เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับRemark
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
ST2003
01
T,F
16.30-18.00
0-000
-
-
-
1
นศ.ตกแผน 64-093
CA3093
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
2
นศ.ตกแผน 63-130
CA3373
01
M
08.30-12.30
0-000
-
-
-
2
นศ.ตกแผน 130
CA4056
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
5
นศ.ตกแผน 130
PP3631
01
H
08.30-11.30
LAB
-
-
-
10
060 เรียนร่วม PV3411.01
PP3631
02
H
12.30-15.30
LAB
-
-
-
10
060 เรียนร่วม PV3411.02
PP3113
01
T
16.00-19.00
0-000
-
-
-
10
060 เรียนร่วม PV2013
PV2013
01
T
16.00-19.00
0-000
-
-
-
10
060 เรียนร่วม PP3113
PP3123
01
F
16.00-19.00
0-000
-
-
-
10
060 เรียนร่วม PV2023
PV2023
01
F
16.00-19.00
0-000
-
-
-
10
060 เรียนร่วม PP3123
PP3131
01
H
16.00-19.00
0-000
-
-
-
10
060
EG5183
02
T
12.30-15.30
2-106
24/09/66
28/11/66
08.30-11.30
70
038 นศ.จีน
BA0810
01
T
12.30-15.30
0-000
-
-
-
1
บัณฑิตศึกษา
BA0820
01
T
08.30-11.30
0-000
-
-
-
1
บัณฑิตศึกษา
TC8303
01
U
08.30-15.30
0-000
-
-
-
2
บัณฑิตศึกษา
QE0001
02
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
20
บัณฑิตศึกษา
CA1053
01
F
13.00-17.00
0-000
-
-
-
2
นศ.ตกแผน 63-130
CS4903
01
M,W,H
16.30-19.30
2-429
26/09/66
06/12/66
08.30-16.00
5
นศ.ตกแผน 62-051
PT3512
01
F
08.30-10.30
2-308
29/09/66
06/12/66
08.30-11.30
13
080 เรียนร่วม PT3523
PT3521
01
T
08.30-11.30
2-426
-
-
-
5
080
PT3913
01
F
12.30-15.30
0-000
23/09/66
27/11/66
13.00-16.00
2
080
PT4841
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
3
080
PT2111
01
F
08.30-11.30
0
-
-
-
1
080
MG3373
01
W
15.30-18.30
4-205
25/09/66
29/11/66
13.00-16.00
35
64-144
OH3023
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
4
สาธารณสุข ภาคสมทบ
OH4073
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
4
สาธารณสุข ภาคสมทบ
OH4282
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
4
สาธารณสุข ภาคสมทบ
OH4043
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
6
สาธารณสุข ภาคสมทบ
OH4123
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
4
สาธารณสุข ภาคสมทบ
OH4113
99
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
6
สาธารณสุข ภาคสมทบ
SA8514
01
M-F
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
บัณฑิตศึกษา
SA8343
01
M-F
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
บัณฑิตศึกษา
CM3013
01
M,F
09.00-12.00
2403,2405
29/09/66
28/11/66
13.00-16.00
11
นศ.ตกแผน 110
CM3023
01
M,F
09.00-12.00
2403,2405
29/09/66
28/11/66
13.00-16.00
11
นศ.ตกแผน 110
EG4006
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
5
นักศึกษาตกแผน
MC4166
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
12
095
EG5173
06
M
08.30-11.30
1-340
27/09/66
01/12/66
13.00-16.00
33
นศ.ต่างชาติ
EG5173
07
T
08.30-11.30
1-340
27/09/66
01/12/66
13.00-16.00
32
นศ.ต่างชาติ
EG5173
08
F
08.30-11.30
1-340
27/09/66
01/12/66
13.00-16.00
28
นศ.ต่างชาติ
SW3793
01
M
08.30-12.30
2-404
-
-
-
27
63-021
CN3253
99
U
08.00-18.00
0-000
-
-
-
3
ภาษาจีน ภาคสมทบ
IEG655
01
F
08.30-10.30
1-336
-
-
-
99
นศ.ต่างชาติ
IEG660
01
W
08.30-10.30
1-336
-
-
-
99
นศ.ต่างชาติ
IEG652
01
T
12.30-15.30
1-336
-
-
-
99
นศ.ต่างชาติ
IEG650
01
T
08.30-10.30
1-336
-
-
-
99
นศ.ต่างชาติ
ITH101
01
F
10.30-12.30
1-336
-
-
-
99
นศ.ต่างชาติ
ITH106
01
W
10.30-12.30
1-336
-
-
-
99
นศ.ต่างชาติ
IEG640
01
M
12.30-14.30
1-336
-
-
-
99
นศ.ต่างชาติ
PP2113
01
T
08.30-11.30
2-316
27/09/66
01/12/66
08.30-11.30
10
060 เรียนร่วม PV2003
SCI001
01
T,W
17.30-19.30
0-000
-
-
-
4
ปรับพื้นฐานนศ.66
SA9219
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
บัณฑิตศึกษา
SA8929
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
บัณฑิตศึกษา
CB4553
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
4
นศ.ตกแผน 62-143
LA2023
98
S-U
08.30-15.30
2-105
-
-
-
199
นิติศาสตร์ภาคสมทบ

[ ย้อนกลับ ]