เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี
 
 
กิจกรรมภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
 นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา24 มิ.ย. - 12 ก.ค. 6225 พ.ย. - 13 ธ.ค. 62 4 - 15 พ.ค. 63
 วันสำหรับแจ้งย้ายคณะ/สาขา
30 ก.ค. - 5 ส.ค. 62
23 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
-
 วันลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
18 ก.ค. - 7 ส.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
15 - 25 พ.ค. 63
 วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน
7 - 11 ส.ค. 62
3 - 5 ม.ค. 63
27 - 31 พ.ค.63
 วันสำหรับการชำระเงินผ่านธนาคาร
7 - 11 ส.ค. 62
3 - 5 ม.ค. 63
27 - 31 พ.ค.63
 วันตรวจสอบผลการศึกษา
21 ธ.ค. 62
23 พ.ค. 63
ส.ค. 63
 วันเปิดภาคเรียน
13 ส.ค. 62
6 ม.ค. 63
1 มิ.ย. 63
  เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มโดยเสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง
15 - 16 ส.ค. 62
8 - 10 ม.ค. 63
2 มิ.ย. 63
 วันลงทะเบียนล่าช้า
22 - 23 ส.ค. 62
16 - 17 ม.ค. 63
5 มิ.ย. 63
 วันถอนโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน แต่ไม่มีการบันทึกสัญลักษณ์ W ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
26 ส.ค. - 6 ก.ย. 62
20 - 31 ม.ค. 63
8 - 12 มิ.ย. 63
 วันแจ้งขอสำเร็จการศึกษา
26 - 30 ส.ค. 62
20 - 27 ม.ค. 63
8 -12 มิ.ย. 63
 วันรับ มฉก. 13 ใบแจ้งผลการศึกษา
13 ก.ย. 62
24 ม.ค. 63
12 มิ.ย. 63
 วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
6 ก.ย. 62
31 ม.ค. 63
-
 วันถอนโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืนและบันทึกสัญลักษณ์ W ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
9 ก.ย. - 18 ต.ค. 62
3 ก.พ. - 13 มี.ค. 63
15 - 19 มิ.ย. 63
 วันสอบกลางภาค
28 ก.ย. - 6 ต.ค. 62
22 ก.พ. - 1 มี.ค. 63
-
 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
29 พ.ย. 62
1 พ.ค. 63
21 ก.ค. 63
 วันสอบปลายภาค
2 - 15 ธ.ค. 62
4 - 15 พ.ค. 63
22 - 24 ก.ค. 63
 วันปิดภาคเรียน
16 ธ.ค. 62
18 พ.ค. 63
27 ก.ค. 63
 วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบประจำภาคการศึกษา
20 ธ.ค. 62
22 พ.ค. 63
31 ก.ค. 63