เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 ปิดรับลงทะเบียนแล้ว
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Print
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 Regis 4
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
การชำระค่าลงทะเบียนเรียน
             มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดให้มีการชำระค่าเล่าเรียน โดยชำระผ่านธนาคาร 4 ธนาคาร ทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

1. นักศึกษายื่นใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินพร้อมเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินมี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา , ส่วนที่ 2 สำหรับธนาคาร)
2. ธนาคารลงนามพร้อมประทับตราธนาคารในใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินทั้ง 2 ส่วน จึงจะถือว่าการชำระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์
3. นักศึกษารับใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินส่วนที่ 1 เก็บไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ ห้ามนักศึกษาขีดฆ่า หรือแก้ไขข้อความและจำนวนเงินใด ๆ ในใบแจ้งชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินโดยเด็ดขาด

ธนาคารอัตราค่าธรรมเนียน/รายการ
กรุงเทพ
10 บาท
กรุงไทย
10 บาท
กรุงศรีอยุธยา
10 บาท
ไทยพาณิชย์
10 บาท
นครหลวงไทย
10 บาท
[ ย้อนกลับ ] 
 
วิธีลงทะเบียนเรียน
 เข้าระบบ
รหัสนักศึกษา

รหัสผ่าน

งานทะเบียนที่ควรทราบ
คู่มือ


คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2561
คู่มือลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2560

Hot Links

สำนักทะเบียนและประมวลผล-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ลงทะเบียนเรียน-สำนักทะเบียนและประมวลผล
รับสมัครนักศึกษา-สำนักทะเบียนและประมวลผล
อัพเดตอีเมล์
สำนักทะเบียน Mobile