เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Print
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับ
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
SA8343
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
10
SA8514
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
10
IM8053
01
U
09.00-17.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
10
IM8023
01
U
09.00-17.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
10
IM8063
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
10
SA9209
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
10
SA9219
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
10
QE0001
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
10
CN8593
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
30
BA0893
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
15
TC4016
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
90(สำหรับนศ.จีน)
CTH346
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
14(สำหรับนศ.จีน)
LA3313
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
50
PT4722
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
32
PT4742
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
32
PT4762
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
32
CN3013
01
F
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
6
SS2223
01
T,H
08.30-11.30
2-107
-
25/07/61
08.30-11.30
100(วิชาเลือกเสรี)
SS2223
02
M,W
08.30-11.30
2-219
-
25/07/61
08.30-11.30
100(วิชาเลือกเสรี)
EG5313
01
M,W
12.30-15.30
2-202
นอกตาราง
นอกตาราง
-
27(สำหรับนศ.ตกแผน)
ICE002
01
T,H
08.30-11.30
2-110
นอกตาราง
นอกตาราง
-
40(สำหรับ57,58-035)
IGE004
01
M,W,F
08.30-11.30
2-110
นอกตาราง
นอกตาราง
-
40(สำหรับ61-035)
IGE004
02
M,W,F
08.30-11.30
2-111
นอกตาราง
นอกตาราง
-
40(สำหรับ61-035)
IGE005
01
M,W,F
13.00-16.00
2-110
นอกตาราง
นอกตาราง
-
40(สำหรับ61-035)
IGE005
02
T,T,H
08.30-11.30,13.00-16.00,08.30-11.30
2-111
นอกตาราง
นอกตาราง
-
40(สำหรับ61-035)
IGE101
01
T,H
12.30-15.30
2-109
-
24/07/61
08.30-11.30
50(สำหรับ59-035)
EG2143
01
T,H
12.30-16.30
2-202
-
25/07/61
13.00-16.00
25(สำหรับ60-035)
EG2143
02
T,H
12.30-16.30
2-203
-
25/07/61
13.00-16.00
25(สำหรับ60-035)
EG2173
01
T,H
08.30-11.30
2-202
-
24/07/61
08.30-11.30
60(สำหรับ58,60-035)
EG2663
01
T,H
08.30-11.30
2-203
-
25/07/61
13.00-16.00
50(สำหรับ59-035)
EG3723
01
T,H
12.30-15.30
2-110
-
24/07/61
08.30-11.30
50(สำหรับ58-035)
PB2042
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
2(สำหรับนศ.ตกแผน093)
MK3603
01
T,H
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
2
LM3023
01
H
08.30-11.30,12.30-15.30
2-205
นอกตาราง
นอกตาราง
-
21(สำหรับนศ.ตกแผน142)
LM3063
01
W
08.30-11.30,12.30-15.30
2-203
นอกตาราง
นอกตาราง
-
13(สำหรับนศ.ตกแผน142)
IM8453
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
8
EH4216
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
1(สำหรับนศ.ตกแผน)
HM3093
01
T,H
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
6(สำหรับนศ.ตกแผน)
CA4033
01
M
08.30-12.30
2-306
นอกตาราง
นอกตาราง
-
3(สำหรับนศ.ตกแผน)
CN8553
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
30
EG4853
01
T,H
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
1
OH3023
01
M,W,H
08.30-17.30
LOH
นอกตาราง
นอกตาราง
-
2
MN3043
01
M,W
08.30-12.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
1
NG2713
01
T-F
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
3
NG3454
01
M
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
1
IB4813
01
M-F
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
73(สำหรับนศ.รหัส58)
CN8853
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
30
AC3253
01
W
08.30-12.30,13.30-17.30
2-423
-
24/07/61
08.30-11.30
10(สำหรับนศ.บัญชีเทียบโอน)
OH4073
01
T,W,F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
2
GE1112
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
1(สำหรับนศ.ที่ลงชื่อไว้)
TC8253
01
S
08.30-12.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
10
AC3133
01
T,H
08.30-11.30
2-110
-
26/07/61
08.30-11.30
16(สำหรับนศ.รหัสน้อยกว่าหรือ=58)
IM2153
01
M
08.30-11.30,12.30-15.30
4-206
-
25/07/61
13.00-16.00
30(สำหรับนศ.ที่ติดF,นศ.แจ้งจบ)
GE1063
03
T,H
12.30-15.30
2-110
-
26/07/61
13.00-16.00
70
BC4053
01
F
12.30-18.30
LAB BC
นอกตาราง
นอกตาราง
-
8(สำหรับนศ.ติดF)
BC4503
01
F
12.30-18.30
LAB BC
นอกตาราง
นอกตาราง
-
2(สำหรับนศ.ติดF)
FN1603
01
M,W
12.30-15.30
2111,2416
-
24/07/61
13.00-16.00
16(สำหรับนศ.รหัส56,57,58)
GE1122
01
M,W
08.30-10.30
2106,2105
นอกตาราง
นอกตาราง
-
100

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

งานทะเบียนที่ควรทราบ
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile