เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
 
 
1. นักศึกษารับรหัสผ่านจากอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมขอคำปรึกษา เพื่อเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน ตามวันที่ระบุ
2. นักศึกษาเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนจาก มฉก.30 คู่มือลงทะเบียนเรียน ที่เว็บไซต์(http://reg2.hcu.ac.th) พร้อมกรอกรายละเอียดใน มฉก.24 บัตรลงทะเบียนและให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ
3. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต (http://reg2.hcu.ac.th)
4. สำนักทะเบียนและประมวลผลจะประมวลผลการลงทะเบียนเรียน
5. นักศึกษาดูผลการลงทะเบียน ทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล (http://reg.hcu.ac.th)
6. นักศึกษาพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน /ใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตู้ ATM ของธนาคารที่กำหนด
นักศึกษาปกติ นำใบรายงานผลการลงทะเบียน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เครื่อง ATM ของธนาคารที่กำหนด หากในใบรายงานผลการลงทะเบียน ไม่ปรากฏรายวิชาที่ลงทะเบียน นักศึกษาไม่ต้องชำระเงิน
นักศึกษาทุน ถ้ามียอดค่าลงทะเบียนมากกว่ายอดทุนที่ได้รับ นักศึกษาจะต้องชำระเงินเพิ่มผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตู้ ATM ที่กำหนด และหากในใบรายงานผลการลงทะเบียน มียอดการชำระเงินเป็น 0.00 บาท นักศึกษาไม่ต้องชำระเงินที่ธนาคาร (ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์)
[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

ความหมายของคำว่า Prerequisite และ Corequisite
Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile
คู่มือลงทะเบียน


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2566
คู่มือการศึกษา


คู่มือการศึกษา
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว