เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับRemark
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
SA8939
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8916
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8313
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8323
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8333
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8453
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
NG8002
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
NG8163
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
NG8093
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
NG8136
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
CN8763
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
DB8063
01
H
09.00-11.30,12.30-15.00
1-339
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
บัณฑิตศึกษา
DB8043
01
T,F
13.00-16.00
1-339
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
บัณฑิตศึกษา
DB8023
01
H
09.00-12.00
1-339
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
บัณฑิตศึกษา
CN8846
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
CN9010
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
CN9020
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
PP5262
01
H
12.30-15.30
2-213
02/03/64
06/05/64
08.30-10.30
20
สำหรับนศ.สาขา 060
CB4553
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน 60-143
CB3203
01
W
12.30-15.30
2-303
03/03/64
07/05/64
13.00-16.00
36
สำหรับนศ.63-143
CB3033
02
-
-
-
-
-
-
4
สำหรับนศ.ที่เรียนล่วงหน้าแล้วช่วงโควิด
ST2012
03
M
09.00-11.00
2-308
27/02/64
03/05/64
13.00-16.00
60
สำหรับนศ.สาขา 071
LM3083
01
M
08.30-11.30
2-102
03/03/64
07/05/64
08.30-11.30
80
สำหรับนศ.สาขา 142,412
PT2322
04
M
10.00-12.00,13.00-16.00
4207,2426
06/03/64
12/05/64
08.30-11.30
28
สำหรับนศ.สาขา 080
PT3764
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน 60-080
PT3421
01
T
08.30-12.30
2-409
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน เรียนร่วม PT3441.01
PT3522
01
M,H
08.30-12.30,12.30-16.30
2426,2426
04/03/64 08.30-11.30
นอกตาราง
-
1
นศ.ตกแผน เรียนร่วมPT3541.01และPT3553.01
PT3552
01
F
08.30-12.30
2-316
04/03/64 08.30-11.30
นอกตาราง
-
1
สำหรับนศ.ตกแผน เรียนร่วม PT3553.01
PT3623
01
M,W
13.30-17.00,12.30-16.30
2421,2409
06/03/64 08.30-11.30
นอกตาราง
-
1
สำหรับนศ.ตกแผน เรียนร่วม PT3643.01
PT3741
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน เรียนร่วม PT3711.01
PT3751
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน เรียนร่วม PT3721.01
PT3761
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน เรียนร่วม PT3731.01
PA2203
01
W
08.30-11.30
2-204
06/03/64
12/05/64
08.30-11.30
2
สำหรับนศ.ตกแผน เรียนร่วม PA2233.01
CN0022
01
T
08.30-10.30,15.00-17.00
2203,2204
28/02/64
04/05/64
08.30-10.30
7
เรียนร่วม CN0025.01
CM2103
01
W,H
15.30-18.30,16.00-19.00
2-205
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
เรียนร่วม CM2084.01,CM2053.01,CM2113
CM2113
01
W,H
15.30-18.30,16.00-19.00
2-205
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
เรียนร่วม CM2084.01,CM2053.01,CM2103
CM2022
01
F
12.30-14.30
ตังจิว
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา110
MA1103
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา093
BI1012
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา093
BI1041
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา093
GE1053
99
S-U
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา093
IM8896
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
9
บัณฑิตศึกษา
SA0813
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา
SA8223
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา

[ ย้อนกลับ ]