เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปลี่ยนแปลงวัน - เวลาเรียน
 
 

รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนเดิมวัน - เวลาเรียนใหม่
วันเวลาห้องวันเวลาห้อง
EG4293
02
F
08.30-11.30
4-205
H
08.30-11.30
2-204
LA3112
01
H
12.30-14.30
2-403
H
09.00-11.00
2-208
OH4282
01
M
09.30-11.30
2-212
M
10.30-12.30
2-212
PY8051
01
F
13.00-15.00
2-115
M
09.00-11.00
2-115
LM2013
01
W
12.30-15.30
A-203
W
08.30-11.30
A-303
LM4053
01
H
12.30-15.30
A-203
H
15.30-18.30
2-105
BA3503
01
T
08.30-10.30,10.30-12.30
2-103,LABB
F
08.30-10.30,10.30-12.30
2-103,2-430
AN1003
01
T,H
14.30-16.30,13.00-16.00
2-206,2122
T,W
10.00-12.00,08.30-11.30
2-103,2-122
CM2014
02
W
13.00-16.00
2-317
W
15.30-18.30
A-303
CM1052
02
W
13.00-16.00
LAB
H
15.30-18.30
LAB
CN0025
01
T
08.00-10.00
2-308
T
16.00-18.00
2-112
PH1183
01
H
10.00-11.30
2-109
H
10.30-12.00
2-109
PH1133
01
H
10.00-11.30
2-109
H
10.30-12.00
2-109
CN3703
02
F
08.30-11.30
2-104
M
12.30-15.30
2-103
MT1001
01
M
15.00-16.00
2-221
H
09.00-10.00
2-221
FS4643
01
M
08.30-10.30,10.30-12.30
2-319,2309
F
08.30-10.30,10.30-12.30
2-319,2-403
FS3772
01
F
13.30-15.30
2-202
T
08.30-10.30
2-313
SW2293
01
W
12.30-15.30
2-314
H
15.30-18.30
2-314
MA1093
01
T,H
10.00-11.30
2-203
M,T
16.00-17.30,16.30-18.00
2-212
EH3082
01
H
08.30-10.30
2-304
T
13.00-15.00
LEH
IBA402
01
W
12.30-15.30
1-338
W
15.30-18.30
2-202
CM2084
01
W
15.30-17.30
2-106
W
13.00-16.30
2-308
IM4203
01
W
08.30-11.30
2-109
W
15.30-18.30
2-112
IBC101
01,02
H
15.30-18.30
2-202
T
12.30-15.30
LAB
IST202
01
T
12.30-15.30
1-313
H
15.30-18.30
2-202
EG3873
01
M
08.30-11.30
2-207
F
12.30-15.30
2-108
EG2163
02
H
12.30-15.30
2-405
T
08.30-11.30
2-206
EG3403
02
H
08.30-11.30
2-403
M
12.30-15.30
2-104
SW2303
01
T
12.30-15.30
2-423
F
13.30-16.30
2-304
CA3163
01
W
13.30-17.30
2-208
W
08.30-12.30
2-213
------
--
-
-----
----
-
-----
----
IMG402
01
H
12.30-15.30
1-311
H
08.30-11.30
2-217
MK4603
01
W
08.30-11.30
2-418
W
12.30-15.30
2-418
MS3011
01
T
12.30-15.30
2-207
M,T
15.30-17.00,12.30-14.00
2217,2207
MS3013
01
H
12.30-15.30
2-207
H
12.30-14.00,15.30-17.00
2-207
EH3163
01
T
13.30-16.30
2-213
W
09.00-12.00
2-204
MK4603
01
W
12.30-15.30
2-418
M
15.30-18.30
2-218
PP5212
01
W
10.00-12.00
2-309
H
12.30-14.30
2-213
CM2014
02
W
15.30-18.30
A-303
W
15.30-18.30
2-317
PH2122
01
M
15.30-17.30
2-206
T
16.00-18.00
2-325

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2562
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา