เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Wd!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับ
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
PT4722
01
M-F
08.30-16.30 สำหรับนศ.ตกแผนสาขา080
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
3
EG5243
01
M
08.30-11.30 สำหรับนศ.ตกแผนสาขา043,403
A-305
06/10/60
12/12/60
13.00-16.00
15
MG4393
01
H
08.30-11.30 วิชาเอกเลือก สาขาการจัดการ
2-207
30/09/60
04/12/60
13.00-16.00
25
LA3442
01
M
15.30-17.30
2-104
30/09/60 13.00-15.00
04/12/60 13.00-16.00
-
60
SW3273
01
F
08.30-12.30
2-404
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
11
IB4816
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
17
HM4402
01
H
12.30-15.30
2-416
08/10/60
16/12/60
13.00-15.00
50
CN8652
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
CN9030
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
SA0813
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
EH4113
01
W
13.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
EG0003
01
T
15.30-18.30 (เปิดสอนเป็นครั้งสุดท้าย)
2112
06/10/60
14/12/60
13.00-16.00
60
SW3043
01
T
08.30-12.30
ประชุมคณะ
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
18
EG0803
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
18
SA9209
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
SA9219
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
QE0001
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
PY8162
01
M
13.00-15.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
PP4762
01
W
08.30-10.30 เรียนร่วม PP4752.01
2-107
03/10/60
08/12/60
08.30-10.30
10
SW1033
01
M
15.30-18.30
2-213
แจ้งภายหลัง
แจ้งภายหลัง
แจ้งภายหลัง
15
SW1053
01
T
15.30-18.30
2-213
แจ้งภายหลัง
แจ้งภายหลัง
แจ้งภายหลัง
10
IM8886
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
IM8986
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
SA8903
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
SA8906
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
PP3741
01
W
08.30-11.30
2-120
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
CN2323
08
W
12.30-15.30
2-218
03/10/60
08/12/60
08.30-11.30
30
AC1233
05
T
08.30-12.30 สำหรับนศ.59-142
2-309
01/10/60
06/12/60
13.00-16.00
75
AC1233
06
W
08.30-12.30 สำหรับนศ.59-142
2-311
01/10/60
06/12/60
13.00-16.00
70
CN4453
01
F
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
CN0810
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
SA8213
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
SA8223
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
SA8233
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
IM8996
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
IMG407
01
T
12.30-15.30
1-339
04/10/60
12/12/60
13.00-16.00
8
CN1213
05
W
08.30-11.30
2-104
01/10/60
06/12/60
13.00-16.00
30
PP5712
01
W
09.00-11.00,12.00-15.00 เรียนร่วมPP5713
2213,2120
02/10/60
07/12/60
08.30-11.30
5
------
---
----
----
----
---
----
---
---
IM2153
04
M
08.30-11.30 นศ.จีน เรียนร่วม IBA202.02
1-401
02/10/60 13.00-16.00
08/12/60 08.30-11.30
-
2
AC1233
07
W
08.30-11.30 นศ.จีน เรียนร่วม IAC103.01
1-313
30/09/60
04/12/60
08.30-11.30
2
EG5243
02
T
12.30-15.30
2-303
06/10/60
12/12/60
13.00-16.00
35
EG5243
03
W
08.30-11.30
2-304
06/10/60
12/12/60
13.00-16.00
35
IB3753
01
F
15.30-18.30
2-103
07/10/60
14/12/60
08.30-11.30
2
IGE003
01
T
15.30-18.30
2-104
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
AC3103
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
HR3253
01
T
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
AC1303
02
T
14.30-18.30
2-207
30/09/60
04/12/60
13.00-16.00
37

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

งานทะเบียนที่ควรทราบ
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile