เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Wd!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
 
 

รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนเดิมวัน - เวลาเรียนใหม่
วันเวลาห้องวันเวลาห้อง
FN3663
01
W
12.30-15.30
2-218
T
08.30-11.30
2-405
LA4023
01
T
08.30-11.30
2-212
F
08.30-11.30
4-205
LA4032
01
W
08.30-10.30
2-103
W
12.30-14.30
2-412
LA4042
01
W
12.30-14.30
2-412
W
08.30-10.30
2-103
EG2822
01-03
T
12.30-13.30
2-409
T
11.30-12.30
2-114
PT4922
01
W
08.30-09.30,09.30-11.30
2412,2415
W
08.30-11.30
2-412
PT4922
02
W
08.30-09.30,12.30-14.30
2412,2415
W
08.30-11.30
2-412
IMK303
01
M
12.30-15.30
1-335
H
12.30-15.30
1-403
PP5192
01
W
08.30-12.00
2-214
W
08.30-12.00,13.00-16.30
2-214
CB3023
01
T
12.30-15.30
2-313
W
08.30-11.30
2-313
CB3013
01
W
08.30-11.30
2-313
T
12.30-15.30
2-313
EG2143
05
H
12.30-16.30
A-305
M
08.30-12.30
2-104
EG2143
06
F
12.30-16.30
2-404
M
08.30-12.30
A-404
EG2213
04
M
08.30-11.30
A-404
F
08.30-11.30
A-403
ICE002
01
F
12.30-15.30
2-405
F
12.30-15.30
A-301
PF2023
01
T
15.30-18.30
A-202
H
08.30-11.30
2-208
CA4033
01
T
12.30-15.30
2-303
T
15.30-18.30
2-303
LA3034
01
W
08.30-12.30
2-104
W
14.30-18.30
2-308
EG2063
05
H
12.30-15.30
A-202
F
12.30-15.30
A-406
IGE102
01
F
08.30-11.30
A-301
F
08.30-11.30
2-104
CN2223
06
M
12.30-15.30
2-309
M
13.00-16.00
2309
CN2323
06
M
12.30-15.30
4-209
M
13.00-16.00
4-209
CS2303
01
W
10.30-12.30,13.30-16.30
2418,2429
W
12.30-14.30,14.30-17.30
2429,2429
PB3092
01
H
12.30-15.30
LOH1
W
09.00-12.00
LOH1
EG1033
03
H
12.30-15.30
A-301
W
12.30-15.30
A-402
EG1043
01
W
12.30-15.30
A-308
H
12.30-15.30
A-202
BC1013
01
W
08.30-10.30,10.30-12.30
2304,L-BC
W
12.30-14.30,14.30-16.30
2206,L-BC
BC4153
01
W
13.30-16.30
2-304
W
12.30-15.30
2-304
AC1303
01
W
08.30-12.30
2-311
T
08.30-12.30
2-313
AC1233
04
T
08.30-12.30
2-313
H
13.30-17.30
2-101
MG1303
01
M
08.30-11.30
A-203
M
12.30-15.30
A-203
PT3022
01-03
T
10.30-12.30
2-315
T
08.30-10.30
2-315
PT3163
01-03
T
08.30-10.30
2-315
T
10.30-12.30
2-315
EG2213
04
F
08.30-11.30
A-403
T
08.30-11.30
A-305
IBA403
01
W
12.30-15.30
1-336
M
08.30-11.30
1-336
IMG404
01
H
12.30-15.30
1-313
M
12.30-15.30
1-339
IMK303
02
M
12.30-15.30
1-401
F
15.30-18.30
2-103
IMG408
01
W
12.30-15.30
1-335
F
12.30-15.30
1-313
IEP302
01
T
12.30-15.30
1-335
W
08.30-11.30
1-311
------
---
----
----
----
---
---
---
PY8082
01
F
09.00-11.00
2-115
F
13.00-15.00
2-115
PY8142
01
W
09.00-11.00
2-115
H
08.30-12.30
2-115
EG1043
02
H
08.30-11.30
A-305
H
12.30-15.30
A-412
AD2033
01
M
12.30-15.30
2-303
M
08.30-11.30
2-303
AD3023
01
M
08.30-11.30
2-303
M
12.30-15.30
2-303
FS2103
01
T
08.30-11.30
2-319
M
13.00-16.00
2-319
PT1021
01
T
15.30-17.30
2-114
T
16.00-18.00
2-114
PF4353
01
W
08.30-11.30
2-111
W
14.00-17.00
ศูนย์วัฒนธรรม
PP5222
01
T
08.30-12.30
2-214
T
08.00-12.00
2-214
SW3133
01
W
14.30-18.30
2-314
W
13.00-17.00
2-314
CH 129
01
F
14.00-15.30
2-421
H
08.30-10.00
2-216
BA1313
01
M
12.30-15.30
LAB
M
12.30-15.30
8-149
------
---
----
----
----
---
---
---
TC4043
02
H
08.30-11.30
1-402
H
12.30-15.30
A-409
ST1053
07
H
15.30-17.00
2-206
H
13.00-16.00
2-429
PP4412
02
F
08.30-10.30
2-412
F
09.00-11.00
2-412
SW3593
01
F
14.30-18.30
2-216
F
13.30-17.30
2-302
SW1033
01
M
15.30-18.30
2-213
T
08.30-11.30
2-216

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

งานทะเบียนที่ควรทราบ
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile