เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
 
 

รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนเดิมวัน - เวลาเรียนใหม่
วันเวลาห้องวันเวลาห้อง
LA1023
01
W
13.00-16.00
2-304
W
12.30-15.30
2-304
LA4002
01
W
15.00-17.00
2-205
W
15.30-17.30
2-205
LA3062
01
F
12.30-14.30
2-402
H
09.00-11.00
2-205
BA4033
01
F
08.30-11.30
2-102
F
12.30-15.30
2-101
BA4123
01
T
08.30-11.30
2-412
H
12.30-15.30
1-311
AC2203
01
M
12.30-16.30
2-313
F
08.30-12.30
2-106
BA2163
02
T
12.30-15.30
4-205
F
12.30-15.30
2-106
CA1053
01
F
13.00-17.00
0-000
T
13.00-17.00
0-000
CS3533
01
F
10.30-12.30
2-421
F
11.30-13.30
2-418
CS3533
01
F
13.30-16.30
2-429
F
14.30-17.30
2-429
OH4272
01
W
14.30-16.30
2-203
H
14.30-16.30
2-303
NG4853
01
T
13.30-16.30
4-208
T
13.30-15.30
4-208
SW2062
01
T
08.30-10.30
2-302
M
08.30-10.30
2-219
GE2212
01
T
10.30-12.30
2-114
H
10.30-12.30
2-114
CA4001
01
T
12.30-15.30
2-204
M
12.30-15.30
1-311
IEP402
01
H
08.30-11.30
1-311
H
12.30-15.30
1-313
IEG101
01
M
12.30-15.30
2-304
M
08.30-11.30
1-313
HI4473
01
T
12.30-15.30
2-403
M
08.30-11.30
0-000
IGE104
01
W
08.30-11.30
1-340
F
08.30-11.30
2-102
SW3793
01
M
08.30-12.30
2-404
M
12.30-15.30
2-304
IEG101
01
M
08.30-11.30
1-313
W
16.00-19.00
2-304
EG1083
01
T
08.30-12.30
2-103
F
12.30-16.30
2-303
BA4123
01
H
12.30-15.30
1-311
H
14.30-17.30
2-310
SW2273
01
T
12.30-16.30
2-314
T
12.30-15.30
2-314
BA3533
02
T
08.30-15.30
0-000
T
14.00-17.00
2-204
SW4113
01
H
08.30-11.30
2-302
W
08.30-11.30
0-000
MC3073
01
W
08.30-11.30
2-402
W
10.30-13.30
2-418
IM2153
01
M
12.30-15.30
2-219
F
08.30-11.30
2-106
AC2203
01
F
08.30-12.30
2-106
M
12.30-16.30
2-313
AC4313
01
F
12.30-15.30
2-312
M
08.30-11.30
2-313
AC4123
01
M
08.30-12.30
2-313
H
08.30-12.30
2-302

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2566
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว