เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
 
 

รายวิชากลางภาคปลายภาค
วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่
วันเวลาวันเวลาวันเวลาวันเวลา
PP4903
01/10/63
08.30-10.30
01/10/63
08.30-11.30
08/12/63
08.30-10.30
08/12/63
08.30-11.30
HI4443
27/09/63
08.30-11.30
03/10/63
08.30-11.30
01/12/63
08.30-11.30
11/12/63
08.30-11.30
HI4353
29/09/63
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
03/12/63
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
SW2033
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
02/12/63
08.30-11.30
07/12/63
13.00-16.00
IBA203
28/09/63
08.30-11.30
28/09/63
13.00-16.00
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
IBA401
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
02/12/63
13.00-16.00
01/12/63
13.00-16.00
NG3493
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
08/12/63
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
SW4143
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
11/12/63
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PB2133
02/10/63
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
09/12/63
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
HM4402
02/10/63
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
SW1032
01/10/63
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา