เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา TC8313 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
656001
MS.YING CHEN
บัณฑิตวิทยาลัย / การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
2  
656019
MS.LEI TINGLIN
บัณฑิตวิทยาลัย / การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
3  
656049
MS.LAN LEI
บัณฑิตวิทยาลัย / การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
4  
656058
MS.HUANG CHANGPING
บัณฑิตวิทยาลัย / การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
5  
656113
MS.XIAOSHAN LUO
บัณฑิตวิทยาลัย / การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
6  
656122
MS.ZHANG WANNA
บัณฑิตวิทยาลัย / การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง