เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับRemark
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
HI1113
01
F
08.30-11.30
LAB
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.ตกแผน
BI1042
02
T,F
08.30-11.30,12.30-13.30
2231,2316
30/09/64
07/12/64
08.30-10.30
60
สำหรับนศ. 64-080
BI1071
14
H
12.30-15.30
2-232
30/09/64
07/12/64
13.00-15.00
70
สำหรับนศ. 64-071
CH1241
13
T
12.30-15.30
2-229
นอกตาราง
02/12/64
13.00-15.00
60
สำหรับนศ. 64-080
CH1301
14
H
12.30-15.30
2-229
นอกตาราง
03/12/64
13.00-15.00
70
สำหรับนศ. 64-071
CS1001
13
M
08.30-10.30
2-424
นอกตาราง
02/12/64
08.30-10.30
50
สำหรับนศ. 64-071
CN8606
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
CN8413
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
CN8423
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
TR2103
01
M
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตารางน
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา033
PC2143
01
F
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา033
BC1023
01
W
08.30-11.30
0-000
25/09/64
29/11/64
13.00-16.00
1
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา046
HI2193
01
H
12.30-15.30
A-305
28/09/64
02/12/64
08.30-11.30
2
สำหรับนศ.ตกแผน 037 เรียนร่วม HI3383
EG4023
01
H
08.30-11.30
LAB
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา033
EG1103
01
H
08.30-11.30
2-104
25/09/64
29/11/64
13.00-16.00
20
สำหรับนศ. 64-162
EG3183
01
T
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา032
CA4056
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.สาขา 130
CM2143
01
H
08.30-11.30
2-317
นอกตาราง
01/12/64
08.30-10.30
60
สำหรับนศ.สาขา 110
PC2413
01
F
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.วิชาโท 61-032,60-152
CM3013
01
T,F
09.00-12.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
6
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา110
CM3023
01
T,F
09.00-12.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
6
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา110
CM3034
01
F
12.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
18
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา110
CM2033
01
W,H
12.00-15.00,12.30-15.30
2218,2317
30/09/64
07/12/64
13.00-16.00
1
สำหรับนศ.ตกแผน 110 เรียนร่วม CM2184
IB3103
01
M
12.30-15.30
0-000
29/09/64
03/12/64
08.30-11.30
1
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา045
PP6044
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
สำหรับนศ.ฝึกงาน สาขา 060
IM8013
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา
IM8173
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา
IM8043
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา
ST8013
01
U
09.00-12.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
IM8886
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา
IM8896
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา
BA0893
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา
IM8453
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา
PY8032
01
F
08.00-12.00
2-115
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา
PY8041
01
F
13.00-15.00
2-115
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา
PY8162
01
M
13.00-15.00
2-115
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา
PY8213
01
T
09.00-16.00
2-115
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา
PY8232
01
H
09.00-16.00
2-115
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา
SA8906
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8525
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8213
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8223
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8233
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA0813
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA9209
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA9208
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
CN9030
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
CN9040
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
PB2323
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
8
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
PB2313
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
8
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
OH4113
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
8
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
OH4192
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
8
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
OH4272
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
8
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
PH2132
99
S-U
08.30-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
PH2161
99
S-U
08.30-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
ST2003
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
PS2002
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
PB3073
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
PB2303
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
13
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา097
GE1112
03
T
14.00-16.00
0-000
นอกตาราง
01/12/64
08.30-10.30
5
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา110
PC2403
98
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
