เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
 
 

รายวิชากลางภาคปลายภาค
วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่
วันเวลาวันเวลาวันเวลาวันเวลา
CN0025
-
-
-
-
04/05/63
08.30-11.30
04/05/63
13.00-16.00
LM4053
-
-
-
-
12/05/63
08.30-11.30
15/05/63
08.30-11.30
CA3163
26/02/63
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
CS2203
01/03/63
08.30-11.30
01/03/63
13.00-16.00
-
-
-
-
PI2191
23/02/63
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
PT2111
-
-
-
-
09/05/63
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
IST202
22/02/63
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
HR3213
-
-
-
-
11/05/63
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
BA4103
-
-
23/02/63
08.30-11.30
-
-
-
-
EG2063
23/02/63
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
12/05/63
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
------
------
----
------
----
------
----
------
----
MK3533
-
-
23/02/63
08.30-11.30
-
-
-
-
PP5612
27/02/63
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
11/05/63
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
MA1093
22/02/63
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
IMG411
22/02/63
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
13/05/63
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
EH3181
27/02/63
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
11/05/63
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
AC4143
29/02/63
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
EG3443
28/02/63
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
13/05/63
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
CN5013
27/02/63
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
11/05/63
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2562
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา