เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  กลุ่ม  จำนวนรับ  จำนวนลง 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  01  90  80 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  02  90  62 
 AC1303  PRINC OF ACCOUNTING I  01  60  31 
 AC2103  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  01  60  53 
 AC2203  INTERMEDIATE ACCOUNTING 1  01  70  62 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  01  60  35 
 AC3203  COST ACCOUNTING  01  70  60 
 AC3243  ADVANCED ACCOUNTING I  01  70  53 
 AC4106  CO-OPERATIVE EDUCATION  01  25  18 
 AC4113  TAXATION I  01  70  55 
 AC4233  SEMINAR IN ACCOUNTING  01  50  35 
 AC4253  ACCOUNTING INFORMATION  01  35  27 
 AC4253  ACCOUNTING INFORMATION  02  35  32 
 AC4313  LEGISLATION RELAT. TO ACC  01  50  32 
 AC4403  BUDG. PLANNING&CONTROL  01  50  33 
 AC4473  AC.FOR ENVIRONMENTAL & SO  01  65  55 
 AN2003  ESSENTIAL HUMAN ANATOMY  01  25  17 
 AN2123  ANATOMY AND PHYSIOLOGY II  01  106  88 
 AN2161  ANATOMY&PHYSIOLOGY LAB II  11  53  40 
 AN2161  ANATOMY&PHYSIOLOGY LAB II  12  53  48 
 AN2182  HUMAN ANATOMY  01  62  48 
 AN2182  HUMAN ANATOMY  02  62  49 
 AN2292  ANATOMY FOR HEALTH SCI.  01  65  55 
 BA1313  INTRODUCTION TO BUSINESS  01  100  68 
 BA3143  QUANTITATIVE ANALYSIS  01  150  103 
 BA3143  QUANTITATIVE ANALYSIS  02  150  95 
 BA3503  APP COMPUTER BUSINESS  01  50  35 
 BA3503  APP COMPUTER BUSINESS  02  50  42 
 BA4103  BUSINESS RESEARCH  01  70  70(เต็ม) 
 BA4103  BUSINESS RESEARCH  02  70  41 
 BA4113  TAXATION  01  140  143(เต็ม) 
 BA4113  TAXATION  02  140  123 
 BC2003  PROGRAMMING LOGIC  01  20  12 
 BC3062    01  1  1(เต็ม) 
 BC3103  SYSTEMS ANALYSIS & DESIGN  01  20  13 
 BC3113  BUSINESS APP. PROGRAMMING  01  20  12 
 BC3303  MGT.INFOR. SYSTEM DEVEL.  01  48  47 
 BC3303  MGT.INFOR. SYSTEM DEVEL.  02  50  38 
 BC3303  MGT.INFOR. SYSTEM DEVEL.  03  45  39 
 BC3303  MGT.INFOR. SYSTEM DEVEL.  04  45  41 
 BC3303  MGT.INFOR. SYSTEM DEVEL.  05  45  45(เต็ม) 
 BC4013  SEMINAR IN BUSINESS COMP.  01  20  17 
 BC4053    01  1  1(เต็ม) 
 BC4103  WEB APPLICATIONS DEV.  01  20  13 
 BC4213  ELECTRONIC BUSINESS  01  20  15 
 BC4353  IS PROJECT MANAGEMENT  01  20  15 
 BH2333  BASIC BIOCHEMISTRY  01  110  72 
 BH2333  BASIC BIOCHEMISTRY  02  180  153 
 BH2341  BASIC BIOCHEMISTRY LAB.  11  60  40 
 BH2341  BASIC BIOCHEMISTRY LAB.  12  60  41 
 BH2341  BASIC BIOCHEMISTRY LAB.  13  60  31 
 BH2341  BASIC BIOCHEMISTRY LAB.  14  60  60(เต็ม) 
 BH2341  BASIC BIOCHEMISTRY LAB.  15  60  56 
 BH2382  PRINCIPAL BIOCHEMISTRY  01  60  40 
 BH2393  ELEMENTARY BIOCHEMISTRY  01  200  180 
 BI1012  BIOLOGY  01  120  61 
 BI1012  BIOLOGY  02  200  194 
 BI1041  BIOLOGY LABORATORY  11  70  61 
 BI1042  BIOLOGY FOR PT.  01  75  73 
 BI1053  GENERAL BIO&CELL BIOLOGY  01  200  195 
 BI1053  GENERAL BIO&CELL BIOLOGY  02  150  140 
 BI1071  LAB OF GENR BIO&CELL BIO  11  75  73 
 BI1071  LAB OF GENR BIO&CELL BIO  12  68  67 
 BI1071  LAB OF GENR BIO&CELL BIO  13  65  64 
 BI1071  LAB OF GENR BIO&CELL BIO  14  65  65(เต็ม) 
 BI1071  LAB OF GENR BIO&CELL BIO  15  67  66 
 CA1033  INTRO TO COMMUNICAT. ARTS  01  80  36 
 CA1053  AESTHETICS FOR COMMUNICAT  01  80  35 
 CA1163  CRITIC THINK CREAT THINK  01  80  39 
 CA2083  DIGITAL PRINTED MEDIA  01  40  37 
 CA2183  EDITING FOR COMMUNICATION  01  40  40(เต็ม) 
 CA2193  ADVERTISING AND MARKETING  01  55  38 
 CA3053  COMPUTER FOR MULTIMEDIA  01  40  39 
 CA3073  WEBSITE DESIGN  01  35  36(เต็ม) 
 CA3073  WEBSITE DESIGN  02  35  37(เต็ม) 
 CA3093  THEORIES OF COMMUNICATION  01  75  72 
 CA3103  CREATIVE COPYWRITING  01  10  5 
 CA3123  CREATIVITY & ADVERTISING  01  10  6 
 CA3153  ADVERTISING SRATEGY & COM  01  10  7 
 CA3183  HISTORY OF ART & DESIGN  01  20  18 
 CA3193  DIGITAL IMAGE RETOUCHING  01  20  18 
 CA3213  DIGITAL MEDIA DESIGN  01  25  25(เต็ม) 
 CA3263  CORPORATE COMMUNICATION  01  20  17 
 CA3273  WRITING FOR PUBLIC RELATI  01  20  17 
 CA3283  PERSUASIVE COMMUNICATION  01  20  19 
 CA3343  SCRIPT WRITING FOR RADIO  01  25  18 
 CA3353  AUTHORING SOFTWARE  01  25  18 
 CA3413  BROADCASTING MEDIA ANNOUN  01  25  16 
 CA3423  SCRIPT WRITING FOR PERFOR  01  13  10 
 CA3433  ACTING FOR TV. FILM  01  13  12 
 CA3453  DANCING AND SINGING FOR  01  13  10 
 CA4001  PRE CO-OPERATIVE EDUCATIO  01  100  81 
 CA4003  COMM.ARTS RESEARCH METHOD  01  100  81 
 CA4033  SPECIAL PROJECT  01  12  10 
 CA4033  SPECIAL PROJECT  02  30  28 
 CA4033  SPECIAL PROJECT  03  12  11 
 CA4033  SPECIAL PROJECT  04  12  12(เต็ม) 
 CA4033  SPECIAL PROJECT  05  28  26 
 CA4056  CO-OPERATIVE EDUCATION  01  10  6 
 CB2023  CHINESS BUSINESS CULTURE  01  30  26 
 CB3023  MARKET AND BEHAVIOR CHINA  01  60  60(เต็ม) 
 CB3073  CHINESE BUS GEOGRAPHY  01  15  13 
 CB4053  SMALL&MEDIUM BUSS. IN CN  01  70  61 
 CB4093  LOGISTICS SYS OF TH-CN  01  15  14 
 CH1233  PRINCIPLES OF CHEMISTRY  01  120  61 
 CH1241  CHEMISTRY LABORATORY  11  72  61 
 CH1301  GENERAL CHEMISTRY LAB.  11  72  66 
 CH1301  GENERAL CHEMISTRY LAB.  12  72  64 
 CH1301  GENERAL CHEMISTRY LAB.  13  75  76(เต็ม) 
 CH1332  BASIC CHEMISTRY  02  230  206 
 CH1343  INTRO TO CHEMISTRY  01  80  73 
 CH1351  INTRO TO CHEMISTRY LAB  11  80  73 
 CH1383  INTRO TO ORGANIC CHEM.  01  140  130 
 CH1403  BASIC PRINCIPLE OF CHEM.  01  25  19 
 CH1411  BASIC PRIN OF CHEM. LAB.  11  25  19 
 CH1451  LAB. OF PRINCIPLE OF OGAN  11  40  29 
 CH2313  ANALYTICAL CHEMISTRY  01  10  5 
 CH2321  ANALYTICAL CHEMISTRY LAB  11  10  5 
 CH2392  BASIC PHYSICAL CHEMISTRY  01  10  5 
 CM1035  FUNDAMENTAL THEORY OF TCM  01  70  60 
 CM2014  DIAGNOSIS OF CN MEDICINE  01  100  71 
 CM2033  BASIC DIAGNOSIS  01  50  50(เต็ม) 
 CM2033  BASIC DIAGNOSIS  02  50  42 
 CM3013  PRESCRIPTION I  01  100  84 
 CM3023  PRESCRIPTION II  01  100  86 
 CM3034  SELECTED CLASSICAL OF CN  01  100  89 
 CM3141  MEDICAL PSYCHOLOGY  01  100  90 
 CN0011  FOUNDATION CHINESE I  01  40  33 
 CN0011  FOUNDATION CHINESE I  02  40  25 
 CN0017  CLASSICAL CHINESE I  01  25  10 
 CN0019  MEDICAL CHINESE LANG.I  01  25  5 
 CN0021  MED.CHINESE LANGUAGES I  01  100  67 
 CN0024  CHINESE LANGUAGES FOR CM1  01  70  60 
 CN0820  CHINESE OF GRADUATE STUDE  01  50  16 
 CN1113  CHINESE I  01  45  40 
 CN1113  CHINESE I  02  45  40 
 CN1113  CHINESE I  03  45  41 
 CN1113  CHINESE I  04  45  4 
 CN1113  CHINESE I  05  45  40 
 CN1203  CHINESE PRONUNCIATION  01  35  35(เต็ม) 
 CN1203  CHINESE PRONUNCIATION  02  35  35(เต็ม) 
 CN1203  CHINESE PRONUNCIATION  03  35  35(เต็ม) 
 CN1203  CHINESE PRONUNCIATION  04  35  35(เต็ม) 
 CN1203  CHINESE PRONUNCIATION  05  35  27 
 CN1213  LISTEN-SPEAK IN CHINESE  01  35  33 
 CN1213  LISTEN-SPEAK IN CHINESE  02  35  34 
 CN1213  LISTEN-SPEAK IN CHINESE  04  40  42(เต็ม) 
 CN2113  CHINESE III  01  35  34 
 CN2113  CHINESE III  02  35  35(เต็ม) 
 CN2113  CHINESE III  03  35  34 
 CN2113  CHINESE III  04  35  12 
 CN2113  CHINESE III  05  35  19 
 CN2223  CHINESE CONVERSATION II  01  35  30 
 CN2223  CHINESE CONVERSATION II  02  35  35(เต็ม) 
 CN2223  CHINESE CONVERSATION II  03  35  25 
 CN2223  CHINESE CONVERSATION II  04  35  26 
 CN2223  CHINESE CONVERSATION II  05  35  19 
 CN2323  CHINESE READING II  01  35  29 
 CN2323  CHINESE READING II  02  35  23 
 CN2323  CHINESE READING II  03  35  35(เต็ม) 
 CN2323  CHINESE READING II  04  35  31 
 CN2323  CHINESE READING II  05  35  24 
 CN3063  CHINESE FOR TOURISM  01  30  33(เต็ม) 
 CN3083  CN FOR AIRLINE INDUSTRY  01  32  38(เต็ม) 
 CN3093  CHINESE FOR HOTELS  01  30  32(เต็ม) 
 CN3533  CHINESE ART AND CULTURE  01  60  56 
 CN3843  CHINESE FOR SECRETARIES  01  30  29 
 CN4043  CHINESE FOR TOUR GUIDES I  01  30  27 
 CN4113  CHINESE TRANSLATION  01  40  31 
 CN4113  CHINESE TRANSLATION  02  40  42(เต็ม) 
 CN4113  CHINESE TRANSLATION  03  40  42(เต็ม) 
 CN4113  CHINESE TRANSLATION  04  40  30 
 CN4963  SEMINAR IN CN BUSINESS  01  35  35(เต็ม) 
 CN5003  CHINESE FOR DAILY LIFE  01  35  25 
 CN5003  CHINESE FOR DAILY LIFE  02  35  27 
 CN8003  RESEARCH METHODOLOGY  01  50  46 
 CN8413  BUSINESS NEGOTIATIONS  01  30  11 
 CN8423  ANALY.READING FOR BUSS.  01  30  11 
 CN8603  CHINESE LINGUISTICS  01  50  36 
 CN8606  THESIS I  01  30  10 
 CN8616  THESIS II  01  30  1 
 CN8623  TEACHING CHINESE A SECOND  01  50  35 
 CN8643  CROSS-CULTURAL COMMUNICAT  01  50  35 
 CN8651  PRACTICUM  01  50  33 
 CN8836  THESIS I  01  50  33 
 CN9009  DISSERTATION PLAN 1.1  01  50  4 
 CN9010  RESEARCH OF ACADEMIC FRON  01  50  4 
 CN9020  RESEARCH OF CHINESE TEACH  01  50  4 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE 1  01  70  71(เต็ม) 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE 1  02  70  67 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE 1  03  70  58 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE 1  04  70  50 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE 1  05  70  25 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE 1  06  70  59 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE 1  07  70  48 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE 1  08  70  40 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE 1  09  70  86(เต็ม) 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE 1  10  70  65 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE 1  11  70  78(เต็ม) 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE 1  12  70  66 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE 1  13  70  82(เต็ม) 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE 1  14  70  66 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE 1  15  70  68 
 CNF001  FOUNDATION CHINESE 1  16  70  76(เต็ม) 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  01  60  59 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  02  60  60(เต็ม) 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  03  60  40 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  04  60  65(เต็ม) 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  05  60  60(เต็ม) 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  06  60  61(เต็ม) 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  07  60  60(เต็ม) 
 CS1001  APPLICATION S/W IN DAILY  08  60  46 
 CS1333  STRUCTURED PROGRAMMING  01  20  14 
 CS1353  PRINCIPLES OF COM SCIENCE  01  20  14 
 CS2223  HUMAN COM.INTERACTION  01  20  8 
 CS2303  DATA STRUCTURE&ALGORITHM  01  20  9 
 CS2333  NUMERICAL METHODS  01  20  8 
 CS3102  SOCIAL&PROF ETHICS COMM  01  20  9 
 CS3453  ALGORITHM DESIGN  01  20  10 
 CS3503  ELECTRONICS COMPUTER  01  20  10 
 CS3713  SYSTEM ANALYSIS & DESIGN  01  20  10 
 CS3723  DATA COMMU&NETWORK SYSTEM  01  20  10 
 CS3863  SOFTWARE ENGINEERING  01  20  10 
 CS4916  CO-OPERATIVE EDUCATION  01  20  12 
 EC1003  MICROECONOMICS  01  100  34 
 EC1023  INTRODUCTION TO ECONOMICS  01  100  103(เต็ม) 
 ED1072  LANGUAGE&INFORMATION TECH  01  60  29 
 ED1082  CURRICULUM DEVELOPMENT  01  60  13 
 ED1093  PSYCHOLOGY FOR TEACHER  01  60  17 
 EG0803  ENG FOR GRADUATE STUDY  01  30  17 
 EG1043  ENGLISH STRUCTURE II  01  35  13 
 EG1143  INTRO. TO LINGUISTICS  01  60  36 
 EG2063  BASIC WRITING IN ENGLISH  01  35  38(เต็ม) 
 EG2063  BASIC WRITING IN ENGLISH  02  35  16 
 EG2063  BASIC WRITING IN ENGLISH  03  35  20 
 EG2133  CONVERSATIONAL ENGLISH  01  40  41(เต็ม) 
 EG2143  LISTEN-SPEAK IN ENGLISH  01  35  24 
 EG2143  LISTEN-SPEAK IN ENGLISH  02  35  27 
 EG2213  READING STRATEGIES IN ENG  01  35  29 
 EG2213  READING STRATEGIES IN ENG  02  35  18 
 EG2213  READING STRATEGIES IN ENG  03  40  20 
 EG2243  ENG LISTEN-SPEAK FOR CA  01  35  39(เต็ม) 
 EG2243  ENG LISTEN-SPEAK FOR CA  02  35  40(เต็ม) 
 EG2663  BUSINESS ENGLISH I  01  40  19 
 EG2683  BUSINESS ENG.CONVERSATION  01  35  28 
 EG2683  BUSINESS ENG.CONVERSATION  02  35  24 
 EG2683  BUSINESS ENG.CONVERSATION  03  35  39(เต็ม) 
 EG2713  INTRO TO LINGUISTICS  01  35  26 
 EG2713  INTRO TO LINGUISTICS  02  35  23 
 EG2822  ENG FOR PT STUDENT I  01  40  32 
 EG2822  ENG FOR PT STUDENT I  02  40  31 
 EG2822  ENG FOR PT STUDENT I  03  40  35 
 EG3133  ACADEMIC LISTEN-SPEAK ENG  01  35  31 
 EG3133  ACADEMIC LISTEN-SPEAK ENG  02  35  34 
 EG3183  ENGLISH REPORT WRITING  01  35  33 
 EG3183  ENGLISH REPORT WRITING  02  35  35(เต็ม) 
 EG3443  LITERARY APPRECIATION  01  35  36(เต็ม) 
 EG3443  LITERARY APPRECIATION  02  35  34 
 EG3553  ENGLISH FOR SECRETARIES  01  35  37(เต็ม) 
 EG3563  ENG FOR PUBLIC RELATIONS  02  35  29 
 EG3723  ENG FOR AIRLINE BUSINESS  01  35  35(เต็ม) 
 EG3733  ENG MORPHOLOGY & SYNTAX  01  30  24 
 EG3783  PRINCIPLE TRANS.TH TO ENG  01  35  35(เต็ม) 
 EG3783  PRINCIPLE TRANS.TH TO ENG  02  35  32 
 EG3803  ENG FOR HOTEL&RESTAURANT  02  35  27 
 EG3843  ENG FOR HOSPITAL INDUST.  01  35  16 
 EG4006  CO-OPERATIVE EDUCATION  01  80  67 
 EG4023  ENG FOR TOURIST GUIDE II  01  40  35 
 EG4303  ENGLISH FOR HOTELS I  01  35  40(เต็ม) 
 EG4323  ENGLISH FOR JOURNALISM  01  35  20 
 EG4363  ENG RESTAURANT&KITCHEN  01  35  21 
 EG4693  ENGLISH FOR TOURISM  01  40  31 
 EG5013  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  40  40(เต็ม) 
 EG5013  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  02  40  40(เต็ม) 
 EG5013  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  03  40  40(เต็ม) 
 EG5013  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  04  40  37 
 EG5013  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  05  40  39 
 EG5033  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  35  35(เต็ม) 
 EG5033  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  02  35  29 
 EG5053  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  40  37 
 EG5053  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  02  40  40(เต็ม) 
 EG5053  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  03  40  37 
 EG5053  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  04  40  40(เต็ม) 
 EG5093  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  35  12 
 EG5113  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  35  20 
 EG5113  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  02  35  33 
 EG5133  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  35  32 
 EG5133  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  02  35  35(เต็ม) 
 EG5133  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  03  35  26 
 EG5153  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  35  5 
 EG5163  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  01  35  8 
 EG5163  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  02  35  10 
 EG5173  ENG LIST-SPEAK FOR COMMU  01  40  25 
 EG5173  ENG LIST-SPEAK FOR COMMU  02  40  40(เต็ม) 
 EG5173  ENG LIST-SPEAK FOR COMMU  03  40  29 
 EG5173  ENG LIST-SPEAK FOR COMMU  04  40  26 
 EG5203  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  01  40  49(เต็ม) 
 EG5223  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  01  35  10 
 EG5233  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  40  37 
 EG5233  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  02  40  42(เต็ม) 