99
สำหรับนศ.ภาคสมทบ นิติศาสตร์
PC2403
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
99
สำหรับนศ.ภาคสมทบ นิติศาสตร์
CM3103
01
H
09.00-11.00,16.00-18.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
15
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา110
MK4463
01
M-F
08.30-11.30
0-000
28/09/64,08.30-11.30
02/12/64,13.00-16.00
-
26
สำหรับนศ.บริหาร
IB4373
01
F
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ภาคสมทบ สาขา414
SW3723
01
W
13.30-16.30
2-314
29/09/64
07/12/64
08.30-11.30
55
สำหรับนศ.สาขา021
SW2083
01
H
08.30-11.30
0-000
27/09/64
07/12/64
08.30-11.30
1
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา021
SW3733
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา021
CN3266
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.วิทยาลัยจีนศึกษา
CN4003
01
W
08.30-11.30
2-417
25/09/64
29/11/64
13.00-16.00
55
สำหรับนศ.61-152
PL3363
01
F
08.30-11.30
2-308
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
100
วิชาเลือกเสรี
AC4313
01
F
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน บริหาร
GE2232
01
F
09.00-11.00
LEH
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
25
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา021
PT3711
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา080
PT4711
01
W
12.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา080
PT4721
01
W
12.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา080
PT4772
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา080
PT4782
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา080
PT4792
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา080
PT4921
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา080
PT4922
01
T
08.30-10.30
0-000
29/07/64
08/12/64
08.30-11.30
1
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา080
PT4942
01
H
15.00-16.00
0-000
27/07/64,12.30-15.30
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา080
PC2133
01
H
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.วิชาโท 60-152
CN9009
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
บัณฑิตศึกษา
AC3333
99
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
สำหรับนศ.ภาคสมทบ บริหาร
AC1223
99
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
สำหรับนศ.ภาคสมทบ บริหาร
AC3243
99
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
สำหรับนศ.ภาคสมทบ บริหาร
AC2223
99
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
สำหรับนศ.ภาคสมทบ บริหาร
AC2113
99
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
สำหรับนศ.ภาคสมทบ บริหาร
AC2203
99
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
สำหรับนศ.ภาคสมทบ บริหาร
BA1233
99
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
สำหรับนศ.ภาคสมทบ บริหาร
BA2163
99
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
สำหรับนศ.ภาคสมทบ บริหาร
FN1603
99
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
สำหรับนศ.ภาคสมทบ บริหาร
BA4113
99
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
สำหรับนศ.ภาคสมทบ บริหาร
MG4033
99
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
สำหรับนศ.ภาคสมทบ บริหาร
BA3163
99
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
สำหรับนศ.ภาคสมทบ บริหาร
MK3443
99
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
สำหรับนศ.ภาคสมทบ บริหาร
LM3413
99
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
สำหรับนศ.ภาคสมทบ บริหาร
EG5233
99
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
สำหรับนศ.ภาคสมทบ บริหาร
EG5243
99
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
สำหรับนศ.ภาคสมทบ บริหาร
PC2403
02
F
13.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
40
สำหรับนศ.สาขา 021
PC3303
01
T
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
40
สำหรับนศ.สาขา 021
LM3113
01
W
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผนสาขา 142
HI4263
01
M
12.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา 037
FN4603
02
H
12.30-15.30
1-401
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
18
สำหรับนศ.จีน (ต่างชาติ)
AC3133
02
W
08.30-11.30
1-401
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
18
สำหรับนศ.จีน (ต่างชาติ)
CN8003
02
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
GE1112
04
H
08.30-10.30
1-401
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
39
สำหรับนศ.จีน (ต่างชาติ)
-----
----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
TC1013
01
H
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.จีน (ต่างชาติ)
MC2013
02
U
08.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
11
รหัส 64 095(bloccourse)
MC2033
02
U
08.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
11
รหัส 64 095(bloccourse)
MC3063
02
U
08.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
11
รหัส 64 095(bloccourse)
CN2113
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ภาคสมทบ
CN2123
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ภาคสมทบ
CN2213
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ภาคสมทบ
CN2223
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ภาคสมทบ
CN2313
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ภาคสมทบ
CN2323
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ภาคสมทบ
CN2613
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ภาคสมทบ
CN3413
99
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ภาคสมทบ

[ ย้อนกลับ ]