เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
 
 

รายวิชากลางภาคปลายภาค
วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่
วันเวลาวันเวลาวันเวลาวันเวลา
EG1143
03/03/66
13.00-16.00
02/03/66
08.30-11.30
10/05/66
13.00-16.00
09/05/66
08.30-11.30
AC1303
24/09/65
08.30-11.30
25/09/65
13.00-16.00
28/11/65
08.30-11.30
29/11/65
13.00-16.00
EG3873
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
01/12/65
08.30-11.30
02/12/65
08.30-11.30
SW3023
01/10/65
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
08/12/65
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
SW4113
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
02/12/65
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
SW2323
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
02/12/65
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
LA1012
24/09/65
13.00-15.00
24/09/65
08.30-10.30
28/11/65
13.00-15.00
28/11/65
08.30-11.30
SW2263
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
06/12/65
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
----
----
----
----
----
----
----
----
----
CU4142
29/09/65
08.30-10.30
25/09/65
13.00-15.00
06/12/65
08.30-10.30
29/11/65
13.00-15.00
CU4123
25/09/65
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
29/11/65
13.00-15.00
06/12/65
08.30-10.30

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว