เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับRemark
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
CA1053
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน
CA3103
01
M
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.ตกแผน
CA4001
01
F
08.30-16.30
1-330
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน
CN1103
01
M,W
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน
GE2152
01
T,H
08.30-10.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
36
สำหรับนศ.152,153 ที่ทำเรื่องผ่านคณะ
GE2182
01
T,H
12.30-14.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
8
สำหรับนศ.152,153 ที่ทำเรื่องผ่านคณะ
IM3413
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน
LA3313
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน
LM3023
01
M,T
13.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
9
สำหรับนศ.ตกแผน
LM3613
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.ตกแผน
LM3633
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
15
สำหรับนศ.ตกแผน
LM4083
01
F
08.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
8
สำหรับนศ.ตกแผน
PH2122
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
4
สำหรับนศ.ตกแผน
SW1123
01
S-U
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.ย้ายคณะจากเทอม2 เรียนร่วมSA0813.01
SA0813
01
S-U
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
เรียนร่วมSW1123.01
SA8514
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา
CS1001
01
M,W
08.30-10.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
25
สำหรับนศ.152,153 ที่ทำเรื่องผ่านคณะ
MI4233
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน
MI4243
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน
MS4033
01
M-F
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
9
สำหรับนศ.ตกแผน
PT3704
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.ตกแผน
PT4722
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.ตกแผน
PT4742
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
สำหรับนศ.ตกแผน
PT4762
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
สำหรับนศ.ตกแผน
PT4772
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน
PT4782
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
4
สำหรับนศ.ตกแผน
PT4792
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
4
สำหรับนศ.ตกแผน
CN8803
01
S-U
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
CN9009
01
S-U
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
SA8023
01
S-U
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
SA8343
01
S-U
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
บัณฑิตศึกษา
SA9030
01
S-U
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
SA9040
01
S-U
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
SA9050
01
S-U
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
SA9208
01
S-U
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
บัณฑิตศึกษา
EG0850
01
S
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
EG0860
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
CN3433
01
F
08.30-11.30,12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
24/07/63
13.00-16.00
15
สำหรับนศ.152,153 ที่ทำเรื่องผ่านคณะ
CN4113
01
M,W
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
23/07/63
08.30-11.30
15
สำหรับนศ.151,152 ที่ทำเรื่องผ่านคณะ
CN4153
01
T,H
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
22/07/63
13.00-16.00
14
สำหรับนศ.152,153 ที่ทำเรื่องผ่านคณะ
------
--
-
-----
----
------
------
----
-
---
EH4216
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
สำหรับนศ.ตกแผน
IB1013
01
T,H
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน
CH1442
01
M-W
12.30-14.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
21
สำหรับนศ.ตกแผน071
CH1421
01
H-F
13.00-14.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
31
สำหรับนศ.ตกแผน071
ST2053
01
M-H
10.30-12.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
สำหรับนศ.ตกแผน
GE1043
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน59-130
MT2022
01
M,W,F
10.00-12.00,13.00-15.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
38
สำหรับนศ.ตกแผน071
MT3412
01
M,T,F
09.00-14.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
11
สำหรับนศ.ตกแผน

[ ย้อนกลับ ]