เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Print
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
 
 

รายวิชากลางภาคปลายภาค
วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่
วันเวลาวันเวลาวันเวลาวันเวลา
MT4512
04/10/61
13.00-15.00
04/10/61
13.00-16.00
-
-
-
-
CA3413
นอกตาราง
นอกตาราง
02/10/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
07/12/61
13.00-16.00
CN3533
03/10/61
08.30-11.30
07/10/61
13.00-16.00
11/12/61
08.30-11.30
15/12/61
13.00-16.00
LM3543
03/10/61
08.30-11.30
05/10/61
08.30-11.30
11/12/61
08.30-11.30
13/12/61
08.30-11.30
PS2002
-
-
30/09/61
13.00-15.00
-
-
04/12/61
13.00-15.00
PH2132
-
-
01/10/61
13.00-15.00
-
-
06/12/61
13.00-15.00
CB4053
04/10/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
12/12/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
TR4163
04/10/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
CB3023
30/09/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
04/12/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
PT3521
06/10/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
PT3522
06/10/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
MT4851
07/10/61
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
MT4091
นอกตาราง
นอกตาราง
07/10/61
08.30-10.30
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
PT4942
04/10/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ED1093
นอกตาราง
นอกตาราง
02/10/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
07/12/61
08.30-11.30
CN4043
03/10/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
CN3083
03/10/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
CN3563
03/10/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
SW1033
07/10/61
08.30-11.30
01/10/61
13.00-16.00
15/12/61
08.30-11.30
03/12/61
08.30-11.30
IMK101
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
นอกตาราง
นอกตาราง
13/12/61
08.30-11.30
PP5792
07/10/61
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
SW3733
06/10/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
AC4233
01/10/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
CN1203
02/10/61
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
07/12/61
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
IAC103
29/09/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
03/12/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
MT3433
-
-
-
-
11/12/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
MT3513
-
-
-
-
12/12/61
08.30-11.30
11/12/61
08.30-11.30
MT3642
-
-
-
-
14/12/61
13.00-15.00
12/12/61
08.30-10.30
IMG101
-
-
-
-
14/12/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
IB1013
-
-
-
-
11/12/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
GE2133
-
-
-
-
14/12/61
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
MG4133
-
-
-
-
11/12/61
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

งานทะเบียนที่ควรทราบ
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2561
คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile