เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ: การลงทะเบียน

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]
 

 
Hidden Story: การลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าของนักศึกษารหัส 51XXXX ที่เข้าเรียนภาคฤดูร้อน
ผู้บันทึก anon เมื่อ 20/04/2007 เวลา 13:16 (1864 คนอ่าน)
การลงทะเบียน ด้วยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดให้นักศึกษาใหม่ รหัส 51XXXX ที่เข้าเรียนเมื่อภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าภายในวันอังคารที่ 6 – วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษารหัสดังกล่าว จึงขอแจ้งกำหนดการและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใหม่ รหัส 51 ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 ติดต่อ ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ในวันอังคารที่ 6 - วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.30 – 15.30 น. ให้นักศึกษาที่มีผลคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษนำผลมายื่นเพื่อลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ : วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2551 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะการแพทย์แผนจีน
วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
 
 
Hidden Story: ตรวจสอบผลการศึกษา
ผู้บันทึก anon เมื่อ 13/03/2007 เวลา 13:38 (90803 คนอ่าน)
การลงทะเบียนนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษาที่ http://reg.hcu.ac.th/thai/ โดยเลือกในส่วนของ สำหรับนักศึกษา -> ตรวจสอบผลการศึกษารายบุคคล จากนั้นป้อน รหัสนักศึกษา ในช่อง "รหัสนักศึกษา" และป้อน ปีพ.ศ. + เดือน + วันที่เกิด ในช่อง "รหัสผ่าน" กล่าวคือ รหัสผ่านเป็นตัวเลข 8 ตัวโดย 4 ตัวแรกเป็นปีพ.ศ.ที่เกิด 2 ตัวถัดไปเป็นเดือนที่เกิด และ 2 ตัวสุดท้ายเป็นวันที่เกิด เช่น นักศึกษาที่เกิด วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ (02) ปีพ.ศ.2520 รหัสผ่าน คือ 25200208 (ถ้าป้อนรหัสผ่านแล้วไม่แสดงข้อมูล ให้ป้อนรหัสผ่านเป็น 00000000)
 
 
Hidden Story: ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
ผู้บันทึก admin เมื่อ 11/01/2005 เวลา 15:08 (3744 คนอ่าน)
การลงทะเบียน1. นักศึกษารับ มฉก.30 คู่มือลงทะเบียนเรียน และรหัสผ่านจากอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมขอคำปรึกษา เพื่อเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน ตามวันที่ระบุ
2. นักศึกษาเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนจาก มฉก.30 คู่มือลงทะเบียนเรียน พร้อมกรอกรายละเอียดใน มฉก.24 บัตรลงทะเบียนและให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ
3. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต (http://reg2.hcu.ac.th)
4. สำนักทะเบียนและประมวลผลจะประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
5. นักศึกษาดูผลการลงทะเบียน ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล (http://reg2.hcu.ac.th)
6. นักศึกษาพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน /ใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เครื่อง ATM ที่กำหนด
- นักศึกษาปกติ นำใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เครื่อง ATM ที่กำหนด
- นักศึกษาทุน หากมียอดลงทะเบียนมากกว่ายอดทุนที่ได้รับ นักศึกษาจะต้องชำระเงินเพิ่มที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เครื่อง ATM ที่กำหนด หากใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน มียอดการชำระเงินเป็น 0 บาท นักศึกษาไม่ต้องไปชำระเงิน

 
 
Hidden Story: การชำระค่าลงทะเบียนเรียน
ผู้บันทึก admin เมื่อ 18/08/2004 เวลา 12:15 (28652 คนอ่าน)
การลงทะเบียนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กำหนดให้มีการชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต 2 วิธีคือ

1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 5 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้
กรุงไทย , กรุงศรีอยุธยา , นครหลวงไทย , ไทยพาณิชย์ , กรุงเทพ
2. การชำระเงินผ่าน ATM ได้ 5 ธนาคารดังนี้
กรุงไทย , กรุงศรีอยุธยา , นครหลวงไทย , ไทยพาณิชย์ , กรุงเทพ
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์ธนาคารและ ATM คือ 10 บาททุกธนาคาร
(มีต่อ... | 4219 ไบต์ | แสดงความเห็น? | Hidden Story | คะแนน: 3.70)
 
 
Hidden Story: วิธีการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
ผู้บันทึก admin เมื่อ 18/08/2004 เวลา 12:12 (2591 คนอ่าน)
การลงทะเบียน1. เข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนและประมวลผลในการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
2. กรอกรหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน
3. ในกรณีที่เข้าสู่ระบบได้สำเร็จระบบจะแสดงรายละเอียดรหัสนักศึกษา และชื่อ-นามสกุล
4. เลือกเมนูลงทะเบียนเรียน แล้วคลิกปุ่มลงทะเบียน
5. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ รายวิชา/กลุ่ม ที่ต้องการลงทะเบียน แล้วคลิกปุ่มบันทึก ในกรณีที่ไม่ต้องการลงทะเบียนในรายวิชา/กลุ่ม ที่ได้บันทึกไปแล้วให้ คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแก้ไข หรือลบรายวิชา
6. ระบบจะแสดงสรุปรายวิชา/กลุ่ม ที่เลือกทั้งหมด
7. เมื่อลงทะเบียนในรายวิชาที่ต้องการแล้วให้คลิกยืนยันการลงทะเบียน หากยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายวิชา/กลุ่มได้
8. ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต หรือลงทะเบียนเสร็จสิ้น นักศึกษาจะต้องออกจากระบบทุกครั้ง
9. รอการประกาศผลการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตจากสำนักทะเบียนและประมวลผลอีกครั้งหนึ่ง
10. พิมพ์รายงานผลการลงทะเบียน /ใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

งานทะเบียนที่ควรทราบ
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2562