เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
 
 

รายวิชากลางภาคปลายภาค
วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่
วันเวลาวันเวลาวันเวลาวันเวลา
MT3022
-
-
28/02/66
08.30-10.30
-
-
05/05/66
08.30-10.30
MT3052
-
-
04/03/66
08.30-10.30
-
-
11/05/66
08.30-10.30
MT3143
-
-
27/02/66
08.30-11.30
-
-
03/05/66
08.30-11.30
MT3263
-
-
03/03/66
08.30-11.30
-
-
10/05/66
08.30-11.30
MT3353
-
-
05/03/66
13.00-16.00
-
-
12/05/66
13.00-16.00
MT3442
-
-
26/02/66
08.30-10.30
-
-
02/05/66
08.30-10.30
MT3542
-
-
02/03/66
08.30-10.30
-
-
09/05/66
08.30-10.30
GE2212
03/03/66
08.30-10.30
05/03/66
13.00-15.00
10/05/66
08.30-10.30
12/05/66
13.00-15.00
HI3653
27/02/66
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
03/05/66
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
HI4273
28/02/66
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
05/05/66
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
HI4463
02/03/66
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
09/05/66
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
NG4502
04/03/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
NG4542
05/03/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
IB3763
26/02/66
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
02/05/66
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
MK4003
-
-
-
-
05/05/66
13.00-16.00
01/05/66
13.00-16.00
SW1022
28/02/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
SW3953
27/02/66
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
CS4613
-
-
-
-
10/05/66
13.00-16.00
09/05/66
13.00-16.00
CB4053
27/02/66
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
03/05/66
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
GE2102
-
-
-
-
05/05/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP3922
25/02/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
01/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP3941
25/02/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
01/05/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP3753
27/02/66
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
03/05/66
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP3761
27/02/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
03/05/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP4613
01/03/66
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
08/05/66
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP4621
01/03/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
08/05/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP3613
02/03/66
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
09/05/66
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP3152
04/03/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
11/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP3162
05/03/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
12/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP3171
05/03/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
12/05/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP4163
25/02/66
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
01/05/66
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP4171
25/02/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
01/05/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP4182
26/02/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
02/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP4191
26/02/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
02/05/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP4772
28/02/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
05/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP4791
28/02/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
05/05/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP4911
01/03/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
08/05/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP4422
02/03/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
09/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP4142
03/03/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
10/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP4151
03/03/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
10/05/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP4642
04/03/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
11/05/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5412
05/03/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
12/05/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5332
-
-
-
-
01/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5972
-
-
-
-
01/05/66
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5342
-
-
-
-
02/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5151
-
-
-
-
03/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5702
-
-
-
-
05/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5162
-
-
-
-
05/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5292
-
-
-
-
05/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5612
-
-
-
-
08/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5202
-
-
-
-
08/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5212
-
-
-
-
09/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5452
-
-
-
-
09/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5121
-
-
-
-
10/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5692
-
-
-
-
10/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5132
-
-
-
-
11/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5262
-
-
-
-
12/05/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
SW3723
25/02/66
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
SW3953
-
-
-
-
01/05/66
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
GE2213
05/03/66
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
12/05/66
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
SW1043
02/03/66
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
09/05/66
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
GE2202
04/03/66
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
LA3222
-
13.00-15.00
-
13.00-16.00
-
-
-
-
LA3132
-
13.00-15.00
-
13.00-16.00
-
-
-
-
LA3072
-
13.00-15.00
-
13.00-16.00
-
-
-
-
LA3272
-
13.00-15.00
-
13.00-16.00
-
-
-
-
LA3542
-
13.00-15.00
-
13.00-16.00
-
-
-
-
AC2223
25/02/66
08.30-11.30
28/02/66
13.00-16.00
01/05/66
13.00-16.00
05/05/66
13.00-16.00
CB4073
01/03/66
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
08/05/66
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
CB4563
27/02/66
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
03/05/66
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว