เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
 
 

รายวิชากลางภาคปลายภาค
วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่
วันเวลาวันเวลาวันเวลาวันเวลา
HI4213
02/10/64
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
09/12/64
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
EG3903
27/09/64
13.00-16.00
29/09/64
08.30-11.30
01/12/64
13.00-16.00
03/12/64
08.30-11.30
EG4703
29/09/64
08.30-11.30
27/09/64
13.00-16.00
03/12/64
08.30-11.30
01/12/64
13.00-16.00
SW3023
26/09/64
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
30/11/64
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
SW3723
29/09/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
07/12/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
SW4113
30/09/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
08/12/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
SW4143
02/10/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
13/12/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
SW4373
01/10/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
02/12/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
SW4383
02/10/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
01/12/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
HI3673
27/09/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
01/12/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
HI2173
27/09/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
01/12/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
CS2303
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
08/12/64
13.00-16.00
08/12/64
08.30-11.30
CS3723
02/10/64
13.00-16.00
26/09/64
08.30-11.30
09/12/64
13.00-16.00
02/12/64
08.30-11.30
CS1323
30/09/64
08.30-11.30
30/09/64
13.00-16.00
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
EG2403
28/09/64
08.30-11.30
27/09/64
08.30-11.30
02/12/64
08.30-11.30
01/12/64
08.30-11.30
EG5373
26/09/64
08.30-10.30
26/09/64
08.30-11.30
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
NG2313
03/10/64
13.00-15.00
27/09/64
08.30-11.30
13/12/64
08.30-10.30
01/12/64
08.30-11.30
MG4133
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
29/11/64
13.00-15.00
01/12/64
13.00-15.00
HR3213
29/09/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
IB2713
26/09/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
30/11/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
IB3303
01/10/64
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
08/12/64
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
IB3113
29/09/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
03/12/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
IB4703
27/09/64
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
01/12/64
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
IB3783
27/09/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
01/12/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
IB3503
29/09/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
03/12/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
IB3103
29/09/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
03/12/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
LA3032
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
08/12/64
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
HI3553
30/09/64
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
07/12/64
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
SW1123
29/09/64
08.30-11.30
28/09/64
08.30-11.30
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
SW2033
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
02/12/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
GE2242
03/10/64
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
13/12/64
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
---
SW2263
29/09/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
30/11/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
CA3113
26/09/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
30/11/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
CA3103
27/09/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
CA1083
26/09/64
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
EG5203
29/09/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
03/12/64
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2564
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา