉก.30 รายละเอียด


- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม)
- รายวิชาที่ปิด
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark


 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (65248 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
4 - 17 ธ.ค. 60
สอบปลายภาค ภาค 2/60
27 พ.ย. - 15 ธ.ค. 60
นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา
25 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต)
15 - 16 ธ.ค. 60
รหัส < 57xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/60 ผ่านอินเทอร์เน็ต
17 - 18 ธ.ค. 60
รหัส 58xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/60 ผ่านอินเทอร์เน็ต
19 - 20 ธ.ค. 60
รหัส 59xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/60 ผ่านอินเทอร์เน็ต
21 - 22 ธ.ค. 60
รหัส 60xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/60 ผ่านอินเทอร์เน็ต
23 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาค 2/60 ผ่านอินเทอร์เน็ต
23 ธ.ค. 60
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาค 1/59
4 - 7 ม.ค. 61
ประกาศผลการลงทะเบียน/ชำระเงินผ่านธนาคาร
8 ม.ค. 61
วันเปิดเรียน ภาค 2/60 ป.ตรี
8 - 19 ม.ค. 61
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนล่าช้า)
10 - 12 ม.ค. 61
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาค 2/60 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
10 - 12 ม.ค. 61
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
18 - 19 ม.ค. 61
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ป.ตรี)
19 - 23 ก.พ. 61
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาค 2/60
22 ม.ค. - 2 ก.พ. 61
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
5 ก.พ. - 16 มี.ค. 61
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบันทึก "W"
24 ก.พ. - 4 มี.ค. 61
สอบกลางภาค ภาค 2/60
7 - 18 พ.ค. 61
สอบปลายภาค ภาค 2/60

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

งานทะเบียนที่ควรทราบ
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile