เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

  

 
มฉก.30 รายละเอียด


**หมายเหตุ ตรวจสอบรายวิชา/กลุ่ม ที่เปิดสอนภาคการศึกษา 2/62 ให้ครบถ้วน

- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม)
- รายวิชาที่ปิด
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark
ตรวจสอบ ห้องเรียน/เวลาเรียน ( 2/62 )

 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (79076 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
2-4,6,9,11-15 ธ.ค. 62
สอบปลายภาค ภาค 1/62
25 พ.ย. - 13 ธ.ค. 62
นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา
23 - 26 ธ.ค. 62
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต)
13 - 14 ธ.ค. 62
รหัส < 59xxxx ลงทะเบียน ภาค 2 /62 ผ่านอินเทอร์เน็ต
15 - 16 ธ.ค. 62
รหัส 60xxxx ลงทะเบียน ภาค 2 /62 ผ่านอินเทอร์เน็ต
17 - 18 ธ.ค. 62
รหัส 61xxxx ลงทะเบียน ภาค 2 /62 ผ่านอินเทอร์เน็ต
19 -20 ธ.ค. 62
รหัส 62xxxx ลงทะเบียน ภาค 2 /62 ผ่านอินเทอร์เน็ต
21 - 26 ธ.ค. 62
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาค 2/62 ผ่านอินเทอร์เน็ต
21 ธ.ค. 62
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาค 1/61
27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
ประกาศผลการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ภาค 2/62
3 - 5 ม.ค. 63
ชำระเงินผ่านธนาคาร
6 ม.ค. 63
วันเปิดเรียน ภาค 2/62 ป.ตรี
6- 17 ม.ค. 63
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนล่าช้า)
8 - 10 ม.ค. 63
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาค 2/62 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
8 - 10 ม.ค. 63
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
16 - 17 ม.ค. 63
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ป.ตรี)
20 - 27 ม.ค. 63
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาค 2/62
20 - 31 ม.ค. 63
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
31 ม.ค. 63
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
3 ก.พ. - 13 มี.ค. 63
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบันทึก "W"
22 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
สอบกลางภาค ภาค 2/62
4-8,11-15 พ.ค. 63
สอบปลายภาค ภาค 2/62

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2562
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา