เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  กลุ่ม  จำนวนรับ  จำนวนลง 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  01  90  72 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  02  90  81 
 AC1303  PRINC OF ACCOUNTING I  01  70  21 
 AC2103  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  01  50  15 
 AC2203  INTERMEDIATE ACCOUNTING 1  01  70  35 
 AC3103  ACCOUNTING INTERNSHIP  01  30  12 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  01  80  40 
 AC3203  COST ACCOUNTING  01  70  52 
 AC3243  ADVANCED ACCOUNTING I  01  70  58 
 AC4106  CO-OPERATIVE EDUCATION  01  50  18 
 AC4113  TAXATION I  01  70  50 
 AC4253  ACCOUNTING INFORMATION  01  70  58 
 AC4313  LEGISLATION RELAT. TO ACC  01  70  31 
 AC4403  BUDG. PLANNING&CONTROL  01  70  31 
 AC4473  AC.FOR ENVIRON.& SOCIAL  01  70  50 
 AI1103  PRINCIPLES & ETHICS FOR  01  20  8 
 AI1403  PROGRAMMING I  01  20  8 
 AI1423  DISCRETE STRUCTURE  01  20  8 
 AN2003  ESSENTIAL HUMAN ANATOMY  01  10  8 
 AN2123  ANATOMY AND PHYSIOLOGY II  01  106  103 
 AN2161  ANATOMY&PHYSIOLOGY LAB II  11  53  52 
 AN2161  ANATOMY&PHYSIOLOGY LAB II  12  53  51 
 AN2182  HUMAN ANATOMY  01  80  65 
 AN2292  ANATOMY FOR HEALTH SCI.  01  40  28 
 BA1313  INTRODUCTION TO BUSINESS  01  120  94 
 BA1313  INTRODUCTION TO BUSINESS  02  120  45 
 BA3143  QUANTITATIVE ANALYSIS  01  100  98 
 BA3143  QUANTITATIVE ANALYSIS  02  90  60 
 BA3303  ENTERPRISE INFORMATION  01  40  37 
 BA3503  APP COMPUTER BUSINESS  01  50  47 
 BA3503  APP COMPUTER BUSINESS  02  50  41 
 BA4103  BUSINESS RESEARCH  01  70  56 
 BA4113  TAXATION  01  90  90(เต็ม) 
 BA4113  TAXATION  02  90  65 
 BA4113  TAXATION  03  90  85 
 BC3103  SYSTEMS ANALYSIS & DESIGN  01  12  11 
 BC3303  MGT.INFOR. SYSTEM DEVEL.  01  50  50(เต็ม) 
 BC3303  MGT.INFOR. SYSTEM DEVEL.  02  50  43 
 BC4013  SEMINAR IN BUSINESS COMP.  01  14  12 
 BC4103  WEB APPLICATIONS DEV.  01  12  11 
 BC4213  ELECTRONIC BUSINESS  01  14  12 
 BC4353  IS PROJECT MANAGEMENT  01  15  12 
 BH2333  BASIC BIOCHEMISTRY  01  63  52 
 BH2333  BASIC BIOCHEMISTRY  02  180  174 
 BH2341  BASIC BIOCHEMISTRY LAB.  11  60  56 
 BH2341  BASIC BIOCHEMISTRY LAB.  12  66  52 
 BH2341  BASIC BIOCHEMISTRY LAB.  13  60  64(เต็ม) 
 BH2341  BASIC BIOCHEMISTRY LAB.  14  60  58 
 BH2382  PRINCIPAL BIOCHEMISTRY  01  60  14 
 BH2393  ELEMENTARY BIOCHEMISTRY  01  200  181 
 BI1012  BIOLOGY  01  60  46 
 BI1012  BIOLOGY  02  200  154 
 BI1041  BIOLOGY LABORATORY  11  60  46 
 BI1042  BIOLOGY FOR PT.  01  80  79 
 BI1053  GENERAL BIO&CELL BIOLOGY  01  200  150 
 BI1053  GENERAL BIO&CELL BIOLOGY  02  140  116 
 BI1071  LAB OF GENR BIO&CELL BIO  11  70  66 
 BI1071  LAB OF GENR BIO&CELL BIO  12  70  50 
 BI1071  LAB OF GENR BIO&CELL BIO  13  75  58 
 BI1071  LAB OF GENR BIO&CELL BIO  14  75  33 
 BI1071  LAB OF GENR BIO&CELL BIO  15  75  59 
 CA1033  INTRO TO COMMUNICAT. ARTS  01  60  35 
 CA1053  AESTHETICS FOR COMMUNICAT  01  60  34 
 CA1163  CRITIC THINK CREAT THINK  01  60  33 
 CA2083  DIGITAL PRINTED MEDIA  01  40  44(เต็ม) 
 CA2183  EDITING FOR COMMUNICATION  01  40  40(เต็ม) 
 CA2193  ADVERTISING AND MARKETING  01  40  36 
 CA3053  COMPUTER FOR MULTIMEDIA  01  35  26 
 CA3073  WEBSITE DESIGN  01  35  38(เต็ม) 
 CA3093  THEORIES OF COMMUNICATION  01  40  39 
 CA3103  CREATIVE COPYWRITING  01  25  14 
 CA3113  ADVERTISING MEDIA PLAN  01  20  14 
 CA3213  DIGITAL MEDIA DESIGN  01  20  20(เต็ม) 
 CA3263  CORPORATE COMMUNICATION  01  20  14 
 CA3343  SCRIPT WRITING FOR RADIO  01  25  25(เต็ม) 
 CA3373  COMPUTER GRAPHIC AND ANIM  01  20  24(เต็ม) 
 CA3433  ACTING FOR TV. FILM  01  20  23(เต็ม) 
 CA4001  PRE-COOPERATIVE EDUCATION  01  70  66 
 CA4003  COMM.ARTS RESEARCH METHOD  01  70  61 
 CA4033  SPECIAL PROJECT  01  10  6 
 CA4033  SPECIAL PROJECT  02  17  17(เต็ม) 
 CA4033  SPECIAL PROJECT  03  10  11(เต็ม) 
 CA4033  SPECIAL PROJECT  04  15  15(เต็ม) 
 CA4033  SPECIAL PROJECT  05  18  18(เต็ม) 
 CA4056  CO-OPERATIVE EDUCATION  01  5  5(เต็ม) 
 CB3143    01  2  2(เต็ม) 
 CB4073  BUSS.STRATEGY FOR CN  01  90  78 
 CB4083  SEMINAR IN CHINESS BUSS.  01  90  78 
 CB4093  LOGISTICS SYS OF TH-CN  01  60  53 
 CB4553  DIGITAL TECH.FOR THAI-CHI  01  65  58 
 CB4563  CREATIVE ECONOMY  01  65  53 
 CH1233  PRINCIPLES OF CHEMISTRY  01  60  46 
 CH1241  CHEMISTRY LABORATORY  11  60  46 
 CH1301  GENERAL CHEMISTRY LAB.  11  75  33 
 CH1301  GENERAL CHEMISTRY LAB.  12  75  59 
 CH1301  GENERAL CHEMISTRY LAB.  13  75  75(เต็ม) 
 CH1332  BASIC CHEMISTRY  01  220  168 
 CH1343  INTRO TO CHEMISTRY  01  80  79 
 CH1351  INTRO TO CHEMISTRY LAB  11  80  79 
 CH1383  INTRO TO ORGANIC CHEM.  01  140  108 
 CH1403  BASIC PRINCIPLE OF CHEM.  01  50  27 
 CH1411  BASIC PRIN OF CHEM. LAB.  11  50  27 
 CH1451  LAB.OF PRINCIPLE OF ORGAN  11  40  23 
 CM1035  FUNDAMENTAL THEORY OF TCM  01  70  47 
 CM1043  MERIDIANS & ACUPOINT  01  70  50 
 CM1063  TUINA THERAPY  01  70  50 
 CM2012  FUND OF CHINESE MEDICIN 1  01  35  5 
 CM2014  DIAGNOSIS OF CN MEDICINE  01  35  11 
 CM2023  FUND OF CHINESE MEDICIN 2  01  35  14 
 CM2033  BASIC DIAGNOSIS  01  80  75 
 CM2132  ACUPUNCTURE & MOXIBUSTION  01  70  50 
 CM2184  BASIC DIAGNOSIS FOR WESTE  01  70  53 
