เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Wh!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับ
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
CN8433
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
20
SA9209
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
SA9219
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
QE0001
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
SA8313
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
SA8323
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
SA8343
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
SA8333
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
SW1063
01
H
12.30-15.30 สำหรับนศ.021
A-206
03/03/61
16/05/61
08.30-11.30
110
TC8303
01
S
09.00-16.00
0-000
-
-
-
20
SS2223
01
H
08.30-11.30 วิชาเลือกเสรี
4-209
25/02/61
08/05/61
13.00-16.00
100
CD4103
01
T
13.30-16.30
MAC2
นอกตาราง
นอกตาราง
-
25
RT3033
02
M
08.30-12.30
2-303
นอกตาราง
นอกตาราง
-
20
EG4693
01
W
12.30-15.30
LAB
นอกตาราง
นอกตาราง
-
10
GE2202
02
F
12.30-14.30 สำหรับนศ.60-070
2-113
28/02/61
11/05/61
08.30-10.30
150
EG8526
01
S
09.00-12.00
0-000
-
-
-
10
MT1001
01
W
13.30-14.30 สำหรับนศ.60-070
2-114
03/03/61
17/05/61
08.30-10.30
150
BA0893
01
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
IM8013
01
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
IM8173
01
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
IM8453
01
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
IM8043
01
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
IM8886
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
IBA401
01
T
12.30-15.30
1-335
04/03/61
17/05/61
13.00-16.00
30
SW2263
01
W
13.00-17.00
4-206
27/02/61
14/05/61
08.30-11.30
20
EG3563
01
M
12.30-15.30 วิชาเอกเลือกสำหรับนศ.032
2-405
27/02/61
10/05/61
08.30-11.30
30
EG4083
01
M
08.30-11.30 วิชาเอกเลือกสำหรับนศ.032
4-209
01/03/61
14/05/61
08.30-11.30
30
PT4722
02
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
20
PT4742
02
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
20
PT4762
02
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
20
PT4841
02
S
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
45
FN1603
05
M
12.30-15.30 สำหรับนศ.142
1-402
24/02/61
07/05/61
08.30-11.30
70
FN1603
06
W
08.30-11.30 สำหรับนศ.142
2-311
24/02/61
07/05/61
08.30-11.30
70
EG5243
11
H
12.30-15.30 สำหรับ 57-58 045,046,048,408
2-417
01/03/61
14/05/61
13.00-16.00
50
PY8142
01
W
09.00-11.00
2-115
-
-
-
5
PY8226
01
S-U
09.00-16.00
2-115
-
-
-
5
LA2803
02
H
12.30-15.30 สำหรับนศ.60-042,402
2-409
28/02/61
11/05/61
08.30-11.30
100
GE1063
15
M
15.30-18.30 สำหรับนศ.60-070
A-302
26/02/61
09/05/61
13.00-16.00
90
GE1063
16
M
15.30-18.30 สำหรับนศ.60-070
A-308
26/02/61
09/05/61
13.00-16.00
90
GE1063
17
F
12.30-15.30 สำหรับนศ.60-032
A-302
26/02/61
09/05/61
13.00-16.00
90
GE1063
18
F
12.30-15.30 สำหรับนศ.60-032
A-308
26/02/61
09/05/61
13.00-16.00
90
EG5233
01
H
12.30-15.30 สำหรับนศ.59-042
4-209
02/03/61
15/05/61
08.30-11.30
40
EG5233
02
F
12.30-15.30 สำหรับนศ.59-042
2-303
02/03/61
15/05/61
08.30-11.30
40
CN8643
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
20
CN8623
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
20
CN8813
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
20
CN9020
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
20
EG3841
04
H
12.30-15.30
2-422
03/03/61 08.30-11.30
นอกตาราง
-
40
SA8916
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
EG1073
03
F
12.30-15.30
A-410
27/02/61
10/05/61
08.30-11.30
25
SA8453
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
PP5762
01
M
08.30-10.30 เรียนร่วม PP4642.01
2-104
28/02/61 13.00-15.00
นอกตาราง
-
4
PP3791
01
W
12.30-15.30 เรียนร่วม PP3761.02
2-120
26/02/61
09/05/61
13.00-15.00
5
PP4721
01
W
12.30-15.30 เรียนร่วม PP3761.02
2-120
26/02/61
09/05/61
13.00-15.00
5
PP4782
01
W
08.00-10.00 เรียนร่วม PP4772.01
2-419
27/02/61
10/05/61
08.30-10.30
5
PP5812
01
W
08.00-10.00 เรียนร่วม PP4772.01
2-419
27/02/61
10/05/61
08.30-10.30
5
PP5821
01
F
12.30-15.30 เรียนร่วม PP4791.02
2-120
27/02/61
10/05/61
13.00-15.00
5
EG4843
02
M
15.30-18.30
2-110
25/02/61
08/05/61
13.00-16.00
30
HI1113
03
M
08.30-11.30
LABทท.
04/03/61
17/05/61
08.30-11.30
6
HI4103
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
1
RT2033
01
M
08.30-12.30
LAB3
-
-
-
13
PP4653
01
F
08.30-11.30 เรียนร่วม PP3613.01
2-110
02/03/61
15/05/61
08.30-11.30
2
PI4191
01
F
08.30-11.30 เรียนร่วม PI2191.01
2-315
25/02/61
08/05/61
13.00-16.00
29
EH4182
01
T
14.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
1
EG3803
02
T
12.30-15.30
2-310
01/03/61
14/05/61
13.00-16.00
30
EG4323
02
F
12.30-15.30
2-313
26/02/61
09/05/61
08.30-11.30
30
GE2192
02
H
15.30-17.30 สำหรับนศ.60-070
2-114
25/02/61
08/05/61
13.00-15.00
150
AC1233
05
T
08.30-12.30 สำหรับนศ.60-142
A-411
24/02/61
07/05/61
13.00-16.00
70
AC1233
06
H
12.30-16.30 สำหรับนศ.60-142
2-312
24/02/61
07/05/61
13.00-16.00
70
MG3313
01
H
13.00-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
1
EG5313
01
H
12.30-15.30 เรียนร่วม EG5233.01
4-209
02/03/61
15/05/61
08.30-11.30
10
EG3763
02
M
08.30-11.30
2-208
26/02/61
09/05/61
13.00-16.00
30
CN2783
01
F
08.30-11.30
2-419
นอกตาราง
นอกตาราง
-
30
CN2673
01
T
12.30-15.30
A-308
นอกตาราง
นอกตาราง
-
30
CN2513
01
W
12.30-15.30
4-210
นอกตาราง
นอกตาราง
-
40
BC4363
01
T
08.30-11.30 เรียนร่วม BC4163.01
2-417
28/02/61
11/05/61
08.30-11.30
6
BC4503
01
F
12.30-18.30
LAB BC
นอกตาราง
นอกตาราง
-
6
AC3333
01
F
13.30-16.30 เรียนร่วม AC4393.01
2-310
01/03/61
14/05/61
08.30-11.30
10 สำหรับ60-401
EG3723
02
H
12.30-15.30
2-423
28/02/61
11/05/61
13.00-16.00
30
PY8216
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
10
IM4253
01
T
12.30-15.30
2-423
01/03/61
14/05/61
13.00-16.00
40
------
---
----
----
----
---
---
---
---
PP4643
01
M
08.30-11.30 เรียนร่วม PP4642.01
2-104
28/02/61
11/05/61
13.00-16.00
6
NG8112
01
S
09.00-12.00
0-000
-
-
-
10
NG8142
01
S
13.00-15.00
0-000
-
-
-
10
NG8042
01
U
09.00-12.00
0-000
-
-
-
10
CN3013
01
F
08.30-11.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
6
SW3273
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
1
SW2053
01
H
13.00-16.00
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
3
PT3552
01
M
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
1
SW4123
01
W
13.00-16.00
0-000
แจ้งภายหลัง
แจ้งภายหลัง
-
5
SW1023
01
W
15.30-18.30
2-302
26/02/61
10/05/61
13.00-16.00
6
SW1053
01
T
12.30-15.30
0-000
03/03/61
16/05/61
13.00-16.00
5
IMG303
01
F
12.30-15.30 สำหรับนศ.BBA
1-340
28/02/61
11/05/61
13.00-16.00
8
IMG302
01
T
12.30-15.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
1
------
---
----
----
----
---
---
---
---
AC3133
07
F
12.30-15.30 เรียนร่วม IAC201.02
1-338
01/03/61
14/05/61
08.30-11.30
6
SW3183
01
M-F
08.30-16.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
3
PC2403
02
M
16.30-19.30
0-000
นอกตาราง
นอกตาราง
-
2

[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

งานทะเบียนที่ควรทราบ
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560
คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2559

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile