เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
การชำระค่าลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กำหนดให้มีการชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 2 วิธีคือ


1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 5 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้

กรุงไทย , กรุงศรีอยุธยา , นครหลวงไทย , ไทยพาณิชย์ , กรุงเทพ


2. การชำระเงินผ่าน ATM ได้ 5 ธนาคารดังนี้

กรุงไทย , กรุงศรีอยุธยา , นครหลวงไทย , ไทยพาณิชย์ , กรุงเทพ

หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์ธนาคารและ ATM คือ 10 บาททุกธนาคาร


วิธีที่ 1 การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
นักศึกษาสามารถชำระเงินได้ 5 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้

ธนาคาร อัตราค่าธรรมเนียม
กรุงเทพ
10 บาท
กรุงไทย
10 บาท
กรุงศรีอยุธยา
10 บาท
นครหลวงไทย
10 บาท
ไทยพาณิชย์
10 บาท

ขั้นตอนการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
1. นักศึกษายื่นใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน พร้อมเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินมี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา , ส่วนที่ 2 สำหรับธนาคาร)
2. ธนาคารลงนามพร้อมประทับตราธนาคารในใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินทั้ง 2 ส่วน จึงจะถือว่าการชำระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์
3. นักศึกษารับใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินส่วนที่ 1 เก็บไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ
- ห้ามนักศึกษาขีดฆ่า หรือแก้ไขข้อความและจำนวนเงินใด ๆ ในใบรายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงินโดยเด็ดขาด
- การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
วิธีที่ 2 การชำระเงินผ่านATM
นักศึกษาสามารถชำระเงินผ่าน ATM ของธนาคาร 5 ธนาคาร ดังนี้

ธนาคาร อัตราค่าธรรมเนียม
กรุงเทพ
10 บาท
กรุงไทย
10 บาท
กรุงศรีอยุธยา
10 บาท
นครหลวงไทย
10 บาท
ไทยพาณิชย์
10 บาท

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-05-16 (197553 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]