เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Gallery Website: Image With!

 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาโท
 
 
กิจกรรมภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
 นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา27 มิ.ย. - 15 ก.ค. 5928 พ.ย. - 16 ธ.ค. 59 8 - 19 พ.ค. 60
 วันลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
18 ก.ค. - 8 ส.ค. 59
16 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60
19 - 29 พ.ค. 60
 วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน
10 - 14 ส.ค. 59
5 - 8 ม.ค. 60
31 พ.ค. 59 - 4 มิ.ย. 60
 วันสำหรับการชำระเงินผ่านธนาคาร
10 - 14 ส.ค. 59
5 - 8 ม.ค. 60
31 พ.ค. 59 - 4 มิ.ย. 60
 วันตรวจสอบผลการศึกษา
24 ธ.ค. 59
27 พ.ค. 60
ส.ค. 60
 วันเปิดภาคเรียน
27 ส.ค. 59
14 ม.ค. 60
3 มิ.ย. 60
  วันลงทะเบียนล่าช้า/เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มโดยเสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง
27 ส.ค. 59
14 ม.ค. 60
3 มิ.ย. 60
 วันถอนโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน แต่ไม่มีการบันทึกสัญลักษณ์ W ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
3 - 4 ก.ย. 59
21 - 22 ม.ค. 60
10 - 11 มิ.ย. 60
 วันแจ้งขอสำเร็จการศึกษา
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 59
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 60
12 - 16 มิ.ย. 60
 วันรับ มฉก. 13 ใบแจ้งผลการศึกษา
16 ก.ย. 59
10 ก.พ. 60
9 มิ.ย. 60
 วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
11 ก.ย. 59
5 ก.พ. 60
-
 วันถอนโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืนและบันทึกสัญลักษณ์ W ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
5 ก.ย. - 25 พ.ย. 59
11 - 26 ก.พ. 60
24 -25 มิ.ย. 60
 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
11 ธ.ค. 59
14 พ.ค. 60
23 ก.ค. 60
 วันสอบปลายภาค
17 -18 ธ.ค. 59
20 - 21 พ.ค. 60
29 - 30 ก.ค. 60
 วันปิดภาคเรียน
19 ธ.ค. 59
22 พ.ค. 60
31 ก.ค. 60
 วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบประจำภาคการศึกษา
23 ธ.ค. 59
26 พ.ค. 60
4 ส.ค. 60