เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 

 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  กลุ่ม  จำนวนรับ  จำนวนลง 
 AC1233  PRINCIPLES OF ACCOUNTING  01  1  1(เต็ม) 
 AC3103  ACCOUNTING INTERNSHIP  01  30  20 
 AC3133  MANAGERIAL ACCOUNTING  01  1  1(เต็ม) 
 BA0840  RESEARCH METHODOLOGY  01  10  4 
 BA0850  ORG.&BUSINESS MANAGEMENT  01  50  3 
 BA1313  INTRODUCTION TO BUSINESS  01  100  110(เต็ม) 
 BA3143  QUANTITATIVE ANALYSIS  01  1  1(เต็ม) 
 CA2203  DIGITAL CONSUMER INSIGHT  01  55  43 
 CA2223  DIGITAL CONTENT CREATION  01  55  44 
 CA3503  STRATEGIC PLAN FOR DIGI.  01  55  39 
 CA3553  HEALTH COMMUNICATION  01  55  41 
 CA3553  HEALTH COMMUNICATION  02  120  110 
 CM1023  HEALTH&TRADIT CM MEDICINE  01  290  278 
 CM1043  MERIDIANS & ACUPOINT  01  50  24 
 CM1063  TUINA THERAPY  02  50  25 
 CM2122  BASIC PROCESSING METHODS  01  40  15 
 CM2172  CRITICAL THINKING & MEDIC  01  40  29 
 CM3132  SEMINAR IN TCM  01  40  16 
 CN0004  CN LIST READ WRITE SKILL1  01  40  3 
 CN0005  CN LIST-READ-WRITE SKILL2  01  50  3 
 CN5063  CN FOR HOTEL BUSINESS  01  1  1(เต็ม) 
 CN8553  CHINESE FOR HOSPIT.INDUS.  01  50  3 
 CN8683  CN.COMMU.FOR ONLINE BUSS  01  50  3 
 CN8803  ANALYSIS & DEVELOPMENT  01  50  25 
 CN9009  DISSERTATION PLAN 1.1  01  50  1 
 CN9017  DISSERTATION PLAN 2.1  01  50  20 
 COM001  COMPUTER EXAM  01  50  50(เต็ม) 
 COM001  COMPUTER EXAM  02  50  50(เต็ม) 
 COM001  COMPUTER EXAM  03  50  50(เต็ม) 
 COM001  COMPUTER EXAM  04  50  48 
 COM001  COMPUTER EXAM  05  50  13 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  01  50  45 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  02  50  50(เต็ม) 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  03  50  48 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  04  50  21 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  05  50  35 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  06  50  48 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  07  50  28 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  08  50  46 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  09  50  41 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  10  55  44 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  11  77  72 
 EG1001  ENG.FOR PROFICIENCY PREP.  12  77  68 
 EG3123  ADVANCED LISTEN&SPEAK ENG  01  40  29 
 EG6013  ENGLISH FOR TOURISM  01  1  1(เต็ม) 
 EG6043  ENG.FOR TOURIST GUIDES  01  1  1(เต็ม) 
 GE1082  WORLD VIEW & WAY OF LIFE  01  500  1 
 GE1102  THAI&GLOBAL SITUATION  01  680  1 
 GE1142  CHINESE STUDIES  01  680  1 
 GE1162  DIGITAL LITERACY  01  500  1 
 HI1303  INTRODUCTION TO HOTEL  01  120  85 
 HI1313  INTRO TO FOOD & BEVERAGE  01  171  169 
 HU2013  THAI FOLK PERFORMANCES  01  100  62 
 IB4813  FIELD WORK PRACTICES  01  5  18(เต็ม) 
 IBC302  MANAGEMENT OF IS  01  99  3 
 IEP402  SME IN ASEAN COMMU.&CHINA  01  14  5 
 IGE101  MAN AND SOCIETY  01  30  9 
 IGE104  MAN AND ENVIRONMENT  01  40  29 
 IGE115  INTERCULTURAL COMMU.  01  99  10 
 IMG445  FIELD WORK PRACTICES  01  99  22 
 LA3143  CONCRACT NEGOTIATION  98  199  1 
 LM3593  FIELD WORK PRACTICES  01  13  12 
 LM4013  PORT MANAGEMENT  01  5  4 
 MG4903  FIELD WORK PRACTICES  01  40  16 
 MK3643  FIELD WORK PRACTICES  01  25  9 
 MT3012  TERM PAPER  01  150  156(เต็ม) 
 MT3031  RESEARCH METHODOLOGY  01  150  156(เต็ม) 
 MT3041  SEMINAR  01  75  156(เต็ม) 
 NG2462  HEALTH ASSES.& NURSNG PRO  01  80  64 
 NG2462  HEALTH ASSES.& NURSNG PRO  02  80  67 
 NG2503  MATERNAL&NEWBORN NURSING  01  180  166 
 NG3363  NSG.PRACTICUM FOR MATER.2  01  30  31(เต็ม) 
 NG3473  ADULT NURSING PRACTICUM 1  01  180  147 
 NG3652  GERONTOLOGY NURSING  01  170  147 
 NG3663  GERONTOLOGICAL NURSING  01  170  145 
 NG3714  CHILD & ADOLES NURS PRACT  01  30  19 
 NG8001  NURSING INNOVATION  01  50  2 
 NG8393  CURRICULUM & TEACHING  01  7  2 
 OH4073  OCCUPATIONAL TOXICOLOGY  99  5  3 
 OH4272  SAFETY MANAGEMENT & ORG  99  5  2 
 OH4294  OCCUPATION HEALTH & SAFE  99  5  3 
 PA1303  PATHOPHYSIOLOGY  01  160  129 
 PB2223  COMMUNITY HEALTH  99  5  3 
 PB2313  PUBLIC HEALTH LAWS & PROT  99  5  1 
 PB3546  PRACTICE OF COMMUNITY PUB  01  50  45 
 PC2423  RELAXATION PSYCHOLOGY  01  100  100(เต็ม) 
 PH1183  MEDICAL PHYSICS  01  14  11 
 PH1191  MEDICAL PHYSICS LAB.  11  14  11 
 PP4016  PROFESSIONAL TRAINING  01  120  96 
 PP5014  COMMUNITY PHARM.CLERKSHIP  01  120  17 
 PP6004  AMBULAT.CARE CLERKSHIP I  01  120  18 
 PP6014  AMBULAT.CARE CLERKSHIP II  01  120  11 
 PP6034  DRUG INFORMATION SERVICE  01  120  7 
 PP6054  CANCER CARE CLERKSHIP  01  120  2 
 PP6194  NEW MODEL OF BUSINESS MAN  01  120  20 
 PP6214  MEDICATION MGT. SYSTEM  01  120  21 
 PP6224  MEDICINE CLERKSHIP I  01  120  22 
 PP6234  MEDICINE CLERKSHIP II  01  120  11 
 PP6304  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  14 
 PP6314  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  20 
 PP6324  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  11 
 PP6564  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  21 
 PP6574  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  24 
 PP6584  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  35 
 PP6594  PRO.TRAINING IN PHARMACEU  01  120  4 
 PT3764  PT PRACTICE VI  01  108  99 
 PT4772  PT PRACTICE VII  01  4  2 
 PT4782  PT PRACTICE VIII  01  3  2 
 PT4792  PT PRACTICE IX  01  3  2 
 PT4911  PHYSICAL THERAPY IN SPORT  01  1  1(เต็ม) 
 SW2144  FIELD WORK I  01  30  23 
 SW3266  FIELD WORK II  01  30  16 
 TC8253  ADV THAI WRITING FOREIGN  01  50  3 
 TOEIC  TOEIC  01  500  284 
 TR4313  SERVICE INNO IN TOURISM  01  1  1(เต็ม) 
 TR4323  RESEARCH FOR TOURISM  01  1  1(เต็ม) 

[กลับไปหน้าแรก]