 EG5233  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  03  40  41(เต็ม) 
 EG5243  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  01  35  35(เต็ม) 
 EG5243  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  02  37  40(เต็ม) 
 EG5243  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  03  35  41(เต็ม) 
 EG5243  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  04  35  21 
 EG5283  ENGLISH FOR PHARMACY II  01  37  35 
 EG5283  ENGLISH FOR PHARMACY II  02  37  32 
 EG5323  ENG READ-WRITE FOR PROFSS  01  35  6 
 EG5333  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  55  50 
 EG5333  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  02  55  48 
 EG5363  ENG.FOR LEGAL PROFESSION  01  35  17 
 EG5423  ENG READ-WRITE PROF.  01  35  35(เต็ม) 
 EG5423  ENG READ-WRITE PROF.  02  35  15 
 EG5433  ENG LIST-SPEAK FOR PROFSS  01  35  13 
 EG6003  ENG.FOR TOURISM&HOSPITAL  01  35  24 
 EG6003  ENG.FOR TOURISM&HOSPITAL  02  35  28 
 EH3112  AIR POLLUTION & CONTROL  01  15  12 
 EH3122  ENVIRONMENTAL TOXICOIOGY  01  15  12 
 EH3132  SOLID WASTE MANAGEMENT  01  15  12 
 EH3141  EXCRETA MANAGEMENT  01  15  12 
 EH4102  INSECT VECTOR&RODENT CTRL  01  40  33 
 EH4122  HAZARDOUS WASTE MGT.  01  30  21 
 EH4142  WATER & WASTEWATER ANALYS  01  15  12 
 EH4222  INDUST.POLLUTION CONTROL  01  30  21 
 EH4233  ENVIRONMENT&PUBLIC HEALTH  01  30  18 
 EH4242  INDUS SANITAT&ENV ADMIN  01  30  21 
 EH4252  WATER QUALITY MANAGEMENT  01  40  33 
 EH4263  ENV.SOCIAL& HEALTH IMPACT  01  30  21 
 EH4272  NOISE & VIBRATION CONTROL  01  30  21 
 FN1603  BUSINESS FINANCE  01  90  90(เต็ม) 
 FN1603  BUSINESS FINANCE  02  90  90(เต็ม) 
 FN1603  BUSINESS FINANCE  03  90  91(เต็ม) 
 FN1603    05  50  31 
 FS2103  FOOD PROCESSING I  01  50  5 
 FS3123  FOOD PROCESSING PRODUCT  01  50  10 
 FS3204  FOOD ENGINEERING  01  50  10 
 FS3503  FOOD PLANT SANITATION  01  50  9 
 FS3632  FOOD PACKAGING  01  50  11 
 FS3732  TECH.OF LOW-CALORIE FOR H  01  50  10 
 FS4913  SPECIAL PROJECT  01  50  1 
 FS4936  CO-OPERATIVE EDUCATION  01  50  8 
 GE1043  THAI AND COMMUNICATION  01  470  420 
 GE1043  THAI AND COMMUNICATION  02  270  200 
 GE1043  THAI AND COMMUNICATION  03  470  378 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  02  90  75 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  03  90  75 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  04  90  58 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  05  90  36 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  07  90  78 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  08  90  80 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  09  90  85 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  10  90  81 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  11  90  70 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  12  90  74 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  14  90  95(เต็ม) 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  15  90  54 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  16  90  51 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  18  90  97(เต็ม) 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  20  90  75 
 GE1053  ENG. FOR COMMUNICATION I  21  90  76 
 GE1063  ENG. FOR COMMUNICATION II  01  70  32 
 GE1063  ENG. FOR COMMUNICATION II  03  70  54 
 GE1063  ENG. FOR COMMUNICATION II  05  70  52 
 GE1063  ENG. FOR COMMUNICATION II  06  70  51 
 GE1072  HEALTH & QUALITY OF LIFE  01  70  74(เต็ม) 
 GE1072  HEALTH & QUALITY OF LIFE  03  70  70(เต็ม) 
 GE1072  HEALTH & QUALITY OF LIFE  04  70  70(เต็ม) 
 GE1072  HEALTH & QUALITY OF LIFE  05  70  98(เต็ม) 
 GE1072  HEALTH & QUALITY OF LIFE  06  70  10 
 GE1082  WORLD VIEW & WAY OF LIFE  01  280  148 
 GE1082  WORLD VIEW & WAY OF LIFE  02  300  216 
 GE1082  WORLD VIEW & WAY OF LIFE  03  270  242 
 GE1092  PSYCHOLOGY FOR LIVING  01  470  430 
 GE1092  PSYCHOLOGY FOR LIVING  02  200  151 
 GE1102  THAI&GLOBAL SITUATION  01  270  183 
 GE1102  THAI&GLOBAL SITUATION  02  300  205 
 GE1112  LIFE&SUFFICIENCY ECONOMY  01  470  483(เต็ม) 
 GE1112  LIFE&SUFFICIENCY ECONOMY  02  270  274(เต็ม) 
 GE1113  CHINESE STUDIES  01  470  410 
 GE1113  CHINESE STUDIES  02  100  36 
 GE1122  IT & LEARNING  01  200  154 
 GE1122  IT & LEARNING  02  300  212 
 GE1142  CHINESE STUDIES  01  470  435 
 GE1142  CHINESE STUDIES  02  200  159 
 GE1172  HOLISTIC HEALTH CARE  01  70  46 
 GE1172  HOLISTIC HEALTH CARE  02  70  42 
 GE1172  HOLISTIC HEALTH CARE  03  70  28 
 GE1172  HOLISTIC HEALTH CARE  04  70  60 
 GE1172  HOLISTIC HEALTH CARE  05  70  70(เต็ม) 
 GE1172  HOLISTIC HEALTH CARE  06  70  65 
 GE1172  HOLISTIC HEALTH CARE  07  70  70(เต็ม) 
 GE2133  CHINESE FOR COMMUNICAT I  01  70  30 
 GE2133  CHINESE FOR COMMUNICAT I  02  70  56 
 GE2133  CHINESE FOR COMMUNICAT I  03  70  32 
 GE2133  CHINESE FOR COMMUNICAT I  04  70  50 
 GE2142  ASEAN STUDIES  01  200  149 
 GE2152  MODERN ENTERPRENEURSHIP  01  80  29 
 GE2162  LEARNING SKILLS IN HIGHER  01  150  100 
 GE2192  THAI CULTURE AND WISDOM  01  200  36 
 GE2192  THAI CULTURE AND WISDOM  02  200  84 
 GE2202  LAW AND SOCIETY  01  150  94 
 GE2212  LEADERSHIP AND MANAGEMENT  01  200  176 
 GE2222  LOGIC REASONING FOR DAILY  01  50  5 
 GE2232  MAN AND ENVIRONMENT  01  200  71 
 GE2241  LEARNING SKILLS IN HIGHER  01  150  4 
 GE2242  INTERCULTURAL COMMU.  01  100  66 
 GE2242  INTERCULTURAL COMMU.  02  200  98 
 GE2292  SYSTEMATIC THINKING  01  250  217 
 HI1103  TOURISM & HOTEL INDUSTRY  01  10  6 
 HI2143  INFORMATION TECHNOLOGY  01  10  1 
 HI2153  FOOD & BEVERAGE SERVICE  01  40  28 
 HI2303  TOURISM & HOSPITALITY  01  40  21 
 HI2303  TOURISM & HOSPITALITY  02  80  63 
 HI2343  LODGING MANAGEMENT  01  30  27 
 HI2343  LODGING MANAGEMENT  02  60  45 
 HI2353  INFORMATION TECHNOLOGY  01  30  27 
 HI3273  TOURIST CHARACTERISTICS  01  30  27 
 HI3273  TOURIST CHARACTERISTICS  02  40  35 
 HI3283  ACCOUNTING & FINANCES  01  40  36 
 HI3293  FRONT OFFICE OPERATION  01  40  34 
 HI3373  HOUSEKEEPING OPERATION  01  50  44 
 HI4263  FUNDAMENTAL RESEARCH  01  30  19 
 HI4273  SEMINAR ON HOSPITALITY  01  30  22 
 HI4293  HEALTH TOURISM MANAGEMENT  01  60  48 
 HI4323  INTER.& LOCAL CUISINE MGT  01  60  31 
 HI4353  SPORT FOR RECREATION BUSS  01  30  24 
 HI4363  CULTURAL TOURISM MGT.  01  40  36 
 HI4396  CO-OPERATION EDUCATION  01  20  11 
 HM3103  MEDICAL TERMINOLOGY  01  65  63 
 HM3133  QUALITY IMPLEMENTATION  01  70  58 
 HM3253  HOSPITAL MANAGEMENT II  01  65  63 
 HM3263  HOSPITAL MANAGEMENT LAW  01  70  63 
 HM3273  QUALITY SYS. DEV.IN HOSP.  01  70  63 
 HM3293  MED RECORD SYST HOSPT MGT  01  70  58 
 HM3303  HOSPITAL RISK MANAGEMENT  01  70  58 
 HM4176  CO-OPERATIVE EDUCATION  01  60  2 
 HM4333  RESEARCH IN HOSPITAL MGT.  01  70  58 
 HM4343  HR MGT.&DEV IN HOSPITAL  01  70  57 
 HM4402  COD ICD10&DIAG RELAT GRUP  01  35  24 
 HR2113  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  01  50  35 
 HR3223  HUMAN RESOURCE DEVELOPMEN  01  60  43 
 HR3243  LABOR RELATIONS MGT.  01  40  37 
 HU2033  MUSIC LIFE AND SOCIETY  01  100  72 
 HU2073  ACADEMIC REPORT WRITING  02  100  36 
 IB1013  BUSINESS ASEAN CHINESS  01  20  13 
 IB2713  INTRO TO INTER. BUSINESS  01  40  33 
 IB3103  CROSS CULTURAL MANAGEMENT  01  45  42 
 IB3783  INTER HUMAN RESOURCE MGT.  01  40  36 
 IB4816  CO-OPERATIVE EDUCATION  01  10  8 
 IBA203  BUSINESS LAW AND TAXATION  01  30  3 
 IBA401  BUSINESS RESEARCH METHOD.  01  30  2 
 IBA403  BUSINESS&SOCIAL ETIQUETTE  01  30  3 
 ICE003  CO-OPERATIVE EDUCATION  01  50  34 
 IEC202  MACRO ECONOMICS  01  30  4 
 IEP302  ENTREPRENEURIAL MARKETING  01  30  3 
 IEP303  BUSINESS & SOCIAL ENTRE.  01  30  2 
 IGE004  EXTRA COURSE ENGLISH  01  50  8 
 IGE005  EXTRA COURSE CHINESE  01  50  10 
 IGE102  WORLD VIEW & WAY OF LIFE  01  50  42 
 IGE105  ENGLISH FOR COMMU. I  01  50  41 
 IGE107  THAI-CHINESE CULTURE  01  40  20 
 IGE110  THAILANGUAGE&COMMU.  01  50  41 
 IM1003  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  01  4  4(เต็ม) 
 IM2153  PRODUCT.&OPERATIONS MGT.  01  200  158 
 IM3143  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  01  20  14 
 IM3413  INDUSTRIAL COST ACCOUNT.  01  30  19 
 IM4103  MGT OF PRODUCTION SUPPORT  01  5  4 
 IM4113  SEMINAR IN INDUSTRIAL MGT  01  20  20(เต็ม) 
 IM4213  INDUSTRIAL PROJECT  01  30  1 
 IM8013  INDUSTRIAL MANAGEMENT  01  30  11 
 IM8043  COMPETITIVE MANUFACTURING  01  30  11 
 IM8173  LSC. MANAGEMENT  01  30  11 
 IM8886  THESIS I  01  30  11 
 IM8996  THESIS II  01  30  1 
 IMG302  ORGANIZATIONAL BEHAVIOR  01  60  5 
 IMG401  LEADERSHIP  01  60  6 
 LA1012  LAW ON PERSONS  01  30  14 
 LA1023  FUNDAMENTAL LEGAL PRINCIP  01  50  15 
 LA2033  EFFECT OF OBLIGATIONS  01  30  10 
 LA2062  SOURCES OF OBLIGATIONS II  01  30  10 
 LA2093  CRIMINAL LAW:SPECIFIC OFF  01  30  10 
 LA2102  GENERAL PRIN. OF PUB. LAW  01  30  18 
 LA2123  LAWÐICS FOR MASS MEDIA  01  100  80 
 LA2142  COMMERCIAL BUSINESS LAW 1  01  30  10 
 LA2803  BUSINESS LAW  01  200  168 
 LA3012  FAMILY LAW  01  30  10 
 LA3032  LAW OF EVIDENCE  01  30  19 
 LA3093  LAW OF CRIMINAL PROCEDURE  01  30  19 
 LA3182  SEMINAR ON BUSINESS LAW  01  30  23 
 LA3203  ADMINISTRATIVE LAW  01  30  18 
 LA3222  INTERNATIONAL TRADE LAW  01  30  24 
 LA4002  LEGAL HISTORY  01  30  10 
 LA4013  PUBLIC INTERNATIONAL LAW  01  30  23 
 LA4023  PRIVATE INTERNATIONAL LAW  01  30  24 
 LA4032  CONTRACT NEGOTIATION&DRAF  01  30  25 
 LA4042  LEGAL COUNSELING&NOTARY  01  30  25 
 LA4043  HISTORY & DEVELOPMENT LAW  01  30  24 
 LM2013  LOGIS.&SUPPLY CHAIN MGT.  01  50  22 
 LM3023  WAREHOUSE MANAGEMENT  01  100  95 
 LM3033  TRANSPORTATION MANAGEMENT  01  150  105 
 LM3103  STRATEGIC SUPPLY CHAIN  01  100  73 
 LM3123  LOGISTICS THAI-CHINA  01  150  87 
 LM3403  MATERIAL HANDLING  01  50  40 
 LM3413  SMALL BUSINESS MGT TH CN  01  50  13 
 LM3543  GREEN LOGISTICS  01  150  76 
 LM3583  MGT.OF LOGIST OPERAT&PROV  01  150  70 
 LM3583  MGT.OF LOGIST OPERAT&PROV  02  150  68 
 LM3613  DECISION ANALYSIS  01  150  94 
 LM4063  BORDER TRADE & CROSS BOR  01  65  60 
 LM4106  CO-OPERATIVE EDUCATION  01  50  31 
 MA1003  MATHEMATICS  01  90  73 
 MA1003  MATHEMATICS  02  100  97 
 MA1003  MATHEMATICS  03  100  98 
 MA1013  CALCULUS I  01  60  11 
 MA1043  APPLIED CALCULUS  01  70  65 
 MA1043  APPLIED CALCULUS  02  70  65 
 MA1073  MATHEMATIC&STATISTICS  02  90  94(เต็ม) 
 MA1073  MATHEMATIC&STATISTICS  03  80  23 
 MA1093  CALCULUS&ANALYTIC GEOM  01  50  16 
 MA1103  BASIC MATHEMATICS  01  40  22 
 MG1303  ORGANIZATION & MANAGEMENT  01  120  69 
 MG1303  ORGANIZATION & MANAGEMENT  02  120  80 
 MG3313  ORGANIZATIONAL BEHAVIOR  01  50  49 
 MG4013  STRATEGIC MANAGEMENT  01  100  95 
 MG4133  BUSINESS ETHICS&CORPORATE  01  60  53 
 MG4393  QUALITY&PRODUCTIVITY MGT.  01  40  25 
 MI2131  MICROBIOLOGY LABORATORY  11  50  40 
 MI2131  MICROBIOLOGY LABORATORY  12  50  47 
 MI2133  MICROBIOLOGY  01  100  86 
 MI2463  BASIC MICROBIOLOGY AND PA  01  50  44 
 MI2463  BASIC MICROBIOLOGY AND PA  02  60  29 
 MI3143  ENVIRONMENTAL MICROBIOLOG  01  10  5 
 MI3163  FOOD MICROBIOLOGY  01  10  4 
 MI3333  MICROBIAL GENETICS  01  10  4 
 MI3343  INDUSTRIAL MICROBIOLOGY 1  01  10  4 
 MI3393  MEDICAL MICROBIOLOGY  01  10  4 
 MI3403  INDUSTRIAL MICROBIAL PRO.  01  10  8 
 MI3424  MICROBIOLOGY OF FOOD  01  10  10(เต็ม) 
 MI4283  INDUSTRIAL SANITATION  01  10  9 
 MI4303  SENIOR PROJECT  01  10  8 
 MK1503  PRINCIPLES OF MARKETING  01  100  25 
 MK2503  CONSUMER BEHAVIOR  01  80  41 
 MK2553  PRODUCT MGT. AND PRICE  01  80  34 
 MK3303  WHOLESALE & RETAIL MGT.  01  80  30 
 MK3353  MARKETING CHANNELS MGT.  01  80  34 
 MK3413  EVENT MARKETING  01  80  30 
 MK3433  MARKETING INFORMATION SYS  01  80  34 
 MK4406  CO-OPERATIVE EDUCATION  01  40  7 
 MK4463  EXPORT & IMPORT BUSINESS  01  80  30 
 MK4533  INTERNATIONAL MARKETING  01  45  42 
 MS2002  IMMUNOLOGY  01  55  54 
 MS3002  TOXICOLOGY  01  55  54 
 MS3023  MEDICAL PARASITOLOGY  01  55  54 
 MS4001  MEDICAL SCIENCE SEMINAR2  01  49  49(เต็ม) 
 MS4002  INSTRUMENT&LABORATORY MGT  01  49  48 
 MS4003  MEDICAL BIOTECHNOLOGY  01  49  49(เต็ม) 
 MS4011  ANALYSIS MEDICAL LAB.  01  49  48 
 MS4013  MEDICAL STRATEGIC MGT.  01  49  48 
 MS4023  SPECIAL PROJECT  01  49  30 
 MT3123  CLINICAL CHEMISTRY II  01  70  67 
 MT3123  CLINICAL CHEMISTRY II  02  70  64 
 MT3243  HEMATOLOGY II  01  40  40(เต็ม) 
 MT3243  HEMATOLOGY II  02  40  39 
 MT3243  HEMATOLOGY II  03  50  49 
 MT3342  TRANSFUSION SCIENCE I  01  70  67 
 MT3342  TRANSFUSION SCIENCE I  02  70  55 
 MT3412  MEDICAL IMMUNOLOGY  01  105  104 
 MT3433  IMMUNOLOGY I  01  70  66 
 MT3433  IMMUNOLOGY I  02  70  67 
 MT3532  MEDICAL BACTERIOLOGY  01  70  56 
 MT3532  MEDICAL BACTERIOLOGY  02  70  67 
 MT3642  MEDICAL PARASITOLOGY II  01  70  67 
 MT3642  MEDICAL PARASITOLOGY II  02  70  52 
 MT4011  CLINICAL CORRELATION  01  150  127 
 MT4041  COMMUNITY MEDICINE  01  150  134 
 MT4051  HISTO-TECHNIQUE  01  150  142 
 MT4091  PROFESSIONAL LAW & ETHICS  01  150  127 
 MT4113  TOXICOLOGY & FORENSIC  01  70  68 
 MT4113  TOXICOLOGY & FORENSIC  02  70  58 
 MT4212  CLINICAL MICROSCOPY  01  70  70(เต็ม) 
 MT4212  CLINICAL MICROSCOPY  02  70  67 
 MT4332  TRANSFUSION SCIENCE III  01  70  65 
 MT4332  TRANSFUSION SCIENCE III  02  70  62 
 MT4512  MEDICAL VIROLOGY&MYCO  01  70  63 
 MT4512  MEDICAL VIROLOGY&MYCO  02  70  61 
 MT4812  ADVANCED IN LABORATORY  01  150  140 
 MT4851  LABORATORY ADMINISTRATION  01  150  127 
 NG2313  FUNDAMENTAL NURSING  01  98  99(เต็ม) 
 NG2313  FUNDAMENTAL NURSING  02  97  82 
 NG2442  FUNDAMENTAL NURSING I  01  14  14(เต็ม) 
 NG2503  MATERNAL&NEWBORN NURSING  01  170  165 
 NG2542  FUNDAMENTAL NURSING II  01  14  17(เต็ม) 
 NG2713  CHILD&ADOLESCENT NURSING  01  170  165 
 NG3453  NEWBORN&MIDWIFERY PRACT1  01  170  102 
 NG3542  MENT.HLTH&PSYC.NSG.PRACT.  01  170  79 
 NG3623  ADULT NURSING PRACT II  01  170  76 
 NG3632  ADULT NURSING III  01  180  179 
 NG3713  CHILD&ADOLE NURSING PRACT  01  170  65 
 NG4412  PRIMARY MEDICAL CARE  01  150  136 
 NG4532  PRIMARY MEDICAL CARE  01  150  136 
 NG4611  NSG.CRITICAL EMERGENCY  01  150  136 
 NG4612  NURSING CRITICAL EMERGENC  01  150  136 
 NG4853  RESEARCH & INNOVATION  01  150  136 
 NG8003  PRACTICUM IN COMMUNITY NU  01  10  9 
 NG8042  THEORIES AND CONCEPTS  01  30  3 
 NG8112  HEALTH CARE SYSTEM MANAG.  01  30  2 
 NG8122  COM.PRATITIONNER NURSING2  01  10  9 
 NG8142  EPIDEMIOLOGY IN COMMUNITY  01  30  3 
 NG8343  QUALITATIVE RESEARCH  01  10  9 
 OH1023  INTRODUCTION & PRESENT  01  60  52 
 OH3013  FUND OF INDUSTRIAL HYGIEN  01  60  50 
 OH3023  PRIN OF INDUSTRIAL HYGIE  01  60  50 
 OH3032  INDUSTRIAL PROC.& HAZARDS  01  60  53 
 OH3242  HUMAN FACTORS & ERGONOMIC  01  60  49 
 OH4113  INDUSTRIAL VENTILATION  01  60  52 
 OH4123  FIRE PREVT&EMERGC RESPONE  01  60  53 
 OH4152  INDUSTRIAL PSYCHOLOGY  01  60  53 
