เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 


คลิกที่นี่!!!

 

 
มฉก.30 รายละเอียด


**หมายเหตุ รายวิชา/กลุ่ม /ห้องเรียน ที่เปิดสอนภาค 1/66 อาจมีการเปลี่ยนแปลง

- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง ภาค 1/66
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม ภาค 1/66)
- รายวิชาที่ปิด ภาค 1/66
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน ภาค 1/66
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ ภาค 1/66
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark ภาค 1/66

 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (79135 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
19 มิ.ย. - 7 ก.ค. 66
นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
19 - 21 ก.ค. 66
สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/65
17 - 18 ก.ค. 66
รหัส< 62xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/66 ผ่านอินเทอร์เน็ต
19 - 20 ก.ค. 66
รหัส 63xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/66 ผ่านอินเทอร์เน็ต
21 - 22 ก.ค. 66
รหัส 64xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/66 ผ่านอินเทอร์เน็ต
23 - 24 ก.ค. 66
รหัส 65xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/66 ผ่านอินเทอร์เน็ต
25 - 30 ก.ค. 66
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาค 1/66 ผ่านอินเทอร์เน็ต
28 ก.ค. 66
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/65
3 - 6 ส.ค. 66
ประกาศผล/พิมพ์ใบชำระเงิน ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ภาค 1/66
3 - 6 ส.ค. 66
ชำระเงินผ่านธนาคาร/ผ่านApplication ธนาคาร
7 ส.ค. 66
วันเปิดเรียน ภาค 1/66 ป.ตรี
7 - 11 ส.ค. 66
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา
10 - 11 ส.ค. 66
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาค 1/66 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
10 - 11 ส.ค. 66
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
17 - 18 ส.ค. 66
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า **ผ่านอินเตอร์เน็ต /ชำระเงินผ่านธนาคาร เท่านั้น!!
21 ส.ค. - 1 ก.ย. 66
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
1 ก.ย. 66
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
4 ก.ย. - 12 ต.ค. 66
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบั นทึก "W"
4 - 8 ก.ย. 66
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาค 1/66
23 ก.ย. - 1 ต.ค. 66
สอบกลางภาค ภาค 1/66
27 พ.ย. - 12 ธ.ค.
สอบปลายภาค ภาค 1/66

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2566
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว