เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ปิดรับลงทะเบียนแล้ว
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Print
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับ
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
IIB302
02
W
08.30-11.30 (นศ.จีน BBA)
1-401
03/03/62
16/05/62
08.30-11.30
40
ED1082
01
T
12.30-14.30
2-205
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
PC2143
01
T
12.30-15.30 (รหัส61-161)
A-202
27/02/62
10/05/62
13.00-16.00
60
PC2143
02
H
08.30-11.30 (รหัส61-033)
A-410
27/02/62
10/05/62
13.00-16.00
60
HI2153
03
F
12.30-15.30 (รหัส61-161)
A-405
03/03/62
16/05/62
13.00-16.00
50
EG1033
01
W
12.30-15.30 (นศ.ตกแผน032)
A-402
25/02/62
08/05/62
08.30-11.30
25
LM3803
01
T
08.30-11.30
4-209
23/02/62
06/05/62
13.00-16.00
80
MI1014
01
M,F
12.30-15.30
LAB,4-205
24/02/62 08.30-11.30
08/05/62 13.00-16.00
-
14
PS2323
01
T,H
08.30-10.30,08.30-11.30
2-212,LAB
02/03/62
13/05/62
08.30-10.30
14
LA2003
02
S-U
09.00-16.00 (นิติฯสมทบ)
1-311
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
LA2013
02
S-U
09.00-16.00 (นิติฯสมทบ)
1-311
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
LA2052
02
S-U
09.00-16.00 (นิติฯสมทบ)
1-311
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
LA2142
02
S-U
09.00-16.00 (นิติฯสมทบ)
1-311
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
LA2172
02
S-U
09.00-16.00 (นิติฯสมทบ)
1-311
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
LA3023
02
S-U
09.00-16.00 (นิติฯสมทบ)
1-311
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
LA3082
02
S-U
09.00-16.00 (นิติฯสมทบ)
1-311
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
LA3203
02
S-U
09.00-16.00 (นิติฯสมทบ)
1-311
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
LA4002
02
S-U
09.00-16.00 (นิติฯสมทบ)
1-311
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
IBA202
02
M
12.30-15.30 (นศ.จีน BBA)
A-306
23/02/62
06/05/62
13.00-16.00
90
IBA405
01
T
12.30-15.30
1-313
26/02/62
09/05/62
08.30-11.30
10
IST202
01
W
12.30-15.30
1-313
03/03/62
16/05/62
08.30-11.30
10
IMG406
01
F
08.30-11.30
1-313
02/03/62
15/05/62
13.00-16.00
10
IMG301
01
M
08.30-11.30
1-311
25/02/62
08/05/62
08.30-11.30
10
IMG303
01
W
12.30-15.30
1-311
03/03/62
16/05/62
13.00-16.00
10
IMG401
01
H
08.30-11.30
1-313
25/02/62
08/05/62
08.30-11.30
10
IMG101
01
H
12.30-15.30
1-402
27/02/62
10/05/62
13.00-16.00
10
IMA101
01
H
08.30-11.30
1-402
03/03/62
16/05/62
08.30-11.30
10
IIB301
01
W
08.30-11.30
1-313
24/02/62
07/05/62
08.30-11.30
10
IBC302
01
T
08.30-11.30
1-313
23/02/62
06/05/62
08.30-11.30
10
IGE111
01
W
08.30-11.30
1-335
26/02/62
09/05/62
13.00-16.00
10
IGE115
01
T
08.30-11.30
1-335
24/02/62
07/05/62
13.00-16.00
20
IBA202
01
H
12.30-15.30
1-313
23/02/62
06/05/62
13.00-16.00
10
IBA401
01
H
12.30-15.30
1-311
นอกตาราง
07/05/62
13.00-16.00
10
CH1411
11
W
12.30-15.30 (สำหรับนศ.093)
2-230
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
60
BC4163
01
T
08.30-11.30 (เรียนร่วม BC4363.01)
2-101
28/02/62
13/05/62
08.30-11.30
12
CU1013
01
W
13.30-16.30 (วิชาเลือกเสรี)
4-208
27/02/62
10/05/62
08.30-11.30
50
SW1023
01
M
12.30-15.30 (เรียนร่วม SW1022.01)
2-314
25/02/62
08/05/62
13.00-16.00
8
SA9010
01
S
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
SA9020
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
QE0001
01
S
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
SP9209
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
IM8053
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
IM8886
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
IM8986
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
IM8063
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
IM8113
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
IM8023
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
IM8193
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
SA8906
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
SA8903
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
EG0803
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
SA8919
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
SA8313
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
SA8323
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
SA8343
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
SA8333
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
CN8606
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
EG8529
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
EG0840
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
ST8013
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
TC8303
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
TC8083
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
TC8333
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
TC8436
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
TC8446
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
CN8653
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
CN8642
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
CN8773
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
CN8813
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
CN8846
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
CN9009
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
CN9030
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
CN9040
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
SA9209
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
CN8652
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
SA8483
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
PC1332
01
W
08.30-10.30
2-204
26/02/62
06/05/62
08.30-10.30
14
PT3861
01
M-F
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
26
OH3013
01
M
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
OH3032
01
H
17.00-19.00
LAB
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
GE2241
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
IMG301
02
M
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
EG4703
01
W
08.30-11.30
2-208
02/03/62
15/05/62
08.30-11.30
30
EG3443
01
W
12.30-15.30
2-404
28/02/62
15/05/62
13.00-16.00
35
EG3163
01
W
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
40
GE2192
03
M
15.00-17.00 (สำหรับสาขา071)
2-114
01/03/62
14/05/62
13.00-15.00
175
PT3701
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
PT3522
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
29
SW1053
01
H
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
9
GE2202
02
W
15.30-17.30 (สำหรับสาขา071)
2-220
03/03/62
16/05/62
13.00-15.00
175
CA1053
01
M
13.00-16.00
2-306
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
PP5821
01
F
08.30-11.30 (เรียนร่วมPP4791.01)
2-120
26/02/62
09/05/62
13.00-15.00
10
PP5812
01
W
08.00-10.00 (เรียนร่วมPP4772.01)
2-206
26/02/62
09/05/62
08.30-10.30
5
PP5972
01
H
08.30-12.30,13.00-17.00
0000,2-111
27/02/62 08.30-10.30
นอกตาราง
-
40
PB2042
01
H
13.00-15.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
2
EG5243
08
H
08.30-11.30
A-406
28/02/62
13/05/62
13.00-16.00
40
IEG202
01
M
12.30-15.30
1-313
23/02/62
06/05/62
13.00-16.00
10
IEP305
01
T
08.30-11.30
1-335
24/02/62
07/05/62
13.00-16.00
20
IMK303
01
T
12.30-15.30
1-313
25/02/62
08/05/62
13.00-16.00
20
NG3533
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
20
PP4653
01
F
09.00-12.00 (เรียนร่วมPP3613.01)
2-104
01/03/62
14/05/62
08.30-11.30
10
IMG411
01
F
12.30-15.30
1-313
24/02/62
07/05/62
08.30-11.30
20
GE2162
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
GE2122
01
W
15.30-17.30 (สำหรับสาขา011)
2-216
03/03/62 08.30-10.30
นอกตาราง
-
70
GE2122
02
W
15.30-17.30 (สำหรับสาขา011)
2-217
03/03/62 08.30-10.30
นอกตาราง
-
70
GE2122
03
W
15.30-17.30 (สำหรับสาขา011)
2-218
03/03/62 08.30-10.30
นอกตาราง
-
70
GE1132
01
T
16.30-18.30 (สำหรับนศ.60-054)
A-501
01/03/62
14/05/62
13.00-15.00
13
CD2013
01
F
12.30-16.30
MAC2
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
CD4343
01
T
13.30-17.30
LAB4
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
NG3713
01
T-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
44
PB2223
01
M,W
15.00-18.00
LOH2
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
3
PP5821
02
F
12.30-15.30 (เรียนร่วม PP4791.02)
2-120
26/02/62
09/05/62
13.00-15.00
10
GE1063
20
M
15.30-18.30
A-402
01/03/62
14/05/62
08.30-11.30
90
SW2313
01
F
08.30-16.30
0-000
01/03/62
16/05/62
08.30-11.30
10
SW4123
01
-
แจ้งภายหลัง
-
แจ้งภายหลัง
แจ้งภายหลัง
-
5
LA2032
01
W
08.30-10.30 (เรียนร่วมLA2003.01)
2-419
23/02/62
06/05/62
13.00-16.00
1
BC4041
01
F
15.30-18.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
PB3091
01
W
08.30-11.30
LAB
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
CH1301
12
F
12.30-15.30 (รหัส61-071)
2-230
-
06/05/62
13.00-15.00
15
ED1072
01
T
14.30-16.30
2-206
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
25
MK2533
01
M
12.30-15.30
1-311
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
IGE003
01
T
15.30-18.30
2-109
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
------
--
-
--------
----
------
------
----
-
LA2072
01
M
14.30-16.30 (เรียนร่วมLA2172.01)
A-403
26/02/62 13.00-15.00
09/05/62 13.00-16.00
-
2
TC2053
01
H
08.30-11.30 (สำหนับนศ.จีน)
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
3
PT3643
01
M,H
13.30-17.00,08.30-12.30
2101,2426
02/03/62 08.30-11.30
นอกตาราง
-
40
PT3643
02
M
08.30-12.30,13.30-17.00
2415,2101
02/03/62 08.30-11.30
นอกตาราง
-
40
PT3643
03
M,W
13.30-17.00,12.30-16.30
2101,2426
02/03/62 08.30-11.30
นอกตาราง
-
40
EG2063
01
T
12.30-15.30
0-000
27/02/62
10/05/62
08.30-11.30
2
EG3843
02
F
08.30-11.30
A-404
27/02/62
10/05/62
08.30-11.30
21

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

งานทะเบียนที่ควรทราบ
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2561
คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile