เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับRemark
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
QE0001
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
บัณฑิตศึกษา
SA9033
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
บัณฑิตศึกษา
SA9043
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
บัณฑิตศึกษา
SA9103
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
บัณฑิตศึกษา
SA9173
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
บัณฑิตศึกษา
SA9208
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
บัณฑิตศึกษา
CN8616
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
50
บัณฑิตศึกษา
CN8433
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
50
บัณฑิตศึกษา
CN8443
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
50
บัณฑิตศึกษา
CN8453
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
50
บัณฑิตศึกษา
CN8543
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
50
บัณฑิตศึกษา
CN5003
01
M
12.30-15.30
0-000
-
-
-
1
62-033
TR2103
01
M
08.30-11.30
0-000
-
-
-
1
62-033
EG0001
05
F
16.00-19.00
0-000
-
-
-
100
071และคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ
EG0002
05
F
16.00-19.00
0-000
-
-
-
70
071และคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ
CA3413
01
T
08.30-12.30
2-423
-
-
-
25
130
AI4423
01
W
13.30-17.30
2-427
01/03/66
08/05/66
13.00-16.00
20
63-057
MI2463
99
F,T
08.30-10.30,12.30-15.30
2114,MI1
25/02/66
01/05/66
13.00-16.00
30
098 เรียนร่วม MI1473.01
MG3373
01
T
08.30-11.30
4-209
28/02/66
05/05/66
13.00-16.00
30
63-144 (เปิดแทนวิชาMG4353)
MT2113
04
M,W
15.00-17.00,14.00-17.00
2220,2125
05/03/66
12/05/66
13.00-16.00
60
071
MT2232
04
M,W
13.30-14.30,14.00-17.00
2220,2125
04/03/66
11/05/66
13.00-15.00
70
071
MT2513
04
W,H
08.00-10.00,14.00-17.00
2220,2125
02/03/66
09/05/66
08.30-11.30
60
071
MT2522
01
W,H
08.00-17.00,10.00-17.00
LAB
-
-
-
1
071
NG4503
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
2
011
NG4543
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
2
011
MK4003
01
W
12.30-15.30
2-313
28/02/66
05/05/66
13.00-16.00
14
63-043 (เปิดแทนวิชาMK4693)
GE2102
01
H
14.30-16.30
2-315
26/02/66
05/05/66
13.00-15.00
150
060และคณะอื่นๆที่สนใจ
CA1053
01
T
12.00-16.00
0-000
-
-
-
4
130
SA8203
01
S
09.00-16.00
0-000
-
-
-
2
บัณฑิตศึกษา
SA8323
01
S
09.00-16.00
0-000
-
-
-
2
บัณฑิตศึกษา
SA8906
01
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
2
บัณฑิตศึกษา
SA8919
01
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
บัณฑิตศึกษา
OH3013
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
สาธารณสุข ภาคสมทบ
PB4353
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
5
สาธารณสุข ภาคสมทบ
OH3301
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
9
สาธารณสุข ภาคสมทบ
OH3242
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
สาธารณสุข ภาคสมทบ
PB2333
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
สาธารณสุข ภาคสมทบ
OH4152
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
9
สาธารณสุข ภาคสมทบ
OH4294
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
สาธารณสุข ภาคสมทบ
ST2003
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
สาธารณสุข ภาคสมทบ
CH1411
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
สาธารณสุข ภาคสมทบ
MI2463
98
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
สาธารณสุข ภาคสมทบ
BH2382
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
สาธารณสุข ภาคสมทบ
BI1012
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
สาธารณสุข ภาคสมทบ
EG3393
01
T
08.30-11.30
2-303
24/02/66
10/05/66
08.30-11.30
46
เอกเลือกสำหรับนศ.คณะศิลปศาสตร์
PT2111
01
F
12.30-15.30
2-105
01/03/66
08/05/66
08.30-11.30
6
เรียนร่วม PT2112.01
CA4033
01
H
08.30-12.30
0-000
-
-
-
2
สำหรับ นศ.ตกแผน 130
GE1082
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
20
บริหาร ภาคสมทบ
GE2142
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
20
บริหาร ภาคสมทบ
GE2102
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
20
บริหาร ภาคสมทบ
GE2242
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
20
บริหาร ภาคสมทบ
GE2202
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
20
บริหาร ภาคสมทบ
TR1033
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
1
บริหาร ภาคสมทบ
PL3313
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
1
บริหาร ภาคสมทบ
MG1303
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
บริหาร ภาคสมทบ
MK1503
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
บริหาร ภาคสมทบ
BA1313
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
1
บริหาร ภาคสมทบ
BA2513
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
บริหาร ภาคสมทบ
BA4033
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
บริหาร ภาคสมทบ
BA1223
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
บริหาร ภาคสมทบ
BA1503
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
บริหาร ภาคสมทบ
LM4053
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
7
บริหาร ภาคสมทบ
LM3543
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
2
บริหาร ภาคสมทบ
LM3593
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
1
บริหาร ภาคสมทบ
LM3653
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
2
บริหาร ภาคสมทบ
LM4063
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
2
บริหาร ภาคสมทบ
AC4233
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
6
บริหาร ภาคสมทบ
AC4263
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
6
บริหาร ภาคสมทบ
AC2113
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
4
บริหาร ภาคสมทบ
MK3603
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
1
บริหาร ภาคสมทบ
MK3443
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
1
บริหาร ภาคสมทบ
MG3343
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
4
บริหาร ภาคสมทบ
MG3373
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
1
บริหาร ภาคสมทบ
CN4113
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
ภาษาจีน ภาคสมทบ
CN3103
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
ภาษาจีน ภาคสมทบ
CN3193
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
ภาษาจีน ภาคสมทบ
CN3843
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
ภาษาจีน ภาคสมทบ
PB3546
01
M-F
09.00-16.00
0-000
-
-
-
1
นศ.ตกแผน
IMG301
01
M-F
09.00-16.00
0-000
-
-
-
1
นศ.ตกแผน
IIB202
01
M-F
09.00-16.00
0-000
-
-
-
1
นศ.ตกแผน
IEC201
01
W
13.30-16.30
2-310
02/03/66
09/05/66
08.30-11.30
1
นศ.ตกแผน เรียนร่วม BA1023.02
CN9070
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
บัณฑิตศึกษา
CN9143
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
บัณฑิตศึกษา
CN9153
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
บัณฑิตศึกษา
CN9017
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
บัณฑิตศึกษา
CN9009
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
บัณฑิตศึกษา
CN8463
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
บัณฑิตศึกษา
CN8772
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
บัณฑิตศึกษา
CN8703
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
บัณฑิตศึกษา
CN8813
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
บัณฑิตศึกษา
CN8846
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
บัณฑิตศึกษา
MS4023
01
H-F
15.30-18.30
LMS
-
-
-
1
นศ.ตกแผน 054
GE1113
01
M
12.30-14.30
A-203
-
-
-
3
นศ.ตกแผน เรียนร่วม GE1142.01
CN3266
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
140
สหกิจศึกษา
EG3733
01
T
08.30-11.30
0-000
-
-
-
1
นศ.ตกแผน
EG3183
01
H
12.30-15.30
0-000
-
-
-
1
นศ.ตกแผน
IM8896
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
2
บัณฑิตศึกษา
CNF007
01
M
12.30-14.30
2-302
-
-
-
30
วิชาตามแผนสำหรับนศ.ที่ไม่ออกฝึกสหกิจ
OH3253
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
9
สาธารณสุข ภาคสมทบ
OH3262
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
9
สาธารณสุข ภาคสมทบ
PP3113
01
F
08.30-11.30
2-105
01/03/66
08/05/66
08.30-11.30
10
เรียนร่วม PV2013.01
PP3123
01
M
08.30-11.30
2-105
02/03/66
09/05/66
08.30-11.30
10
เรียนร่วม PV2023.01
PP3131
01
W
08.30-11.30
4-201
02/03/66
09/05/66
13.00-15.00
10
เรียนร่วม PV2031.01
PP3423
01
F
12.30-15.30
4-207
27/02/66
03/05/66
08.30-11.30
10
เรียนร่วม PV2203.01
DB8426
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
2
บัณฑิตศึกษา
ST8013
02
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
บัณฑิตศึกษา
PT4412
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
1
080
NG3493
01
M
08.30-11.30,13.00-16.00
2-303
-
-
-
22
011
NG3653
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
27
011
EG4303
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
2
037

[ ย้อนกลับ ]