เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา IMG445 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
631001
MS.CAI JING
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
2  
631002
MR.CAI YUELIN
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
3  
631003
MS.CHEN ZENA
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
4  
631004
MR.DENG LILIZHI
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
5  
631005
MS.FENG LUYI
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
6  
631006
MR.FENG ZIZHAO
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
7  
631008
MR.HU JUNJIE
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
8  
631009
MS.HUANG ZHENXUAN
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
9  
631011
MS.LAI YIQING
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
10  
631013
MS.LIANG XIAOXIN
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
11  
631015
MR.LIN SHANHAO
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
12  
631016
MR.QIU ZERONG
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
13  
631017
MR.SHEN RONGLI
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
14  
631018
MR.WANG ANDONG
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
15  
631020
MR.XIE CHUANGCHUANG
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
16  
631021
MS.XU LU
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
17  
631478
MR.DENG SHANGPENG
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
18  
631800
MR.LIAO CHENGZE
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
19  
641448
MR.LI SHAO JIE
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)