 OH4192  RISK ASSESSMENT & MGT.  01  60  52 
 OH4213  RESRCH IN PUBL&OCCUP HLTH  01  60  52 
 OH4232  SAFETY MANAGEMENT  01  60  52 
 PA2223  PATHOPHYSIOLOGY  01  195  194 
 PB2133  NUTRITION AND HEALTH  01  35  35(เต็ม) 
 PB2223  COMMUNITY HEALTH  01  60  46 
 PB2333  HEALTH EDUCATION  01  60  44 
 PB2352  HEALTH EDUCATION&BEHAVIOR  01  25  17 
 PB2363  HEALTH SYSTEM & MANAGE.  01  25  17 
 PB2443  PUBLIC HEALTH ADMINISTRAT  01  25  13 
 PB2453  PUBLIC HEALTH LAWS & PRO.  01  25  13 
 PB3092  FIRST AID  01  35  26 
 PB3133  ENVIRONMENTAL HLTH & MGT.  01  60  52 
 PB3153  HEALTH ECONOMICS  01  70  63 
 PB3263  PRIMARY TREATMENT OF DISE  01  15  12 
 PB3293  PRO.EXPERIENCE IN PUBLIC  01  15  12 
 PB3343  FIRST AID & PRIMARY MEDIC  01  60  53 
 PC2403  INDIVIDUAL DIFFERENCES  01  60  11 
 PC2423  RELAXATION PSYCHOLOGY  01  60  21 
 PC3403  PSYCHOLOGICAL COUNSELING  01  60  11 
 PH1142  FUNDAMENTAL PHYSICS  01  20  11 
 PH1181  FUNDAMENTAL PHYSICS BI.  11  20  11 
 PH1183  MEDICAL PHYSICS  01  30  24 
 PH2122  PHYSICS FOR MEDICAL TECH.  01  80  73 
 PH2122  PHYSICS FOR MEDICAL TECH.  02  80  76 
 PH2132  BASIC PHYSICS FOR PHYSICA  01  50  41 
 PH2151  PHYSICS FOR MEDICAL LAB.  11  45  40 
 PH2151  PHYSICS FOR MEDICAL LAB.  12  45  39 
 PH2151  PHYSICS FOR MEDICAL LAB.  13  45  36 
 PH2151  PHYSICS FOR MEDICAL LAB.  14  45  33 
 PH2161  BASIC PHYSICS FOR PHYSICA  11  50  41 
 PL1013  MEDITATION AND LIFE  01  100  65 
 PL2113  INTRO TO PHILOSOPHY  01  100  27 
 PL2173  PL OF FREEDOM & RESPONS  01  100  21 
 PL2233  CHINESE PHILOSOPHY  01  100  10 
 PL3313  PEACE PHILOSOPHY  01  100  18 
 PM2103  PHARMACOLOGY  01  195  191 
 PM2121  PHARMACOLOGY FOR MED.TECH  01  260  249 
 PP1411  PHARMACY ORIENTATION  01  140  130 
 PP2412  PUBLIC HEALTH PHARMACY  01  95  91 
 PP3113  PHARMACOLOGY I  01  76  73 
 PP3123  PHARMACOLOGY II  01  76  73 
 PP3131  PHARMACOLOGY LABORATORY  01  38  32 
 PP3131  PHARMACOLOGY LABORATORY  02  38  38(เต็ม) 
 PP3603  MEDICINAL CHEMISTRY I  01  76  72 
 PP3622  PHARMACEUTICAL ANALYSIS 1  01  76  67 
 PP3631  PHARMA. ANALYSIS LAB.I  01  38  33 
 PP3631  PHARMA. ANALYSIS LAB.I  02  38  32 
 PP3743  PHARMACEUTICAL TECHNO II  01  76  68 
 PP3751  PHARMACEUTICAL TECH LAB 2  01  38  34 
 PP3751  PHARMACEUTICAL TECH LAB 2  02  38  33 
 PP4112  PHARMACOTHERAPY III  01  80  80(เต็ม) 
 PP4122  PHARMACOTHERAPY IV  01  80  80(เต็ม) 
 PP4131  PHARMACOTHERAPY LAB.II  01  40  43(เต็ม) 
 PP4131  PHARMACOTHERAPY LAB.II  02  40  41(เต็ม) 
 PP4232  HOSPITAL PHARMACY  01  80  75 
 PP4412  PHARM JURISPRUDENCE ETHIC  01  80  72 
 PP4633  MEDICINAL CHEMISTRY II  01  1  1(เต็ม) 
 PP4752  INDUSTRIAL PHARMACY I  01  80  85(เต็ม) 
 PP4771  INDUSTRIAL PHARMACY LAB 1  01  40  44(เต็ม) 
 PP4771  INDUSTRIAL PHARMACY LAB 1  02  40  42(เต็ม) 
 PP4821  INDUSTRIAL PHAMA PRACT I  01  1  2(เต็ม) 
 PP4903  PHARMACOGNOSY II  01  80  77 
 PP5014  COMMUNITY PHARM.CLERKSHIP  01  120  18 
 PP5111  PHARMACOTHERAPY VI  01  82  66 
 PP5122  CLINICAL NUTRITION  01  35  32 
 PP5122  CLINICAL NUTRITION  02  35  29 
 PP5142  CLINICAL TOXICOLOGY  01  80  82(เต็ม) 
 PP5172  DRUG INDUCED DISEASES  01  35  30 
 PP5172  DRUG INDUCED DISEASES  02  35  32 
 PP5183  SPEC.PROJ.IN PHARM CARE  01  45  33 
 PP5192  PHARMACEUTICAL CARE III  01  45  34 
 PP5222  INTEGRATED PHARMACEUTICAL  01  75  72 
 PP5352  SYMPTOMATIC ANALYTICAL SK  01  45  34 
 PP5422  PHARMACOECONOMICS  01  80  82(เต็ม) 
 PP5483  SPECIAL PROJECT IN SOCIAL  01  20  2 
 PP5492  DRUG MARKETING& DETAILING  01  1  2(เต็ม) 
 PP5502  PHARMACY ADMINISTRATION 2  01  20  2 
 PP5542  PHARMACOEPIDEMIOLOGY  01  80  77 
 PP5713  DEV.OF PHARMACY PRODUCTS  01  45  30 
 PP5723  SPEACIAL PROJECT TECH.  01  45  31 
 PP5792  COSMETIC SCIENCE  01  40  31 
 PP5822  INDUSTRY PHARMACY MGT.  01  43  31 
 PP6004  AMBULAT.CARE CLERKSHIP I  01  120  21 
 PP6014  AMBULAT.CARE CLERKSHIP II  01  120  13 
 PP6034  DRUG INFORMATION SERVICE  01  120  9 
 PP6044  CRITICAL CARE CLERKSHIP  01  50  3 
 PP6054  CANCER CARE CLERKSHIP  01  120  2 
 PP6104  PROFESS TRAINING IN SOC 1  01  120  1 
 PP6124  PROFESS TRAINING IN SOC 3  01  120  1 
 PP6174  PROFESS TRAINING IN SOC 4  01  120  2 
 PP6194  NEW MODEL OF BUSINESS MAN  01  120  11 
 PP6214  MEDICATION MGT. SYSTEM  01  120  14 
 PP6224  MEDICINE CLERKSHIP I  01  120  17 
 PP6234  MEDICINE CLERKSHIP II  01  120  9 
 PP6304  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  10 
 PP6314  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  14 
 PP6324  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  15 
 PP6524  PROF.TRAINING PY INDUST.2  01  120  1 
 PP6544  PROF.TRAINING PY INDUST.4  01  120  1 
 PP6564  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  16 
 PP6574  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  10 
 PP6584  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  15 
 PP6594  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  10 
 PS2033  HUMAN PHYSIOLOGY  01  16  11 
 PS2323  PHYSIOLOGY  01  62  49 
 PS2323  PHYSIOLOGY  02  62  48 
 PS2323  PHYSIOLOGY  03  60  35 
 PS2323  PHYSIOLOGY  04  60  54 
 PS2323  PHYSIOLOGY  05  60  60(เต็ม) 
 PS2323  PHYSIOLOGY  06  55  32 
 PS2323  PHYSIOLOGY  07  55  35 
 PT1021  FUNDAMENTALS OF PT I  01  120  73 
 PT2022  BASIC PT EXAMINATION  01  40  32 
 PT2022  BASIC PT EXAMINATION  02  40  31 
 PT2022  BASIC PT EXAMINATION  03  40  30 
 PT2143  FUNDAMENTALS OF BIO MEC  01  40  32 
 PT2143  FUNDAMENTALS OF BIO MEC  02  40  32 
 PT2143  FUNDAMENTALS OF BIO MEC  03  40  32 
 PT2701  PT PRACTICE I  01  60  46 
 PT2701  PT PRACTICE I  02  60  47 
 PT3022  PRINCIPLE OF PT PRACTICE  01  40  24 
 PT3022  PRINCIPLE OF PT PRACTICE  02  40  26 
 PT3022  PRINCIPLE OF PT PRACTICE  03  40  26 
 PT3163  THERAPEUTIC EXERCISE II  01  40  28 
 PT3163  THERAPEUTIC EXERCISE II  02  40  27 
 PT3163  THERAPEUTIC EXERCISE II  03  40  27 
 PT3223  MOBILIZATION&MANIPULATION  01  40  23 
 PT3223  MOBILIZATION&MANIPULATION  02  40  24 
 PT3223  MOBILIZATION&MANIPULATION  03  40  25 
 PT3343  ELECTROTHERAPY&ELECTRODIA  01  40  28 
 PT3343  ELECTROTHERAPY&ELECTRODIA  02  40  27 
 PT3343  ELECTROTHERAPY&ELECTRODIA  03  40  28 
 PT3512  PT IN NEUROLOGICAL I  01  120  80 
 PT3521  PT MGT IN NEURO I  01  40  21 
 PT3521  PT MGT IN NEURO I  02  40  24 
 PT3521  PT MGT IN NEURO I  03  40  26 
 PT3701  PT PRACTICE II  01  120  70 
 PT3861  INTEGRATION OF PROFESS II  01  120  70 
 PT3913  BASIC CONVENTIONAL MED  01  120  71 
 PT4032  LAWS AND MANAGEMENTS  01  110  89 
 PT4412  PT MGT MUSCULOSKELETAL II  01  110  90 
 PT4611  PT CARDIO & RESPIRATORY II  01  70  64 
 PT4702  SENIOR PROJECT PT STUDENT  01  70  64 
 PT4711  RESEARCH METHODOLOGY PT  01  30  25 
 PT4721  SENIOR PROJECT PT STUDENT  01  30  25 
 PT4742    01  1  1(เต็ม) 
 PT4762  PT PRACTICE VI  01  10  3 
 PT4821  INTEGRATION OF PROFESS III  01  110  89 
 PT4911  PHYSICAL THERAPY IN SPORT  01  110  89 
 PT4912  PT FOR HEALTH & BEAUTY  01  110  89 
 PT4921  HEALTH PROMOTION  01  30  25 
 PT4922  PT GERIATRIC & OTHER COND  01  30  25 
 PT4923  PT GERIATRIC & OTHER COND  01  35  29 
 PT4923  PT GERIATRIC & OTHER COND  02  35  35(เต็ม) 
 PT4942  PT IN COMMUNITY  01  30  25 
 PT4962  COMMUNITY PT & HEALTH PRO  01  35  29 
 PT4962  COMMUNITY PT & HEALTH PRO  02  35  35(เต็ม) 
 PY8226  THESIS II  01  5  2 
 SA8213  HUMAN BEHAVIOR & GROUP  01  30  1 
 SA8223  CONCEPT,THEORY RELATED  01  30  1 
 SA8233  STRATEGIC MANAGEMENT  01  30  1 
 SA8909  THESIS I  01  30  1 
 SA8916  THESIS II  01  30  1 
 SA9209    01  5  9(เต็ม) 
 ST1053  INTRODUCTION TO STATISTIC  01  90  83 
 ST1053  INTRODUCTION TO STATISTIC  02  70  73(เต็ม) 
 ST2003  BIOSTATISTICS  01  60  57 
 ST2013  STAT ANA FOR HEALTH CARE  01  60  29 
 ST2043  BUSINESS STATISTICS  01  40  65(เต็ม) 
 ST2053  BUSINESS STATISTICS  01  80  30 
 ST8013  RESEARCH METHODOLOGY  01  30  15 
 ST8013  RESEARCH METHODOLOGY  02  30  1 
 SW1032  FOUND OF SOC SYS&MECH  01  30  29 
 SW1123  SOC WEL & SOC WK  01  30  25 
 SW2033  THEORY & SW PRACTICE  01  40  40(เต็ม) 
 SW2062  PROFESSIONAL ETHICS  01  40  38 
 SW2083    01  2  3(เต็ม) 
 SW2132  FIELD VIST AND SAMINAR  01  40  38 
 SW2263  COUNS IN SOC WK  01  40  40(เต็ม) 
 SW2283  SOCIAL PROBLEMS  01  40  37 
 SW2313    01  2  1 
 SW2323  TECHNI.FOR SOCIAL WORK  01  55  41 
 SW3013  TH & COM WK PR  01  55  41 
 SW3183  SOC WK RESRCH  01  30  30(เต็ม) 
 SW3183  SOC WK RESRCH  02  30  14 
 SW3453  SEX EDU.& FAMILY LIFE  01  100  25 
 SW3793  JUVE DELINQUEN &CRIM JUST  01  55  47 
 SW3993  SOCIAL CAPITAL CULTURAL  01  15  10 
 SW4003  SW TECHNIQUES FOR HUMAN  01  15  10 
 SW4053  PROBATION,PARDON,PAROLE  01  35  28 
 SW4113  SOCIAL CHANGE & WELFARE  01  65  61 
 SW4123  SW ORGANIZATION ADMIN.  01  65  62 
 SW4133  SOCIAL RESPONSIBILITY  01  65  61 
 SW4141  SEMINAR IN SOCIAL WORK  01  20  5 
 SW4279  FIELD WORK III  01  20  5 
 SW4323  SW TECHNIQUES FOR PATIENT  01  22  22(เต็ม) 
 SW4353  SW TECHNIQUE PERSON STICK  01  22  22(เต็ม) 
 SW4373  GENDER VIOLENCE SOCIAL  01  55  48 
 SW4383  SOCIAL EPIDEMIOLOGYHEALTH  01  55  49 
 SW4573  OFFENDER RELATION TECHNIQ  01  35  28 
 TC8053  THAI LITER. FOR FOREIGN  01  30  23 
 TC8093  SIMINAR ON THAI LANGUAGE  01  30  23 
 TC8263  ADVANCED THAI READING  01  30  17 
 TC8303  ADVANCED FOLKLORE  01  30  22 
 TC8436  THESIS I  01  30  16 
 TH3203  LANG AND CULTURE IN MOVIE  01  90  32 
 TR2103  TOURISM INDUSTRY  01  40  28 
 TR2193  GLOBAL & THAI CULTURAL  01  40  29 
 TR2203  TRANSPORTATION & AIRLINES  01  40  29 
 TR2343  THAI ARTS & CULTURE TOURI  01  30  25 
 TR2353  TOUR OPERATOR & AGENCY  01  30  25 
 TR2363  TOURISM RESOURCES  01  30  26 
 TR3003  TOURIST CHARACTERISTICS  01  40  31 
 TR3183  TOURISM MARKETING  01  40  30 
 TR3223  AGRO-TOURISM MANAGEMENT  01  50  44 
 TR3233  EVENT MANAGEMENT  01  40  35 
 TR4153  SUSTAINABLE TOURISM PLAN  01  50  41 
 TR4163  FUNDAMENTAL RESEARCH TOUR  01  50  46 
 TR4173  SEMINAR ON TOUR & HOTEL  01  50  42 
 TR4206  CO-OPERATION EDUCATION  01  20  4 

[กลับไปหน้าแรก]