 CM3013  PRESCRIPTION I  01  75  69 
 CM3023  PRESCRIPTION II  01  75  70 
 CM3034  SELECTED CLASSICAL OF CN  01  75  71 
 CM3141  MEDICAL PSYCHOLOGY  01  75  74 
 CN0011  FOUNDATION CHINESE I  01  40  30 
 CN0011  FOUNDATION CHINESE I  02  40  32 
 CN0017  CLASSICAL CHINESE I  01  70  54 
 CN0021    01  7  3 
 CN0024  CHINESE LANGUAGES FOR CM1  01  70  46 
 CN0026  MEDICAL CN LANGUAGES 1  01  70  54 
 CN0820  CHINESE OF GRADUATE STUDE  01  30  10 
 CN1113  CHINESE I  01  40  40(เต็ม) 
 CN1113  CHINESE I  02  40  40(เต็ม) 
 CN1113  CHINESE I  03  40  41(เต็ม) 
 CN1113  CHINESE I  04  40  39 
 CN1113  CHINESE I  05  40  44(เต็ม) 
 CN1113  CHINESE I  06  30  8 
 CN1203  CHINESE PRONUNCIATION  01  45  44 
 CN1203  CHINESE PRONUNCIATION  02  45  45(เต็ม) 
 CN1203  CHINESE PRONUNCIATION  03  45  45(เต็ม) 
 CN1203  CHINESE PRONUNCIATION  04  40  41(เต็ม) 
 CN1203  CHINESE PRONUNCIATION  05  35  34 
 CN1213  LISTEN-SPEAK IN CHINESE  01  40  32 
 CN1213  LISTEN-SPEAK IN CHINESE  02  40  36 
 CN1213  LISTEN-SPEAK IN CHINESE  03  40  41(เต็ม) 
 CN1213  LISTEN-SPEAK IN CHINESE  04  30  8 
 CN2113  CHINESE III  01  40  18 
 CN2113  CHINESE III  02  40  40(เต็ม) 
 CN2113  CHINESE III  03  40  40(เต็ม) 
 CN2113  CHINESE III  04  40  40(เต็ม) 
 CN2113  CHINESE III  05  40  26 
 CN2223  CHINESE CONVERSATION II  01  40  31 
 CN2223  CHINESE CONVERSATION II  02  40  36 
 CN2223  CHINESE CONVERSATION II  03  40  40(เต็ม) 
 CN2223  CHINESE CONVERSATION II  04  40  39 
 CN2223  CHINESE CONVERSATION II  05  40  29 
 CN2323  CHINESE READING II  01  40  43(เต็ม) 
 CN2323  CHINESE READING II  02  40  43(เต็ม) 
 CN2323  CHINESE READING II  03  40  44(เต็ม) 
 CN2323  CHINESE READING II  05  40  43(เต็ม) 
 CN3233  CHINESE FOR TOUR GUIDES  01  30  21 
 CN3253  CHINESE BUSINESS CONVER.  01  50  50(เต็ม) 
 CN3483  THE CULTURAL OF THAILAND  01  30  20 
 CN3563  OVERSEA CHINESE IN ASEAN  01  50  48 
 CN3563  OVERSEA CHINESE IN ASEAN  02  50  43 
 CN4113  CHINESE TRANSLATION  01  50  38 
 CN4113  CHINESE TRANSLATION  02  50  42 
 CN4113  CHINESE TRANSLATION  03  50  41 
 CN4113  CHINESE TRANSLATION  04  40  41(เต็ม) 
 CN4113  CHINESE TRANSLATION  05  40  42(เต็ม) 
 CN4113  CHINESE TRANSLATION  06  40  35 
 CN4963  SEMINAR IN CN BUSINESS  01  40  35 
 CN5003  CHINESE FOR DAILY LIFE  01  50  36 
 CN5023  CHINESE FOR TOURISM INDUS  01  50  25 
 CN5053  CHINESE FOR HOTEL  01  50  25 
 CN8003  RESEARCH METHODOLOGY  01  30  13 
 CN8413  BUSINESS NEGOTIATIONS  01  30  7 
 CN8423  ANALY.READING FOR BUSS.  01  30  7 
 CN8603  CHINESE LINGUISTICS  01  30  6 
 CN8606  THESIS I  01  30  11 
 CN8623  TEACHING CHINESE A SECOND  01  30  6 
 CN8643  CROSS-CULTURAL COMMUNICAT  01  30  6 
 CN8651  PRACTICUM  01  40  36 
 CN8836  THESIS I  01  40  36 
 CN9009  DISSERTATION PLAN 1.1  01  10  8 
 CN9010  RESEARCH OF ACADEMIC FRON  01  30  2 
 CN9020  RESEARCH OF CHINESE TEACH  01  30  2 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE I  01  70  77(เต็ม) 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE I  02  70  77(เต็ม) 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE I  04  70  40 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE I  05  70  42 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE I  06  70  63 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE I  07  70  59 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE I  08  70  52 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE I  10  70  57 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE I  11  70  59 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE I  12  70  33 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE I  13  70  59 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE I  14  70  31 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE I  15  70  43 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE I  16  70  91(เต็ม) 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE I  17  70  56 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE I  18  70  64 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  01  70  47 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  02  70  47 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  03  70  2 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  04  70  58 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  05  70  63 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  06  70  59 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  07  70  50 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  08  70  65 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  09  70  55 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  10  70  72(เต็ม) 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  11  70  59 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  12  70  70(เต็ม) 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  13  70  50 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  14  70  45 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  15  70  42 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  16  70  67 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  17  70  61 
 CNF003  FOUNDATION CHINESE III  18  70  60 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  01  55  55(เต็ม) 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  02  55  35 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  03  55  55(เต็ม) 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  04  55  40 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  05  65  55 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  06  65  63 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  07  65  60 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  09  55  40 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  10  65  62 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  11  65  25 
 CS1323  DISCRETE STRUCTURE  01  20  17 
 CS1333  STRUCTURED PROGRAMMING  01  25  21 
 CS1353  PRINCIPLES OF COM SCIENCE  01  20  18 
 CS2223  HUMAN COM.INTERACTION  01  20  12 
 CS2303  DATA STRUCTURE&ALGORITHM  01  20  8 
 CS2333  NUMERICAL METHODS  01  20  8 
 CS3102  SOCIAL&PROF ETHICS COMM  01  20  9 
 CS3453  ALGORITHM DESIGN  01  20  8 
 CS3503  ELECTRONICS COMPUTER  01  20  8 
 CS3713  SYSTEM ANALYSIS & DESIGN  01  20  6 
 CS3723  DATA COMMU&NETWORK SYSTEM  01  20  7 
 CS3863  SOFTWARE ENGINEERING  01  20  8 
 CS4903  SPECIAL PROJECT  01  5  1 
 CS4916  CO-OPERATIVE EDUCATION  01  20  10 
 CU2023  CONSUMER PROTECTION FOR  01  50  26 
 CU3043  HEALTH IMPACT ASSESSMENT  01  15  13 
 CU3052  VECTOR & PEST CONTROL  01  15  12 
 CU3172  FAMILY HEALTH & PLANNING  01  15  12 
 EC1003  MICROECONOMICS  01  50  29 
 EC1023  INTRODUCTION TO ECONOMICS  01  120  40 
 ED1072  LANGUAGE&INFORMATION TECH  01  35  12 
 ED1072  LANGUAGE&INFORMATION TECH  02  24  12 
 ED1082  CURRICULUM DEVELOPMENT  01  8  9(เต็ม) 
 ED1093  PSYCHOLOGY FOR TEACHER  01  35  20 
 ED1103  EDU MEASURMENT&EVALUATION  01  3  3(เต็ม) 
 ED1103  EDU MEASURMENT&EVALUATION  02  24  24(เต็ม) 
 ED1133  EDU INNOVATION&TECHNOLOGY  01  24  24(เต็ม) 
 ED1133    02  5  14(เต็ม) 
 ED1142    01  2  1 
 ED1153  PROCESS OF LEARNING MGT.  01  40  41(เต็ม) 
 EG1043  ENGLISH STRUCTURE II  01  5  3 
 EG1083  BASIC LISTENING-SPEAKING  01  40  48(เต็ม) 
 EG1083  BASIC LISTENING-SPEAKING  02  50  44 
 EG2033  ANALYTCAL READING IN ENG  01  35  37(เต็ม) 
 EG2053  PARAGRAPH WRITING IN ENG  01  35  37(เต็ม) 
 EG2063  BASIC WRITING IN ENGLISH  01  35  28 
 EG2063  BASIC WRITING IN ENGLISH  02  6  6(เต็ม) 
 EG2133  CONVERSATIONAL ENGLISH  01  35  47(เต็ม) 
 EG2143  LISTEN-SPEAK IN ENGLISH  01  6  6(เต็ม) 
 EG2183  ADVANCED LISTENING & SPEA  01  35  37(เต็ม) 
 EG2203  INTRODUCTION TO LITERATUR  01  35  38(เต็ม) 
 EG2213  READING STRATEGIES IN ENG  01  40  29 
 EG2243  ENG LISTEN-SPEAK FOR CA  01  40  33 
 EG2403  ENGLISH LINGUISTICS 1  01  35  35(เต็ม) 
 EG2663  BUSINESS ENGLISH I  01  40  29 
 EG2822  ENG FOR PT STUDENT I  01  36  21 
 EG2822  ENG FOR PT STUDENT I  02  36  24 
 EG2822  ENG FOR PT STUDENT I  03  36  20 
 EG3133  ACADEMIC LISTEN-SPEAK ENG  01  50  41 
 EG3133  ACADEMIC LISTEN-SPEAK ENG  02  35  37(เต็ม) 
 EG3163  ADVANCED ESSAY WRITING EN  01  40  25 
 EG3173  REPORT WRITING IN ENGLISH  01  40  20 
 EG3183  ENGLISH REPORT WRITING  01  55  53 
 EG3403  CLASSIC MYTHOLOGY & BIBLE  01  40  27 
 EG3443  LITERARY APPRECIATION  01  45  43 
 EG3553  ENGLISH FOR SECRETARIES  02  40  15 
 EG3553  ENGLISH FOR SECRETARIES  03  40  46(เต็ม) 
 EG3563  ENG FOR PUBLIC RELATIONS  01  40  17 
 EG3563  ENG FOR PUBLIC RELATIONS  02  40  40(เต็ม) 
 EG3723  ENG FOR AIRLINE BUSINESS  01  40  17 
 EG3723  ENG FOR AIRLINE BUSINESS  03  50  40 
 EG3733  ENG MORPHOLOGY & SYNTAX  01  60  56 
 EG3783  PRINCIPLE TRANS.TH TO ENG  01  50  47 
 EG3803  ENG FOR HOTEL&RESTAURANT  01  40  17 
 EG3803  ENG FOR HOTEL&RESTAURANT  02  40  34 
 EG3803  ENG FOR HOTEL&RESTAURANT  03  40  40(เต็ม) 
 EG3843  ENG FOR HOSPITAL INDUST.  01  20  10 
 EG3873  INTERCULTURAL COMMU.  01  50  25 
 EG4006  CO-OPERATIVE EDUCATION  01  12  5 
 EG4023  ENG FOR TOURIST GUIDE II  01  45  32 
 EG4083  LITRR INTER&CRITCM THROG  01  40  20 
 EG4363  ENG RESTAURANT&KITCHEN  01  45  39 
 EG4613  ENGLISH FOR TOURISM  01  40  55(เต็ม) 
 EG4793  CONTRASTIVE ANALYSIS  01  40  26 
 EG4843  TRANSLATION FOR BUSINESS  01  50  40 
 EG4853  ENGLISH FOR PRESENTATIONS  01  50  47 
 EG4853  ENGLISH FOR PRESENTATIONS  02  40  42(เต็ม) 
 EG4853  ENGLISH FOR PRESENTATIONS  03  40  38 
 EG5013  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  47  41 
 EG5013  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  02  47  47(เต็ม) 
 EG5013  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  03  47  47(เต็ม) 
 EG5013  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  04  47  45 
 EG5033  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  35  18 
 EG5043  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  01  35  33 
 EG5043  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  02  35  30 
 EG5053  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  45  44 
 EG5053  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  02  45  40 
 EG5053  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  03  45  45(เต็ม) 
 EG5053  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  04  45  43 
 EG5103  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  01  40  12 
 EG5113  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  45  41 
 EG5123  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  01  35  21 
 EG5123  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  02  35  32 
 EG5133  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  40  39 
 EG5133  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  02  40  33 
 EG5163  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  01  35  9 
 EG5173  ENG LIST-SPEAK FOR COMMU  01  43  43(เต็ม) 
 EG5173  ENG LIST-SPEAK FOR COMMU  02  43  41 
 EG5173  ENG LIST-SPEAK FOR COMMU  03  43  43(เต็ม) 
 EG5173  ENG LIST-SPEAK FOR COMMU  04  43  43(เต็ม) 
 EG5183  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  01  50  42 
 EG5183  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  02  50  41 
 EG5203  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  01  50  38 
 EG5223  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  01  35  8 
 EG5233  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  35  26 
 EG5233  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  02  35  21 
 EG5243  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  01  40  36 
 EG5243  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  02  40  38 
 EG5243  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  03  40  33 
 EG5243  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  04  40  29 
 EG5243  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  05  40  40(เต็ม) 
 EG5243  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  06  40  29 
 EG5243  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  07  40  12 
 EG5283  ENGLISH FOR PHARMACY II  01  50  49 
 EG5283  ENGLISH FOR PHARMACY II  02  45  42 
 EG5313  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  20  6 
 EG5333  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  35  35(เต็ม) 
 EG5333  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  02  35  32 
 EG5363  ENG.FOR LEGAL PROFESSION  01  30  10 
 EG5373  ENG.FOR LEGAL PROFESS II  01  30  18 
 EG5423  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  01  35  34 
 EG5423  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  02  35  19 
 EG5433  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  35  13 
 EG6003  ENG.FOR TOURISM&HOSPITAL  01  60  38 
 EG6023  ENG.FOR AIRLINE BUSINESS  01  30  25 
 EH4282  ENVIRONMENTAL HEALTH RESE  01  12  12(เต็ม) 
 EH4292  HEALTH IMPACT ASSESSMENT  01  12  12(เต็ม) 
 EP4303  ENTREPRENEURSHIP & NEW VE  01  50  27 
 FN1603  BUSINESS FINANCE  01  90  61 
 FN1603  BUSINESS FINANCE  02  90  89 
 FN1603  BUSINESS FINANCE  03  90  16 
 FN4603  INTERNATIONAL FIN. MGT.  01  50  31 
 FS3123  FOOD PROCESSING PRODUCT  01  50  5 
 FS3204  FOOD ENGINEERING  01  50  5 
 FS3503  FOOD PLANT SANITATION  01  50  5 
 FS3632  FOOD PACKAGING  01  50  5 
 FS3732  TECH.OF LOW-CALORIE FOR H  01  50  5 
 FS4936  CO-OPERATIVE EDUCATION  01  50  10 
 GE1043  THAI AND COMMUNICATION  01  280  149 
 GE1043  THAI AND COMMUNICATION  02  480  301 
 GE1043  THAI AND COMMUNICATION  03  480  412 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  01  90  49 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  02  90  63 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  03  90  69 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  04  90  68 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  05  90  70 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  07  90  68 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  08  90  59 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  09  90  87 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  10  90  84 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  12  90  74 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  13  90  73 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  15  90  60 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  16  90  55 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  17  90  73 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  18  90  83 
 GE1063  ENG. FOR COMMUNICATION II  01  90  60 
 GE1063  ENG. FOR COMMUNICATION II  02  90  60 
 GE1063  ENG. FOR COMMUNICATION II  03  90  81 
 GE1072  HEALTH & QUALITY OF LIFE  01  70  79(เต็ม) 
 GE1072  HEALTH & QUALITY OF LIFE  02  70  52 
 GE1072  HEALTH & QUALITY OF LIFE  03  70  63 
 GE1072  HEALTH & QUALITY OF LIFE  04  70  65 
 GE1082  WORLD VIEW & WAY OF LIFE  01  280  168 
 GE1082  WORLD VIEW & WAY OF LIFE  02  480  365 
 GE1082  WORLD VIEW & WAY OF LIFE  03  480  68 
 GE1092  PSYCHOLOGY FOR LIVING  01  470  375 
 GE1092  PSYCHOLOGY FOR LIVING  02  470  272 
 GE1092  PSYCHOLOGY FOR LIVING  03  270  236 
 GE1102  THAI&GLOBAL SITUATION  01  280  186 
 GE1102  THAI&GLOBAL SITUATION  02  480  183 
 GE1112  LIFE&SUFFICIENCY ECONOMY  01  480  346 
 GE1112  LIFE&SUFFICIENCY ECONOMY  02  480  244 
 GE1113  CHINESE STUDIES  01  350  267 
 GE1113  CHINESE STUDIES  02  70  1 
 GE1122  IT & LEARNING  01  280  103 
 GE1142  CHINESE STUDIES  01  150  37 
 GE1142  CHINESE STUDIES  02  300  114 
 GE1172  HOLISTIC HEALTH CARE  01  70  50 
 GE1172  HOLISTIC HEALTH CARE  02  70  68 
 GE1172  HOLISTIC HEALTH CARE  03  70  44 
 GE1172  HOLISTIC HEALTH CARE  04  70  46 
 GE1172  HOLISTIC HEALTH CARE  05  70  70(เต็ม) 
 GE1172  HOLISTIC HEALTH CARE  06  70  84(เต็ม) 
 GE2122  CHINESE FOR COMMUNICATION  01  30  8 
 GE2133  CHINESE FOR COMMUNICAT I  01  70  49 
 GE2133  CHINESE FOR COMMUNICAT I  02  70  50 
 GE2133  CHINESE FOR COMMUNICAT I  03  70  50 
 GE2142  ASEAN STUDIES  01  200  172 
 GE2152  MODERN ENTERPRENEURSHIP  01  250  191 
 GE2162  LEARNING SKILLS IN HIGHER  01  200  93 
 GE2192  THAI CULTURE AND WISDOM  01  100  77 
 GE2202  LAW AND SOCIETY  01  270  140 
 GE2212  LEADERSHIP AND MANAGEMENT  01  200  71 
 GE2222  LOGIC REASONING FOR DAILY  01  100  11 
 GE2232  MAN AND ENVIRONMENT  01  200  50 
 GE2292  SYSTEMATIC THINKING  01  200  61 
 HI1103  TOURISM & HOTEL INDUSTRY  01  10  4 
 HI1113  INTRO TO LODGING AND FOOD  01  10  1 
 HI2143  INFORMATION TECHNOLOGY  01  20  6 
 HI2153  FOOD & BEVERAGE SERVICE  01  60  19 
 HI2163  HOTEL MARKETING & SALES  01  10  2 
 HI2173  KITCHEN OPERATION & MGT.  01  50  41 
 HI2183  RESTAURANT OPERATION  01  10  3 
 HI2193  HUMAN RESOURCE MGT.INDUST  01  10  4 
 HI2303  TOURISM & HOSPITALITY  01  60  71(เต็ม) 
 HI2343  LODGING MANAGEMENT  01  60  79(เต็ม) 
 HI2353  INFORMATION TECHNOLOGY  01  30  23 
 HI3273  TOURIST CHARACTERISTICS  01  30  25 
 HI3293  FRONT OFFICE OPERATION  02  30  23 
 HI3373  HOUSEKEEPING OPERATION  01  40  27 
 HI3383  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  01  40  26 
 HI3393  STRATEGIC MARKETING IN  01  40  26 
 HI3573  CATERING OPERATION & SERV  01  40  26 
 HI4213  TRANSPORTATION INNOVATIOM  01  50  41 
 HI4263  FUNDAMENTAL RESEARCH  01  60  45 
 HI4273  SEMINAR ON HOSPITALITY  01  60  39 
 HI4323  INTER.& LOCAL CUISINE MGT  02  30  23 
 HI4353  SPORT FOR RECREATION BUSS  01  60  38 
 HI4373    01  10  3 
 HI4396  CO-OPERATION EDUCATION  01  60  2 
 HI4403  MICE INDUSTRY  01  40  25 
 HI4443  CRUISE BUSINESS OPERATION  01  60  43 
 HM3133  QUALITY IMPLEMENTATION  01  70  63 
 HM3253  HOSPITAL MANAGEMENT II  01  20  17 
 HM3263  HOSPITAL MANAGEMENT LAW  01  20  17 
 HM3293  MED RECORD SYST HOSPT MGT  01  70  63 
 HM3303  HOSPITAL RISK MANAGEMENT  01  70  63 
 HM3502  PRINCIPLE OF HOSPITAL  01  20  17 
 HM3543  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  01  20  17 
 HM4176  CO-OPERATIVE EDUCATION  01  5  1 
 HM4333  RESEARCH IN HOSPITAL MGT.  01  70  63 
 HM4402  COD ICD10&DIAG RELAT GRUP  01  40  40(เต็ม) 
 HM4623  MEDICAL RECORD MANAGEMENT  01  20  17 
 HR2113  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  01  50  35 
 HR3223  HUMAN RESOURCE DEVELOPMEN  01  50  35 
 HU2073  ACADEMIC REPORT WRITING  01  100  110(เต็ม) 
 IAC201  MANAGERIAL ACCOUNTING  01  10  5 
 IB2713  INTRO TO INTER. BUSINESS  01  30  29 
 IB3113  CROSS-CULTURAL MANAGEMENT  01  33  30 
 IB3203  E-MARKETING INTERNATIONAL  01  40  41(เต็ม) 
 IB3303  GLOBAL MARKETING  01  33  25 
 IB4203  INTER.STRATEGIC MGT.  01  40  39 
 IB4703  EXPORT & IMPORT MGT.  01  33  30 
 IB4743  SEMINAR IN INTER.BUSINESS  01  40  15 
 IB4783  NEGOTIATION FOR IB  01  45  41 
 IBA201  QUANTITATIVE BUSS.ANALYS.  01  10  5 
 IBA203  BUSINESS LAW AND TAXATION  01  7  2 
 IBA401  BUSINESS RESEARCH METHOD.  01  10  7 
 IBA401  BUSINESS RESEARCH METHOD.  02  41  1 
 ICE001  PRINCIPLES OF TRANSLATION  01  40  20 
 ICE002  PRE-COOPERATIVE EDUCATION  01  50  21 
 IEC201  MICRO ECONOMICS  01  10  5 
 IEG201  COMMU.BUSINESS.ENG.I  01  10  5 
 IEG202  COMMU.BUSINESS.ENG.II  01  7  2 
 IEP302  ENTREPRENEURIAL MARKETING  01  7  2 
 IEP305  CROSS CULTURAL MGT. ASEAN  01  10  5 
 IGE004  EXTRA COURSE ENGLISH  01  50  47 
 IGE005  EXTRA COURSE CHINESE  01  50  37 
 IGE101  MAN AND SOCIETY  01  30  5 
 IGE102  WORLD VIEW & WAY OF LIFE  01  50  47 
 IGE104  MAN AND ENVIRONMENT  01  50  20 
 IGE105  ENGLISH FOR COMMU. I  01  50  47 
 IGE107  THAI-CHINESE CULTURE  01  50  28 
 IGE108  LEADERSHIP AND MANAGEMENT  01  40  20 
 IGE110  THAI LANG.&COMMUNICATION  01  50  47 
 IIB201  PRINCIPLES INTER.BUSS.MGT  01  10  5 
 IM2013  PRODUCT PROCESS & INNO  01  4  4(เต็ม) 
 IM2153  PRODUCT.&OPERATIONS MGT.  01  90  51 
 IM2153  PRODUCT.&OPERATIONS MGT.  02  90  73 
 IM4106  CO-OPERATIVE EDUCATION  01  5  5(เต็ม) 
 IM4133  INDUSTRIAL MGT.FIELDWORK  01  10  9 
 IM8013  INDUSTRIAL MANAGEMENT  01  30  3 
 IM8043  COMPETITIVE MANUFACTURING  01  30  3 
 IM8173  LSC. MANAGEMENT  01  30  3 
 IM8886  THESIS I  01  30  9 
 IM8896  THESIS II  01  30  4 
 IMG301  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  01  30  5 
 IMG401  LEADERSHIP  01  7  2 
 IMG404  MULTINATIONAL CORP. MGT.  01  10  5 
 IMG408  ENTREPRENEURSHIP & INNOV.  01  7  7(เต็ม) 
 IMG411  PROJECT MANAGEMENT  01  10  7 
 LA1012  LAW ON PERSONS  01  30  17 
 LA1023  FUNDAMENTAL LEGAL PRINCIP  01  30  17 
 LA2033  EFFECT OF OBLIGATIONS  01  30  6 
 LA2062  SOURCES OF OBLIGATIONS II  01  30  6 
 LA2093  CRIMINAL LAW:SPECIFIC OFF  01  30  6 
 LA2102  GENERAL PRIN. OF PUB. LAW  01  30  16 
 LA2123  LAWÐICS FOR MASS MEDIA  01  70  67 
 LA2142  COMMERCIAL BUSINESS LAW 1  01  30  7 
 LA2803  BUSINESS LAW  01  150  127 
 LA3012  FAMILY LAW  01  30  6 
 LA3032  LAW OF EVIDENCE  01  30  10 
 LA3093  LAW OF CRIMINAL PROCEDURE  01  30  10 
 LA3123  LEGAL COUNSELING & NEGOTI  01  30  19 
 LA3203  ADMINISTRATIVE LAW  01  30  11 
 LA3222  INTERNATIONAL TRADE LAW  01  30  19 
 LA4002  LEGAL HISTORY  01  30  6 
 LA4013  PUBLIC INTERNATIONAL LAW  01  30  19 
 LA4033  CONTRACT DRAFTING & ADVOC  01  30  19 
 LM2013  LOGIS.&SUPPLY CHAIN MGT.  01  50  46 
 LM3023  WAREHOUSE MANAGEMENT  01  100  78 
 LM3023  WAREHOUSE MANAGEMENT  02  9  8 
 LM3033  TRANSPORTATION MANAGEMENT  01  100  90 
 LM3033  TRANSPORTATION MANAGEMENT  02  9  8 
 LM3103  STRATEGIC SUPPLY CHAIN  01  90  68 
 LM3123  LOGISTICS THAI-CHINA  01  110  85 
 LM3123  LOGISTICS THAI-CHINA  02  9  8 
 LM3203  INNOVAT TECH SUPPLY CHAIN  01  30  32(เต็ม) 
 LM3403  MATERIAL HANDLING  01  30  16 
 LM3413  SMALL BUSINESS MGT TH CN  01  90  93(เต็ม) 
 LM3543  GREEN LOGISTICS  01  90  60 
 LM3583  MGT.OF LOGIST OPERAT&PROV  01  90  85 
 LM3613  DECISION ANALYSIS  01  80  67 
 LM3623  LOGISTIS & SUPPLY CHAIN  01  30  27 
 LM3633  RISK MGT IN SUPPLY CHAIN  01  30  33(เต็ม) 
 LM4053  SEMINAR LOGISTICS&SUP.MGT  01  110  87 
 LM4063  BORDER TRADE & CROSS BOR  01  30  48(เต็ม) 
 LM4543  PROJECT MGT IN LOGISTICS  01  30  17 
 LM4553  DATA MINING FOR LOGISTICS  01  30  26 
 MA1003  MATHEMATICS  01  80  79 
 MA1003  MATHEMATICS  02  100  79 
 MA1003  MATHEMATICS  03  100  72 
 MA1013  CALCULUS I  01  60  17 
 MA1043  APPLIED CALCULUS  01  70  55 
 MA1043  APPLIED CALCULUS  02  70  54 
 MA1073  MATHEMATIC&STATISTICS  01  100  66 
 MA1073  MATHEMATIC&STATISTICS  02  80  42 
 MA1103  BASIC MATHEMATICS  01  50  27 
 MG1303  ORGANIZATION & MANAGEMENT  01  120  90 
 MG1303  ORGANIZATION & MANAGEMENT  02  80  22 
 MG3313  ORGANIZATIONAL BEHAVIOR  01  50  42 
 MG4013  STRATEGIC MANAGEMENT  01  80  57 
 MG4133  BUSINESS ETHICS&CORPORATE  01  50  41 
 MG4393  QUALITY&PRODUCTIVITY MGT.  01  50  46 
 MG4903  FIELD WORK PRACTICS  01  100  1 
 MI2131  MICROBIOLOGY LABORATORY  11  65  54 
 MI2131  MICROBIOLOGY LABORATORY  12  65  51 
 MI2133  MICROBIOLOGY  01  130  105 
 MI2463  BASIC MICROBIOLOGY AND PA  01  60  37 
 MI3403  INDUSTRIAL MICROBIAL PRO.  01  10  4 
 MI3424  MICROBIOLOGY OF FOOD  01  5  5(เต็ม) 
 MI4283  INDUSTRIAL SANITATION  01  10  4 
 MI4303  SENIOR PROJECT  01  10  4 
 MK1503  PRINCIPLES OF MARKETING  01  120  62 
 MK2503  CONSUMER BEHAVIOR  01  100  29 
 MK3303  WHOLESALE & RETAIL MGT.  01  100  29 
 MK3353  MARKETING CHANNELS MGT.  01  100  31 
 MK3433  MARKETING INFORMATION SYS  01  100  25 
 MK3443  CUSTOMER RELATION MGT.  01  1  1(เต็ม) 
 MK3553  INTEGRATED MARKETING  01  100  29 
 MK4463  EXPORT & IMPORT BUSINESS  01  100  34 
 MK4543  MARKETING STRATEGY MGT.  01  100  31 
 MK4603  GLOBAL MARKETING STRATEGY  01  100  32 
 MS2002  IMMUNOLOGY  01  15  11 
 MS3022  HISTOLOGY  01  15  11 
 MS3023  MEDICAL PARASITOLOGY  01  15  11 
 MS3032  NEUROANATOMY  01  15  11 
 MS4001  MEDICAL SCIENCE SEMINAR2  01  55  53 
 MS4002  INSTRUMENT&LABORATORY MGT  01  55  53 
 MS4003  MEDICAL BIOTECHNOLOGY  01  55  54 
 MS4011  ANALYSIS MEDICAL LAB.  01  55  50 
 MS4013  MEDICAL STRATEGIC MGT.  01  55  54 
 MS4023  SPECIAL PROJECT  01  55  30 
 MT3101  HEALTH NUTRITION  01  130  113 
 MT3123  CLINICAL CHEMISTRY II  01  50  50(เต็ม) 
 MT3123  CLINICAL CHEMISTRY II  02  50  49 
 MT3123  CLINICAL CHEMISTRY II  03  50  54(เต็ม) 
 MT3243  HEMATOLOGY II  01  50  50(เต็ม) 
 MT3243  HEMATOLOGY II  02  50  53(เต็ม) 
 MT3243  HEMATOLOGY II  03  50  49 
 MT3342  TRANSFUSION SCIENCE I  01  50  45 
 MT3342  TRANSFUSION SCIENCE I  02  50  48 
 MT3342  TRANSFUSION SCIENCE I  03  50  46 
 MT3412  MEDICAL IMMUNOLOGY  01  100  52 
 MT3433  IMMUNOLOGY I  01  60  49 
 MT3433  IMMUNOLOGY I  02  50  50(เต็ม) 
 MT3433  IMMUNOLOGY I  03  50  47 
 MT3532  MEDICAL BACTERIOLOGY  01  50  47 
 MT3532  MEDICAL BACTERIOLOGY  02  50  43 
 MT3532  MEDICAL BACTERIOLOGY  03  50  45 
 MT3642  MEDICAL PARASITOLOGY II  01  50  50(เต็ม) 
 MT3642  MEDICAL PARASITOLOGY II  02  50  47 
 MT3642  MEDICAL PARASITOLOGY II  03  50  46 
 MT4001  TECHNOLOGY & INSTRUMENT  01  130  108 
 MT4011  CLINICAL CORRELATION  01  130  123 
 MT4013  MOLECULAR BIOLOGY & HUMAN  01  60  60(เต็ม) 
 MT4013  MOLECULAR BIOLOGY & HUMAN  02  70  60 
 MT4041  COMMUNITY MEDICINE  01  17  17(เต็ม) 
 MT4051  HISTO-TECHNIQUE  01  7  7(เต็ม) 
 MT4091  PROFESSIONAL LAW & ETHICS  01  130  118 
 MT4112  TOXICOLOGY & FORENSIC SCI  01  60  60(เต็ม) 
 MT4112  TOXICOLOGY & FORENSIC SCI  02  70  51 
 MT4113  TOXICOLOGY & FORENSIC  01  14  14(เต็ม) 
 MT4212  CLINICAL MICROSCOPY  01  60  60(เต็ม) 
 MT4212  CLINICAL MICROSCOPY  02  70  59 
 MT4332  TRANSFUSION SCIENCE III  01  62  62(เต็ม) 
 MT4332  TRANSFUSION SCIENCE III  02  70  60 
 MT4521  MEDICAL VIROLOGY  01  130  126 
 MT4552  CLINICAL MICROBIOLOGY  01  60  60(เต็ม) 
 MT4552  CLINICAL MICROBIOLOGY  02  70  59 
 MT4812  ADVANCED IN LABORATORY  01  16  16(เต็ม) 
 MT4851  LABORATORY ADMINISTRATION  01  16  12 
 MT4872  QUALITY SYSTEM & LABORATO  01  130  105 
 NG2313  FUNDAMENTAL NURSING  01  95  92 
 NG2313  FUNDAMENTAL NURSING  02  95  89 
 NG3353  NURSING PRACTICUM FOR MAT  01  115  109 
 NG3454  MIDWIFERY  01  16  16(เต็ม) 
 NG3463  NEWBORN&MIDWIFERY PRACT2  01  150  119 
 NG3473  ADULT NURSING PRACTICUM 1  01  185  165 
 NG3493  MIDWIFERY  01  170  171(เต็ม) 
 NG3563  MENTAL HEALTH & PSYCHI.  01  85  80 
 NG3662  GERONTOLOGY NURSING PRAC.  01  190  166 
 NG3673  ADULT NURSING PRACTICUM 2  01  90  85 
 NG3713  CHILD&ADOLE NURSING PRACT  01  150  45 
 NG3714  CHILD & ADOLESCENT NSG.  01  60  56 
 NG4532  PRIMARY MEDICAL CARE  01  170  166 
 NG4611  NSG.CRITICAL EMERGENCY  01  170  165 
 NG4853  RESEARCH & INNOVATION  01  1  1(เต็ม) 
 NG8003  PRACTICUM IN COMMUNITY NU  01  20  3 
 NG8122    01  20  3 
 OH3013  FUND OF INDUSTRIAL HYGIEN  01  50  41 
 OH3023  PRIN OF INDUSTRIAL HYGIE  01  50  41 
 OH3032  INDUSTRIAL PROC.& HAZARDS  01  50  42 
 OH3242  HUMAN FACTORS & ERGONOMIC  01  50  41 
 OH4073  OCCUPATIONAL TOXICOLOGY  01  60  52 
 OH4113  INDUSTRIAL VENTILATION  01  60  53 
 OH4123  FIRE PREVT&EMERGC RESPONE  01  60  52 
 OH4152  INDUSTRIAL PSYCHOLOGY  01  60  52 
 OH4192  RISK ASSESSMENT & MGT.  01  60  53 
 OH4272  SAFETY MANAGEMENT & ORGAN  01  60  53 
 PA2223  PATHOPHYSIOLOGY  01  210  204 
 PB2133  NUTRITION AND HEALTH  01  40  23 
 PB2223  COMMUNITY HEALTH  01  50  41 
 PB2333  HEALTH EDUCATION  01  50  15 
 PB2352  HEALTH EDUCATION&BEHAVIOR  01  10  8 
 PB2363  HEALTH SYSTEM & MANAGE.  01  10  8 
 PB2443  PUBLIC HEALTH ADMINISTRAT  01  20  11 
 PB2453  PUBLIC HEALTH LAWS & PRO.  01  20  11 
 PB3092  FIRST AID  01  40  40(เต็ม) 
 PB3133  ENVIRONMENTAL HLTH & MGT.  01  60  42 
 PB3343  FIRST AID & PRIMARY MEDIC  01  50  41 
 PB3482  COMMUNITYMENTAL HEALTH  01  15  14 
 PB3493  ENVIRONMENTAL HEALTH FOR  01  15  12 
 PB3503  PRINCIPLE OF PREVENTION  01  15  14 
 PB3533  BASIC OCCUPATIONAL HEALTH  01  15  1 
 PB4353  RESEARCH IN OCCUPATIONAL  01  60  53 
 PC2203  HUMAN DEVELOPMENT  01  4  4(เต็ม) 
 PC2303    01  2  2(เต็ม) 
 PC2403  INDIVIDUAL DIFFERENCES  01  60  46 
 PC3303  HUMAN RELATIONS  01  60  60(เต็ม) 
 PC3303  HUMAN RELATIONS  02  10  10(เต็ม) 
 PC3303    03  44  37 
 PH1142  FUNDAMENTAL PHYSICS B  01  20  10 
 PH1181  FUNDAMENTAL PHYSICS BI.  11  20  10 
 PH2122  PHYSICS FOR MEDICAL TECH.  01  90  84 
 PH2122  PHYSICS FOR MEDICAL TECH.  02  90  90(เต็ม) 
 PH2132  BASIC PHYSICS FOR PHYSICA  01  40  17 
 PH2151  PHYSICS FOR MEDICAL LAB.  11  60  59 
 PH2151  PHYSICS FOR MEDICAL LAB.  12  60  59 
 PH2151  PHYSICS FOR MEDICAL LAB.  13  60  59 
 PH2161  BASIC PHYSICS FOR PHYSICA  11  40  17 
 PL2113  INTRO TO PHILOSOPHY  01  100  105(เต็ม) 
 PL2163  POLITICAL PHILOSOPHY  01  100  21 
 PL2233  CHINESE PHILOSOPHY  01  100  106(เต็ม) 
 PL3333  PL OF SERVICE-MIND  01  100  102(เต็ม) 
 PL3353    01  9  4 
 PM2103  PHARMACOLOGY  01  200  197 
 PM2121  PHARMACOLOGY FOR MED.TECH  01  150  150(เต็ม) 
 PM3013  PHARMACOLOGY  01  15  10 
 PP1411  PHARMACY ORIENTATION  01  110  109 
 PP2412  PUBLIC HEALTH PHARMACY  01  110  105 
 PP3113  PHARMACOLOGY I  01  95  85 
 PP3123  PHARMACOLOGY II  01  104  90 
 PP3131  PHARMACOLOGY LABORATORY  01  45  41 
 PP3131  PHARMACOLOGY LABORATORY  02  46  46(เต็ม) 
 PP3603  MEDICINAL CHEMISTRY I  01  95  86 
 PP3622  PHARMACEUTICAL ANALYSIS 1  01  95  88 
 PP3631  PHARMA. ANALYSIS LAB.I  01  48  46 
 PP3631  PHARMA. ANALYSIS LAB.I  02  45  44 
 PP3743  PHARMACEUTICAL TECH.II  01  95  89 
 PP3751  PHARMACEUTICAL TECH LAB 2  01  45  42 
 PP3751  PHARMACEUTICAL TECH LAB 2  02  46  46(เต็ม) 
 PP4112  PHARMACOTHERAPY III  01  70  69 
 PP4122  PHARMACOTHERAPY IV  01  70  70(เต็ม) 
 PP4131  PHARMACOTHERAPY LAB.II  01  47  47(เต็ม) 
 PP4131  PHARMACOTHERAPY LAB.II  02  49  49(เต็ม) 
 PP4232  HOSPITAL PHARMACY  01  70  71(เต็ม) 
 PP4412  PHARM JURISPRUDENCE ETHIC  01  70  68 
 PP4752  INDUSTRIAL PHARMACY I  01  70  69 
 PP4771  INDUSTRIAL PHARMACY LAB 1  01  36  36(เต็ม) 
 PP4771  INDUSTRIAL PHARMACY LAB 1  02  35  34 
 PP4903  PHARMACOGNOSY II  01  100  72 
 PP5014  COMMUNITY PHARM.CLERKSHIP  01  120  19 
 PP5111  PHARMACOTHERAPY VI  01  80  80(เต็ม) 
 PP5121  DRUG INFORMATION CONSULTS  01  45  41 
 PP5122  CLINICAL NUTRITION  01  42  37 
 PP5122  CLINICAL NUTRITION  02  43  43(เต็ม) 
 PP5142  CLINICAL TOXICOLOGY  01  70  75(เต็ม) 
 PP5172  DRUG INDUCED DISEASES  01  45  44 
 PP5172  DRUG INDUCED DISEASES  02  38  37 
 PP5183  SPEC.PROJ.IN PHARM CARE  01  45  40 
 PP5212  PHARMACOLOGY OF NUTRACEUT  01  45  41 
 PP5222  INTEGRATED PHARMACEUTICAL  01  84  84(เต็ม) 
 PP5352  SYMPTOMATIC ANALYTICAL SK  01  45  45(เต็ม) 
 PP5422  PHARMACOECONOMICS  01  70  68 
 PP5483  SPECIAL PROJECT IN SOCIAL  01  40  1 
 PP5542  PHARMACOEPIDEMIOLOGY  01  70  66 
 PP5713  DEV.OF PHARMACY PRODUCTS  01  40  37 
 PP5723  SPECIAL PROJECT TECH.  01  45  37 
 PP5792  COSMETIC SCIENCE  01  40  39 
 PP6004  AMBULAT.CARE CLERKSHIP I  01  120  21 
 PP6014  AMBULAT.CARE CLERKSHIP II  01  120  5 
 PP6054  CANCER CARE CLERKSHIP  01  120  2 
 PP6114  PROFESS TRAINING IN SOC 2  01  120  1 
 PP6214  MEDICATION MGT. SYSTEM  01  120  13 
 PP6224  MEDICINE CLERKSHIP I  01  120  15 
 PP6234  MEDICINE CLERKSHIP II  01  120  7 
 PP6304  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  8 
 PP6314  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  10 
 PP6324  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  12 
