เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับRemark
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
TR2123
01
H
15.30-18.30
LABทท.
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
3
นศ.ตกแผน 59-033
TR4433
01
W
08.30-12.30
LABทท.
25/02/63
08/05/63
08.30-11.30
1
นศ.เทียบโอน 62-303
TR4463
01
F
08.30-12.30
LABทท.
29/02/63
13/05/63
08.30-11.30
1
นศ.เทียบโอน 62-303
CN8616
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
11
-
NG8093
01
U
09.00-11.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
-
NG8002
01
S
09.00-11.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
-
NG8163
01
S
13.00-15.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
-
IM8896
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
12
-
IM8886
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
-
PY8172
01
W
09.00-11.00
2-115
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
-
HR3223
01
F
09.00-12.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
-
MG3313
01
M
13.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
-
AC3253
01
T
08.30-12.30
2-311
24/02/63
07/05/63
13.00-16.00
10
เรียนร่วม AC3303
AC4223
01
W
12.30-15.30
2-312
25/02/63
08/05/63
13.00-16.00
10
เรียนร่วม AC3323
IMG408
01
T
09.00-12.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
-
SA0813
01
S-U
16.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
-
PP5682
01
F
08.30-11.30
2-116
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
11
-
SA8919
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
-
ED1093
01
W
09.00-12.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
-
EG4853
08
M
08.30-11.30
2-203
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
-
GE2232
01
W
08.30-10.30
A-203
01/03/63
14/05/63
08.30-10.30
150
GEเลือก
ICE003
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
-
PT3552
01
T
13.30-17.30
2-409
27/02/63 08.30-11.30
-
-
1
เรียนร่วม PT3553
CN9009
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
-
CN3843
01
W
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
-
EG2063
01
M
08.30-11.30
0-000
23/02/63
12/05/63
08.30-11.30
8
-
------
--
-
-----
----
------
------
----
----
---
CA1143
01
T
12.30-16.30
1-330
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
-
TC3273
01
F
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
-
BH2393
01
W,F
14.30-16.00,12.30-15.30
2208,2202
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
-
PC2423
02
S-U
08.30-16.30
2-103
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
นิติฯภาคสมทบ
BC4053
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
-
PP4653
01
F
09.00-12.00
2-422
27/02/63
11/05/63
13.00-16.00
1
เรียนร่วม PP3613
CN3013
01
M-F
13.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
-
IM4013
01
W
12.30-15.30
LAB
26/02/63
09/05/63
08.30-11.30
5
-
PB3343
01
S-U
08.00-18.00
LAB
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
093 ป.ตรีใบที่2
OH3013
01
S-U
08.00-18.00
LAB
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
093 ป.ตรีใบที่2
OH4073
02
S-U
08.00-18.00
LAB
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
093 ป.ตรีใบที่2
OH4223
02
S-U
08.00-18.00
LAB
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
093 ป.ตรีใบที่2
PB2323
02
S-U
08.00-18.00
LAB
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
093 ป.ตรีใบที่2
PS2002
03
S-U
08.00-18.00
LAB
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
093 ป.ตรีใบที่2
EG5123
03
T
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
-
EG3163
01
W
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
-
EG3133
01
M
12.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
-
AC4143
01
H
08.30-12.30
LABA
29/02/63
13/05/63
08.30-11.30
35
เปิดแทนวิชา AC4343

[ ย้อนกลับ ]