เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ลงทะเบียน!!! 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Print
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับRemark
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
TC8213
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
7
-
TC8263
01
S
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
-
TC8313
01
S
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
-
TC8253
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
-
TC8436
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
-
TC8446
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
10
-
IM8453
01
U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
-
IM8886
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
-
IM8986
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
-
SP9209
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
-
SA8514
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
-
EG0803
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
-
SA8343
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
5
-
CN8803
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
-
CN9009
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
-
PN1213
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
100
ผู้ช่วยพยาบาล
PN1242
01
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
100
ผู้ช่วยพยาบาล
LA4013
02
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
นิติศาสตร์สมทบ
LA3222
02
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
นิติศาสตร์สมทบ
LA3072
02
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
นิติศาสตร์สมทบ
LA3062
02
S-U
09.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
30
นิติศาสตร์สมทบ
TR1003
01
T,H
08.30-11.30
2-217
-
26/07/62
08.30-11.30
100
วิชาเลือกเสรี ยกเว้น033,037,161
TR1033
01
T,H
12.30-15.30
2-217
-
24/07/62
13.00-16.00
30
วิชาเลือกเสรี
EG4613
01
W,F
12.30-15.30
2-207
-
25/07/62
13.00-16.00
32
สำหรับ59-035
PP6044
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
นอกตาราง
นอกตาราง
10
-
NG1402
01
W
08.00-12.00
2-207
-
24/07/62
08.30-10.30
14
สำหรับ61-011 ตกแผน
NG1532
01
M
10.30-12.30,13.30-15.30
2-207
-
นอกตาราง
นอกตาราง
14
-
MT3041
03
F
08.30-10.30
2-125
-
นอกตาราง
นอกตาราง
50
-
LM3063
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
นอกตาราง
นอกตาราง
2
-
IGE115
02
W
08.30-11.30,12.30-15.30
1-311
-
นอกตาราง
นอกตาราง
30
สำหรับนักศึกษาจีน
IGE001
02
M,H
08.30-11.30
1-311
-
นอกตาราง
นอกตาราง
25
สำหรับนักศึกษาจีน
IEG101
02
M,H
12.30-15.30
1-311
-
นอกตาราง
นอกตาราง
30
สำหรับนักศึกษาจีน
IEC202
02
F
08.30-11.30,12.30-15.30
1-336
-
25/07/62
13.00-16.00
50
สำหรับนักศึกษาจีน
IST202
02
T
08.30-11.30,12.30-15.30
1-336
-
24/07/62
08.30-11.30
50
สำหรับนักศึกษาจีน
IST201
02
W
08.30-11.30,12.30-15.30
1-313
-
24/07/62
13.00-16.00
25
สำหรับนักศึกษาจีน
GE1043
02
M,H
08.30-11.30
1-313
-
นอกตาราง
นอกตาราง
30
สำหรับนักศึกษาจีน
IMG445
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
นอกตาราง
นอกตาราง
40
-
IB4813
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
นอกตาราง
นอกตาราง
70
-
EG4853
01
T,H
12.30-15.30
2-206
-
นอกตาราง
นอกตาราง
6
สำหรับ57-044,58-59 032
LM3023
01
W
08.30-11.30
2-206
-
นอกตาราง
นอกตาราง
13
-
PB2223
01
M,W
15.00-18.00
LOH2
-
นอกตาราง
นอกตาราง
3
-
CN4113
01
M
08.30-11.30,12.30-15.30
2-206
-
24/07/62
13.00-16.00
16
สำหรับ57-58 สาขา151,152
CN2123
01
T
08.30-11.30,12.30-15.30
2-303
-
25/07/62
13.00-16.00
35
สำหรับ57-58 สาขา151,152
PB3053
01
M-F
08.30-11.30
2-406
-
นอกตาราง
นอกตาราง
1
-
AC1233
01
T,H
08.30-12.30
2-206
-
24/07/62
13.00-16.00
25
สำหรับสาขา142
OH4012
01
T
08.30-11.30
2-406
-
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับ58-093
CA4003
01
T,H
13.00-16.00
2-306
-
นอกตาราง
นอกตาราง
10
สำหรับ58-130
SW1123
01
M,H
08.30-12.00
0-000
-
นอกตาราง
นอกตาราง
4
สำหรับนศ.ตกแผน
CA1143
01
M
09.00-16.00
2-306
-
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน
RT4023
01
W
09.00-16.00
2-306
-
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน
EG3173
01
T,H
12.30-15.30
0-000
-
นอกตาราง
นอกตาราง
3
สำหรับนศ.ตกแผน สาขา035
EG4693
01
T,H
12.30-15.30
LABทท.
-
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับนศ.ตกแผน
SA9010
01
S
09.00-16.00
0-000
-
นอกตาราง
นอกตาราง
10
-
SA9020
01
U
09.00-16.00
0-000
-
นอกตาราง
นอกตาราง
10
-
SA9209
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
นอกตาราง
นอกตาราง
10
-

[ ย้อนกลับ ]