เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับRemark
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
PT4772
01
M-F
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับ นศ.60-080
PT3711
01
M-F
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับ นศ.60-080
CN8651
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
บัณฑิตศึกษา
CN8836
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
บัณฑิตศึกษา
CN8606
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
บัณฑิตศึกษา
CN8413
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
บัณฑิตศึกษา
CN8503
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
บัณฑิตศึกษา
SA9030
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA9040
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA9050
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
EG0850
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
EG0860
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
EG3783
01
W
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับ นศ.ตกแผน 032
SW4573
01
W
12.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับ นศ.ตกแผน 021
SW4133
01
W
12.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับ นศ.ตกแผน 021
SW4053
01
W
12.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับ นศ.ตกแผน 021
SA8906
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8525
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8233
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8909
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
EG0803
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8213
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA8223
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
SA9208
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
บัณฑิตศึกษา
BA4103
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
7
บริหาร ภาคสมทบ
AC4323
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
7
บริหาร ภาคสมทบ
AC4253
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
7
บริหาร ภาคสมทบ
AC3243
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
4
บริหาร ภาคสมทบ
EC1023
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
4
บริหาร ภาคสมทบ
LM4523
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
8
บริหาร ภาคสมทบ
LM3073
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
3
บริหาร ภาคสมทบ
LM3103
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
3
บริหาร ภาคสมทบ
LM3203
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
3
บริหาร ภาคสมทบ
LA2803
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
11
บริหาร ภาคสมทบ
BA2133
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
4
บริหาร ภาคสมทบ
BA3343
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
9
บริหาร ภาคสมทบ
BA1023
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
3
บริหาร ภาคสมทบ
EC1003
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
1
บริหาร ภาคสมทบ
EC1013
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
2
บริหาร ภาคสมทบ
MG4233
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
1
บริหาร ภาคสมทบ
MG4103
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
2
บริหาร ภาคสมทบ
BA4123
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
4
บริหาร ภาคสมทบ
HR2113
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
2
บริหาร ภาคสมทบ
MK3433
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
2
บริหาร ภาคสมทบ
MK4633
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
2
บริหาร ภาคสมทบ
MK3533
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
2
บริหาร ภาคสมทบ
MK3353
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
1
บริหาร ภาคสมทบ
CU4154
01
M-F
08.00-16.00
0-000
-
-
-
3
สำหรับ นศ.ตกแผน 094
CU4164
01
M-F
08.00-16.00
0-000
-
-
-
3
สำหรับ นศ.ตกแผน 094
ICE003
01
M-F
08.00-16.00
0-000
-
-
-
1
สำหรับ นศ.ตกแผน 035
NG8243
01
S
08.00-16.00
0-000
-
-
-
5
บัณฑิตศึกษา
CN3266
01
M-F
08.00-16.00
0-000
-
-
-
5
สำหรับ นศ.ตกแผนวิทยาลัยจีนศึกษา
OH4294
01
M-F
08.00-16.00
0-000
-
-
-
2
สำหรับ นศ.ตกแผน
DB8416
01
M-F
08.00-16.00
0-000
-
-
-
8
DB8426
01
M-F
08.00-16.00
0-000
-
-
-
8
TR3403
01
H
12.30-15.30
0-000
-
-
-
3
TR2353
01
H
08.30-11.30
0-000
-
-
-
3
TR3313
02
T
08.30-11.30
0-000
28/09/65
02/12/65
08.30-11.30
3
EG4693
01
F
08.30-11.30
0-000
29/09/65
06/12/65
13.00-16.00
3
AN2151
11
M
12.30-15.30
2-123
-
-
-
8
060
PB4353
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
6
สาธารณสุข ภาคสมทบ
PB3133
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
8
สาธารณสุข ภาคสมทบ
EG5113
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
11
สาธารณสุข ภาคสมทบ
OH3242
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
2
สาธารณสุข ภาคสมทบ
CH1442
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
9
สาธารณสุข ภาคสมทบ
CH1403
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
1
สาธารณสุข ภาคสมทบ
CH1411
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
2
สาธารณสุข ภาคสมทบ
CH1451
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
สาธารณสุข ภาคสมทบ
EG5123
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
12
สาธารณสุข ภาคสมทบ
BH2382
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
11
สาธารณสุข ภาคสมทบ
OH4294
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
7
สาธารณสุข ภาคสมทบ
IB1013
01
H
12.30-15.30
0-000
-
-
-
2
นศ.ตกแผน
ED1093
01
M
12.00-15.00
A-410
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
25
สำหรับนศ.วิชาโทการสอน
------
----
-----
----
----
----
----
----
----
----
BA0820
01
H
08.30-11.30
2-312
-
-
-
1
บัณฑิตศึกษา
PP2113
01
T
08.30-11.30
2-308
26/09/65
30/11/65
08.30-11.30
3
060

[ ย้อนกลับ ]