เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี
 
 
กิจกรรมภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
 นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา26 มิ.ย. - 14 ก.ค. 6027 พ.ย. - 15 ธ.ค. 60 8 - 18 พ.ค. 61
 วันสำหรับแจ้งย้ายคณะ/สาขา
31 ก.ค. - 7 ส.ค. 60
25 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
-
 วันลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
17 ก.ค. - 7 ส.ค. 60
15 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
18 - 27 พ.ค. 61
 วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน
9 - 13 ส.ค. 60
5 - 7 ม.ค. 61
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 61
 วันสำหรับการชำระเงินผ่านธนาคาร
9 - 13 ส.ค. 60
4 - 7 ม.ค. 61
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 61
 วันตรวจสอบผลการศึกษา
23 ธ.ค. 60
26 พ.ค. 61
ส.ค. 61
 วันเปิดภาคเรียน
15 ส.ค. 60
8 ม.ค. 61
4 มิ.ย. 61
  เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มโดยเสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง
16 - 18 ส.ค. 60
10 - 12 ม.ค. 61
5 - 6 มิ.ย. 61
 วันลงทะเบียนล่าช้า
24 - 25 ส.ค. 60
18 - 19 ม.ค. 61
8 มิ.ย. 61
 วันถอนโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน แต่ไม่มีการบันทึกสัญลักษณ์ W ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
28 ส.ค. - 8 ก.ย. 60
22 ม.ค. - 2 ก.พ. 61
11 - 15 มิ.ย. 61
 วันแจ้งขอสำเร็จการศึกษา
4 - 8 ก.ย. 60
19 - 23 ก.พ. 61
25 - 29 มิ.ย. 61
 วันรับ มฉก. 13 ใบแจ้งผลการศึกษา
1 ก.ย. 60
26 ม.ค. 61
15 มิ.ย. 61
 วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
8 ก.ย. 60
2 ก.พ. 61
-
 วันถอนโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืนและบันทึกสัญลักษณ์ W ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
11 ก.ย. - 20 ต.ค. 60
5 ก.พ. - 16 มี.ค. 61
18 - 22 มิ.ย. 61
 วันสอบกลางภาค
30 - 8 ต.ค. 60
24 ก.พ. - 4 มี.ค. 61
-
 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
1 ธ.ค. 60
4 พ.ค. 61
23 ก.ค. 61
 วันสอบปลายภาค
4 - 17 ธ.ค. 60
7 - 18 พ.ค. 61
24 - 26 ก.ค. 61
 วันปิดภาคเรียน
19 ธ.ค. 60
21 พ.ค. 61
31 ก.ค. 61
 วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบประจำภาคการศึกษา
22 ธ.ค. 60
25 พ.ค. 61
3 ส.ค. 61