เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
 
 

รายวิชากลางภาคปลายภาค
วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่
วันเวลาวันเวลาวันเวลาวันเวลา
CS3793
06/03/64
08.30-11.30
05/03/64
13.00-16.00
07/05/64
13.00-16.00
11/05/64
13.00-16.00
LA3252
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
11/05/64
08.30-11.30
11/05/64
13.00-16.00
CS3483
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
06/05/64
08.30-11.30
13/05/64
13.00-16.00
CS3533
27/02/64
13.00-16.00
27/02/64
08.30-11.30
03/05/64
08.30-11.30
07/05/64
08.30-11.30
CS4613
27/02/64
13.00-16.00
06/03/64
13.00-16.00
10/05/64
13.00-16.00
05/05/64
08.30-11.30
PL3363
05/03/64
13.00-16.00
01/03/64
08.30-11.30
11/05/64
13.00-16.00
05/05/64
08.30-11.30
SW3403
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
06/05/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
SW2003
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
03/05/64
08.30-11.30
03/05/64
13.00-16.00
IAC201
03/03/64
13.00-16.00
05/03/64
08.30-11.30
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
IAC301
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
11/05/64
08.30-11.30
11/05/64
13.00-16.00
IBA201
01/03/64
13.00-16.00
05/03/64
13.00-16.00
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
IBA402
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
03/05/64
13.00-16.00
05/05/64
13.00-16.00
IBC302
27/02/64
13.00-16.00
06/03/64
08.30-11.30
03/05/64
13.00-16.00
11/05/64
08.30-11.30
IEC202
05/03/64
08.30-11.30
03/03/64
08.30-11.30
06/05/64
08.30-11.30
06/05/64
13.00-16.00
IEP303
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
06/05/64
13.00-16.00
13/05/64
13.00-16.00
IEP402
05/03/64
13.00-16.00
04/03/64
13.00-16.00
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
IGE115
06/03/64
08.30-11.30
06/03/64
13.00-16.00
12/05/64
08.30-11.30
08/05/64
08.30-11.30
IMG302
05/03/64
08.30-11.30
07/03/64
08.30-11.30
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
IMG401
03/03/64
08.30-11.30
27/02/64
08.30-11.30
07/05/64
08.30-11.30
13/05/64
08.30-11.30
IMG406
06/03/64
13.00-16.00
27/02/64
08.30-11.30
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
IMG407
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
13/05/64
13.00-16.00
10/05/64
13.00-16.00
IMG408
02/03/64
08.30-11.30
07/03/64
08.30-11.30
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
HI2173
04/03/64
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
10/05/64
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PT4772
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
11/05/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
MI2134
-
-
-
-
07/05/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
CA3293
-
-
-
-
05/05/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
CN3563
-
-
-
-
13/05/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
CN2673
-
-
-
-
11/05/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา