เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Gallery Website: Image With!

 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี
 
 
กิจกรรมภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
 นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา27 มิ.ย. - 15 ก.ค. 5928 พ.ย. - 16 ธ.ค. 59 8 - 19 พ.ค. 60
 วันสำหรับแจ้งย้ายคณะ/สาขา
21 ก.ค. - 8 ส.ค. 59
19 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 60
-
 วันลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
21 ก.ค. - 8 ส.ค. 59
16 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60
19 - 29 พ.ค. 60
 วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน
10 - 14 ส.ค. 59
5 - 8 ม.ค. 60
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 60
 วันสำหรับการชำระเงินผ่านธนาคาร
10 - 14 ส.ค. 59
5 - 8 ม.ค. 60
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 60
 วันตรวจสอบผลการศึกษา
24 ธ.ค. 59
27 พ.ค. 60
ส.ค. 60
 วันเปิดภาคเรียน
15 ส.ค. 59
9 ม.ค. 60
5 มิ.ย. 60
  เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มโดยเสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง
17 - 19 ส.ค. 59
11 - 13 ม.ค. 60
6 - 7 มิ.ย. 60
 วันลงทะเบียนล่าช้า
25 - 26 ส.ค. 59
19 - 20 ม.ค. 60
9 มิ.ย. 60
 วันถอนโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน แต่ไม่มีการบันทึกสัญลักษณ์ W ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
29 ส.ค. - 9 ก.ย. 59
23 ม.ค. - 3 ก.พ. 60
12 - 16 มิ.ย. 60
 วันแจ้งขอสำเร็จการศึกษา
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 59
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 60
12 - 16 มิ.ย. 60
 วันรับ มฉก. 13 ใบแจ้งผลการศึกษา
2 ก.ย. 59
26 ม.ค. 60
16 มิ.ย. 60
 วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
9 ก.ย. 59
3 ก.พ. 60
-
 วันถอนโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืนและบันทึกสัญลักษณ์ W ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
12 ก.ย. - 21 ต.ค. 59
6 ก.พ. - 17 มี.ค. 60
19 - 23 มิ.ย. 60
 วันสอบกลางภาค
1 - 9 ต.ค. 59
25 ก.พ. - 5 มี.ค. 60
-
 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
2 ธ.ค. 59
4 พ.ค. 60
25 ก.ค. 60
 วันสอบปลายภาค
6 - 18 ธ.ค. 59
8 - 19 พ.ค. 60
26 - 28 ก.ค. 60
 วันปิดภาคเรียน
19 ธ.ค. 59
22 พ.ค. 60
31 ก.ค. 60
 วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบประจำภาคการศึกษา
23 ธ.ค. 59
26 พ.ค. 60
4 ส.ค. 60