เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
 
 

รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนเดิมวัน - เวลาเรียนใหม่
วันเวลาห้องวันเวลาห้อง
LM3613
01
T
15.30-18.30
2-106
M
08.30-11.30
2-106
MC2043
01
T
08.30-11.30
LAB
M
08.30-11.30
2-304
PP5332
01
W
13.00-17.00
2-214
T,W
15.30-17.30,08.30-10.30
2214
PP5262
01
H
08.00-12.00
4-209
W
13.00-17.00
4-210
CA3583
01
H
08.30-11.30
2-107
F
08.30-11.30
2-107
PP3152
01
M
16.00-18.00
0-000
S
08.30-10.30
0-000
PP3162
01
T
16.00-18.00
0-000
S
10.30-12.30
0-000
PP3171
01
H
16.00-19.00
0-000
S
13.30-16.30
0-000
CNF006
09
M
15.00-17.00
2-110
F
09.00-11.00
2-310
CNF006
10
M
15.00-17.00
2-112
F
09.00-11.00
2-313
CNF006
11
M
15.00-17.00
2-101
F
09.00-11.00
2-416
MS2023
01
T
12.30-14.00
2-204
T
12.30-14.30
2-204
EG3303
02
W
08.30-11.30
2-417
H
08.30-11.30
2-219
EG3603
02
H
08.30-11.30
2-219
W
08.30-11.30
2-417
EG3723
01
W
12.30-15.30
2-303
W
08.30-11.30
2-412
EG4613
01
W
08.30-11.30
2-412
W
12.30-15.30
2-303
BA2513
01
M
12.30-14.30
2-419
W
12.30-14.30
2-219
BA2513
02
M
12.30-14.30
2-419
W
12.30-14.30
2-219
BA2513
03
T
12.30-14.30
2-421
T
10.30-12.30
2-422
BA2513
04
T
12.30-14.30
2-421
T
10.30-12.30
2-422
CS3723
01
H
10.30-12.30,13.30-16.30
2421,2425
H,M
10.30-12.30,08.30-11.30
2425,2429
BA2163
01
M
08.30-11.30
2-312
W
12.30-15.30
2-217
MC3153
01
T
08.30-11.30
2-403
F
08.30-11.30
2-104
MC3143
01
T
12.30-15.30
2-403
W
12.30-15.30
2-103
IMG418
01
H
12.30-15.30
2-212
M
08.30-11.30
2-312
IMG407
01
H
08.30-11.30
2-418
W
12.30-15.30
2-104
EG2503
01
F
08.30-11.30
2-304
H
08.30-11.30
2-109
LM3113
01
F
12.30-15.30
2-114
F
15.30-18.30
2-114
CNF006
01
M
08.30-10.30
2-108
M
12.30-15.30
2-101
CNF006
02
M
08.30-10.30
2-109
M
12.30-15.30
2-102
CNF006
03
M
08.30-10.30
2-110
M
12.30-15.30
2-109
LA3132
01
H
08.30-12.30
2-208
T
08.30-12.30
2-306
AC3333
01
W
08.30-11.30
2-311
F
13.30-16.30
2-219
BA2513
01
M
14.30-16.30
LCS
M
12.30-14.30
LCS
BA2513
02
W
12.30-14.30
LCS
M
14.30-16.30
LCS
BA2513
03
T
08.30-10.30
LCS
T
12.30-14.30
LCS
GE2223
01
T
08.30-11.30
2-315
W
15.00-18.00
2-106
CN4113
06
F
08.30-11.30
2-419
W
08.30-11.30
2-311
PV2023
01
W
13.30-16.30
2-101
F
12.30-15.30
2-310
IEG665
01
F
08.30-10.30
2-206
M
12.30-15.30
2-206
IBA403
01
F
12.30-15.30
2-303
F
08.30-11.30
2-304
LA3132
01
T
08.30-12.30
2-306
T
13.30-17.30
2-306
GE2152
01
F
12.30-14.30
2-315
W
10.30-12.30
2-114
EG1003
01
W
12.30-15.30
2-204
W
13.30-16.30
2-417

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2566
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว