เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
รายวิชาที่เปิดเพิ่มเติม
 
 
รายวิชากลุ่มวัน - เวลาเรียนวัน - เวลาสอบจำนวนรับRemark
วันเวลาห้องเรียนกลางภาคปลายภาคเวลาสอบ
LA3143
98
S-U
08.30-16.30
2-113
-
-
-
199
นิติศาสตร์ภาคสมทบ
LM3593
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
5
142,412
CB2023
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
5
143
CA2093
01
M
09.00-12.00,13.00-16.00
0-000
-
-
-
3
130
AC4123
01
W,H
08.30-12.30
2-202
-
-
-
10
041
AC4263
01
M
08.30-11.30,12.30-15.30
2-202
-
20/07/66
08.30-11.30
10
041
CS4903
01
M,W,H
09.00-12.00,13.00-16.00
2-429
-
-
-
6
051
PT4792
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
14
080
PT4782
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
17
080
PT4772
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
14
080
IB4203
01
W
08.30-11.30,12.30-15.30
0-000
-
-
-
3
145
MT3412
01
M,W,F
08.30-11.30
2-205
-
-
-
30
060,110
EG1001
06
F
08.30-12.30,13.30-17.30
2-103
-
-
-
50
110
PH2122
01
T
08.30-10.30,12.30-14.30
2-202
-
-
-
10
071
CH2263
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
10
060
CTH336
01
W
12.30-15.30
1-336
-
-
-
26
นศ.ต่างชาติ
CTH347
01
T
08.30-11.30
1-336
-
-
-
26
นศ.ต่างชาติ
CTH403
01
W
08.30-11.30
1-336
-
-
-
26
นศ.ต่างชาติ
CTH404
01
M
08.30-11.30
1-336
-
-
-
26
นศ.ต่างชาติ
CTH405
01
F
08.30-11.30
1-336
-
-
-
26
นศ.ต่างชาติ
CTH408
01
H
08.30-11.30
1-336
-
-
-
26
นศ.ต่างชาติ
TC4016
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
44
นศ.ต่างชาติ
TC2123
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
28
นศ.ต่างชาติ
TC3303
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
28
นศ.ต่างชาติ
TC4103
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
28
นศ.ต่างชาติ
TH3203
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
28
นศ.ต่างชาติ
BA1313
01
M-H
09.00-12.00
2-315
-
-
-
140
060
GE2102
98
S-U
08.30-16.30
2-113
-
-
-
30
นิติศาสตร์ภาคสมทบ
MS4023
01
H-F
15.30-18.30
LMS
-
-
-
1
นศ.ตกแผน 054
MK1503
01
M-H
13.00-16.00
2-315
-
-
-
140
060
PP3423
01
M-F
08.30-16.30
2-116
-
-
-
7
060
PV2203
01
M-F
08.30-16.30
2-116
-
-
-
7
060
ICE002
01
T,H
12.30-15.30
2-205
-
-
-
38
เตรียมพร้อมฝึกสหกิจ
GE2142
01
T,H
12.30-14.30
2-208
-
-
-
10
611xxx-153,62-054
MK1503
02
T,H
12.30-15.30
2-316
-
-
-
200
071
EG4313
01
T,H
12.30-15.30
0-000
-
-
-
2
037
SA8343
01
S-U
08.30-16.30
0-000
-
-
-
2
บัณฑิตศึกษา
SA8514
01
S-U
08.30-16.30
0-000
-
-
-
2
บัณฑิตศึกษา
SA8916
01
S-U
08.30-16.30
0-000
-
-
-
1
บัณฑิตศึกษา
SA8929
01
S-U
08.30-16.30
0-000
-
-
-
5
บัณฑิตศึกษา
EG1001
07
M,W
12.30-15.30
2-101
-
-
-
60
65-071
EG1001
08
M,W
12.30-15.30
2-206
-
-
-
60
65-071
EG1001
09
M,W
12.30-15.30
2-212
-
-
-
60
65-071
CN8803
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
50
บัณฑิตศึกษา
CN9017
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
บัณฑิตศึกษา
QE0001
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
บัณฑิตศึกษา
BA0850
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
บัณฑิตศึกษา
CN8553
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
บัณฑิตศึกษา
CN8683
01
S-U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
30
บัณฑิตศึกษา
CM1023
01
T,H
08.30-11.30
2-316
-
-
-
180
071
CA2203
01
W
08.30-11.30,12.30-15.30
2-212
-
-
-
50
130
CA2223
01
H
08.30-11.30,12.30-15.30
2-212
-
-
-
50
130
HI1313
01
M,W
08.30-11.30
2-106
-
21/07/66
08.30-11.30
70
110
CN3843
99
S-U
08.30-16.30
0-000
-
-
-
5
ภาษาจีน ภาคสมทบ
CB2033
01
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
3
นศ.ตกแผน 62-143
OH3032
99
S-U
08.30-16.30
0-000
-
-
-
9
สาธารณสุข ภาคสมทบ
OH4092
99
S-U
08.30-16.30
0-000
-
-
-
9
สาธารณสุข ภาคสมทบ
OH4062
99
S-U
08.30-16.30
0-000
-
-
-
9
สาธารณสุข ภาคสมทบ
OH4294
99
M-F
08.30-16.30
0-000
-
-
-
9
สาธารณสุข ภาคสมทบ
NG3652
01
-
คณะไม่ได้แจ้ง
-
-
-
-
200
011
MT2022
01
M,W,F
09.00-11.00,09.00-11.00,09.00-15.00
2-102
-
-
-
56
071
CN1203
01
T,H
08.30-11.30
0-000
-
-
-
2
นศ.ตกแผน วิทยาลัยจีนศึกษา
CN3483
99
S-U
08.30-16.30
0-000
-
-
-
5
ภาษาจีน ภาคสมทบ
CN0004
01
S
08.30-15.30
0-000
-
-
-
30
สอบHSKระดับ5ไม่ผ่าน
CN0005
01
U
08.30-15.30
0-000
-
-
-
30
สอบHSKระดับ5ไม่ผ่าน
GE2212
01
M
09.00-12.00,13.00-16.00
0-000
-
-
-
2
นศ.ตกแผน 62-130
AC3203
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
บริหาร ภาคสมทบ
AC3303
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
บริหาร ภาคสมทบ
MG3373
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
บริหาร ภาคสมทบ
BA3533
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
บริหาร ภาคสมทบ
MG4053
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
บริหาร ภาคสมทบ
MG4373
99
S
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
บริหาร ภาคสมทบ
BA2163
99
U
09.00-16.00
0-000
-
-
-
5
บริหาร ภาคสมทบ

[ ย้อนกลับ ]