เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
คลิกที่นี่!!!

 

 
มฉก.30 รายละเอียด


**หมายเหตุ รายวิชา/กลุ่ม /ห้องเรียน ที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน/65 อาจมีการเปลี่ยนแปลง

- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง ภาคฤดูร้อน/65
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/65)
- รายวิชาที่ปิด ภาคฤดูร้อน/65
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน ภาคฤดูร้อน/65
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ ภาคฤดูร้อน/65
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark ภาคฤดูร้อน/65

 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (79132 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
8 - 19 พ.ค. 66
นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
29 เม.ย. ,1 - 3, และ8-12 พ.ค. 66
สอบปลายภาค ภาค 2/65
15 พ.ค. 66
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(TOEIC)
16-17 พ.ค. 66
สอบวัดระดับความรู้ทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
16 พ.ค. 66
รหัส< 62xxxx ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/65 ผ่านอินเทอร์เน็ต
17 พ.ค. 66
รหัส 63xxxx ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/65 ผ่านอินเทอร์เน็ต
18 พ.ค. 66
รหัส 64xxxx ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/65 ผ่านอินเทอร์เน็ต
19 พ.ค. 66
รหัส 65xxxx ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/65 ผ่านอินเทอร์เน็ต
20 - 23 พ.ค. 66
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/65 ผ่านอินเทอร์เน็ต
20 พ.ค. 66
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาค 2/65
25-28 พ.ค. 66
ประกาศผล/พิมพ์ใบชำระเงิน ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน/65
25-28 พ.ค. 66
ชำระเงินผ่านธนาคาร/ผ่านApplication ธนาคาร
29 พ.ค. 66
วันเปิดเรียน ภาคฤดูร้อน/65 ป.ตรี
-
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนล่าช้า)
30 - 31 พ.ค. 66
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาคฤดูร้อน/65 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
30 - 31 พ.ค. 66
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
2 มิ.ย. 66
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า **ผ่านอินเตอร์เน็ต /ชำระเงินผ่านธนาคาร เท่านั้น!!
12 - 16 มิ.ย. 66
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
-
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
19 - 23 มิ.ย. 66
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบั นทึก "W"
12 - 16 มิ.ย. 66
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/65
-
สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน/65
19 - 21 ก.ค. 66
สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/65
24 ก.ค. 66
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(TOEIC)
25 - 26 ก.ค. 66
สอบวัดระดับความรู้ทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว