เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 


คลิกที่นี่!!!

คลิกที่นี่!!!

 

 

-------------------------------------------------------------------------มฉก.30 รายละเอียด


**หมายเหตุ รายวิชา/กลุ่ม /ห้องเรียน ที่เปิดสอนภาค 2/66 อาจมีการเปลี่ยนแปลง

- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง ภาค 2/66
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม ภาค 2/66)
- รายวิชาที่ปิด ภาค 2/66
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน ภาค 2/66
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ ภาค 2/66
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark ภาค 2/66

 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (79137 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
20 พ.ย. - 7 ธ.ค. 66
นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
27 พ.ย. - 12 ธ.ค. 66
สอบปลายภาค ภาค 1/66
7 - 8 ธ.ค. 66
รหัส< 63xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/66 ผ่านอินเทอร์เน็ต
9 - 10 ธ.ค. 66
รหัส 64xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/66 ผ่านอินเทอร์เน็ต
11 - 12 ธ.ค. 66
รหัส 65xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/66 ผ่านอินเทอร์เน็ต
13 - 14 ธ.ค. 66
รหัส 66xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/66 ผ่านอินเทอร์เน็ต
15 - 21 ธ.ค. 66
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาค 2/66 ผ่านอินเทอร์เน็ต
20 ธ.ค. 66
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาค 1/66
23 - 27 ธ.ค. 66
ประกาศผล/พิมพ์ใบชำระเงิน ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ภาค 2/66
23 - 27 ธ.ค. 66
ชำระเงินผ่านธนาคาร/ผ่านApplication ธนาคาร
3 ม.ค. 67
วันเปิดเรียน ภาค 2/66 ป.ตรี
3 - 5 ม.ค. 67
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา
4 - 5 ม.ค. 67
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาค 2/66 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
4 - 5 ม.ค. 67
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
11 - 12 ม.ค. 67
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า **ผ่านอินเตอร์เน็ต /ชำระเงินผ่านธนาคาร เท่านั้น!!
15 - 26 ม.ค. 67
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
26 ม.ค. 67
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
29 ม.ค. - 8 มี.ค. 67
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบั นทึก "W"
12 - 16 ก.พ. 67
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาค 2/66
17 - 25 ก.พ. 67
สอบกลางภาค ภาค 2/66
29 เม.ย. - 10 พ.ค. 67
สอบปลายภาค ภาค 2/66

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2566
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว