เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับRemark
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
NG3473
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
150
สำหรับนศ.สาขา011
NG3713
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
150
สำหรับนศ.สาขา011
NG3463
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
150
สำหรับนศ.สาขา011
NG3662
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
150
สำหรับนศ.สาขา011
NG4853
01
F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.สาขา011
HI2173
01
H
08.30-12.30
LAB
02/10/63
09/12/63
08.30-11.30
50
เปิดแทนวิชา HI3293.01
EG1043
01
H
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.ตกแผน
MT4851
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
16
สำหรับนศ.สาขา071
MT4812
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
16
สำหรับนศ.สาขา071
MT4113
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
14
สำหรับนศ.สาขา071
MT4051
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
สำหรับนศ.สาขา071
MT4041
01
M-F
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
17
สำหรับนศ.สาขา071
CN0017
01
F
08.30-11.30
2-308
26/09/63
30/11/63
13.00-16.00
70
เปิดแทนวิชา CN0028.01
PP4633
01
M
12.30-15.30
2-114
04/10/63
12/12/63
13.00-16.00
1
เรียนร่วม PP3603.01
SA9209
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
ป.เอก
SA9208
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
ป.เอก
MT4521
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
130
สำหรับนศ.สาขา071
PC2203
01
M
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
4
สำหรับนศ.032 ที่คณะทำเรื่องมา
ED1103
01
M
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
3
สำหรับนศ.032 ที่คณะทำเรื่องมา
ED1082
01
T
12.30-14.30
2-402
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
8
สำหรับนศ.152,153 ที่คณะทำเรื่องมา
CN9030
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
ป.เอก
CN9040
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
ป.เอก
NG8112
01
S
09.00-11.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
ป.โท
NG8343
01
S
13.00-15.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
ป.โท
NG8003
01
U
13.00-15.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
ป.โท
NG8042
01
U
09.00-11.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
ป.โท
NG8142
01
U
13.00-15.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
ป.โท
PB3053
99
S-U
08.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
62-093(ภาคสมทบ)
PB3133
99
S-U
08.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
62-093(ภาคสมทบ)
OH4282
99
S-U
08.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
62-093(ภาคสมทบ)
CU1013
99
S-U
08.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
22
62-093(ภาคสมทบ)
CN9009
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ป.เอก
DB8013
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ป.โท
DB8033
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ป.โท
PC2303
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.032 ที่คณะทำเรื่องมา
CB3143
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.ตกแผนสาขา143
PL3353
01
T
15.30-18.30
2-402
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
สำหรับนศ.ตกแผนที่คณะทำเรื่องมา
CN0021
01
W,H
15.30-17.30,13.30-15.30
2-416
04/10/63
12/12/63
08.30-10.30
7
เรียนร่วม CN0024.01
ED1133
02
F
12.30-15.30
2-203
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.032 ที่คณะทำเรื่องมา
HI4373
01
F
08.30-11.30
LAB
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
สำหรับนศ.ตกแผน
ED1142
01
F
15.30-17.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.032 ที่คณะทำเรื่องมา
SA8929
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ป.โท
SA8906
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ป.โท
SA8525
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ป.โท
SA8909
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ป.โท
SA8223
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ป.โท
SA8213
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ป.โท
SA8233
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ป.โท
LA4002
99
S-U
09.00-16.00
2-202
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA1012
99
S-U
09.00-16.00
2-202
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA3012
99
S-U
09.00-16.00
2-202
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA1023
99
S-U
09.00-16.00
2-202
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA2023
99
S-U
09.00-16.00
2-202
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA2062
99
S-U
09.00-16.00
2-202
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA2033
99
S-U
09.00-16.00
2-202
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA2102
99
S-U
09.00-16.00
2-202
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA3182
99
S-U
09.00-16.00
2-202
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
GE1102
99
S-U
09.00-16.00
2-202
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
GE1092
99
S-U
09.00-16.00
2-202
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
GE1082
99
S-U
09.00-16.00
2-202
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
GE1112
99
S-U
09.00-16.00
2-202
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
นิติศาสตร์สมทบ
LA1012
98
S-U
09.00-16.00
2-203
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
70
นิติศาสตร์สมทบ
LA4002
98
S-U
09.00-16.00
2-203
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
70
นิติศาสตร์สมทบ
LA1023
98
S-U
09.00-16.00
2-203
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
70
นิติศาสตร์สมทบ
LA3012
98
S-U
09.00-16.00
2-203
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
70
นิติศาสตร์สมทบ
LA2062
98
S-U
09.00-16.00
2-203
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
70
นิติศาสตร์สมทบ
LA2023
98
S-U
09.00-16.00
2-203
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
70
นิติศาสตร์สมทบ
LA2102
98
S-U
09.00-16.00
2-203
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
70
นิติศาสตร์สมทบ
LA2033
98
S-U
09.00-16.00
2-203
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
70
นิติศาสตร์สมทบ
MK4693
01
M
08.30-11.30,15.30-18.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.ตกแผน
MK2553
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.สาขา423
MK2533
01
F
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน
PC3303
03
F
15.30-18.30
2-314
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
44
สำหรับนศ.021ที่คณะทำเรื่องมา
NG8122
01
S
09.00-11.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
ป.โท
CN0004
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
9
คณะภาษาจีน
CN0005
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
55
คณะภาษาจีน
CM5035
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
76
สำหรับนศ.สาขา110
IST202
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.หลักสูตรนานาชาติ
EG0850
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
ป.โท
EG0860
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
ป.โท

[ ย้อนกลับ ]