เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
 
 

รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนเดิมวัน - เวลาเรียนใหม่
วันเวลาห้องวันเวลาห้อง
CM3034
01
M,T
12.30-14.30,08.30-11.30
2308,2218
M
12.30-16.30
2-105
LA2093
01
W
14.30-17.30
2-304
F
12.30-15.30
2-103
CN3233
01
M
12.30-15.30
2-402
M
08.30-11.30
2-413
OH3023
01
F
10.00-12.00,13.00-16.00
LOH1
F
12.30-17.30
LOH1
LA2033
01
M
08.30-11.30
2-109
W
12.30-15.30
2-212
EG4793
01
T
08.30-11.30
2-404
W
08.30-11.30
2-404
EG3163
01
T
08.30-11.30
A-410
F
08.30-11.30
A-404
EG1043
01
H
12.30-15.30
0-000
M
08.30-11.30
0-000
EG3403
01
M
08.30-11.30
2-205
W
12.30-15.30
2-205
EG4843
01
T
15.30-18.30
2-202
H
15.30-18.30
2-202
SW2263
01
M
08.30-10.30
2-314
M
13.30-17.30
2-314
SW2062
01
M
14.30-16.30
2-314
M
10.30-12.30
2-110
PB2333
01
M
14.30-17.30
2-416
H
15.30-18.30
LOH2
IEC201
01
M
12.30-15.30
1-313
F
08.30-11.30
1-311
IEP305
01
F
08.30-11.30
1-403
F
12.30-15.30
1-403
SW4143
01
F
13.30-16.30
2-314
F
12.30-15.30
2-314
SW4383
01
T
08.30-11.30
0-000
W
08.30-11.30
0-000
GE1122
01
W
15.30-17.30
A-203
W
16.30-18.30
A-203
FN1603
04
H
08.30-11.30
2-310
T
08.30-11.30
0-000
AC3133
02
T
08.30-11.30
2-313
H
08.30-11.30
0-000
MS2002
01
H
09.00-11.00
2-417
H
11.30-13.30
2-417
MS3002
01
H
12.30-13.30
2-403
H
09.00-10.00
2-420
SW4113
01
H
08.30-11.30
2-101
M
08.30-11.30
0-000
SW3023
01
T
08.30-12.30
2-314
M
13.00-17.00
0-000
LA3093
01
M
14.30-17.30
2-420
M
12.30-15.30
2-206
GE1092
04
T
08.30-10.30
1-403
W
08.30-10.30
1-403
OH3013
01
H
15.30-18.30
2-218
H
13.30-16.30
2-420
OH4152
01
T
12.30-14.30
2-304
H
12.30-14.30
LOH2
SW1123
01
H
08.30-11.30
A-308
T
11.30-14.30
A-402
TC3273
01
H
12.30-15.30
1-401
F
15.30-18.30
2-103
OH3242
01
T
15.30-17.30
2-217
T
13.00-15.00
2-304
EG5373
01
W
08.30-10.30
2-110
W
08.30-11.30
2-112
EH4292
01
W
08.30-10.30
2-112
W
08.30-10.30
2-110
ED1133
02
F
12.30-15.30
2-203
T
08.30-11.30
2-205

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2563
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา