เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับRemark
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
PT4772
01
M-F
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับ นศ.60-080
PT3711
01
M-F
08.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
1
สำหรับ นศ.60-080
CN8651
01
S-U
08.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
บัณฑิตศึกษา
CN8836
01
S-U
08.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
บัณฑิตศึกษา
CN8606
01
S-U
08.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
บัณฑิตศึกษา
CN8413
01
S-U
08.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
บัณฑิตศึกษา
CN8503
01
S-U
08.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
นอกตาราง
50
บัณฑิตศึกษา

[ ย้อนกลับ ]