เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท
 
 
กิจกรรมภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
 นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา26 มิ.ย. - 14 ก.ค. 6027 พ.ย. - 15 ธ.ค. 60 8 - 18 พ.ค. 61
 วันลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
17 ก.ค. - 7 ส.ค. 60
15 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61
18 - 27 พ.ค. 61
 วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน
9 - 13 ส.ค. 60
4 - 7 ม.ค. 61
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 61
 วันสำหรับการชำระเงินผ่านธนาคาร
10 - 14 ส.ค. 60
5 - 7 ม.ค. 61
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 61
 วันตรวจสอบผลการศึกษา
23 ธ.ค. 60
26 พ.ค. 61
ส.ค. 61
 วันเปิดภาคเรียน
19 ส.ค. 60
6 ม.ค. 61
9 มิ.ย. 61
  วันลงทะเบียนล่าช้า/เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มโดยเสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง
19 ส.ค. 60
6 ม.ค. 61
9 มิ.ย. 61
 วันถอนโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน แต่ไม่มีการบันทึกสัญลักษณ์ W ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
26 - 27 ส.ค. 60
13 - 14 ม.ค. 61
9 - 10 มิ.ย. 60
 วันแจ้งขอสำเร็จการศึกษา
4 - 8 ก.ย. 60
19 - 23 ม.ค. 61
25 - 29 มิ.ย. 61
 วันรับ มฉก. 13 ใบแจ้งผลการศึกษา
15 ก.ย. 60
9 ก.พ. 61
8 มิ.ย. 61
 วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
10 ก.ย. 60
4 ก.พ. 61
-
 วันถอนโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืนและบันทึกสัญลักษณ์ W ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
28 ส.ค. - 27 ต.ค. 60
10 ก.พ. - 22 เม.ย. 61
23 -24 มิ.ย. 61
 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
10 ธ.ค. 60
20 พ.ค. 61
22 ก.ค. 61
 วันสอบปลายภาค
16 -17 ธ.ค. 60
26 - 27 พ.ค. 61
4 - 5 ส.ค. 61
 วันปิดภาคเรียน
18 ธ.ค. 60
28 พ.ค. 61
6 ส.ค. 61
 วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบประจำภาคการศึกษา
22 ธ.ค. 60
1 มิ.ย. 61
10 ส.ค. 61