เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
580904
น.ส.ผกาพันธ์ ทวีทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การเงิน
2  
581076
น.ส.กัลยรัตน์ ป้านสะอาด
บริหารธุรกิจ / การเงิน
3  
581190
น.ส.ทิพย์วรรณ จันทริส
บริหารธุรกิจ / การเงิน
4  
581379
น.ส.ดุสิตา ส่างนิ
บริหารธุรกิจ / การเงิน
5  
581456
น.ส.จิรนันท์ ทองอัม
บริหารธุรกิจ / การเงิน
6  
581546
น.ส.ปวิตรา วรรณารักษ์
บริหารธุรกิจ / การเงิน
7  
581948
น.ส.สายสมร ธาตุสุวรรณ์
บริหารธุรกิจ / การเงิน
8  
582324
น.ส.อรยา บุญเกิด
บริหารธุรกิจ / การเงิน
9  
582744
น.ส.เยาวลักษณ์ นัทธี
บริหารธุรกิจ / การเงิน
10  
583762
น.ส.ภัสรา อินทโชติ
บริหารธุรกิจ / การเงิน