เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 

มฉก.24 และ มฉก.29

 

 
มฉก.30 รายละเอียด


**หมายเหตุ รายวิชา/กลุ่ม /ห้องเรียน ที่เปิดสอนภาค 2/63 อาจมีการเปลี่ยนแปลง

- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม)
- รายวิชาที่ปิด
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark
ตรวจสอบ ห้องเรียน/เวลาเรียน ( 2/63 )

 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (79097 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
23 พ.ย. - 19 ธ.ค. 63
นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
2 - 3 ธ.ค. 63
รหัส < 60xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/63 ผ่านอินเทอร์เน็ต
4 - 5 ธ.ค. 63
รหัส 61xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/63 ผ่านอินเทอร์เน็ต
6 - 7 ธ.ค. 63
รหัส 62xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/63 ผ่านอินเทอร์เน็ต
8 - 9 ธ.ค. 63
รหัส 63xxxx ลงทะเบียน ภาค 2/63 ผ่านอินเทอร์เน็ต
10 - 24 ธ.ค. 63
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาค 2/63 ผ่านอินเทอร์เน็ต
22 ธ.ค. 63
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาค 1/63
25 ธ.ค. 63( เวลา 13.30 น.)
ประกาศผล/พิมพ์ใบชำระเงิน ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ภาค 2/63
28 - 30 ธ.ค. 63
ชำระเงินผ่านธนาคาร
1 ก.พ. 64
วันเปิดเรียน ภาค 2/63 ป.ตรี
1 - 5 ก.พ. 64
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนล่าช้า)
6 - 8 ม.ค. 64
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาค 2/63 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
4-5 ก.พ. 64
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
4 - 5 ก.พ. 64
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ป.ตรี)
ก.พ. 64
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
26 ก.พ. 64
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
15 - 19 ก.พ. 64
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาค 2/63
ก.พ. - 12 มี.ค. 64
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบันทึก "W"
-
สอบกลางภาค ภาค 2/63
รอการประกาศ
สอบปลายภาค ภาค 2/63

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา