เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับRemark
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
CN8616
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
CN8433
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
CN8443
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
CN8453
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
CN8543
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
SA9209
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
SA9208
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
BC4363
01
T
08.30-11.30
2-208
20/02/65
03/05/65
08.30-11.30
12
046
SW3793
01
H
12.30-15.30
2-314
21/02/65
02/05/65
08.30-11.30
55
021
IM8113
01
U
09.00-17.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
IM8063
01
U
09.00-17.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
IM8093
01
U
09.00-17.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
IM8886
01
S-U
09.00-17.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
IM8986
01
S-U
09.00-17.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
CM2132
01
W
12.30-14.30/14.30-16.30
2-309
21/02/65
05/05/65
08.30-11.30
60
รหัส62 110
SA8916
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8525
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8313
01
S
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8323
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8333
01
S
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8453
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
AN1303
04
M,F
13.00-15.00,15.30-18.30
2-114
22/02/65
06/05/65
08.30-11.30
60
รหัส64 071
CH1431
15
F
08.30-11.30
2-230
นอกตาราง
02/05/65
13.00-15.00
70
รหัส64 071
CH1451
15
F
08.30-11.30
2-224
นอกตาราง
02/05/64
2-224
60
รหัส64 071
PH1201
13
F
08.30-11.30
2-325
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
รหัส64 080
PH1212
02
H
08.30-10.30
2-418
21/02/65
15/05/65
08.30-10.30
70
รหัส64 080
CM4082
01
T,H
08.30-11.30,15.30-18.30
2-110
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
110
CM4093
01
T,H
08.30-11.30,15.30-18.30
2-110
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
110
ST2012
04
T
08.30-10.30
2-101
19/02/65
02/05/65
08.30-10.30
66
รหัส64 080
MC2023
02
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
095(โครงการสมาร์ทบัณฑิต)
MC2043
02
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
095(โครงการสมาร์ทบัณฑิต)
MC2053
02
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
095(โครงการสมาร์ทบัณฑิต)
MA1103
02
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
093(โครงการสมาร์ทบัณฑิต)
BI1012
02
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
093(โครงการสมาร์ทบัณฑิต)
BI1041
12
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
093(โครงการสมาร์ทบัณฑิต)
PB3133
02
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
093(โครงการสมาร์ทบัณฑิต)
IB4816
01
M-F
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
145
IB4813
01
M-F
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
25
145
PL2113
01
M-F
08.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
รหัส61 152
EG4113
01
F
12.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
032
LA3222
01
W
13.30-17.30
2-219
27/02/65
นอกตาราง
13.00-15.00
10
121
GE2152
01
H
12.30-14.30
A-203
19/02/65
02/05/65
08.30-10.30
100
032
GE2152
01
H
12.30-14.30
A-203
19/02/65
02/05/65
08.30-10.30
100
032
CM3092
01
F
13.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
110
CM3103
01
M-F
08.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
110
CM4043
01
M
08.30-11.30,130..-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
110
CN0023
01
M
16.00-19.00
T-103
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
24
110
MC2013
01
M
08.30-11.30
2-303
25/02/65
13/05/65
13.00-16.00
30
095
COM001
01
-
-
-
-
18/05/65
09.00-11.00
50
สอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์
COM001
02
-
-
-
-
18/05/65
09.00-11.00
50
สอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์
COM001
03
-
-
-
-
18/05/65
09.00-11.00
50
สอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์
COM001
04
-
-
-
-
18/05/65
09.00-11.00
50
สอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์
COM001
05
-
-
-
-
18/05/65
13.00-15.00
50
สอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์
COM001
06
-
-
-
-
18/05/65
13.00-15.00
50
สอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์
COM001
07
-
-
-
-
18/05/65
13.00-15.00
50
สอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์
COM001
08
-
-
-
-
18/05/65
13.00-15.00
50
สอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์
COM001
09
-
-
-
-
19/05/65
09.00-11.00
50
สอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์
COM001
10
-
-
-
19/05/65
09.00-11.00
50
สอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์
COM001
11
-
-
-
-
19/05/65
09.00-11.00
50
สอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์
COM001
12
-
-
-
-
19/05/65
09.00-11.00
50
สอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์
COM001
13
-
-
-
-
19/05/65
13.00-15.00
50
สอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์
COM001
14
-
-
-
-
19/05/65
13.00-15.00
50
สอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์
COM001
15
-
-
-
-
19/05/65
13.00-15.00
50
สำหรับนศ.จีน
COM001
16
-
-
-
-
19/05/65
13.00-15.00
50
สำหรับนศ.จีน
TOEIC
01
-
-
-
-
17/05/64
08.00-17.00
800
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
QE0001
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
17
บัณฑิตศึกษา
GE1172
11
M.W
08.30-11.30,10.30-12.30
A-501
21/02/65
13/05/65
13.00-15.00
70
รหัส64 071
GE1063
16
H
15.30-18.30
A-411
22/02/65
06/05/65
13.00-16.00
90
รหัส64 071
MS3003
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
นศ.ตกแผน สาขา054
PB3546
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
นศ.เทียบโอน สาขา094
CN3423
03
H
08.30-11.30
2-422
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
นศ.61-035
CN4983
01
W
12.30-15.30
2-413
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
นศ.61-035
CN3063
01
H
12.30-15.30
2-108
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
นศ.61-035
CN3253
01
M
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
นศ.61-035 เรียนออนไลน์จากจีน
CN3343
01
W
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
นศ.61-035 เรียนออนไลน์จากจีน
CN3533
03
F
13.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
นศ.61-035 เรียนออนไลน์จากจีน
CN8652
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
CN8653
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
CN8813
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
CN8773
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
PC3403
01
M
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
นศ.ที่ทำเรื่องกับทางคณะ
CN8846
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา

[ ย้อนกลับ ]