เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา IM4106 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600059
น.ส.กนกพร เรืองรุ่งโรจน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
2  
600833
นายชาญณรงค์ ภูมะลา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
3  
601035
น.ส.ปาริชาติ ลายกระบิล
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
4  
601038
น.ส.จริยา บุญแหยม
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
5  
601760
น.ส.สุรภา วิมูลสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม