เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Wd!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
 
 

รายวิชากลางภาคปลายภาค
วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่
วันเวลาวันเวลาวันเวลาวันเวลา
CB4553
04/10/60
08.30-11.30
08/10/60
08.30-11.30
12/12/60
08.30-11.30
17/12/60
08.30-11.30
AC3203
01/10/60
08.30-11.30
07/10/60
08.30-11.30
06/12/60
08.30-11.30
15/12/60
08.30-11.30
AC4253
-
-
-
-
14/12/60
08.30-11.30
12/12/60
13.00-16.00
PP3622
30/09/60
08.30-10.30
30/09/60
08.30-11.30
04/12/60
08.30-10.30
04/12/60
08.30-11.30
CA3063
02/10/60
08.30-11.30
02/10/60
13.00-16.00
07/12/60
08.30-11.30
07/12/60
13.00-16.00
CB4553
08/10/60
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
17/12/60
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PT3022
01/10/60
08.30-11.30
01/10/60
08.30-10.30
06/12/60
08.30-11.30
06/12/60
08.30-10.30
MT4851
นอกตาราง
นอกตาราง
05/10/60
08.30-10.30
-
-
-
-
MT4512
04/10/60
13.00-16.00
04/10/60
13.00-15.00
-
-
-
-
IMK301
01/10/60
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
AD3053
-
-
-
-
07/12/60
08.30-11.30
ไม่จัดสอบ
ไม่จัดสอบ
AD3023
30/09/60
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
04/12/60
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
SW2313
06/10/60
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
14/12/60
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
IAC103
กลุ่ม02
30/09/60 08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
กลุ่ม02
04/12/60 08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
IFN201
กลุ่ม02
08/10/60 08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
กลุ่ม02
16/12/60 08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
IEP305
กลุ่ม02
01/10/60 08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
กลุ่ม02
06/12/60 13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
IST201
กลุ่ม02
08/10/60 08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
กลุ่ม02
16/12/60 08.30-11.30
คงเดิม
คงเดิม
IBA403
กลุ่ม02
30/09/60 08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
กลุ่ม02
04/12/60 08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
IGE001
01/10/60
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
------
----------
------------
----------
-------------
----------
-----------
---------
-------------
ED1093
-
-
08/10/60
08.30-11.30
-
-
16/12/60
08.30-11.30
PT4921
06/10/60
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
14/12/60
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PT1021
03/10/60
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
PT4942
08/10/60
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
EG3821
-
-
-
-
16/12/60
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
AD2033
-
-
-
-
06/12/60
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

งานทะเบียนที่ควรทราบ
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile