เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 


 

 
มฉก.30 รายละเอียด


**หมายเหตุ รายวิชา/กลุ่ม /ห้องเรียน ที่เปิดสอนภาค 1/64 อาจมีการเปลี่ยนแปลง

- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม)
- รายวิชาที่ปิด
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark

 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (79102 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
1 - 15 ก.ค. 64
นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
15 -16 ก.ค. 64
รหัส < 60xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/64 ผ่านอินเทอร์เน็ต
17 -18 ก.ค. 64
รหัส 61xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/64 ผ่านอินเทอร์เน็ต
19 -20 ก.ค. 64
รหัส 62xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/64 ผ่านอินเทอร์เน็ต
21 -22 ก.ค. 64
รหัส 63xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/64 ผ่านอินเทอร์เน็ต
23 ก.ค. - 2 ส.ค. 64
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาค 1/64 ผ่านอินเทอร์เน็ต
5 ส.ค. 64
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาค ฤดูร้อน/63
4 ส.ค. 64( เวลา 09.30 น.)
ประกาศผล/พิมพ์ใบชำระเงิน ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ภาค 1/64
4 - 8 ส.ค. 64
ชำระเงินผ่านธนาคาร
9 ส.ค. 64
วันเปิดเรียน ภาค 1/64 ป.ตรี
9 - 20 ส.ค. 64
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนล่าช้า)
11 - 13 ส.ค. 64
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาค 1/64 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
11 - 13 ส.ค. 64
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
19 - 20 ส.ค. 64
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ป.ตรี)
23 ส.ค. - 3 ก.ย. 64
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
3 ก.ย. 64
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
6 - 10 ก.ย. 64
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาค 1/64
6 ก.ย. - 15 ต.ค. 64
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบันทึก "W"
25 ก.ย. - 3 ต.ค. 64
สอบกลางภาค ภาค 1/64
29 พ.ย. - 16 ธ.ค. 64
สอบปลายภาค ภาค 1/64

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2564
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา