เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมก่อนการลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
 
 
1. ติดต่อขอรับรหัสผ่าน (Password) ได้จากอาจารย์ที่ปรึกษา และสามารถ download มฉก. 30 คู่มือลงทะเบียนเรียน ได้ที่ http://reg2.hcu.ac.th
2. ตรวจสอบรายวิชา/กลุ่มที่ต้องการลงทะเบียนเรียนว่าเปิดสอนหรือไม่ จาก มฉก. 30 คู่มือลงทะเบียนเรียน
3. ตรวจสอบผลการเรียนของวิชาบังคับก่อนหรือวิชาบังคับร่วม (Prerequisite หรือ Corequisite) ว่าถูกต้องตามข้อกำหนดของรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนหรือไม่ (ยกเว้นรายวิชาที่ยังไม่ประกาศผลการศึกษา)
4. ตรวจสอบ Remark ของรายวิชา/กลุ่มที่ต้องการลงทะเบียนเรียนว่าถูกต้องหรือไม่
5. กรอกรายละเอียดใน มฉก.24 บัตรลงทะเบียนและให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2566
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว