เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
 
 

รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนเดิมวัน - เวลาเรียนใหม่
วันเวลาห้องวันเวลาห้อง
CH1431
12
T
12.30-15.30
2-230
T
08.30-11.30
2-224
CH1431
13
W
08.30-11.30
2-230
T
12.30-15.30
2-230
CH1431
14
F
08.30-11.30
2-230
W
08.30-11.30
2-230
PB3073
01
T
08.30-11.30
2-207
F
08.30-11.30
2-207
PB2313
01
W
08.30-11.30
2-303
H
08.30-11.30
2-304
OH4092
01
H
08.30-11.30
2-304
W
08.30-11.30
2-303
MS4002
01
M
10.30-12.30
2-402
F
08.30-10.30
2-418
BC1013
01
M
08.30-11.30
2-304
H
08.30-1030,10.30-12.30
2-420,LAB
EG1003
01
T
15.30-18.30
A-301
W
12.30-15.30
2-412
CNF002
06
T
08.30-10.30
2-104
M
15.30-17.30
2-219
CNF004
09
W
12.30-14.30
2-103
T
14.30-16.30
2-104
CNF004
10
W
12.30-14.30
2-104
T
14.30-16.30
2-217

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2564
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา