เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  กลุ่ม  จำนวนรับ  จำนวนลง 
 AC3103  ACCOUNTING INTERNSHIP  01  30  18 
 AC4123  ADVANCED ACCOUNTING II  01  10  8 
 AC4263  SPECIALIZED ACCOUNTING  01  10  8 
 BA0850  ORG.&BUSINESS MANAGEMENT  01  30  3 
 BA1313  INTRODUCTION TO BUSINESS  01  170  164 
 CA2093  WRITING FOR COMMUNICATION  01  3  5(เต็ม) 
 CA2203  DIGITAL CONSUMER INSIGHT  01  50  36 
 CA2223  DIGITAL CONTENT CREATION  01  50  36 
 CA3503  STRATEGIC PLAN FOR DIGI.  01  60  9 
 CA3553  HEALTH COMMUNICATION  01  60  9 
 CB2033    01  3  3(เต็ม) 
 CB3093  FIELD WORK PRACTICES  01  12  12(เต็ม) 
 CH2263  ORGANIC CHEMISTRY  01  10  8 
 CM1023  HEALTH&TRADIT CM MEDICINE  01  280  303(เต็ม) 
 CM1043  MERIDIANS & ACUPOINT  01  70  18 
 CM1063  TUINA THERAPY  02  35  18 
 CM2122  BASIC PROCESSING METHODS  01  70  31 
 CM2172  CRITICAL THINKING & MEDIC  01  70  31 
 CM3132  SEMINAR IN TCM  01  70  36 
 CN0013  FOUNDATION CHINESE III  01  40  36 
 CN0013  FOUNDATION CHINESE III  02  40  29 
 CN1203    01  2  2(เต็ม) 
 CN3413  CHINESE WRITING I  01  40  28 
 CN8553  CHINESE FOR HOSPIT.INDUS.  01  30  3 
 CN8683  CN.COMMU.FOR ONLINE BUSS  01  30  3 
 CN8803  ANALYSIS & DEVELOPMENT  01  50  31 
 CN9017  DISSERTATION PLAN 2.1  01  30  10 
 COM001  COMPUTER EXAM  01  50  52(เต็ม) 
 COM001  COMPUTER EXAM  02  50  52(เต็ม) 
 COM001  COMPUTER EXAM  03  50  50(เต็ม) 
 COM001  COMPUTER EXAM  04  50  50(เต็ม) 
 COM001  COMPUTER EXAM  05  50  50(เต็ม) 
 COM001  COMPUTER EXAM  06  50  50(เต็ม) 
 COM001  COMPUTER EXAM  07  50  50(เต็ม) 
 CS4903  SPECIAL PROJECT  01  6  4 
 EG1001  ENG.FOR JOB OPPORTUNITIES  01  70  64 
 EG1001  ENG.FOR JOB OPPORTUNITIES  02  70  65 
 EG1001  ENG.FOR JOB OPPORTUNITIES  03  70  65 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  04  70  65 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  05  70  65 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  06  50  29 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  07  60  54 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  08  60  57 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  09  60  57 
 EG3123  ADVANCED LISTEN-SPEAK ENG  01  40  29 
 EG4313  ENGLISH FOR HOTELS II  01  2  2(เต็ม) 
 GE1063  ENG. FOR COMMUNICATION II  98  80  3 
 GE1082  WORLD VIEW & WAY OF LIFE  01  30  4 
 GE1092  PSYCHOLOGY FOR LIVING  01  50  7 
 GE1102  THAI&GLOBAL SITUATION  01  30  1 
 GE1142  CHINESE STUDIES  01  30  9 
 GE2142  ASEAN STUDIES  01  9  9(เต็ม) 
 GE2212    01  2  2(เต็ม) 
 HI1313  INTRO TO FOOD & BEVERAGE  01  80  71 
 HU2013  THAI FOLK PERFORMANCES  01  200  71 
 IAC301  INTERNATIONAL ACCOUNTING  02  99  1 
 IB4203  INTER.STRATEGIC MGT.  01  3  3(เต็ม) 
 IB4813  FIELD WORK PRACTICES  01  20  6 
 IBC302  MANAGEMENT OF IS  02  99  1 
 ICE002  PRE-COOPERATIVE EDUCATION  01  38  38(เต็ม) 
 IGE101  MAN AND SOCIETY  02  99  7 
 IGE111  ASEAN COMMUNITY AND CHINA  02  99  5 
 IGE117  PSYCHOLOGY FOR LIVING  01  40  27 
 IMG445  FIELD WORK PRACTICES  02  99  19 
 IMK403  DIGITAL MK STRATEGY  02  99  6 
 LM3593  FIELD WORK PRACTICES  01  5  6(เต็ม) 
 MG4903  FIELD WORK PRACTICES  01  50  23 
 MK1503  PRINCIPLES OF MARKETING  01  170  155 
 MK1503  PRINCIPLES OF MARKETING  02  200  168 
 MK3643  FIELD WORK PRACTICES  01  80  16 
 MS4023  SPECIAL PROJECT  01  1  1(เต็ม) 
 MT2022    01  56  54 
 MT3012  TERM PAPER  01  180  156 
 MT3031  RESEARCH METHODOLOGY  01  170  156 
 MT3041  SEMINAR  01  170  156 
 MT3412  MEDICAL IMMUNOLOGY  01  30  27 
 NG1412  BASIC CONCEPTS IN NURSING  01  200  154 
 NG2462  HEALTH ASSES.& NURSNG PRO  01  100  83 
 NG2462  HEALTH ASSES.& NURSNG PRO  02  100  73 
 NG2503  MATERNAL&NEWBORN NURSING  01  200  170 
 NG3363  NSG.PRACTICUM FOR MATER.  01  100  94 
 NG3473  ADULT NURSING PRACTICUM 1  01  200  159 
 NG3652    01  200  141 
 NG3663  GERONTOLOGICAL NURSING  01  150  141 
 NG3714  CHILD & ADOLESCENT NSG.  01  60  45 
 NG8001  NURSING INNOVATION  01  50  2 
 NG8343  QUALITATIVE RESEARCH  01  50  2 
 OH3032    99  9  11(เต็ม) 
 OH4062    99  9  13(เต็ม) 
 OH4092    99  9  10(เต็ม) 
 OH4294    99  9  2 
 PB3546  PRACTICE OF COMMUNITY PUB  01  20  17 
 PH2122  PHYSICS FOR MEDICAL TECH.  01  10  10(เต็ม) 
 PL1013  MEDITATION AND LIFE  01  200  226(เต็ม) 
 PP3423  BIPHARMA.&PHARMACOKINETIC  01  7  5 
 PP6014  AMBULAT.CARE CLERKSHIP II  01  30  1 
 PT3764  PT PRACTICE VI  01  100  65 
 PT4772  PT PRACTICE VII  01  14  14(เต็ม) 
 PT4782  PT PRACTICE VIII  01  17  14 
 PT4792  PT PRACTICE IX  01  14  10 
 PV2203  BIO & PHARMACOKINETICS  01  7  1 
 QE0001  QUALIFYING EXAMINATION  01  30  10 
 SA8916  THESIS II  01  1  1(เต็ม) 
 SW2225  FIELD WORKPRACTICE IN CAS  01  30  21 
 SW3266  FIELD WORK II  01  30  27 
 TC4016  PRACTICUM  01  99  4 
 TC8253  ADV THAI WRITING FOREIGN  01  30  6 
 TC8313  SPECIAL TOPICS LITERATURE  01  30  6 
 TOEIC  TOEIC  01  500  423 

[กลับไปหน้าแรก]