เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา BA0850 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
656027
น.ส.ณัทญาภานันท์ จุลพิพัฒน์
บัณฑิตวิทยาลัย / ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
2  
656056
น.ส.นิโรบล ยนต์สิน
บัณฑิตวิทยาลัย / ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
3  
656106
น.ส.จิตรา เนินกร่าง
บัณฑิตวิทยาลัย / ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