เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 


คลิกที่นี่!!!
 

 
มฉก.30 รายละเอียด


**หมายเหตุ รายวิชา/กลุ่ม /ห้องเรียน ที่เปิดสอนภาค 2/64 อาจมีการเปลี่ยนแปลง

- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง ภาค 2/64
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม ภาค 2/64)
- รายวิชาที่ปิด ภาค 2/64
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน ภาค 2/64
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ ภาค 2/64
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark ภาค 2/64
ตรวจสอบ ห้องเรียน/เวลาเรียน ( 2/64 )
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา

 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (79104 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
22 พ.ย. - 9 ธ.ค. 64
นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
9 - 10 ธ.ค. 64
รหัส < 61xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/64 ผ่านอินเทอร์เน็ต
11 - 12 ธ.ค. 64
รหัส 62xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/64 ผ่านอินเทอร์เน็ต
13 - 14 ธ.ค. 64
รหัส 63xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/64 ผ่านอินเทอร์เน็ต
15 - 16 ธ.ค. 64
รหัส 64xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/64 ผ่านอินเทอร์เน็ต
17 - 23 ธ.ค. 64
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาค 2/64 ผ่านอินเทอร์เน็ต
22 ธ.ค. 64
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาค 1/64
25 - 29 ธ.ค. 64
ประกาศผล/พิมพ์ใบชำระเงิน ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ภาค 2/64
25 - 29 ธ.ค. 64
ชำระเงินผ่านธนาคาร
4 ม.ค. 65
วันเปิดเรียน ภาค 2/64 ป.ตรี
4 -14 ม.ค. 65
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนล่าช้า)
6 -7 ม.ค. 65
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาค 2/64 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
6 -7 ม.ค. 65
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
13 - 14 ม.ค. 65
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ป.ตรี)
17 - 28 ม.ค. 65
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
28 ม.ค. 65
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
14 - 18 ก.พ. 65
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาค 2/64
2 ก.พ. - 11 มี.ค. 65
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบันทึก "W"
19 - 27 ก.พ. 65
สอบกลางภาค ภาค 2/64
2 - 19 พ.ค. 65
สอบปลายภาค ภาค 2/64

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2564
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา