เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาสอบ
 
 

รายวิชากลางภาคปลายภาค
วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่วัน - เวลาสอบเดิมวัน - เวลาสอบใหม่
วันเวลาวันเวลาวันเวลาวันเวลา
CS3303
17/02/67
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
HI1313
19/02/67
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
01/05/67
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
EG3723
21/02/67
13.00-16.00
18/02/67
08.30-11.30
03/05/67
13.00-16.00
30/04/67
08.30-11.30
AN2113
21/02/67
08.30-11.30
22/02/67
08.30-11.30
03/05/67
08.30-11.30
07/05/67
08.30-11.30
AN2151
22/02/67
08.30-10.30
22/02/67
13.00-15.00
07/05/67
08.30-10.30
07/05/67
13.00-15.00
EG2303
22/02/67
13.00-16.00
22/02/67
08.30-11.30
07/05/67
13.00-16.00
07/05/67
08.30-11.30
---
-
-
-
-
-
-
-
-
GE2213
21/02/67
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
03/05/67
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
CU3102
17/02/67
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
29/04/67
08.30-10.30
นอกตาราง
นอกตาราง
GE2242
23/02/67
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
IMG418
19/02/67
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
IEG102
25/02/67
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
10/05/67
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
LM4523
18/02/67
08.30-11.30
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
GE2152
22/02/67
13.00-15.00
23/02/67
08.30-10.30
07/05/67
13.00-15.00
08/05/67
08.30-10.30
GE1162
21/02/67
13.00-15.00
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-
CN2123
18/02/67
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
30/04/67
13.00-16.00
นอกตาราง
นอกตาราง
CNทุกวิชา
ตามมฉก.30
นอกตาราง
นอกตาราง
-
-
-
-

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2566
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว