เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา IMK403 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
641408
MR.CHEN ZHAOHAI
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
2  
650768
MR.FAN ZEJIONG
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
3  
651679
MS.LIN GAO
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
4  
651878
MR.SHEN YUJIE
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
5  
651976
MS.DUAN PEIXI
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)
6  
652254
MR.LI XINGHAO
บริหารธุรกิจ / Business Administration (International)