เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับRemark
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
CTH430
01
M
08.30-11.30,12.30-15.30
1-311
-
-
-
99
นศ.ต่างชาติ
CTH431
01
T
08.30-11.30
1-311
-
-
-
99
นศ.ต่างชาติ
CTH432
01
W
08.30-11.30
1-311
-
-
-
99
นศ.ต่างชาติ
CTH433
01
W
12.30-15.30
1-311
-
-
-
99
นศ.ต่างชาติ
CTH434
01
H
08.30-11.30
1-311
-
-
-
99
นศ.ต่างชาติ
CTH435
01
F
08.30-11.30
1-311
-
-
-
99
นศ.ต่างชาติ
EG1001
11
T-F
08.30-12.30,13.30-17.30
2-217
-
-
-
77
รหัส65 011
EG1001
12
T-F
08.30-12.30,13.30-17.30
2-219
-
-
-
77
รหัส65 011
EG6013
01
M-F
08.30-15.30
0-000
-
-
-
1
033
EG6043
01
M-F
08.30-15.30
0-000
-
-
-
1
033
TR4313
01
M-F
08.30-15.30
0-000
-
-
-
1
033
TR4323
01
M-F
08.30-15.30
0-000
-
-
-
1
033
AC1233
01
H
08.30-16.00
0-000
-
-
-
1
042
AC3133
01
T-W
08.30-11.30
0-000
-
-
-
1
042
BA3143
01
M
08.30-11.30,12.30-16.30
0-000
-
-
-
1
042
CB3093
01
M-F
08.30-15.30
0-000
-
-
-
3
143
HR2113
01
F
08.30-16.00
0-000
-
-
-
1
042
LM3593
01
M-F
08.30-15.30
0-000
-
-
-
13
142
LM4013
01
M-F
08.30-15.30
0-000
-
-
-
5
142
NG8393
01
U
09.00-12.00
0-000
-
-
-
7
804
IEP402
01
T
08.30-1530
2-204
-
17/07/67
08.30-11.30
14
049
HI1313
01
T,H
12.30-15.30
2-220
-
18/07/67
08.30-11.30
171
071
CM1023
01
T,H
08.30-11.30
2-113
-
17/07/67
08.30-11.30
171
071
LA3303
98
S-U
08.30-15.30
2-105
-
-
-
199
นิติศาสตร์ ภาคสมทบ
CN5063
01
M,W,F
13.00-16.00
0-000
-
-
-
1
PT4772
01
M-F
08.30-1530
0-000
-
-
-
4
080
PT4782
01
M-F
08.30-15.30
0-000
-
-
-
3
080
PT4792
01
M-F
08.30-15.30
0-000
-
-
-
3
080
CN0004
01
S
09.00-16.00
0-000
-
-
-
40
CN0005
01
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
50
PH1191
11
T-W
12.30-15.30
2-212
-
-
-
14
PH1183
01
T-W
08.30-11.30
2-302
-
-
-
14
PC2423
01
M-F
13.00-16.00
2-309
-
-
-
100
เฉพาะนศ.060
BA1313
01
M-F
09.00-12.00
2-309
-
-
-
100
เฉพาะนศ.060
OH4073
99
S-U
08.30-15.30
0-000
-
-
-
5
097
PB2313
99
S-U
08.30-15.30
0-000
-
-
-
5
097
OH4272
99
S-U
08.30-15.30
0-000
-
-
-
5
097
OH3242
99
S-U
08.30-15.30
0-000
-
-
-
5
097
PB2223
99
S-U
08.30-15.30
0-000
-
-
-
5
097
OH4294
99
S-U
08.30-15.30
0-000
-
-
-
5
097
HI1303
01
M,W
08.30-11.30
2-105
-
17/07/67
08.30-11.30
114
110
PT4911
01
M-F
08.30-15.30
0-000
-
-
-
1
080
TC8343
01
S-U
08.30-15.30
0-000
-
-
-
30
812
CA3553
02
M,F
12.30-15.30
2-105
-
-
-
120
080
OH3013
01
T
08.30-15.30
0-000
-
-
-
4
093
OH4113
01
M
08.30-15.30
0-000
-
-
-
4
093

[ ย้อนกลับ ]