เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
 
 

รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนเดิมวัน - เวลาเรียนใหม่
วันเวลาห้องวันเวลาห้อง
CM1043
01
T,H
08.00-12.00
2-317
M,W
13.00-17.00
2-317
CA3553
01
T
08.30-11.30,12.30-15.30
2110,2101
W,H
09.00-12.00
2-212
CA3503
01
M
08.30-11.30,12.30-15.30
2-101
W,H
13.00-16.00
LAB
BA0840
01
T,W
09.00-12.00
2-304
H
09.00-16.00
2-304
CA2203
01
W
08.30-11.30,12.30-15.30
2-212
M,T
09.00-12.00
LAB
CA2223
01
H
08.30-11.30,12.30-15.30
2-212
M,T
13.00-16.00
2-207
EG3123
01
M,W
12.30-16.30
2-110
T,H
12.30-16.30
2-205
ICE002
01
T,H
12.30-15.30
2-205
W,F
12.30-15.30
2-219
ICE002
01
W,F
12.30-15.30
2-219
W
08.30-11.30,13.00-16.00
2-219
NG2462
01
M
08.30-11.30
LAB
T
08.30-11.30
LAB
NG2462
02
M
12.30-15.30
LAB
T
12.30-15.30
LAB

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว