เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
ตรวจสอบ วัน-เวลาเรียน / ห้องเรียน (3/64)
 
รหัสวิชา    
 
ผลการค้นหาข้อมูล
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มวันที่เรียนเวลาห้องเรียนremark

ตัวอย่าง อ่าน ห้องเรียนอาคารชั้นห้องหมายเลข
A - 205อาคารเรียนรวม (มฉก.2)ชั้น 205
0 - 000อาคารชินโสภณพานิช / สนามกีฬา / ไม่ใช้ห้องเรียน (มฉก.1) - -
1 - 330อาคารอำนวยการ (มฉก.1)ชั้น 330
2 - 105อาคารเรียนรวม (มฉก.1)ชั้น 105
4 - 205อาคารโภชนาการ (มฉก.1)ชั้น 205
6 - xxxอาคารบรรณาสาร (มฉก.1)ชั้น 1ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
8 - xxxอาคารหอประชุม (มฉก.1) - -
T - xxxอาคารตังจิว (มฉก.1) - -
Y - xxxอาคารเรียนวิทยาเขตยศเส - -
7 - 777อยู่ระหว่างดำเนินการหาห้องเรียน (ติดต่ออาจารย์ผู้สอน) - -
9 - 999วิชานี้ปิดกลุ่ม - -