เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาโท
 
 
กิจกรรมภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
 นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์ที่ปรึกษา24 มิ.ย. - 12 ก.ค. 6225 พ.ย. - 13 ธ.ค. 62 4 - 15 พ.ค. 63
 วันลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
30 ก.ค. - 5 ส.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
15 - 25 พ.ค. 63
 วันประกาศผลการลงทะเบียนเรียน
7 - 11 ส.ค. 62
3 - 5 ม.ค. 63
27 - 31 พ.ค. 63
 วันสำหรับการชำระเงินผ่านธนาคาร
7 - 11 ส.ค. 62
3 - 5 ม.ค. 63
27 - 31 พ.ค. 63
 วันตรวจสอบผลการศึกษา
21 ธ.ค. 62
6 มิ.ย. 62
ส.ค. 63
 วันเปิดภาคเรียน
17 ส.ค. 62
4 ม.ค. 62
6 มิ.ย. 63
  วันลงทะเบียนล่าช้า/เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่มโดยเสียค่าธรรมเนียม และได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง
17 ส.ค. 62
4 ม.ค. 62
6 มิ.ย. 63
 วันถอนโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน แต่ไม่มีการบันทึกสัญลักษณ์ W ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
24 - 25 ส.ค. 62
11 - 12 ม.ค. 63
6 - 7 มิ.ย. 63
 วันแจ้งขอสำเร็จการศึกษา
26 - 30 ส.ค. 62
20 - 27 ม.ค. 63
8 - 12 มิ.ย. 63
 วันรับ มฉก. 13 ใบแจ้งผลการศึกษา
13 ก.ย. 62
7 ก.พ. 63
5 มิ.ย. 63
 วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา
8 ก.ย. 62
2 ก.พ. 63
-
 วันถอนโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืนและบันทึกสัญลักษณ์ W ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา
26 ส.ค. - 25 ต.ค. 62
9 ก.พ. - 19 เม.ย. 63
20 -21 มิ.ย. 63
 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
1 ธ.ค. 62
10 พ.ค. 63
26 ก.ค. 63
 วันสอบปลายภาค
7 -8 ธ.ค. 62
23 - 24 พ.ค. 63
1 - 2 ส.ค. 63
 วันปิดภาคเรียน
9 ธ.ค. 62
25 พ.ค. 63
3 ส.ค. 63
 วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบประจำภาคการศึกษา
13 ธ.ค. 62
29 พ.ค. 63
7 ส.ค. 63