เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี
 
 
กิจกรรมภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
 นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา22 มิ.ย. - 10 ก.ค. 6323 พ.ย. - 11 ธ.ค. 63 3 - 14 พ.ค. 64
 วันสำหรับแจ้งย้ายคณะ/สาขา
31 ก.ค. - 3 ส.ค. 63
4 - 15 ม.ค. 64
-
 วันลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
16 ก.ค. - 3 ส.ค. 63
2 - 24 ธ.ค. 63
14 - 24 พ.ค. 64
 วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน
5 - 9 ส.ค. 63
28 - 30 ธ.ค. 63
26 - 30 พ.ค.64
 วันสำหรับการชำระเงินผ่านธนาคาร
5 - 9 ส.ค. 63
28 - 30 ธ.ค. 63
26 - 30 พ.ค.64
 วันตรวจสอบผลการศึกษา
19 ธ.ค. 63
22 พ.ค. 64
ส.ค. 64
 วันเปิดภาคเรียน
10 ส.ค. 63
4 ม.ค. 64
31 พ.ค. 64
  เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มโดยเสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง
13 - 14 ส.ค. 63
6 - 8 ม.ค. 64
1 มิ.ย. 64
 วันลงทะเบียนล่าช้า
20 - 21 ส.ค. 63
14 - 15 ม.ค. 64
4 มิ.ย. 64
 วันถอนโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน แต่ไม่มีการบันทึกสัญลักษณ์ W ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
24 ส.ค. - 4 ก.ย. 63
18 - 29 ม.ค. 64
7 - 11 มิ.ย. 64
 วันแจ้งขอสำเร็จการศึกษา
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 63
15 - 19 ม.ค. 64
21 - 25 มิ.ย. 64
 วันรับ มฉก. 13 ใบแจ้งผลการศึกษา
28 ส.ค. 63
22 ม.ค. 64
11 มิ.ย. 64
 วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
4 ก.ย. 63
29 ม.ค. 64
-
 วันถอนโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืนและบันทึกสัญลักษณ์ W ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
7 ก.ย. - 16 ต.ค. 63
1 ก.พ. - 12 มี.ค. 64
14 - 18 มิ.ย. 64
 วันสอบกลางภาค
26 ก.ย. - 4 ต.ค. 63
27 ก.พ. - 7 มี.ค. 64
-
 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
27 พ.ย. 63
30 เม.ย. 64
20 ก.ค. 64
 วันสอบปลายภาค
30 พ.ย. - 13 ธ.ค. 63
3 - 14 พ.ค. 64
21 - 23 ก.ค. 64
 วันปิดภาคเรียน
14 ธ.ค. 63
17 พ.ค. 64
26 ก.ค. 64
 วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบประจำภาคการศึกษา
18 ธ.ค. 63
21 พ.ค. 64
30 ก.ค. 64