เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
560537
น.ส.มลฤดี สีนระครุฑ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
2  
561645
น.ส.รัชนิศา ศรีปะย่า
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
3  
563601
น.ส.นัฐชยา เหลืองบริสุทธิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
4  
563674
น.ส.เนตรนภา เหลือสาคร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
5  
583752
น.ส.คณิตา คำผา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
6  
591667
น.ส.ปัณชลีพร ณรงค์น้อย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
7  
591691
น.ส.เมลดา แป้นสกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8  
592763
น.ส.กัญญาณัฐ เอมประดิษฐ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
9  
592782
น.ส.จุฬาลักษณ์ อินทศรี
บริหารธุรกิจ / การตลาด