 PP6524  PROF.TRAINING PY INDUST.2  01  120  1 
 PP6534  PROF.TRAINING PY INDUST.3  01  120  2 
 PP6564  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  6 
 PP6574  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  20 
 PP6584  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  21 
 PP6594  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  7 
 PS2033  HUMAN PHYSIOLOGY  01  15  6 
 PS2323  PHYSIOLOGY  01  80  64 
 PS2323  PHYSIOLOGY  02  60  59 
 PS2323  PHYSIOLOGY  03  60  64(เต็ม) 
 PS2323  PHYSIOLOGY  04  60  56 
 PS2323  PHYSIOLOGY  05  63  52 
 PT1021  FUNDAMENTALS OF PT I  01  80  80(เต็ม) 
 PT2022  BASIC PT EXAMINATION  01  36  33 
 PT2022  BASIC PT EXAMINATION  02  36  34 
 PT2022  BASIC PT EXAMINATION  03  36  34 
 PT2143  FUNDAMENTALS OF BIO MEC  01  36  35 
 PT2143  FUNDAMENTALS OF BIO MEC  02  36  33 
 PT2143  FUNDAMENTALS OF BIO MEC  03  36  34 
 PT2701  PT PRACTICE I  01  60  49 
 PT2701  PT PRACTICE I  02  60  47 
 PT3022  PRINCIPLE OF PT PRACTICE  01  36  31 
 PT3022  PRINCIPLE OF PT PRACTICE  02  36  34 
 PT3022  PRINCIPLE OF PT PRACTICE  03  36  29 
 PT3163  THERAPEUTIC EXERCISE II  01  36  33 
 PT3163  THERAPEUTIC EXERCISE II  02  36  36(เต็ม) 
 PT3163  THERAPEUTIC EXERCISE II  03  36  33 
 PT3223  MOBILIZATION&MANIPULATION  01  36  33 
 PT3223  MOBILIZATION&MANIPULATION  02  36  34 
 PT3223  MOBILIZATION&MANIPULATION  03  36  33 
 PT3343  ELECTROTHERAPY&ELECTRODIA  01  36  33 
 PT3343  ELECTROTHERAPY&ELECTRODIA  02  36  36(เต็ม) 
 PT3343  ELECTROTHERAPY&ELECTRODIA  03  36  35 
 PT3512  PT IN NEUROLOGICAL I  01  105  97 
 PT3521  PT MGT IN NEURO I  01  36  31 
 PT3521  PT MGT IN NEURO I  02  36  31 
 PT3521  PT MGT IN NEURO I  03  36  29 
 PT3701  PT PRACTICE II  01  105  91 
 PT3861  INTEGRATION OF PROFESS II  01  105  89 
 PT3913  BASIC CONVENTIONAL MED  01  105  96 
 PT4032  LAWS AND MANAGEMENTS  01  70  67 
 PT4412  PT MGT MUSCULOSKELETAL II  01  70  71(เต็ม) 
 PT4611  PT CARDIO&RESPIRATORY II  01  70  65 
 PT4702  SENIOR PROJECT PT STUDENT  01  70  65 
 PT4711  RESEARCH METHODOLOGY PT  01  2  2(เต็ม) 
 PT4721  SENIOR PROJECT PT STUDENT  01  2  2(เต็ม) 
 PT4762  PT PRACTICE VI  01  5  2 
 PT4821  INTEGRAT OF PROFESS III  01  70  68 
 PT4911  PHYSICAL THERAPY IN SPORT  01  70  67 
 PT4912  PT FOR HEALTH & BEAUTY  01  70  67 
 PT4921  HEALTH PROMOTION  01  2  2(เต็ม) 
 PT4922  PT GERIATRIC & OTHER COND  01  70  2 
 PT4923  PT GERIATRIC & OTHER COND  01  36  33 
 PT4923  PT GERIATRIC & OTHER COND  02  36  32 
 PT4942  PT IN COMMUNITY  01  2  2(เต็ม) 
 PT4962  COMMUNITY PT & HEALTH PRO  01  36  33 
 PT4962  COMMUNITY PT & HEALTH PRO  02  36  32 
 SA8213    01  10  3 
 SA8223    01  10  3 
 SA8233    01  10  3 
 SA8525    01  10  5 
 SA8906    01  10  4 
 SA8929    01  10  1 
 SA9208  DISSERTATION PLAN I  01  5  2 
 SA9209  DISSERTATION PLAN I  01  5  5(เต็ม) 
 ST1053  INTRODUCTION TO STATISTIC  01  60  55 
 ST1053  INTRODUCTION TO STATISTIC  02  60  50 
 ST1053  INTRODUCTION TO STATISTIC  03  80  60 
 ST2003  BIOSTATISTICS  01  15  11 
 ST2013  STAT ANA FOR HEALTH CARE  01  40  19 
 ST2043  BUSINESS STATISTICS  01  110  55 
 ST2053  BUSINESS STATISTICS  01  80  67 
 ST8013  RESEARCH METHODOLOGY  01  30  12 
 SW1032  FOUND OF SOC SYS.& MECH  01  40  30 
 SW1123  SOC WEL & SOC WK  01  40  30 
 SW2033  THEORY & SW PRACTICE  01  40  28 
 SW2062  PROFESSIONAL ETHICS  01  40  28 
 SW2132  FIELD VIST AND SAMINAR  01  40  28 
 SW2263  COUNS IN SOC WK  01  40  27 
 SW2283  SOCIAL PROBLEMS  01  40  28 
 SW2323  TECHNI.FOR SOCIAL WORK  01  55  33 
 SW3013  TH & COM WK PR  01  55  33 
 SW3023  INFO TECH FO SOC WK  01  55  41 
 SW3183  SOC WK RESRCH  01  55  38 
 SW3793  JUVE DELINQUEN &CRIM JUST  01  55  34 
 SW4113  SOCIAL CHANGE & WELFARE  01  55  46 
 SW4123  SW ORGANIZATION ADMIN.  01  55  43 
 SW4141  SEMINAR IN SOCIAL WORK  01  7  2 
 SW4143  MEDICAL SOC WORK ADVOCACY  01  55  41 
 SW4279  FIELD WORK III  01  7  2 
 SW4373  GENDER VIOLENCE SOCIAL  01  55  34 
 SW4383  SOCIAL EPIDEMIOLOGYHEALTH  01  55  33 
 TC8053  THAI LITER. FOR FOREIGN  01  30  18 
 TC8073  CULTURAL STUDIES  01  30  17 
 TC8093  SIMINAR ON THAI LANGUAGE  01  30  18 
 TC8303  ADVANCED FOLKLORE  01  30  18 
 TC8436  THESIS I  01  30  10 
 TC8446  THESIS II  01  30  2 
 TH3213  SPEECH  01  60  14 
 TH4363  CHILDREN LITERATURE  01  60  31 
 TR1033  PHOTOGRAPHY FOR TOURISM  01  65  63 
 TR2103  TOURISM INDUSTRY  01  50  23 
 TR2203  TRANSPORTATION & AIRLINES  01  15  15(เต็ม) 
 TR2343  THAI ARTS & CULTURE TOURI  01  50  13 
 TR2353  TOUR OPERATOR & AGENCY  01  30  14 
 TR2363  TOURISM RESOURCES  01  30  15 
 TR3183  TOURISM MARKETING  01  15  15(เต็ม) 
 TR3223  AGRO-TOURISM MANAGEMENT  01  40  26 
 TR3303  TRANSPORTATION & LOGISTIC  01  30  22 
 TR3313  STRATEGIC MARKETING  01  30  22 
 TR3323  TOUR GUIDE MANAGEMENT  01  30  23 
 TR3453  SPECIAL EVENTS FOR MK  01  30  24 
 TR4153  SUSTAINABLE TOURISM PLAN  01  40  27 
 TR4163  FUNDAMENTAL RESEARCH TOUR  01  40  26 
 TR4173  SEMINAR ON TOUR & HOTEL  01  40  27 
 TR4206  CO-OPERATION EDUCATION  01  20  9 
 TR4323  RESEARCH FOR TOURISM  01  1  1(เต็ม) 
 TR4433  CULTURAL TOURISM  01  30  23 

[กลับไปหน้าแรก]