เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา


 

 
มฉก.30 รายละเอียด


**หมายเหตุ รายวิชา/กลุ่ม /ห้องเรียน ที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน/62 อาจมีการเปลี่ยนแปลง

- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม) - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ - ปิดรับรายวิชาที่เปิดเพิ่ม
- รายวิชาที่ปิด
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา

 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (79081 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
4 - 15 พ.ค. 63
นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
-
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต)
15-16 พ.ค. 63
รหัส < 59xxxx ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน /62 ผ่านอินเทอร์เน็ต
17-18 พ.ค. 63
รหัส 60xxxx ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน /62 ผ่านอินเทอร์เน็ต
19-20 พ.ค. 63
รหัส 61xxxx ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน /62 ผ่านอินเทอร์เน็ต
21-22 พ.ค. 63
รหัส 62xxxx ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน /62 ผ่านอินเทอร์เน็ต
23-25 พ.ค. 63
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน /62 ผ่านอินเทอร์เน็ต
23 พ.ค. 63
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาค 2/62
27 - 31 พ.ค. 63
ประกาศผลการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน/62
27-31 พ.ค. 63
ชำระเงินผ่านธนาคาร
1 มิ.ย. 63
วันเปิดเรียน ภาคฤดูร้อน/62 ป.ตรี
-
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนล่าช้า)
2 มิ.ย. 63
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาคฤดูร้อน/62 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
2 มิ.ย. 63
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
5 มิ.ย. 63
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ป.ตรี)
8-12 มิ.ย. 63
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/62
8-12 มิ.ย. 63
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
-
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
15-19 มิ.ย. 63
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบันทึก "W"
-
สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน/62
22-24 ก.ค. 63
สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/62

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2562
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา