เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ปิดรับลงทะเบียนแล้ว
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Print
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
 
 

รายวิชากลางภาคปลายภาค
วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่
วันเวลาวันเวลาวันเวลาวันเวลา
OH4092
02/03/62
08.30-10.30
25/02/62
13.00-15.00
15/05/62
08.30-10.30
08/05/62
13.00-15.00
PP2713
23/02/62
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
06/05/62
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
HI1113
26/02/62
08.30-11.30
01/03/62
13.00-16.00
09/05/62
08.30-11.30
14/05/62
13.00-16.00
TR2213
26/02/62
13.00-16.00
26/02/62
08.30-11.30
09/05/62
13.00-16.00
09/05/62
08.30-11.30
EG3773
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
07/05/62
08.30-11.30
06/05/62
08.30-11.30
PP2713
นอกตาราง
นอกตาราง
23/02/62
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
06/05/62
08.30-11.30
CB4073
24/02/62
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
07/05/62
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
AC3253
24/02/62
13.00-16.00
27/02/62
13.00-16.00
07/05/62
08.30-11.30
10/05/62
13.00-16.00
AC3303
24/02/62
13.00-16.00
27/02/62
13.00-16.00
07/05/62
08.30-11.30
10/05/62
13.00-16.00
AC4263
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
13/05/62
13.00-16.00
09/05/62
13.00-16.00
IBA402
กลุ่ม02
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
06/05/62
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
LA2803
27/02/62
08.30-11.30
27/02/62
13.00-16.00
10/05/62
08.30-11.30
10/05/62
13.00-16.00
LM4053
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
07/05/62
08.30-11.30
17/05/62
08.30-11.30
IM4213
28/02/62
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
13/05/62
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
EG3853
26/02/62
08.30-11.30
27/02/62
13.00-16.00
09/05/62
08.30-11.30
10/05/62
13.00-16.00
EG3443
28/02/62
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
15/05/62
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
AC1313
25/02/62
13.00-16.00
26/02/62
13.00-16.00
08/05/62
13.00-16.00
09/05/62
13.00-16.00
LM3543
26/02/62
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
09/05/62
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
FS3942
03/03/62
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
08/05/62
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
EG2673
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
07/05/62
08.30-11.30
09/05/62
13.00-16.00
SW2123
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
14/05/62
08.30-11.30
15/05/62
08.30-11.30
PP5522
02/03/62
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
15/05/62
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PP3922
23/02/62
08.30-11.30
23/02/62
08.30-10.30
06/05/62
08.30-11.30
06/05/62
08.30-10.30
PP4621
27/02/62
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
10/05/62
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
IEG202
23/02/62
13.00-16.00
26/02/62
13.00-16.00
06/05/62
13.00-16.00
09/05/62
13.00-16.00
------
------
----
------
----
------
----
------
----
PL3363
27/02/62
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
07/05/62
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PC2403
23/02/62
08.30-11.30
26/02/62
08.30-11.30
06/05/62
08.30-11.30
09/05/62
08.30-11.30
MT3031
03/03/62
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
16/05/62
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
EG5023
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
13/05/62
08.30-11.30
06/05/62
08.30-11.30
EG4083
01/03/62
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
14/05/62
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
EG3663
24/02/62
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
07/05/62
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
SW3223
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
07/05/62
13.00-16.00
11/05/62
13.00-16.00
PP5612
28/02/62
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
13/05/62
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
CN3563
28/02/62
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
CN3703
24/02/62
08.30-11.30
28/02/62
08.30-11.30
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
SW3793
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
08/05/62
08.30-11.30
10/05/62
13.00-16.00
SW2313
01/03/62
08.30-11.30
24/02/62
13.00-16.00
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
SW2303
01/03/62
08.30-11.30
24/02/62
13.00-16.00
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
PP3761
25/02/62
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
08/05/62
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
GE2122
03/03/62
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
IIB301
24/02/62
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
07/05/62
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
MT1001
28/02/62
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
PI2191
24/02/62
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

งานทะเบียนที่ควรทราบ
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2561
คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile