เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  กลุ่ม  จำนวนรับ  จำนวนลง 
 BA1313  INTRODUCTION TO BUSINESS  01  150  122 
 CA2203  DIGITAL CONSUMER INSIGHT  01  15  46(เต็ม) 
 CA2223  DIGITAL CONTENT CREATION  01  15  47(เต็ม) 
 CA3503  STRATEGIC PLAN FOR DIGI.  01  55  39 
 CA3553  HEALTH COMMUNICATION  01  30  41(เต็ม) 
 CM1023  HEALTH&TRADIT CM MEDICINE  01  100  278(เต็ม) 
 COM001  COMPUTER EXAM  01  50  50(เต็ม) 
 COM001  COMPUTER EXAM  02  50  50(เต็ม) 
 COM001  COMPUTER EXAM  03  50  50(เต็ม) 
 COM001  COMPUTER EXAM  04  50  48 
 COM001  COMPUTER EXAM  05  50  37 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  01  50  56(เต็ม) 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  02  50  55(เต็ม) 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  03  50  54(เต็ม) 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  05  50  55(เต็ม) 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  06  50  55(เต็ม) 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  08  50  49 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  09  50  41 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  10  50  46 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  11  50  74(เต็ม) 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  12  50  70(เต็ม) 
 GE1082  WORLD VIEW & WAY OF LIFE  01  280  1 
 GE1102  THAI&GLOBAL SITUATION  01  280  1 
 GE1162  DIGITAL LITERACY  01  680  1 
 HI1303  INTRODUCTION TO HOTEL  01  100  91 
 HU2013  THAI FOLK PERFORMANCES  01  100  128(เต็ม) 
 IGE104  MAN AND ENVIRONMENT  01  40  29 
 NG3714  CHILD & ADOLES NURS PRACT  01  72  19 
 OH3013  FUND OF INDUSTRIAL HYGIEN  01  60  4 
 OH4113  INDUSTRIAL VENTILATION  01  35  4 
 PP5014  COMMUNITY PHARM.CLERKSHIP  01  120  17 
 PP6004  AMBULAT.CARE CLERKSHIP I  01  120  18 
 PP6014  AMBULAT.CARE CLERKSHIP II  01  120  11 
 PP6034  DRUG INFORMATION SERVICE  01  120  7 
 PP6054  CANCER CARE CLERKSHIP  01  120  2 
 PP6194  NEW MODEL OF BUSS. MGT.  01  120  20 
 PP6214  MEDICATION MGT. SYSTEM  01  120  21 
 PP6224  MEDICINE CLERKSHIP I  01  120  22 
 PP6234  MEDICINE CLERKSHIP II  01  120  11 
 PP6304  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  14 
 PP6314  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  20 
 PP6324  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  11 
 PP6564  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  21 
 PP6574  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  24 
 PP6584  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  35 
 PP6594  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  4 
 PT4911  PHYSICAL THERAPY IN SPORT  01  110  1 
 TOEIC  TOEIC  01  500  310 

[กลับไปหน้าแรก]