เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Print
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับ
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
ED1142
01
H
12.30-14.30
2-213
แจ้งภายหลัง
แจ้งภายหลัง
-
50
TR2103
02
M
12.30-15.30
A-409
02/10/61
07/12/61
08.30-11.30
60
LA2042
01
W
08.30-10.30 เรียนร่วม LA2142.01
2-109
03/10/61 13.00-15.00
12/12/61 13.00-16.00
-
1
OH1023
01
F
08.30-11.30
LOH2
02/10/61 08.30-11.30
16/12/61 13.00-16.00
-
89
EG4703
01
F
08.30-11.30
2-403
04/10/61
12/12/61
08.30-11.30
30 (วิชาเอกเลือก,โท,032)
SW2313
01
-
-
-
แจ้งภายหลัง
แจ้งภายหลัง
-
10
IM8013
01
U
09.00-17.00
0-000
-
-
-
5
IM8173
01
U
09.00-17.00
0-000
-
-
-
5
IM8043
01
U
09.00-17.00
0-000
-
-
-
0
IM8986
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
SA9010
01
S
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
SA9020
01
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
QE0001
01
S
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
SP9209
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
CN8603
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
CN8623
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
CN8643
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
EG8519
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
EG0830
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
MK2553
01
T
12.30-15.30
A-409
03/10/61
11/12/61
08.30-11.30
10
MT4212
03
T,F
08.00-09.00,14.00-17.00
2-105,LAB
01/10/61 08.30-10.30
-
-
40
MT3433
03
M,H
13.30-16.30,08.00-10.00
LAB,2-220
03/10/61
11/12/61
13.00-16.00
30
IM8886
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
IM8896
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
LA2063
01
M
08.30-11.30 เรียนร่วม LA2062.01
2-108
02/10/61 13.00-15.00
07/12/61 13.00-16.00
-
2
PP4633
01
M
12.30-15.30 เรียนร่วม PP3603.01
2-105
07/10/61
15/12/61
13.00-16.00
1
CN9009
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
PP4762
01
W
08.30-10.30 เรียนร่วม PP4752.01
2-108
02/10/61
07/12/61
08.30-10.30
2
IM8996
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
PY8226
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
2
OH4136
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
1
CN8651
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
20
CN8836
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
20
EG2423
01
T
09.00-12.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
3
EG5233
04
M
12.30-15.30
2-304
03/10/61
11/12/61
08.30-11.30
40 สำหรับนศ.ตกแผน
EG3173
01
H
12.30-15.30 เรียนร่วม EG3183.03
2-217
นอกตาราง
นอกตาราง
-
5 สำหรับนศ.ตกแผน
NG4611
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
200
NG4532
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
200
IFN201
01
W
12.30-15.30
1-311
30/09/61
04/12/61
13.00-16.00
20
IEC202
01
T
12.30-15.30
4-209
01/10/61
06/12/61
08.30-11.30
20
SA8906
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
SA8525
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
SA8443
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
SA8023
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
SA8909
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
SA0813
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
SA8213
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
SA8223
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
SA8233
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
IGE103
02
H
12.30-15.30 เรียนร่วม EG3183.03
2-217
นอกตาราง
นอกตาราง
-
6 (สำหรับนศ.จีน)
SA9209
01
M-F
09.00-16.00
0-000
-
-
-
3
PP5502
02
W
10.00-12.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
3
BC4053
01
F
15.30-18.30
LAB BC
นอกตาราง
นอกตาราง
-
2
BC4503
01
F
15.30-18.30
LAB BC
นอกตาราง
นอกตาราง
-
1
LM3593
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
2
IB4813
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
3
______
___
_____
_____
_____
_____
_____
_____
___
CA1173
01
S
09.00-12.00
2-306
นอกตาราง
นอกตาราง
-
2
EG2243
02
H
15.30-18.30
2-207
30/09/61
04/12/61
08.30-11.30
21(สำหรับนศ.130)
SA8463
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
SW3043
01
W
08.30-11.30
0-000
08/10/61
16/12/61
13.00-16.00
3
EG5243
03
H
12.30-15.30
2-403
30/09/61
04/12/61
08.30-11.30
35
EG5203
02
W
12.30-15.30
4-210
05/10/61
13/12/61
08.30-11.30
40(สำหรับนศ.021)
TC8436
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
20
TC8446
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
20
PP4821
01
H
12.30-15.30 เรียนร่วม PP4771.02
2-120
02/10/61
07/12/61
13.00-15.00
1
CN1103
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
1
BA4103
04
T
12.30-15.30 เรียนร่วม IBA401.02
1-403
นอกตาราง
07/12/61
13.00-16.00
4
IEP303
01
T
09.00-12.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
1
LM3053
01
W
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
6
LM3803
01
T
08.30-11.30
2-219
29/09/61
03/12/61
13.00-16.00
107

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

งานทะเบียนที่ควรทราบ
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2561
คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile