เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
 
 

รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนเดิมวัน - เวลาเรียนใหม่
วันเวลาห้องวันเวลาห้อง
PP5202
01
H
12.30-16.30
2-213
F
12.30-16.30
2-214
IMG402
01
F
08.30-11.30
1-401
T
12.30-15.30
1-402
CM3013
01
T
08.30-11.30
2-101
W
13.00-16.00
2-219
CM3023
01
T
08.30-11.30
2-101
W
13.00-16.00
2-219
CN0027
01
W
12.30-15.30
2-203
T
08.30-11.30
2-101
LA2013
01
W
14.30-17.30
A-302
W
13.00-16.00
2-304
CM2084
01
H
15.30-18.30
2-205
H
16.00-19.00
2-205
CM2053
01
H
15.30-18.30
2-205
H
16.00-19.00
2-205
CN0025
01
M
10.00-12.00
2-203
T
15.00-17.00
2-204
CM2014
01
T
15.00-16.30
2-204
M
10.30-12.00
2-203
CM2014
02
T
15.00-16.30
2-204
M
10.30-12.00
2-203
CNF004
14
F
10.00-12.00
2-103
F
10.30-12.30
2-103
CNF004
15
F
10.00-12.00
2-104
F
10.30-12.30
2-104
PP2113
01
F
12.00-15.00
2-101
F
13.00-16.00
2-101
MI2134
01
W
08.30-11.30
2-231
H
08.30-11.30
MI1

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา