เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
 
 

รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนเดิมวัน - เวลาเรียนใหม่
วันเวลาห้องวันเวลาห้อง
GE2142
01
W
15.30-17.30
2-316
M
12.30-14.30
2-316
EG6043
01
H
12.30-15.30
2-109
H
08.30-11.30
A-409
TR4303
01
H
08.30-11.30
A-409
H
12.30-15.30
2-109
LM3023
02
F
13.30-16.00
2-105
F
13.00-16.00
2-105
EG2143
01
T
12.30-16.30
2-313
M
12.30-16.30
A-301
EG2183
01
H
12.30-16.30
2-103
H
08.30-12.30
2-205
EG3133
01
W
12.30-16.30
2-420
M
08.30-12.30
A-301
EG3163
01
M
08.30-11.30
A-301
W
12.30-15.30
2-420
CM2184
01
H
12.30-15.30
2-317
F
13.00-16.00
2-317
CN0017
01
F
12.30-15.30
2-422
H
12.30-15.30
2-420
EG4703
01
H
08.30-11.30
2-212
M
08.30-11.30
2-112
SW4123
01
W
13.30-16.30
2-313
M
08.30-11.30
2-205
EG4293
01
H
12.30-15.30
2-404
H
08.30-11.30
2-207
EG0001
04
W
15.30-18.30
2110
H
13.30-16.30
2102
EG5203
01
T
08.30-11.30
2314
W
08.30-11.30
0000
SW2263
01
H
13.30-17.30
2-314
W
13.00-17.00
2-207
EG3193
01
M
12.30-16.30
2-207
T
12.30-16.30
2-313
EG4333
02
T
12.30-15.30
2-103
M
12.30-15.30
2-207
CA4001
01
M
13.30-15.30
2-306
M
14.30-15.30
2-306
EG0001
03
W
15.30-18.30
M
15.30-18.30
2-308
----
----
----
----
----
----
----
----
EG0002
04
W
15.30-18.30
2-104
H
13.30-16.30
2-103
CN2223
04
T
12.30-15.30
2-104
M
08.30-11.30
2-206
PT2143
02
M
08.30-11.30
2-315
M
08.30-10.30
2-315
IMK403
01
W
12.30-15.30
1-403
T
08.30-11.30
1-335
HI3393
01
W
08.30-11.30
2-404
M
08.30-11.30
2-404
LA3123
01
W
12.30-15.30
2-404
M
09.00-12.00
2-207
TR2353
01
H
08.30-11.30
LAB
F
12.30-15.30
LAB

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว