เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
 
 

รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนเดิมวัน - เวลาเรียนใหม่
วันเวลาห้องวันเวลาห้อง
HI4493
01
W
12.30-15.30
A-405
T
12.30-15.30
LAB
BI1071
13
H
12.30-15.30
2-232
H
08.30-11.30
2-231
CH1301
12
H
08.30-11.30
2-229
W
12.30-15.30
2-230
CH1301
13
H
12.30-15.30
2-229
H
08.30-11.30
2-229
MT3243
01
H
09.00-12.00
2-125
H
10.00-13.00
2-125
MT3243
02
H
09.00-12.00
2-125
H
14.00-17.00
2-125
MT3342
04
W
10.00-13.00
2-125
W
14.00-17.00
2-125
MT3352
04
W
10.00-13.00
2-125
W
14.00-17.00
2-125
MT4112
02
M
13.00-17.00
2-125
M
14.00-17.00
2-125
MT4552
01-02
H
08.00-09.00
2-221
W
08.00-09.00
2-221
EG4703
01
W
08.30-11.30
4-205
M
08.30-11.30
2-416
CA3343
01
T
08.30-12.30
2-109
T
13.30-17.30
2-205
CA3373
01
T
13.30-17.30
LAB3
T
08.30-12.30
LAB3
ST2003
01
T,H
14.30-16.00
2-402
M
08.30-11.30
2-303
BC4013
01
F
08.30-11.30
2-413
F
15.30-18.30
2-103
CB4053
01
H
08.30-11.30
2-104
F
08.30-11.30
2-303
HI4493
01
T
12.30-15.30
LAB
W
12.30-15.30
LAB
SW4383
01
M
13.30-16.30
0-000
F
08.30-11.30
0-000
SW2263
01
M
08.30-12.30
2-314
W
13.30-17.30
0-000
IB3783
01
H
08.30-11.30
2-102
F
08.30-11.30
2-311
MS2002
01
H
09.00-11.00
2-402
H
15.30-17.30
2-123
CS1353
01
H
08.30-10.30,10.30-12.30
2422,2429
W,F
08.30-10.30
2-429
PB3493
01
M
08.30-10.30,12.30-15.30
2302,LEH
F
09.00-11.00,12.30-15.30
2403,LEH
ED1072
01
T
12.30-14.30
2-204
F
15.30-17.30
2-204
MS3022
01
M
08.30-11.30
L-MS
M
12.30-15.30
L-MS
LA1023
01
W
09.00-12.00
A-402
W
09.00-12.00
2-418
LA2062
01
F
08.30-10.30
2-112
T
08.30-10.30
4-206
LA3062
01
M
12.30-14.30
2-110
M
14.30-16.30
2-203
ST2003
01
M
08.30-11.30
2-303
T,H
14.30-16.00
2-402
PB2333
01
M
14.30-17.30
2-202
H
14.30-17.30
2-202
PB3343
01
M
12.30-16.30
LOH1
H
08.30-12.30
LOH1
PB4353
01
H
08.30-10.30,12.30-15.30
LOH2
H
11.30-16.30
LOH2
SW2132
01
F
08.30-16.30
2-310
H,F
13.30-15.30,08.30-12.30
0-000
SW2323
01
F
08.30-16.30
2-412
F
11.30-18.30
0-000
SW2132
01
H,F
13.30-15.30,08.30-12.30
0-000
S
08.30-16.30
0-000
PB2352
01
M
14.30-16.30
2-421
W
15.30-17.30
2-421
LA2123
01
H
08.30-11.30
2-218
F
13.00-16.00
2-218
SW2263
01
W
13.30-17.30
0-000
W
08.30-12.30
0-000
SW4123
01
W
13.30-16.30
2-304
W
08.30-11.30
0-000
BA3303
01
T
08.30-11.30
2-310
F
12.30-15.30
2-310
MS2002
01
H
15.30-17.30
2-123
M
09.00-11.00
2-123
MS4053
01
W
13.30-15.30
2-403
W
14.30-16.30
2-403
LA2062
01
T
08.30-10.30
4-206
T
12.30-14.30
2-204
SW3023
01
T
08.30-12.30
2-314
นอกตาราง
นอกตาราง
0-000
SW3723
01
W
13.30-16.30
2-314
นอกตาราง
นอกตาราง
0-000
SW4113
01
H
08.30-11.30
4-210
นอกตาราง
นอกตาราง
0-000
SW4143
01
F
13.30-16.30
2-314
นอกตาราง
นอกตาราง
0-000
SW4373
01
T
13.00-16.00
2-309
นอกตาราง
นอกตาราง
0-000
SW4383
01
F
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
0-000
AC4313
01
F
08.30-11.30
0-000
F
13.30-16.30
0-000
SW1123
01
H
08.30-11.30
A-410
H
12.30-15.30
A-410
SW1032
01
T
08.30-10.30
A-410
T
10.30-12.30
A-410
MS4023
01
W
15.30-18.30
L-MS
W
16.30-19.30
L-MS
OH3023
01
F
10.00-12.00
LOH1
F
12.30-17.30
LOH1
PB3133
01
T
08.30-11.30
2-302
M
14.30-17.30
2-202
PB3343
01
H
08.30-12.30
LOH1
T
08.30-12.30
LOH1

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2564
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา