เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 


คลิกที่นี่!!!
คลิกที่นี่!!! 

 
มฉก.30 รายละเอียด


**หมายเหตุ รายวิชา/กลุ่ม /ห้องเรียน ที่เปิดสอนภาค 1/65 อาจมีการเปลี่ยนแปลง

- รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง ภาค 1/65
- รายวิชาที่เปิด(เพิ่มเติม ภาค 1/65)
- รายวิชาที่ปิด ภาค 1/65
- รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน ภาค 1/65
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ ภาค 1/65
- รายวิชาที่ เปลี่ยนแปลง Remark ภาค 1/65

 

 
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกาาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผู้บันทึก siraporn เมื่อ 20/04/2010 เวลา 14:39 (79115 คนอ่าน)
ไม่มีหัวข้อเรื่อง
วัน - เวลา กิจกรรม
20 มิ.ย. - 8 ก.ค. 65
นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
20 - 22 ก.ค. 65
สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน/64
25 ก.ค. 65
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(TOEIC)
26 - 27 ก.ค. 65
สอบวัดระดับความรู้ทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
18 - 19 ก.ค. 65
รหัส < 62xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/65 ผ่านอินเทอร์เน็ต
20 - 21 ก.ค. 65
รหัส 63xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/65 ผ่านอินเทอร์เน็ต
22 - 24 ก.ค. 65
รหัส 64xxxx ลงทะเบียน ภาค 1/65 ผ่านอินเทอร์เน็ต
25 ก.ค. - 1 ส.ค. 65
ทุกชั้นปี ลงทะเบียน ภาค 1/65 ผ่านอินเทอร์เน็ต
29 ก.ค. 65
ตรวจสอบผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/64
3 - 7 ส.ค. 65
ประกาศผล/พิมพ์ใบชำระเงิน ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ภาค 1/65
3 - 7 ส.ค. 65
ชำระเงินผ่านธนาคาร/ผ่านApplication ธนาคาร
8 ส.ค. 65
วันเปิดเรียน ภาค 1/65 ป.ตรี
8 - 19 ส.ค. 65
การแจ้งย้ายคณะ/สาขา (รอบลงทะเบียนล่าช้า)
10 - 11 ส.ค. 65
***เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม*** ภาค 1/65 ผ่านอินเตอร์เน็ต เท่านั้น!! (ป.ตรี)
10 - 11 ส.ค. 65
ถอนรายวิชา เสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง ป.ตรี (ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล)
18 - 19 ส.ค. 65
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ป.ตรี)
22ส.ค.- 2 ก.ย. 65
ถอนไม่ได้รับเงินคืน ไม่บันทึก "W"
2 ก.ย. 65
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
5 - 9 ก.ย. 65
แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาค 1/65
5 ก.ย. - 14 ต.ค. 65
ถอนไม่ได้รับเงินคืน และบันทึก "W"
24 ก.ย. - 2 ต.ค. 65
สอบกลางภาค ภาค 1/65
28 พ.ย. - 13 ธ.ค. 65
สอบปลายภาค ภาค 1/65
13 ธ.ค. 65
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(TOEIC)
14 - 15 ธ.ค. 65
สอบวัดระดับความรู้ทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว