เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา IEC201 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620059
นายภูรี ไชยสุวรรณ์
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
2  
620765
MS.WO WENJING
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
3  
620990
น.ส.ณัฐนันท์ กองพล
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
4  
621004
น.ส.ปรียานุช ทองพวง
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
5  
621193
น.ส.กานต์ธีรา สิงหรา
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)