เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
วิธีการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตโดยละเอียด
 
 
การเข้าสู่ระบบ

วิธีการใช้งาน
1. ใส่รหัสนักศึกษา (ตัวเลข 6 หลัก)
2. ใส่รหัสผ่าน ซึ่งสามารถขอรับได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา
3. เข้าสู่ระบบ


รูปแสดงขั้นตอน การเข้าสู่ระบบ


*****************************************************************************************************************************************

การลงทะเบียนเรียน

วิธีการใช้งาน
1. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสามารถลงทะเบียนได้ โดยคลิกที่เมนูลงทะเบียนเรียน

รูปแสดงขั้นตอนที่ 1 เมื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอดังรูป คลิกที่เมนูลงทะเบียนเรียน


รูปแสดงขั้นตอนที่ 1_1 ระบบจะแสดงรหัสนักศึกษา ชื่อ ต้องการลงทะเบียน คลิกที่เมนูลงทะเบียนเรียน

2. พิมพ์รายวิชา/กลุ่มที่ต้องการลงทะเบียนเรียน คลิกปุ่มบันทึก

รูปแสดงขั้นตอนที่ 2 พิมพ์รายวิชา/กลุ่มที่ต้องการลงทะเบียนเรียน คลิกปุ่มบันทึก


3. ระบบจะแสดงรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน

รูปแสดงขั้นตอนที่ 3 ระบบจะแสดงรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน


4. หากต้องการลงทะเบียนในรายวิชาต่อไป ให้คลิกเมนูลงทะเบียน
5. พิมพ์รายวิชา/กลุ่มที่ต้องการลงทะเบียนเรียน แล้วคลิกปุ่มบันทึก

รูปแสดงขั้นตอนที่ 4 – 5 ต้องการลงทะเบียนในรายวิชาต่อไป คลิกเมนูลงทะเบียน พิมพ์รายวิชา/กลุ่มที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มบันทึก


6. ระบบจะแสดงรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน

*****************************************************************************************************************************************

การยกเลิกรายวิชา/กลุ่ม

วิธีการใช้งาน
1. คลิกที่รหัสวิชาที่ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน

รูปแสดงขั้นตอนที่ 1 คลิกที่รหัสวิชาที่ต้องการยกเลิกการลงทะเบียน


2. คลิกเมนูยืนยันการลบรายวิชา
3. คลิกปุ่มลบ

รูปแสดงขั้นตอนที่ 2 – 3 คลิกเมนูยืนยันการลบรายวิชา คลิกปุ่มลบ


4. ระบบจะมีข้อความเพื่อบอกว่ารายวิชานั้น ๆ ได้ถูกยกเลิกการลงทะเบียนแล้ว
5. หากต้องการลงทะเบียนต่อให้คลิกที่เมนูลงทะเบียน(ต่อ)


รูปแสดงขั้นตอนที่ 4 - 5 ระบบจะมีข้อความเพื่อบอกว่ารายวิชานั้น ๆ ได้ถูกยกเลิกการลงทะเบียนแล้ว หากต้องการลงทะเบียนต่อให้คลิกที่เมนูลงทะเบียน(ต่อ)


*****************************************************************************************************************************************

การแก้ไขรายวิชา/กลุ่ม

วิธีการใช้งาน
1. คลิกที่รหัสวิชาที่ต้องการแก้ไขการลงทะเบียน

รูปแสดงขั้นตอนที่ 1 คลิกที่รหัสวิชาที่ต้องการแก้ไขการลงทะเบียน


2. แก้ไขรายวิชา/กลุ่มตามความต้องการ โดยจะต้องถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในคู่มือการลงทะเบียนเรียน
3. คลิกปุ่มแก้ไข

รูปแสดงขั้นตอนที่ 2 – 3 แก้ไขรายวิชา/กลุ่มตามความต้องการ โดยจะต้องถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในคู่มือการลงทะเบียนเรียน คลิกปุ่มแก้ไข

4. ระบบจะมีข้อความเพื่อบอกว่ารายวิชานั้น ๆ ได้ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
5. คลิกเมนูย้อนกลับ หรือเมนูดูรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว


รูปแสดงขั้นตอนที่ 4 – 5 ระบบจะมีข้อความเพื่อบอกว่ารายวิชานั้น ๆ ได้ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิกเมนูย้อนกลับ หรือเมนูดูรายวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว

[ ย้อนกลับ ] 

ขอความกรุณาใช้คำสุภาพ ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2567
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว