เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Print
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
 
 

รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนเดิมวัน - เวลาเรียนใหม่
วันเวลาห้องวันเวลาห้อง
IMG407
02
M
12.30-15.30
1-403
W
12.30-15.30
1-402
IBA202
02
M
08.30-11.30
1-403
H
12.30-15.30
1-403
IMG410
02
H
12.30-15.30
1-403
M
08.30-11.30
1-403
IIB201
02
T
08.30-11.30
1-403
F
08.30-11.30
1-403
IGE111
02
W
12.30-15.30
1-401
W
08.30-11.30
1-401
IMG101
02
W
08.30-11.30
1-401
W
12.30-15.30
1-401
PH1183
03
T,H
14.30-16.00,14.30-16.30
2402,2216
M,H
16.00-17.30,15.30-17.00
2-403
CA2183
01
W
08.30-12.30
LAB4
T
12.30-16.30
LAB3
EG3523
01
H
12.30-15.30
2-403
H
08.30-11.30
2-403
EG3723
01
H
08.30-11.30
2-403
H
12.30-15.30
2-403
BC4353
01
H
08.30-11.30
4-210
H
12.30-15.30
LabBC
AC4113
01
T
13.30-16.30
2-313
F
12.30-15.30
2-312
AC4313
01
M
13.30-16.30
2-412
T
13.30-16.30
2-313
PP4412
02
F
08.30-10.30
2-312
F
09.00-11.00
2-312
BC4213
01
H
14.30-17.30
2-422
T
12.30-15.30
LabBC
MG3343
01
W
12.30-15.30
4-209
W
15.30-18.30
2-104
HR3243
01
H
12.30-15.30
2-212
M
12.30-15.30
A-305
PP5111
01
H
09.00-10.00
2-110
H
08.30-09.30
2-110
SW4003
01
W
12.30-16.30
2-413
F
12.30-16.30
2-218
SW4003
01
F
12.30-16.30
2-218
W
12.30-16.30
2-413
CA4033
04
T
12.30-15.30
2-306
T
15.30-18.30
2-306
EG5223
01
M
13.30-16.30
2-416
T
13.30-16.30
2-424
MK3433
01
W
08.30-11.30
2-308
W
12.30-15.30
4-209
IEP302
01
M
12.30-15.30
1-313
T
08.30-11.30
1-313
IEC201
01
T
08.30-11.30
1-313
M
12.30-15.30
1-313
IMK101
01
H
12.30-15.30
1-311
W
12.30-15.30
1-338
LM3613
01
H
08.30-11.30
2-103
F
15.30-18.30
2-109
LM3023
01
H
08.30-11.30
2-106
H
15.30-18.30
2-106
IAC201
01
M
08.30-11.30
1-313
F
12.30-15.30
1-403
IST201
01
H
08.30-11.30
1-335
F
15.30-18.30
2-103
LA2142
01
W
08.30-10.30
2-109
W
12.30-14.30
2-108
LA2042
01
W
08.30-10.30
2-109
W
12.30-14.30
2-108
IAC201
01
F
12.30-15.30
1-403
W
08.30-11.30
2-206
EG5203
02
W
12.30-15.30
4-210
H
08.30-11.30
4-210
SW4133
01
H
12.30-15.30
2-104
H
13.30-16.30
2-104
SW4003
01
W
12.30-16.30
2-413
W
11.30-15.30
2-413
SW1032
01
T
12.30-14.30
A-402
T
15.30-17.30
2-112
SW1033
01
W
12.30-15.30
A-402
T
15.30-18.30
2-112
TC3073
01
W
12.30-15.30
1-335
M
15.30-18.30
2-111
SW3153
01
W
12.30-16.30
2-314
H
08.30-12.30
2-314
HM3263
01
T
14.30-17.30
2-103
T
12.30-15.30
2-106
SW4353
01
T
12.30-16.30
2-314
F
08.30-12.30
2-104
SW3103
01
H
12.30-15.30
2-101
F
12.30-15.30
2-412
SW2263
01
M
10.30-12.30
LAB
M
10.30-12.30
2-409
SW2263
02
M
10.30-12.30
LAB
T
13.00-15.00
2-314
SW4323
01
F
08.30-12.30
2-104
H
08.30-12.30
2-418
SW3133
01
F
12.30-16.30
2-412
H
12.30-16.30
2-101
AC4113
01
F
12.30-15.30
2-312
W
12.30-15.30
1-335
BC4353
01
H
12.30-15.30
LAB
H
08.30-11.30
2-218
CA2083
03
W
13.30-17.30
LAB3
M
12.30-16.30
LAB4
SW2062
01
H
13.30-15.30
2-409
F
13.00-15.00
2-416
BC3303
05
H
12.30-14.30,14.30-16.30
2422,2430
W
12.30-14.30,14.30-16.30
2314,2430
ST1053
05
T,H
15.30-17.00
2219,2217
T,H
15.30-17.00,13.30-15.00
0-000
MI2313
01
F
08.30-10.30,12.30-15.30
2423,MI1
F
08.30-10.30,10.30-13.30
MI3
HI3283
01
F
12.30-15.30
2-212
W
15.30-18.30
2-104

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

งานทะเบียนที่ควรทราบ
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2561
คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile