เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Wh!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
 
 

รายวิชากลางภาคปลายภาค
วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่
วันเวลาวันเวลาวันเวลาวันเวลา
CN3563
01/03/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
GE1113
02/03/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
GE1142
02/03/61
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
EG2423
24/02/61
08.30-10.30
24/02/61
08.30-11.30
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
IB4783
25/02/61
13.00-16.00
02/03/61
08.30-11.30
08/05/61
13.00-16.00
15/05/61
08.30-11.30
IMG411
03/03/61
13.00-16.00
25/02/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
IIB301
26/02/61
13.00-16.00
04/03/61
13.00-16.00
09/05/61
13.00-16.00
17/05/61
13.00-16.00
IST202
02/03/61
13.00-16.00
26/02/61
13.00-16.00
15/05/61
13.00-16.00
09/05/61
13.00-16.00
IMG402
26/02/61
13.00-16.00
27/02/61
13.00-16.00
09/05/61
13.00-16.00
10/05/61
13.00-16.00
IMG401
02/03/61
13.00-16.00
01/03/61
13.00-16.00
15/05/61
13.00-16.00
14/05/61
13.00-16.00
IBA405
28/02/61
08.30-11.30
03/03/61
08.30-11.30
11/05/61
08.30-11.30
16/05/61
08.30-11.30
IBA402
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
15/05/61
13.00-16.00
15/05/61
08.30-11.30
IBA401
04/03/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
17/05/61
13.00-16.00
11/05/61
08.30-11.30
IBA202
26/02/61
13.00-16.00
28/02/61
08.30-11.30
09/05/61
13.00-16.00
11/05/61
08.30-11.30
EG2723
26/02/61
13.00-16.00
28/02/61
08.30-11.30
09/05/61
13.00-16.00
11/05/61
08.30-11.30
IM4123
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
09/05/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5792
04/03/61
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
17/05/61
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5452
28/02/61
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
11/05/61
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5492
28/02/61
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
11/05/61
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
CB3143
27/02/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
10/05/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
EG3563
27/02/61
08.30-11.30
28/02/61
08.30-11.30
10/05/61
08.30-11.30
11/05/61
08.30-11.30
PP3922
24/02/61
08.30-11.30
24/02/61
08.30-10.30
07/05/61
08.30-11.30
07/05/61
08.30-10.30
GE2192
28/02/61
08.30-10.30
25/02/61
13.00-15.00
11/05/61
08.30-10.30
08/05/61
13.00-15.00
EG4793
24/02/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
07/05/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
IM3223
01/03/61
13.00-16.00
02/03/61
13.00-16.00
14/05/61
13.00-16.00
15/05/61
13.00-16.00
MG4343
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
10/05/61
13.00-16.00
15/05/61
13.00-16.00
PA2911
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
08/05/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
EG3841
03/03/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
------
----------
------------
----------
-------------
----------
-----------
---------
-------------
PP4642
28/02/61
13.00-16.00
28/02/61
13.00-15.00
11/05/61
13.00-16.00
11/05/61
13.00-15.00
PP5462
28/02/61
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
11/05/61
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PT4722
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ไม่จัดสอบ
ไม่จัดสอบ
15/05/61
08.30-10.30
CA2093
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
07/05/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
CA4003
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
07/05/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
HI4273
01/03/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
SW2263
27/02/61
08.30-11.30
27/02/61
13.00-16.00
14/05/61
08.30-11.30
16/05/61
13.00-16.00
BC4003
01/03/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
14/05/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP3761
26/02/61
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
09/05/61
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP3791
26/02/61
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
09/05/61
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PP4721
26/02/61
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
09/05/61
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
IBA401
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
11/05/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
SW3043
25/02/61
13.00-16.00
25/02/61
08.30-11.30
08/05/61
13.00-16.00
08/05/61
08.30-11.30
------
----------
------------
----------
-------------
----------
-----------
---------
-------------
EG3443
26/02/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
09/05/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PI4191
25/02/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
PI2191
25/02/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
PT1041
03/03/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
MT3031
03/03/61
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตารางน
16/05/61
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
SW4123
-
-
28/02/61
13.00-16.00
-
-
18/05/61
13.00-16.00
PP3761
26/02/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
09/05/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
PC2403
-
-
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
นอกตาราง
นอกตาราง
PC3403
-
-
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
นอกตาราง
นอกตาราง
PP5612
-
-
นอกตาราง
นอกตาราง
ไม่เปลี่ยน
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยน
ไม่เปลี่ยนแปลง

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

งานทะเบียนที่ควรทราบ
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile