เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE
 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
561913
น.ส.ศศิธร เรืองบำรุง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
2  
570931
น.ส.ฐิติวรดา ด่านพิทักษ์กุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
3  
571103
น.ส.ขวัญฤทัย จรูญศักดิ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
4  
571329
นายณัฐภัทร ทองพิทักษ์ถาวร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
5  
571581
น.ส.ศิรินาฏ มีชัยโย
บริหารธุรกิจ / การตลาด