เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE1082 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
611491
MR.ZHUANG MINGYUE
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
621037
น.ส.ชนม์นิภา เลาหนิมิต
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
631714
นายศุภชัย เบ้าพิมพา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
631786
นายทินภัทร อุตยวัฒน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์