เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 


ประกาศ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษาจะต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น
และห้ามดำเนินการแทนนักศึกษาผู้อื่น มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิด

การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มี
วันเวลาเรียน หรือวันเวลาสอบซ้ำซ้อน หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ไม่ตรง Remark
ที่กำหนดใน มฉก.30 คู่มือการลงทะเบียนเรียน จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ เป็นโมฆะ

กรุณาตรวจสอบ Remark ก่อนลงทะเบียนเรียน !!!

หากลงทะเบียนในบางรายวิชาไม่ได้เนื่องจากต้องรอผลการศึกษา ภาค ฤดูร้อน/2566
นักศึกษาจะต้องรอประกาศผลการศึกษา และจึงกลับมาลงทะเบียนอีกครั้ง


เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
ระบบจะตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
1. ตรวจสอบหน่วยกิตเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ตรวจสอบจำนวนรับในแต่ละกลุ่ม
3. ตรวจสอบการลงทะเบียนให้ตรงตามเงื่อนไข REMARK
4. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่ตรงตามเงื่อนไข Prerequisite
5. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่ตรงตามเงื่อนไข Corequisite
6. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน วันเวลาสอบซ้ำซ้อนกัน
7. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน วันเวลาเรียนซ้ำซ้อนกัน

** วิชา CNF เป็นการลงทะเบียนให้โดยอัตโนมัติ ห้ามนักศึกษายกเลิกการลงทะเบียน แต่สามารถเปลี่ยนกลุ่มได้
**คำเตือน**
หากนักศึกษาที่ระบุรายวิชา/กลุ่ม การลงทะเบียนแล้วถือว่านักศึกษามีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชา/กลุ่มนั้น ๆ
ติดต่อสอบถามการลงทะเบียนพิ่มเติมที่ Line => @reghcu


ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/67

คลิกที่นี่!!!

 

 
 

 
มฉก.30 รายละเอียด


**หมายเหตุ รายวิชา/กลุ่ม /ห้องเรียน ที่เปิดสอนภาค 1/67 อาจมีการเปลี่ยนแปลง

- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง ภาค 1/67
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม ภาค 1/67)
- รายวิชาที่ปิด ภาค 1/67
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน ภาค 1/67
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ ภาค 1/67
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark ภาค 1/67
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา

 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2567
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (79144 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
17 - 19 ก.ค. 67
สอบปลายภาค ภาคฤดุร้อน/66
17 มิ.ย. - 5 ก.ค. 67
นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
15 - 16 ก.ค. 67
รหัส< 63xxxx ลงทะเบียน ภาค 1 /67 ผ่านอินเทอร์เน็ต
17 - 18 ก.ค. 67
รหัส 64xxxx ลงทะเบียน ภาค 1 /67 ผ่านอินเทอร์เน็ต
19 - 20 ก.ค. 67
รหัส 65xxxx ลงทะเบียน ภาค 1 /67 ผ่านอินเทอร์เน็ต
21 - 22 ก.ค. 67
รหัส 66xxxx ลงทะเบียน ภาค 1 /67 ผ่านอินเทอร์เน็ต
23 - 29 ก.ค. 67
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาค 1 /67 ผ่านอินเทอร์เน็ต
23 ก.ค. 67
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(TOEIC)ภาคฤดุร้อน/66
24 - 25 ก.ค. 67
สอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ภาคฤดุร้อน/66
26 ก.ค. 67
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/66 เวลา 21.00 น.
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 67
ประกาศผล/พิมพ์ใบชำระเงิน ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ภาค 1 /67
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 67
ชำระเงินผ่านธนาคาร/ผ่านApplication ธนาคาร
5 ส.ค. 67
วันเปิดเรียน ภาค 1 /67 ป.ตรี
5 - 9 ส.ค. 67
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา
8 - 9 ส.ค. 67
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาค 1/67 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
8 - 9 ส.ค. 67
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
15 - 16 ส.ค. 67
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า **ผ่านอินเตอร์เน็ต /ชำระเงินผ่านธนาคาร เท่านั้น!!
19 - 30 ส.ค. 67
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
30 ส.ค. 67
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
2 ก.ย. - 11 ต.ค. 67
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบั นทึก "W"
9 - 13 ก.ย. 67
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาค 1 /67
21 - 29 ก.ย.
สอบกลางภาค ภาค 1 /67
25 พ.ย. - 6 ธ.ค. 67
สอบปลายภาค ภาค 1 /67

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2567
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว