เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
 
 

รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนเดิมวัน - เวลาเรียนใหม่
วันเวลาห้องวันเวลาห้อง
PP5202
01
H
12.30-16.30
2-213
F
12.30-16.30
2-214
IMG402
01
F
08.30-11.30
1-401
T
12.30-15.30
1-402
CM3013
01
T
08.30-11.30
2-101
W
13.00-16.00
2-219
CM3023
01
T
08.30-11.30
2-101
W
13.00-16.00
2-219
CN0027
01
W
12.30-15.30
2-203
T
08.30-11.30
2-101
LA2013
01
W
14.30-17.30
A-302
W
13.00-16.00
2-304
CM2084
01
H
15.30-18.30
2-205
H
16.00-19.00
2-205
CM2053
01
H
15.30-18.30
2-205
H
16.00-19.00
2-205
CN0025
01
M
10.00-12.00
2-203
T
15.00-17.00
2-204
CM2014
01
T
15.00-16.30
2-204
M
10.30-12.00
2-203
CM2014
02
T
15.00-16.30
2-204
M
10.30-12.00
2-203
CNF004
14
F
10.00-12.00
2-103
F
10.30-12.30
2-103
CNF004
15
F
10.00-12.00
2-104
F
10.30-12.30
2-104
PP2113
01
F
12.00-15.00
2-101
F
13.00-16.00
2-101
MI2134
01
W
08.30-11.30
2-231
H
08.30-11.30
MI1
BC3073
01
M
13.30-16.30
2-312
T
08.30-11.30
2-304
CS3473
01
T
08.30-12.30
2-427
W
08.30-12.30
2-427
LA2172
01
T
08.30-10.30
2-110
T
12.30-14.30
2-421
LA3082
01
H
12.30-14.30
2-303
H
08.30-10.30
2-405
LA3452
01
H
12.30-14.30
2-304
H
08.30-10.30
2-219
LA4022
01
M
12.30-14.30
2-418
M
14.30-16.30
2-208
PB3512
01
F
13.00-15.00
2-203
W
12.30-14.30
2-205
PB3522
01
H
09.00-11.00
2-208
W
14.30-16.30
2-416
CU3102
01
W
12.30-14.30
2-205
H
13.00-15.00
2-405
CS3533
01
M
10.30-12.30,13.30-16.30
2403,2429
M
12.00-14.00,14.00-17.00
2422,2429
CS4413
01
F
08.30-10.30,10.30-12.30
2402,2429
F
12.30-14.30,14.30-16.30
2303,2429
CS3793
01
M
13.30-16.30
2-204
H
08.30-11.30
2-302
CS1001
03
H
10.30-12.30
2-425
F
08.30-10.30
2-425
CN2033
02
F
08.30-11.30
2-212
H
15.30-18.30
2-103
PL3363
01
F
12.30-15.30
2-219
T
08.30-11.30
2-219
EG3803
01
H
12.30-15.30
2-208
T
08.30-11.30
2-309
EG3903
01
H
08.30-11.30
2-110
T
12.30-15.30
2-212
EG4323
01
F
08.30-11.30
2-303
M
08.30-11.30
2-416
HI3673
01
M
08.30-11.30
LAB
M
08.30-12.30
LAB
HI4213
01
T
12.30-16.30
A-406
T
12.30-15.30
A-406
HI4273
01
T
12.30-16.30
A-403
T
12.30-15.30
A-403
HI4353
01
W
12.30-15.30
A-301
W
12.30-16.30
A-301
HI2313
01
H
12.30-15.30
A-301
F
08.30-11.30
A-406
HI2373
01
T
12.30-15.30
A-301
H
08.30-11.30
A-305
HI3293
01
H
08.30-12.30
A-305
T
12.30-16.30
A-301
EG5193
01
T
08.30-11.30
2-303
W
08.30-11.30
2-312
MK4633
01
F
08.30-11.30
2-308
T
12.30-15.30
4-207
AC4323
01
W
08.30-11.30
2-311
F
12.30-15.30
2-311
MG4163
01
T
12.30-15.30
2-304
W
08.30-11.30
2-413
MG4033
01
W
12.30-15.30
2-412
F
12.30-15.30
2-218
MG4153
01
W,F
08.30-11.30
2-413
W,F
08.30-11.30
0-000
EG2023
01
H
08.30-11.30
A-411
H
12.30-15.30
A-203
IBA201
02
H
15.30-18.30
2-104
H
12.30-15.30
1-401
IBA202
01
W
12.30-15.30
1-311
T
08.30-11.30
1-401
IBA402
01
M
12.30-15.30
1-313
H
08.30-11.30
1-401
IBA405
01
W
12.30-15.30
1-313
W
08.30-11.30
1-313
IBC302
01
W
12.30-15.30
1-403
M
08.30-11.30
1-401
IEC202
01
F
12.30-15.30
1-401
W
08.30-11.30
1-311
IEG202
01
M
12.30-15.30
1-336
F
12.30-15.30
1-336
IEP303
01
M
08.30-11.30
1-311
H
12.30-15.30
1-311
IFN201
01
M
12.30-15.30
1-401
M
08.30-11.30
1-311
IGE115
02
T
12.30-15.30
1-311
M
12.30-15.30
1-401
IMG406
01
H
08.30-11.30
1-311
W
12.30-15.30
1-311
EG1003
01
W
08.30-11.30
A-410
F
08.30-11.30
A-410
EG1143
01
T
08.30-11.30
A-410
W
08.30-11.30
A-410
IIB301
01
T
12.30-15.30
1-336
H
12.30-15.30
1-313
CA1123
01
M
12.30-15.30
2-207
W
08.30-11.30
2-311
IGE106
01
H
12.30-15.30
A-410
H
08.30-11.30
A-411
EG3563
01
F
12.30-15.30
2-103
T
12.30-15.30
2-212
BA4113
02
H
08.30-11.30
2-312
F
08.30-11.30
2-312
IB4743
01
H
12.30-15.30
1-336
H
15.30-18.30
2-104
FN4603
01
M
08.30-11.30
2-313
F
12.30-15.30
2-313
OH4092
01
H
08.30-10.30
2-109
W
08.30-10.30
2-109
PP4432
01
T
12.30-14.30
2-106
T
14.00-16.00
2-315
FS3942
01
F
13.30-15.30
2-207
H
08.30-10.30
2-319
MA1103
01
M,W
14.00-15.30,10.00-11.30
2-203
M,F
16.30-18.00,15.30-17.00
2-203
AC1313
01
T
12.30-16.30
2-311
T
08.30-12.30
2-207
SW3723
01
T
12.30-15.30
2-314
T
08.30-11.30
2-314
SW1022
01
W
13.30-15.30
A-402
F
12.30-14.30
A-412
OH3301
01
H
15.30-17.30
LAB
H
08.30-10.30
LAB
HM4633
01
F
08.30-16.30
2-302
H
08.30-11.30,12.30-16.30
2402,2404
AN1283
01,02
F
13.30-15.30
2-217
T
15.30-17.30
A-303

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา