เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Wh!

 

ประกาศ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษาจะต้องดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น
และห้ามดำเนินการแทนนักศึกษาผู้อื่น มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิด

การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มี
วันเวลาเรียน หรือวันเวลาสอบซ้ำซ้อน หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ไม่ตรง Remark
ที่กำหนดใน มฉก.30 คู่มือการลงทะเบียนเรียน จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น ๆ เป็นโมฆะ

กรุณาตรวจสอบ Remark ก่อนลงทะเบียนเรียน !!!

หากลงทะเบียนในบางรายวิชาไม่ได้เนื่องจากต้องรอผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560
นักศึกษาจะต้องรอประกาศผลการศึกษา และจึงกลับมาลงทะเบียนอีกครั้ง


เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
ระบบจะตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
1. ตรวจสอบหน่วยกิตเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ตรวจสอบจำนวนรับในแต่ละกลุ่ม
3. ตรวจสอบการลงทะเบียนให้ตรงตามเงื่อนไข REMARK
4. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่ตรงตามเงื่อนไข Prerequisite
5. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ไม่ตรงตามเงื่อนไข Corequisite
6. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน วันเวลาสอบซ้ำซ้อนกัน
7. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน วันเวลาเรียนซ้ำซ้อนกันหากนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไข REMARK วัน-เวลาสอบซ้ำซ้อน
ให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาที่ต้องการอีกครั้งในวันที่ 23 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
**คำเตือน**
หากนักศึกษาที่ระบุรายวิชา/กลุ่ม การลงทะเบียนแล้วถือว่านักศึกษามีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชา/กลุ่มนั้น ๆ

ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/60

คลิกที่นี่!!!


แจ้งปัญหาการลงทะเบียนที่ reg.hcu.ac.th@gmail.com
 

 

 

 มฉก.30 รายละเอียด


- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม)
- รายวิชาที่ปิด
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark


 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (63357 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
4 - 17 ธ.ค. 60
สอบปลายภาค ภาค 2/60
27 พ.ย. - 15 ธ.ค. 60
นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา
25 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต)
15 - 16 ธ.ค. 60
รหัส < 57xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/60 ผ่านอินเทอร์เน็ต
17 - 18 ธ.ค. 60
รหัส 58xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/60 ผ่านอินเทอร์เน็ต
19 - 20 ธ.ค. 60
รหัส 59xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/60 ผ่านอินเทอร์เน็ต
21 - 22 ธ.ค. 60
รหัส 60xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/60 ผ่านอินเทอร์เน็ต
23 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาค 2/60 ผ่านอินเทอร์เน็ต
23 ธ.ค. 60
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาค 1/59
4 - 7 ม.ค. 61
ประกาศผลการลงทะเบียน/ชำระเงินผ่านธนาคาร
8 ม.ค. 61
วันเปิดเรียน ภาค 2/60 ป.ตรี
8 - 19 ม.ค. 61
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนล่าช้า)
10 - 12 ม.ค. 61
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาค 2/60 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
10 - 12 ม.ค. 61
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
18 - 19 ม.ค. 61
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ป.ตรี)
19 - 23 ก.พ. 61
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาค 2/60
22 ม.ค. - 2 ก.พ. 61
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
5 ก.พ. - 16 มี.ค. 61
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบันทึก "W"
24 ก.พ. - 4 มี.ค. 61
สอบกลางภาค ภาค 2/60
7 - 18 พ.ค. 61
สอบปลายภาค ภาค 2/60

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

งานทะเบียนที่ควรทราบ
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile