เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับRemark
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
SA8939
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8916
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8313
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8323
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8333
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8453
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
NG8002
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
NG8163
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
NG8093
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
NG8136
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
CN8763
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
DB8063
01
H
09.00-11.30,12.30-15.00
1-339
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
บัณฑิตศึกษา
DB8043
01
T,F
13.00-16.00
1-339
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
บัณฑิตศึกษา
DB8023
01
H
09.00-12.00
1-339
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
บัณฑิตศึกษา
CN8846
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
CN9010
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
CN9020
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
PP5262
01
H
12.30-15.30
2-213
02/03/64
06/05/64
08.30-10.30
20
สำหรับนศ.สาขา 060
CB4553
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน 60-143
CB3203
01
W
12.30-15.30
2-303
03/03/64
07/05/64
13.00-16.00
36
สำหรับนศ.63-143
CB3033
02
-
-
-
-
-
-
4
สำหรับนศ.ที่เรียนล่วงหน้าแล้วช่วงโควิด
ST2012
03
M
09.00-11.00
2-308
27/02/64
03/05/64
13.00-16.00
60
สำหรับนศ.สาขา 071
LM3083
01
M
08.30-11.30
2-102
03/03/64
07/05/64
08.30-11.30
80
สำหรับนศ.สาขา 142,412
PT2322
04
M
10.00-12.00,13.00-16.00
4207,2426
06/03/64
12/05/64
08.30-11.30
28
สำหรับนศ.สาขา 080
PT3764
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน 60-080
PT3421
01
T
08.30-12.30
2-409
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน เรียนร่วม PT3441.01
PT3522
01
M,H
08.30-12.30,12.30-16.30
2426,2426
04/03/64 08.30-11.30
นอกตาราง
-
1
นศ.ตกแผน เรียนร่วมPT3541.01และPT3553.01
PT3552
01
F
08.30-12.30
2-316
04/03/64 08.30-11.30
นอกตาราง
-
1
สำหรับนศ.ตกแผน เรียนร่วม PT3553.01
PT3623
01
M,W
13.30-17.00,12.30-16.30
2421,2409
06/03/64 08.30-11.30
นอกตาราง
-
1
สำหรับนศ.ตกแผน เรียนร่วม PT3643.01
PT3741
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน เรียนร่วม PT3711.01
PT3751
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน เรียนร่วม PT3721.01
PT3761
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน เรียนร่วม PT3731.01
PA2203
01
W
08.30-11.30
2-204
06/03/64
12/05/64
08.30-11.30
2
สำหรับนศ.ตกแผน เรียนร่วม PA2233.01
CN0022
01
T
08.30-10.30,15.00-17.00
2203,2204
28/02/64
04/05/64
08.30-10.30
7
เรียนร่วม CN0025.01
CM2103
01
W,H
15.30-18.30,16.00-19.00
2-205
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
เรียนร่วม CM2084.01,CM2053.01,CM2113
CM2113
01
W,H
15.30-18.30,16.00-19.00
2-205
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
เรียนร่วม CM2084.01,CM2053.01,CM2103
CM2022
01
F
12.30-14.30
ตังจิว
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา110
MA1103
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
BI1012
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
BI1041
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
GE1053
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
IM8896
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
9
บัณฑิตศึกษา
SA0813
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา
SA8223
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา
TR2123
01
F
12.30-15.30
LABทท.
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน 60-033
IB4813
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
4
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา045
PB3343
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
18
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
OH4073
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
18
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
PB2323
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
18
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
PS2002
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
18
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
EG5113
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
18
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
EG5123
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
18
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
OH4294
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
18
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
OH3023
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
18
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
OH3032
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
18
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
OH4152
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
18
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
OH4062
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
18
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
CN1113
01
T
12.30-15.30
2-303
27/02/64
03/05/64
13.00-16.00
20
095
CN1213
01
F
12.30-15.30
2-403
01/03/64
05/05/64
08.30-11.30
20
095
CN2783
01
M
15.30-18.30
2-112
07/03/64
13/05/64
13.00-16.00
20
เป็นวิชาภาษาจีนเอกเลือก
CN0012
01
M-H
08.30-18.00
4-209
02/03/64
06/05/64
13.00-16.00
35
63-110
CN0012
02
M-H
08.30-18.00
4-210
02/03/64
06/05/64
13.00-16.00
35
63-110
CN9009
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
บัณฑิตศึกษา
CN3573
01
F
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
58,59 สาขา152
MT4891
01
M
16.30-17.30
2-220
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
120
สำหรับนศ.สาขา071
SW4353
01
F
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
58-021
SW4133
01
F
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
58-021
SW4323
01
M
13.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
58-021
SA9209
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
6
บัณฑิตศึกษา
SA9208
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
3
บัณฑิตศึกษา
ED1153
01
W
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
59-032 เรียนออนไลน์
IBA401
02
M
12.30-15.30
1-338
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
สำหรับนศ.ตกแผน
IBC302
02
H
15.30-18.30
2-108
06/03/64
11/05/64
08.30-11.30
30
สำหรับนศ.ตกแผน
IST212
01
H
08.30-11.30
1-313
01/03/64
06/05/64
13.00-16.00
6
62-049
EP3013
01
T
12.30-15.30
2-304
04/03/64
10/05/64
08.30-11.30
50
เปิดแทนวิชาHR3213
ICE001
01
M
12.30-15.30
2-312
28/02/64
04/05/64
08.30-11.30
30
61-035
IGE104
01
T
12.30-15.30
2-422
05/03/64
11/05/64
08.30-11.30
40
61-035
IGE108
01
H
08.30-11.30
2-303
03/03/64
07/05/64
08.30-11.30
40
61-035
EG3173
01
M
08.30-11.30
2-413
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
61-035
CN1203
99
U
08.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา154
CN1213
99
U
08.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา154
CN2213
99
U
08.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
6
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา154
CN2313
99
U
08.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
6
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา154
CN1113
99
U
08.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา154
CN1123
99
U
08.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
6
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา154
CN2223
99
U
08.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
6
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา154
CN2113
99
U
08.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
6
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา154
LA2142
98
S-U
09.00-16.00
2-104
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA2142
99
S-U
09.00-16.00
2-105
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA2013
98
S-U
09.00-16.00
2-104
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA2013
99
S-U
09.00-16.00
2-105
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA2003
98
S-U
09.00-16.00
2-104
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA2003
99
S-U
09.00-16.00
2-105
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA3112
98
S-U
09.00-16.00
2-104
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA3112
99
S-U
09.00-16.00
2-105
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA2172
98
S-U
09.00-16.00
2-104
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA2172
99
S-U
09.00-16.00
2-105
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA2052
98
S-U
09.00-16.00
2-104
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA2052
99
S-U
09.00-16.00
2-105
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA3023
98
S-U
09.00-16.00
2-104
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA3023
99
S-U
09.00-16.00
2-105
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA3082
98
S-U
09.00-16.00
2-104
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA3082
99
S-U
09.00-16.00
2-105
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA3203
98
S-U
09.00-16.00
2-104
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA3203
99
S-U
09.00-16.00
2-105
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
GE1142
99
S-U
09.00-16.00
2-105
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
GE2232
99
S-U
09.00-16.00
2-105
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
GE2212
99
S-U
09.00-16.00
2-105
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
GE2152
99
S-U
09.00-16.00
2-105
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
SA8514
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
บัณฑิตศึกษา
MG4103
01
M
13.30-16.30
2-102
28/02/64
04/05/64
13.00-16.00
5
เรียนร่วม BA4103.01
NG2313
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.สาขา011-62
NG3632
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
13
สำหรับนศ.สาขา011-60
AC1233
03
W
12.30-16.30
2-313
03/03/64
07/05/64
08.30-11.30
30
สำหรับนศ.ตกแผน
BA1313
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.ตกแผน
EG5363
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
DB8053
01
F
09.00-11.30,12.30-15.00
1-339
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
บัณฑิตศึกษา
IB4783
01
H
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน
EG3443
01
T
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.ตกแผน
EG3783
01
T
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.ตกแผน
HI1103
01
F
08.30-11.30
A-409
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
เรียนร่วม HI2303
HI2143
01
H
12.30-16.30
2-430
05/03/64
11/05/64
08.30-11.30
5
เรียนร่วม TR2383
HI2303
01
F
08.30-11.30
A-409
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
15
เรียนร่วม HI1103
TR2223
01
H
12.30-15.30
LAB
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน
TR3223
01
T
08.30-12.30
LAB
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน
SW4123
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
4
สำหรับนศ.60-021
SW4143
01
T
09.00-12.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
4
สำหรับนศ.60-021
PC3403
01
W
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.60-032
MC3063
01
M
08.30-11.30
2-419
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
สำหรับนศ. 63-093,095
MS3011
01
T
12.30-15.30
2-404
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
เรียนร่วม MS3031
MS4001
01
T
12.30-15.30
2-404
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
เรียนร่วม MS3031
LM2013
99
U
09.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บริหารสมทบ
LM3123
99
U
09.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บริหารสมทบ
LM4063
99
U
09.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บริหารสมทบ
GE1063
99
U
09.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บริหารสมทบ
GE2133
99
U
09.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บริหารสมทบ
EG5233
99
U
09.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บริหารสมทบ
AC2223
99
U
09.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บริหารสมทบ
BA3143
99
U
09.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บริหารสมทบ
IM2153
99
U
09.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บริหารสมทบ
MK3313
99
U
09.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บริหารสมทบ
MG3123
99
U
09.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บริหารสมทบ
FN1603
03
M
08.30-11.30
1-311
02/03/64
06/05/64
13.00-16.00
18
สำหรับนศ.จีน เรียนร่วม IFN201.01
IB3403
02
W
12.30-15.30
1-313
02/03/64
06/05/64
08.30-11.30
18
สำหรับนศ.จีน

[ ย้อนกลับ ]